lördag 21 oktober 2017

Mytomanen Sture Bergwall alias Thomas Quick begär nu 15 miljoner i skadestånd - skälen för det får mig nästan att tappa andan.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/kqJeB/sture-bergwall-kraver-15-miljoner-i-skadestand

Sture Bergwall har själv önskat sig detta fokus och intresse. Det är hans egna ord vi har fått ta del av, så därom råder ingen som helst tvekan. Sedan har han blivit väl tillgodosedd, mer än väl tillgodosedd i sitt ego, att det skulle få följdverkningar, det behöver man inte bli raketforskare för att inse. Det torde även Sture Bergwall/Thomas Quick ha insett, när uppmärksamheten svalnat och han åter var förpassad till ointressets ruta. 

Men medan rättshaveriet pågick som bäst blir det också väl genomlyst, hur den här av staten påkostade verksamheten med försvarare egentligen fungerar och DET efterlyser jag verkligen att lagstiftaren och ansvariga sätter sig ner och tar en djup funderare över. Framförallt hur fortsättningen skall se ut, eftersom Sture Bergwalls/Thomas Quicks juridiska ombud haft allt övrigt att önska. Vilka det är fråga om som inte skött sitt uppdrag, det behöver man inte heller vara atomklyvare för att förstå.

Sedan om Sture Bergwall/Thomas Quick varit så psykiskt sjuk, att han kommit på att han skall göra sig intressant genom att erkänna 30 talet mord, med stigande emfas trots att han måste ha varit klart medveten om han inte ens varit i närheten av dessa personer, det låter jag däremot låta vara osagt. 

Men skadeståndet skulle i så fall riktas till de juridiska ombud som Sture Bergwall haft, inkl. åklagaren Krister van der Kvast, som gjorde karriär pga. Thomas Quick-soppan och där det bevisligen har förekommit saker och ting som inte borde ingå i mordutredningar! Det finns det poliser som t.o.m. intygat inför TV-kamerorna. Vidare på den listan dit skadeståndskraven isf skall ställas är de s.k. experterna vid Säters sjukhus, vars huvudman faller under Rättspsykiatriska kliniken för Dalarna och till del även för Gävleborg och då säger jag i alla fall "lycka till", eftersom utfallet är tämligen given!

Rimligen borde det vara rätt forum, men knappast
svenska statens skattebetalare. Sakens natur borde faktiskt prövas inom svensk domstol. Det är i så fall det enda tänkbara och finns det inget rimligt i det utfallet så har Sture Bergwalls juridiska ombud möjligheter att vända sig till EU-domstolen för att avgörande. Men låta ännu en Justitiekansler ensam hantera Thomas Quicksoppan, det är inte ens rimligt, med tanke på hur JK agerat när det gäller de som drabbats av de falska erkännandena och tidigare när det gäller Thomas Quicks "skuld".

Men att enögt hänvisa till oskyldigt dömda, som Sture Bergwall och hans juridiska ombud helt uppenbart tänker slå an som jämförelse, det är så magstarkt att jag knappt kan andas vid blotta tanken, eftersom jag mycket väl känner till vilket helvete den mannen skapat till alla som blivit lidande av hans falska "erkännanden".

Skulle Sture Bergwall tilldömas en enda svensk enkrona av våra samägda skattmedel kommer ännu en ny rättsskandal visa sig äga bärighet. Därför att Sture Bergwall har själv aktivt medverkat till att mördare gått fria och utsatt så många andra människor för ett rent helvete. Jag säger inte att Sture Bergwall inte haft det på Säter, men vi andra drabbade har inte av egen fri vilja försatt oss i den situationen.

Som jag ser det finns ingen annan möjlighet till att han själv skulle kunna undgå ansvar, är att man gör en ny rättspsykiatrisk undersökning över huruvida han varit vid sina sinnens fulla bruk under den här tiden som han ville göra sig "intressant" för sjukvården vid Säters Sjukhus, där han varit intagen av andra anledningar. Någon mysfarbror är det här inte fråga om, för den som nu händelsevis tror att så varit fallet.

Beklämmande är att preskription har hunnit inträda i en del av de fall som han erkänt sig som skyldig till morden och alla andra vars liv han havererat genom sina falska erkännanden och utpekande av medgärningsmän. Det är en betydligt större och olustigare omfattning och där borde i så fall svenskt rättsväsende på eget initiativ ge sig vinn om att bistå de som drabbats av Sture Bergwalls, alias Thomas Quicks falska erkännande, inkl. hela gänget av diverse cirkusdirektörer i form av åklagare, jurister och andra sakkunniga som förekommit.


Jag tillhör själv den skaran som fått diger påverkan i mitt och mina barns liv och det är verkligen inte fråga om några amsagor, utan fakta sedan polishuset i Gällivare läckt uppgifter till NSD om mitt vittnesmål i dubbelmordet i Appojaure. https://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4ltmorden_i_Appojaure

Hur lagmannen vid Gällivare tingsrätt dessutom dömer Sture Bergwall, (eller om han nu gick under namnet Thomas Quick vid dubbelmordrättegången) och låter Sture Bergwall vifta bort det faktum, att det inkom sådana uppgifter under pågående rättegång, att rättegången var nära att ajourneras. I synnerhet som denne lagman tillsammans med en rådman vid Gällivare tingsrätten såg till att jag föstes över till polishuset för att höras som vittne i anledning av Appojauremorden. Hur normalt och ansvarstagande är det att utsätta en av sina egna anställda för dylika saker, när man som lagman även har ett personalansvar. Jag hävdar dessutom att lagmannen brustit på mer än ett sätt i sin egenskap av personalansvarig. Det här är en mångfacetterad soppa, med många och undangömda tillika negligerade komponenter.

Det hela är fråga om ett sådant gigantiskt rättshaveri, att jag så här många år efteråt ibland funderar hur det står till bland de som skall företräda vårt rättsväsende. Lagmannen vid Gällivare tingsrätt behöver jag inte längre fundera över därför att han är död och ingen kan dessvärre återuppväcka honom. Jag är den första att beklaga den saken, men av helt andra skäl än som kan te sig vid en första anblick.

Själv kommer jag aldrig i hela mitt liv glömma den känslan jag hade den här morgonen, när jag snappade upp tidningen från brevlådan och fann mig själv på förstasidan i egenskap av vittne och det visade sig att uppgifterna kom från polishuset i Gällivare dit jag hänvisats av lagman och rådman som vittne i dubbelmordet i Appojaure, efter att de hade talat och rådgjort med polisen. Vilka det nu var kan man undra en stund över och inte komma fram till någon annan slutsats, att det måste ha rört sig om Kling och Klang, inte de garvade mordutredarna från Rikskrim. Jag visste att det bara var en tidsfråga innan mitt namn också skulle bli känt om det redan var ute i lokalpressen. Djungeltelegrafen skall man aldrig underskatta. Gör man det då vet man inte vad den är kapabel till. 

Jag kan bara intuitivt känna att det är inte undra på att rättsväsenden fullständigt har havererat. Jag blir lika förvånad varje gång polisen blir bekymrad över att det inte finns några vittnen, trots att det måste finnas rätt många som har något att tillföra utredningarna. Jag har full förståelse för att man inte vill träda fram som vittne! Därför att det helvetet som sedan följde och faktiskt ännu pågår i mitt liv, det skall INGEN behöva på utstå. Jag har av staten inte ens ett betalt juridiskt ombud att tillgå vid min sida. Jag står här alltjämt ensam och kämpar mot idiotin som pågått sedan jag dumt nog lät mig övertalas om att bli vittne i en dubbelmordutredning. - Så många händelser i mitt och barnens liv kan inte vara frikopplade från det vittnesmålet! I det fallet håller jag helt och hållet med Leif G W Persson, som säger med eftertryck: hata slumpen!

Den kraft det krävts av mig i diverse sunkiga rättsinstanser och andra tvivelaktiga ställen som t.ex. AFA det är att vara berövad sitt eget fria liv. Ständigt behöva föra den här kampen mot myndigheterna, ha det hängande över huvudet som tillintetgjorde ett normalt liv, där åtminstone arbetslagstiftningen borde ha trätt emellan full ut om inget annat! - Sista slaget under bältet fick jag häromdagen från Kammarkollegiet. Samtidigt som AFA än en gång konstruerat en ny soppa med Försäkringskassan som nästa idioti och Moment 22. Vilket naturligtvis bara kommer att leda till nästa helvete, som skall vara x-antal år till! - Mytomanen Sture Bergwall alias Thomas Quick han är fri. När skall jag bli fri att kunna leva det liv som återstår av mitt liv, mitt liv har varit förrött betydligt längre än Sture Bergwalls alias Thomas Quicks, p.g.a. mitt vittnesmål i Appojauremordutredningen!


Ändå är jag säkert minst drabbad eftersom jag aldrig någonsin utpekats som medhjälpare till mord, som Sture Bergwall också ägnade sig åt. Det finns de som fick dö med att aldrig ha blivit rentvådd p.g.a. Sture Bergwall och hans cirkusmedverkande.

Det borde anstå Justitiekanslern och den svenska juristkåren i anständighetens namn, att inte jämföra Sture Bergwall alias Thomas Quick med personer som:
  • Kaj Linna, som tidigare i år friades för Kalamarksmordet och som har begärt 20 miljoner i skadestånd av staten. 5,5 av dem vill han ha ut i förskott.
  • 2003 fick Joy Rahman, som 1994 dömdes för livstids fängelse för mordet på en äldre kvinna i Sätra och som är det hittills största skadeståndet i svensk historia. Rahman fick 8 miljoner.
  • 2015 fick en då 67-årig man 12,6 miljoner för de nio år han suttit oskyldigt fängslad dömd för att ha våldtagit sin dotter.
Utan Justitiekanslern och svenskt rättsväsende borde se till, att alla vi som drabbats på ett eller annat sätt i dessa enorma rättshaverier till mordrättegångar, får den hjälp vi borde ha haft för bra länge sedan.
 

Det finns många som slagit larm, utan att rättssystemet i Sverige har lyssnat. Bl.a. har journalisten Dan Larsson utkommit med en bok om redan år 1998 och under namnet "Mytomanen Thomas Quick". Journalisten Dan Larsson har följt Thomas Quick vid både vallningar och vid alla mordrättegångarna. Den boken har jag skickat in både till Justitiekanslern men även till AFA, dock utan något resultat, eftersom jag finns med i boken och bland persongalleriet med mitt tidigare burna efternamn. Men mig har svenska rättsstatens hela system inkl. Domstolsverket enbart fortsatt att ignorera fullt ut. Det är väl det som kallas för "gudomlig rättvisa", men mänsklig är den däremot inte.

Hela det här samhället visar på sådana enorma blottor, att jag kan bli alldeles matt vi blotta tanken, därför att det är rövarnas och de girigas paradis vi lever i och är mer eller mindre helt i händerna på deras villkor! Sedan är man dessutom förundrad över hur samhällsutvecklingen urartat. Är det att undra över då det görs lätta mål, när man lämnat hela målburen öppen...
Inte bara Dan Larsson och en rad tunga jurister och sakkunniga ställde sig tvivelaktig till Sture Bergwalls, alias Thomas Quicks morderkännanden. Den uppfattningen delades av vår alltigenom flitigt anlitade professor emeritus i kriminologi vid Rikspolisstyrelsen, tillika författaren Leif G W Persson, liksom en rad tunga jurister och sakkunniga. Inkl. tunga mordutredare, som allteftersom cirkusen pågick och utvidgades hoppade av! Morderkännandena var dessutom betydligt fler än Sture Bergwall/Thomas Quick slutligen dömdes för. Någonstans på vägen måste t.om. åklagaren Krister van der Kwast ha fått kalla fötter, eftersom han nöjde sig med att "bara" driva igenom dessa få morddomar, som Thomas Quick erkände sig skyldig till. Resten hamnade väl i papperskorgen, där samtliga av Sture Bergwalls alias Thomas Quicks erkända mord egentligen borde ha hamnat redan från första början. Denne unike svenske "massmördare" lyckade t.o.m. konststycket att pinka in vartenda hörn av gärningsmannaprofil. - T.o.m. expertis från USA har skakat på huvudet. Men i Sverige fungerade t.o.m. det konststycket! - Nu provar sig därför denne icke massmördare, med sitt juridiska ombud vid sin sida: konststycket att begära ett skadestånd på 15 miljoner.  - 


torsdag 19 oktober 2017

#metoo

Självklart är jag inget undantag. Alltifrån lightvarianter till vidrigt, långvarigt och utstuderat.

Skrev för några år sedan om den vidrigaste av dem alla i min blogg. Den mest äcklige som aldrig gav upp och som under alla dessa år utsatte mig för den ena vidriga saken efter den andre. Jag fick då ett inlägg av hans son, att jag skulle passa mig för att skriva något dylikt!

Så f@n heller att jag böjer ner mig, nu är dessvärre det svinet död. 

En vän från läroverkstiden skrev på Facebook, att det svinet hade fått alzheimers och var illa däran. Nu var jag väl glad...
 
På det fanns bara ett enda svar:

- Hur skulle jag kunna vara glad åt en sådan sak? Det var väldigt synd att han inte fick leva och hade fått stå till svars inför allt helvete han hade ställt till med och hållit på med.

Så här ung och tämligen skyddslös var jag 70-talet, när helvetet startade....
och först 1991, när jag hade fyllt 40 år blev jag en gång för alla befriad från det äcklet. Då kunde hans äckliga jag inte nå mig längre. Det var närmare 143 mil emellan.

  När jag höll på att rensa bland alla mina betyg/intyg etc. i somras. hittade jag ett brev som han hade skrivit till mig, bifogat med ett sista slag i ansiktet. Snacka om att vara riktigt sjuk i huvudet!

Glömt har jag inte alla ni som räddade mig ur många hemska situationer, som hans sjuka hjärna var kapabel att konstruera. Glömt har jag inte heller alla er som inte ställde upp på min sida, när jag behövde det som mest!
   


https://www.aftonbladet.se/debatt/a/zWRpq/till-dig-som-inte-orkar-posta-under-metoo

 

lördag 14 oktober 2017

Surväder och tankar om sura golfare och unkna personer!

Låter jag sur?

Ja, jag är lika sur som vädret på utsidan. Jag som hade tänkt mig en tur med släpkärra till återvinningen. Men det kan jag ju bara glömma, bli dyngsur inpå bara kroppen känns inte alls hägrande idag. Korsordet i "Två Dagar" lyckades jag inte klara ut helt och hållet så där till kaffet, dvs. dubbelsur idag. Ett korsord som jag inte lyckas lösa till morgonfikat, tyder på att jag faktiskt är rätt trött. Korsord brukar jag checka av mitt egentillstånd med, eller bara få tyst på allt brus som pågår i huvudet, när jag är alltför arbetstyngd. Meningslös sysselsättning påstår Herr H att det är och jämför mig med hans gamla mormor som brukade lösa korsord.

Jag kontrar med att han själv kanske skulle börja lösa lite korsord, så slipper han fråga mig om allt Herrans möjligt, som han inte har någon koll på. Det är rätt tröttande att alltjämt efter flera decennier agera uppslagsverk åt någon som verkar vara faktaresistent. 

Dessutom vet jag inte om det är mer konstruktivt att tugga med en del av de där  golfarna. Det är alla möjliga och omöjliga samtal som kommer till Herr H. Jante-hot-linjen kallar jag de samtalen för. Så här kan det låta:
- Min fru glömde att anmälan mig...
- Jag vill inte spela med den för då...
- Jag vill gå ut, si och så många minuter efter den och den, därför att han vill duscha efteråt och då vill jag inte sitta och vänta...
Eftersom Herr H knappt har någon hörsel kvar, så står högtalartelefonen på, så det är helt omöjligt att undgå gnatet!

Otrevliga gubbar finns det dessutom gott om bland de här golfarna. Det är mer än en gång jag sagt till Herr H:

- Men varför håller du på med att serva otacksamma idioter? Inrikta dig på att bara ha roligt själv. Spela golf och gör saker som du mår bra av att göra den lilla stund som är kvar av livet. Skit i att jobba med något som du ändå bara får skit över hur du än ordnar och står i och ödslar din tid med, dessutom mår dåligt över otidiga människor. Margaritas ante porkos!

Vid närmare eftertanke så kanske det är bra att det är surväder idag, eftersom det säkert är släpkärrerally på återvinningen och det är lördag idag. Jag ser att grannen också kommer att vara där, de håller på även idag med motorsågen och lastar de stympade träden på en släpkärra, som de parkerat strax utanför "Limpan". Limpan, den samägda marken där gräsklippskriget tack och lov tonats ner lite i år, eller så beror det på att jag sedan väldigt många år tillbaka vägrar årsmötena. Jag betalar hellre och blir befriad, än lyssnar på intrigernas intriger. För alltid finns nya saker som man kan bråka om.


Jag undrar vad grannen tänkt göra, eftersom de har sågat ner alla stora träd de haft på tomten. Undra vad det skall bli istället, känns lite positivt spännande som omväxling. De kanske skall bli snickare som jag och Herr H skall bli. Dvs. bara nu leveransen kan komma fram någon gång. Byggbranschen är inget att lita på. De har sin egen agenda och själv är man ju bara en idiot, som bara skall betala och vara tyst! - Någon gång när jag har långtråkigt, om det nu mot förmodan skulle inträffa, då skall jag berätta den sanslösa historien om min önskan att få mina behov av utrymmen tillfredsställda. DEN har verkligen gått över stock och sten, men är också en typisk berättelse om hur allt fungerar, dvs. inte fungerar.

Jag tror jag lägger mig i MOTALA-läge istället med någon av böckerna som ligger på nattygsbordet, men först behöver jag göra mig en sväng genom ytterdörren till ICA-kvartersbutiken, fast egentligen hägrar inte det stället efter affärsinnehavarens attityd om vad han prioriterar. Folk med handikapp ogillar han i vart fall oskarpt de är inte på hans prioriteringslista, det har han klart deklarerat. Så miste den dumskallen en trogen kund, som försökt värna närbutikerna även om det kostat mer att göra det ända sedan december 1997.

Men ibland har nöden ingen lag för att slippa antipolitikerna i centrala Göteborg, som bara gillar alla som cyklar och hyllar Västlänken, som kommer att  sänka hela Göteborg och regionen till ICKE-EXISTERANDE nivå om den går igenom i Miljödomstolen. Lustigt egentligen att åter hamna i skiten, eftersom jag lämnat Malmberget där det statligt ägda gruvbolaget LKAB, gjort småsmulor av livsvillkor och hela Malmberget. Vilken diktatur och krigshärd som helst är fullt jämförbar med hur det är för lokalbefolkningen i Malmberget, där det statligt ägda LKAB tagit sig rätten över befolkningen.

Nej, nu får jag svälja harmen och softa iväg till ICA-nära, måste införskaffa en dunkmjölk till kalven (Herr H) och lite Fetaost, som dottern bad mig köpa med till henne. Vem vet jag kanske kan få mig en påtår hos henne efter Fetaostleveransen och säkert en liten trevlig pratstund också.

AHA, jag anar mig till en kulör ljusare genom fönsterrutan. Solen bröt igenom helt kort och försvann lika fort. Men det ser ut att klarna upp. Det kanske blir en bra dag idag trots allt. Men idag skall jag verkligen leka MOTALA, det beslutet ändrar jag mig inte på. Röran omkring mig får klara sig själv, dessvärre befarar jag att den inte kommer att försvinna av egen förmåga.
fredag 13 oktober 2017

Nu är det hackarnas och tjuvarnas marknad, som Regeringen lämnat vidöppna dörren för! - Bedrägerierna fullkomligt haglar ner över oss medborgare.

Det ena larmet efter det andra om verksamheter, som varit utsatt för hackare och kriminella verksamheter strömmar nu in. Verksamheter lamslås. Mailboxen fylls av mail som uppvisar att de här ekonomiska brottslingarna sannerligen inte är de skarpaste knivarna i lådan. De kan inte ens stava på svenska och för det fall att de kan göra det, så skiter det sig ändå för dem. Men här är det helt fel adress att försöka sig på något dylikt!

Undra just när de som bär ansvar över samhällets väl och ve skall vakna till liv? Istället gör de precis allt för att dölja vad som händer och sina egna tillkortakommanden av rätt så allvarlig karaktär. Det viftas bort med: "Allt är ju de där jävla Sverigedemokraternas fel!" - Själv sitter jag bara här och undrar när svenska folket skall vakna ur sin Törnrosasömn. Det hjälper inte att skjuta budbärarna! Det vet i alla fall alla vi som t.ex. fått de nya taxeringsvärdena... 

Min mamma hade rätt: "på kvällen får den late brått" och nu är det bråttom att håva in pengar till alla dåliga beslut, som man inte klarat att hantera. Så mycken mänskligt lidande de skapar genom sin fullständiga inkompetens. Mest illa är att inte mycket av alla samhällstjänster fungerar längre.

Det ena statliga verket och samhällsfunktionen efter det andra utsätts för IT-attacker och vad spelar det för roll, när hela rättssystemet också är med på skutan för att skydda dem som helt uppenbarligen gjort sig skyldiga till något så allvarligt som brott mot "Rikets säkerhet" och ändå bara vidkänns ett strafföreläggande! - Det är ju så man knappt tror att det kan vara sant.

Igår fick jag svar från det, i det här fallet, HELT självspelande pianot: Utvecklingscentrum, dvs den tillsatta knoll och tottfabriken som åklagarmyndigheten numera består av, det var enligt dem helt ok med ett strafföreläggande för en person, som gjort sig skyldig till brott mot Rikets säkerhet. En bot som man brukar i  normalfallet få när man snattat något!


Dessutom har jag aldrig sett en så snabb och självspelande handläggning som nu har skett i Maria Ågrens fall, där det inkommit anmälningar från privatpersoner via mail till åklagare, om riktigheten att en person som gjort sig skyldig till ett så allvarligt brott skall komma undan med ett strafföreläggande och inte minst att man lägger locket på, trots att det är helt uppenbart att här finns många fler som skulle granskas av både SÄPO och Åklagarmyndigheten: myndigheter som skall stå för samhällets bevarande och rättssäkerhet.

Brott som rör sig om Rikets säkerhet, ser i vart fall jag rätt allvarligt på, eftersom det är många som av olika anledningar behöver ha det skyddet, som nu är i fritt fall. Det är fullt jämförbart att jag anlitar någon som kan sy till att operera en hjärntumör!


Det här jag nu skriver kan kosta mig en del att skriva, men ingen skall få mig att tro att statsministern Stefan Löfvén (S) sitter med vid en löneförhandling om Generaldirektörens t.o.m. retroaktiva lön och bara beviljar den rakt av, utan att han får upplysningen om att hon begått ett allvarligt brott som är riktat mot medborgarnas rättssäkerhet och även Rikets säkerhet! Brukligt vid alla löneförhandlingar är att man motiverar en löneförhandling, speciellt som den gör så stora avsteg som det här varit fråga om!

Det är totalt omöjligt att något dylikt överhuvudtaget skulle kunna ha förekommit, därför att Stefan Löfvén är faktiskt gammal facklig företrädare för Transportarbetareförbundet och därmed en VAN löneförhandlare. Ingen skall komma att ens försöka förmå mig att tro, att han inte hade vetskap om vad hon hade sysslat med den gode Generaldirektören vid Transportstyrelsen. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/agren-regeringen-hade-full-insyn

Tragiskt nog är det så att först dagen efter media hade fått nys om det hela, så anmäldes Maria Ågren till Statens ansvarsnämnd!

Hon har självklart fått direktiv uppifrån att överträda lagens alla råmärken, så insnöad är inte Maria Ågren, att hon inte förstått vad det innebar att gå utanför lagens råmärken i en så allvarlig fråga och det tycker jag faktiskt är visat i de otaliga kontakter hon haft där hon påkallat uppmärksamhet på att det här inte är okey! - Jag tycker faktiskt att det är okey att hon tar strid om saken. Jag hoppas bara att hon gör det hon borde göra - lyfta på locket fullt ut! Men några elefantkyrkogårdar med att sitta och lyfta fantasilöner i hur många år som helst, NIX. Hon har varit medveten om vad hon gjort, haft så god lön ut av sina lagbrott, att det kan räcka och bli över!


Tro att Riksåklagaren skulle hantera det här något mer annorlunda än knoll och tottfabriken gjort vad gäller att enbart döma Maria Ågren till en bot som är fullt jämförbart med snatteri och sedan lägga locket på, då är det bättre att tro på jultomten och det tror jag nog att både Mattias Dahlbäck och Andreas Wik är rörande ense om med mig, när de också nåddes av beslutet från Utvecklingscentrum igår via mail.

Jag skulle gärna vilja veta vem som hade så bråttom och få fram ett strafföreläggande bakom medborgarnas rygg! - Men det kommer aldrig att komma mig tillgodo och inte någon annan heller. Därför att det som har begåtts är landsförräderi på högsta nivå och det är nog tyvärr alltför många som stoppat ner sleven i den grytan. Det kommer antaligen att bli samma visa som vid Geijeraffären, som jag hoppas att ingen levande själ har glömt eller förträngt, eller inte känner till.

Konsekvenserna av den inkompetens som den svenska Regeringen uppvisar får vi nog vänja oss vid. Det är bara att inse, att de inte ens har koll på sig själv, än mindre det uppdrag de är satta att hantera: skötseln av landet SVERIGE!

Det hela liknar mest ett enda stort haveri!


Imorse fick Herr H ett sms på sin mobil, som avsändaren skulle föreställa vara Försäkringskassan, där de i sms:et lät meddela att han skulle få dryga 7 000:-. Det var bara att logga in på "mina sidor" hos Försäkringskassan.
- Skit du i det, sa jag, det är antagligen bara några hackers som vill att hela Försäkringskassans system skall haverera pga. överbelastning!

Strax därefter åkte jag iväg för att hämta ut ett paket. Men jag vet ju att det ligger fler paket och väntar på mig och pratade därför med föreståndaren och undrade när Schenker skulle avisera att godset fanns där. Jag undrade om det inte var lite väl sent, aviseringarna brukar ju komma rätt snabbt, när man genom paketspårning kan se att paketet faktiskt funnits på terminalen sedan mer än ett dygn tillbaka. Jag fick svaret att det inte finns någon kontakt med datorerna, så det gick inte att vare sig lämna ut, eller hämta ut några paket.

Jippie! - NU går jag och drar täcket över huvudet och försöker glömma att jag överhuvudtaget steg upp idag. Därför att det här var inte det enda som hänt idag. Denna dag fredagen den 13:e. 

torsdag 12 oktober 2017

Den urusla migrationspolitiken som man häcklar budbärarna, Sverigedemokraterna med, har äntligen börjat få ett uppvaknande även i Mediavärlden.

Min fråga är ju bara när den svenska Regeringen skall vakna upp, eller den s.k. oppositionen.

Läs den utomordentliga ledarsidan som Göteborgs-Posten har idag om den fruktansvärda Migrationspolitiken. Det finns andra länder att lära sig av. När det gäller Migrationspolitiken är Kanada ett gott exempel.

http://www.gp.se/ledare/cwejman-dags-f%C3%B6r-en-ny-svensk-migrationspolitik-1.4720935

När det gäller att låta hela Sverige leva är Norge ett sådant föredöme, att jag inte begriper ett jota i vilken ointaglig värd politikerna på beslutsfattarnivå befinner sig.
Svenska landsbygden dör medan den norska blomstrar:
 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/politik-skillnaden-mellan-doende-svensk-glesbygd-och-norskt-decentraliserat-valstand?cmpid=del%3Afb%3A20170724%3Apolitik-skillnaden-mellan-doende-svensk-glesbygd-och-norskt-decentraliserat-valstand%3Anyh%3Alp

Arrogansen som finns bland ledande personer går det inte att ta miste på:
https://www.youtube.com/watch?v=Hpy-MS0FZno det är bara att fortsätta och lyssna på de youtubeinslagen som fortsätter/går igång, när Björn Rosengren i uttalandet : - Norge er den siste sovjetstaten.

Fortsätt att lyssna på nästa inslag som automatiskt fortsätter med:
"The very best of Göran Persson". https://www.youtube.com/watch?v=PzTEtHcBg9U

Det är samma gamla positiv som körs om och om igen. Något handlingskraftigt som handlar om LANDET Sverige, det verkar inte finnas i deras medvetande. Det är bara ett evigt tjafsande som inte leder till något positivt för Sverige.

Jag är övertygad om och har varit det ända sedan barnsben, att politik är en utdöd kvarleva. Nya tider, nya förhållanden kräver nya grepp.Karin Edin Trafikverket, hon surrar i nattmössan om Västlänkens inverkan! - HUR rimligt är det att all trafik i Göteborg påverkas till MINST 2026!

Man kan undra hur det står till under pannbenet för de som tycker sig skall försvara denna fullständiga katastrof för Göteborg.

http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/sv%C3%A5ra-%C3%A5r-f%C3%B6r-bilister-v%C3%A4ntar-n%C3%A4r-v%C3%A4stl%C3%A4nken-byggs-1.4722827

De här jubelåsnorna som propagerar för Västlänken befinner väl sig på trampbilsstadiet fortfarande. Vi andra som sitter i bilköer som redan för flera år sedan tangerade ÖVRE gränsen för vad som är acceptabelt, förstår ju hur läget kommer att bli med ännu mer tillkrånglad trafik. Dessutom upplevt hur allt bara blivit värre och värre. Det är mer än en gång jag har tänkt "men nu kan det väl ändå inte bli så mycket värre", men då har jag tänkt väldigt fel! Det verkar kunna bli hur jävligt som helst och då snackar vi ändå bara ur ett trafik/logistikperspektiv, allt det andra finns inte ens med i den diskussionen.

Det är ju inte så att de här intelligensbefriade planerarna ens kan förstå hur man gör en FÖRBIFART! Sitter man väl fast i en bilkö, oavsett från vilket håll man än kommer så gör man det, eftersom de här jubelåsnorna stängt av alla möjligheter att vika av och välja annan väg. Å andra sidan skulle det ju inte vara till någon nytta eftersom det är precis igenkorkat vilken väg man än väljer att ta.

Man får tacka sin lyckliga stjärna för varje dag man lyckats överleva Göteborgstrafiken. Olyckor saknas det verkligen inte och den blir alltmer aggressiv allt eftersom propparna skapas av trampbilsfolket vid Trafikverket!


Men för Göteborgs del är det redan kört, det finns nämligen inga "genvägar" längre, allt är uppgrävt och havererat! Man har inte ens lyckats åstadkomma att lastbilarna/långtradarna har en egen ringlinje som de kan välja!Det är ju helt otroligt, det finns inte pengar till det mesta basala mänskliga, men här verkar det finnas hur mycket pengar som helst. Jag slås varje gång jag ger mig ut i trafiken av hur overkligt hela situationen är.

Men jag kan ju inte mer än gratulera alla norskregistrerade bilar, som faktiskt lessnar på idiotin och helt frankt kör in i bussfilerna, som man dessutom lagt till överallt på den övriga trafikens bekostnad! En busstrafik som både är livsfarlig att åka med, eftersom man inte ens har fordon som är trafiksäkra, eller tillräckligt tilltagen. Det var ju inte länge sedan man drog ner rejält på logistiken. Hur man ens kan kalla det för logik är jag och många många fler med mig inte människa att förstå.Visserligen har jag pension men jag behöver ge mig ut i Göteborgstrafiken ett par dagar i veckan av andra anledningar. Det är en vidrig upplevelse varje gång, därför att man vet aldrig om man måste starta 1 eller rent av 2 timmar innan utsatt tid man har att passa, trots att resan egentligen skall ta ca 15 minuter! Jag ser hur det påverkar stressnivån för våra vuxna barn, som har småbarn. Hur många timmar de får sitta i bilköerna istället för att vara med sina barn törs jag inte ens fundera över för då blir jag skogstokig!Nu hoppas jag verkligen domstolen stoppar denna idioti innan hela Göteborg inkl. närområden och kranskommuner är totalt ödelaga för all framtid. De här  individerna vid Trafikverket och i Regeringskansliet går det ju inte att göra sig hörd hos, eller föra några sakliga samtal med för att finna några vettigare lösningar. Det är enklare att ha med järnspett att göra.

PS. Eftersom det tydligen inte går att göra inlägg i min blogg, sätter jag själv in detta inlägg, som gick att läsas i Göteborgs-Posten 11 oktober 2017. I min blogg finns inga sekretessbelagda inlägg, när det rör sig om adekvata och seriösa inlägg:

En dinosaurie
Under tio år var jag ansvarig för all information om Västlänken. Jag lyckades bl a övertyga chefen för dåvarande Banverket Väst i sista stund innan den utlovade presskonferensen att det här var ett bra projekt trots att hon var väldigt tveksam.
När jag gick i pension för åtta år sedan insåg jag att detta var ett gammalmodigt projekt som inte borde genomföras, men då var det för sent - politikerna och Banverket hade låst sig och skulle genomföra det till varje pris.
Alldelse nyligen träffade jag två av dem som födde idén om tågtunneln. Den ene sa att det är ett antikt projekt. Den andre sa att detta inte borde genomföras eftersom det inte ökar kapaciteten för kollektivtrafiken i Göteborg. Istället borde man satsa på en järnväg mellan Oslo och Köpenhamn i en tågtunnel under Göteborg. Då kan man också få med expansionsområden på Hisingen, sa han.
Kristian Pedersen, f d informationschef på stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden i Göteborg

tisdag 10 oktober 2017

Beväpnade begravningsgäster på kyrkogården i Malmö allt vanligare.

Den enormt vackra akvarellen "I sorg" av Anders Zorn, får mig att tänka på att inte alltför länge sedan handlade en begravning om mänsklig värme och närhet.

Inte nu. Nu är det skottsäkra västar och bärande av vapen som fått kyrkogårdsförvaltningen att vilja utbilda de anställda för att de skall kunna hålla begravningar.

- VADÅ, behöver de gå någon kurs i hur man ringer 112 till polisen, eller vet de inte att bära vapen är inget man kan göra, om man inte är polis förstås, tänkte jag lätt förvirrad som jag nu är innan Koffeinet haft sin verkan om morgonen.

Men efter att ha googlat lite insåg jag att det var inget dåligt första aprilskämt så här mitt i oktober. Utan det var på högsta allvar!

http://www.skd.se/2017/10/08/okad-risk-for-att-begravningsgaster-bar-vapen/

Sedan är det ett känt fenomen att det blivit alltmer riskfyllt vid sjukhusens akutmottagningar, både i Malmö och i vart fall Göteborg (Sahlgrenska). På den sistnämnda platsen har man fått både bygga om och ändra rutinerna helt och hållet efter diverse turbulens där säkerheten blivit helt ohållbar för de anställda. Besöka akuten vid Sahlgrenska är i dag som att besöka Fort Knox, med all rätt, vill jag tillägga. OM den saken, att ha en arbetsgivare som inte ser till personalens säkerhet, vet jag personligen tyvärr en hel del om. Den kom att drabba mig själv för resten av livet.

Eftersom nu Regering och Riksdag är helt handlingsförlamade i de flesta situationer, har jag ett nytt och dramatiskt grepp: Skicka de här juvelerna på prickskytteutbildning, de skjuter ju så jävla illa, att det är hög risk för allmänheten att bli träffade istället för att de skjuter varandra.

OM jag är ironisk? NÄ, inte det minsta! Jag har bara lessnat över hur den undre världen helt och hållet har fått ta över samhället. Vi har lagar men de lagarna behöver inte följas i något hänseende helt uppenbart. Korruptionen är dessutom numera så utbredd i samhället att det har redan gått åt pipsvängen.


Ännu en till i den långa raden av korrupta verksamheter är Naturhistoriska museet i Göteborg. 
- Kan väl ändå inte vara möjligt, svarade jag en tungt suckade Herr H, när han satt och hummade med Göteborgs-Posten uppslagen vid frukostbordet. För det mesta läser han tidningen tyst, han bara grymtar ibland. Men ibland silar det ut genom foderluckan vad han läser om. Som imorse när han läste om den solklara korruption vid Naturhistoria museet i Göteborg, som istället av de ansvariga omskrivs som "tradition". 
- Men vad kan de ha gjort då, undrade jag, snott några benpipor från någon uppstoppat djur och sålt som afrodisiakum?

Men riktigt så var det ju inte. Människor som aldrig fått lära sig att skilja på ditt och mitt och andras, verkar numera vara en utdöende skara. Man får bli riktigt förvånad om någon sköter sitt jobb, eller skulle råka ut för nesan att bli degraderad, eller rent av få avsked på grått papper, utan fallskärmar på omåttliga summor.

http://www.gp.se/n%C3%B6je/personal-p%C3%A5-naturhistoriska-museet-utreds-f%C3%B6r-korruption-1.2673131 


Men det är väl de där jävla Sverigedemokraterna fel det också! 

OM jag börjat svära mycket?

Ja, jag har ju sett och hört hur man skall göra, när man är med i Radio och TV. För att inte tala om när man får något pris och är med på en prisutdelning. Då skall man svära så in i hellvitta. Var och varannan mening skall vara fylld av svordomar oavsett om det hela går av stapeln bland människor som är uppklädda till tänderna och det hela mer påminner om en fin galamiddag.

Jag har dessutom ett skrapladdat förnamn (visserligen på engelska) så jävlas inte med mig, för då jävlar i min lilla låda skall du få se på andra bullar!

onsdag 4 oktober 2017

Det är lite spännande det här med vissa Nobelpris -

dock inte fredspriset, som gått till krigförande herrar - Det i sin tur har fått som följd att jag och Herr H är rörande ense om att fredspriset nog i år måste gå till Nordkoreas diktator Kim Jong-Un, eller den lille raketmannen, som USA:s president Donald Trump kallar Nordkoreas ledare Kim Jong-Un för. Visserligen för Kim Jong-Un inte krig mot något annat land ännu, utan håller den egna befolkningen i strykklass. Han gör som Donald Trump, han lever inte själv som han lär.

Jag skall inte bli alltför långrandig, som är mitt universalfel, men jag har tänkt att de här två herrarna: de har några andra gemensamma drag också:

1) Rör inte min sandlåda! - Min spade är bäst och om du inte tror det så klappar jag dig i huvudet med den!

2) De har en alldeles speciell fascination för frisyrer (egna). Men där slår Kim Jong-Un Donald Trump med hästlängder, eftersom han dikterar vilka frisyrer hans egna medborgare får ha. 

År 2013 införde Kim Jong-Un en synnerligen underliga lag. Han bestämde att det bara ska tillåtas 28 olika frisyrer i landet, 10 för män och 18 för kvinnor.

Två huvudregler för frisyrerna: ha kort stubbat hår för män är helt förbjudet, men håret på en man får inte vara längre än 5 centimeter, skrev Time Magazine om den nya lagen. Äldre män kan ha 7 centimeter långa hårtestar. - Låter ju underbart tjusigt... host ... host...

Foto: WONG MAYE-E / AP TT NYHETSBYRÅN
Den som nu undrar vad Kim Jong-Un har för frisyr, kan jag upplysa om att den inte är en av de godkända. - Det finns lite likheter mellan Donald Trumps frisyr och Kim Jong-Uns, de har båda inriktat sig på vad som finns upptill:
Foto: plåtat från TV:n av mästerdetektiven K Blomqvist, som fångat den alltid TRUMPNA Trumpen.
3) Det finns fler likheter, men jag törs inte undslippa dem, eftersom jag då får fortsätta ända till nr 11 och då med hög risk för den personliga hälsan. Kim Jong-Un är ju tydligen bra på det där med lejda giftmördare i sin nära krets, fråga hans halvbrorsa. Nä, visst jag det var ju han som var offret, så han går det inte att fråga och Donald Trump han är ju bara allmänt snarstucken.

För att återgå till det jag höll på med innan jag tappade tråden och spårade ur med tankar om Nobels fredspris. De har funnit ut något som jag trodde varenda kotte kände till och det är det man får Nobelpris för i år, att kroppen har en egen klocka. Gäller inte bara för oss människokroppar, utan även djur och växter, som sålunda lever i samklang med universum.


Resultatet blir en s.k. cirkadisk rytm som anpassar vår biologi till dygnets olika faser och som bl.a. reglerar sömn, födointag, hormonnivåer, blodtryck och kroppstemperatur.

Exempelvis ser denna rytm till att vi har snabbast blodtrycksökning på morgonen. - Tja, normalmänniskan inte jag = 114/70. - Högst uppmärksamhet på förmiddagen, snabbaste reaktionstid mitt på eftermiddagen osv.


Det här är gamla kunskaper som bl.a. waldorfpedagogiken tagit fasta på vid upplägget av undervisningen, där rena pluggämnen tilldrar sig på förmiddagen och konstnärliga ämnen (handens intelligens) och gymnastik sker på eftermiddagen.

Själv går jag och universum med olika steglängd, när någon kommit underfund med vilket UFO jag är då är den personen verkligen väl värd Nobelpriset, because:

När jag häromdagen hade ett långt telefonsamtal med min äldste son anförtrodde jag honom att jag noterat att jag börjat få selektivt manligt hörande. Jag har  börjat stänga av öronen, när jag själv vill och slår på ibland för att kolla om det kanske är något intressant som sägs till mig. Men är det inte det, så stänger jag av öronen igen. Han gapflabbade och ansåg att:
 - Det börjar ta sig, se där! Äntligen har du förstått hur livet skall levas!

Jag replikerade:
- Det har jag nog alltid förstått, däremot har jag varit artigheten själv intill egen utplåning, som lyssnat till så mycket skitprat i mina dar, att jag vid pensionsåldern insåg att jag fyllt min kvot med råge. Nu fick det bli ett rejält lappkast i tillvaron! Men inget här i livet är bortkastat, Herre Gud vilka bra böcker jag borde kunna skriva. Jag behöver inte hitta på ett enda ord. Det är bara att kryssa hejvilt bland allt som mina öron varit mottagare av.

- Se där, du har lärt dig något också, svarade han och skrattade ännu mer. 

Resten av samtalet är sekretesstämplat. Typ. 

tisdag 26 september 2017

Förvaltningsrätten valde att korta ner Nordiska motståndsrörelsens(NMR:s) demontration samma helg som Bokmässan i Göteborg pågår, 29 september - 1 oktober 2017.

Det är långt ifrån alla gånger jag förstår Förvaltningsrättens resonemang, men den här gången gör jag det i allra högsta grad.
Många är de som vill dra nytta av Bokmässans upparbetade marknadsvärde, som i det här fallet som tagits upp i Förvaltningsrätten: ett politiskt parti, NMR. Men det är NMR inte ensamma om. Även de s.k. kultiverade högdjuren vill också slå slant av Bokmässans marknadsvärde. Både parti och de kultiverade högdjuren vill göra det - helt enkelt få gratis reklam för sin sak.
http://gun-m-ek.blogspot.se/2017/04/bokmassan-i-goteborg-2017-nu-strid-har.html


Hade de haft egna ryggradar hade de valt ett helt annat tillfälle!

Jag är av den åsikten att man aldrig någonsin skall dubba på yttrandefriheten, oavsett hur mycket jag än må ha egna åsikter om någons åsikter och särintressen. Därav anser jag att det är fullständigt rätt att ge NMR möjligheter till sin demonstration, vad det nu än är för budskap de vill nå fram med, så länge det inte tarvar på de lagar vi har. Demonstrationer som sökts och beviljats lagenligt är helt ok för min del. Där ingår inga som helst spontana motdemonstrationer av meningsmotståndare.

Men sanning att säga förstår jag mig inte på den enorma mediabevakningen och de s.k. motdemonstranterna syften. Själv skulle jag inte ens drömma om att gå dit, vare sig till NMR:s demonstration, eller något som den självutnämnda kultureliten anordnat.

I min värld är det väldigt enkelt: Ingen medverkan/närvaro - ingen framgång och vi får behålla den yttrandefrihetslag vi skall värna om med näbbar och klor!
Det hela är en väldigt enkel ekvation i min värld, som alltjämt är övertygad om att land skall styras av de lagar vi har här i Sverige. När saker och ting övergår till godtycke är det aldrig hållbart. Samhällets sorgliga övergrepp talar också för att jag inte har fel.

Medmänsklighet startar alltid inifrån det egna jaget. Som liten lärde min mamma mig något väldigt väsentligt om människor, som jag burit med mig hela livet. Hon hävdade att man aldrig kan fordra mer av sina medmänniskor än det som deras egna utveckling har hunnit. - Det är och förblir en hållbar sanning.

Själv har jag haft förmånen att hyfsat fått vila ifrån all turbulens och dårskap, som tycks snurra på i allt snabbare takt av allehanda slag både i lilla Göteborg men i allra högsta grad varthän ute i världen. Det är anledningen till att jag inte varit speciellt aktiv på min blogg, men jag har inte några intentioner om att lägga ner den, även om jag ser att den tycks kunna leva vidare utan min vidare inblandning.

Jag får känna mig djupt tacksam över den tidigare Italienresa, ännu en ikonmålarkurs i Valamo kloster, som jag nyss återvänt från och mitt i sommaren, en liten trip i sommar-Sverige tillsammans med Herr H och ett av de yngre förmågorna. Det är inte alla förunnade att kunna ha det och det är jag starkt medveten om. Mina båda fötter står ännu väl förankrade i jorden.
 

Det har inte varit helt fritt ifrån tankeställningar under den här tiden, eftersom det är ett otäckt tidevarv vi lever i och naturligtvis påverkar det även mig i allra högsta grad. Tankar om den där öde ön kommer allt oftare, men det är en utopi det också. Om inget annat så av rent praktiska skäl. Jag vet att det också är svårt att leva i sin egen lilla bubbla utanför allfartsvägarna och jag vet sanning att säga inte om jag skulle i själ och hjärta önska mig det som ett normaltillstånd.

Men visst tänker jag allt oftare på en av mina barndomsvänner, som alltmer dragit sig tillbaka till sin lilla stuga i fjällvärlden. Hon besöker numera bara sin lägenhet i tätorten för att bunkra upp och tvätta kläder och annat av lite mer praktisk natur.


söndag 27 augusti 2017

Det är onekligen lite spännande att skriva på bloggen ifrån Siena i Italien - allt står plötsligt översatt till italienska.

Livet i Toscana är som hämtad ur vilken italiensk film som helst. En italiensk film brukade min pappa beskriva kort och gott: handlingen i italiensk film är att de springer upp och ner i trappor, slår i dörrar och skriker åt varandra,dessemellan är det en massa oljud...

Imorse väcktes jag av Herr H som vred sig som en korv hit och dit i sängen, intrasslad i det gemensamma lakanet, någon bankade någonstans. Jag försökte somna om efter att jag suttit en stund yrvaket på lilla "tronen" och funderat över om det skulle bli lika tryckande varmt idag också. Men ack nej sömnen var och förblev som bortblåst trots att ögonen antagligen hängde som sladdlampor ner i byxfickorna...

Framemot åttasnåret började Duomos kyrkklockor att dåna, åtföljd av alla de andra kyrkklockorna, som låter mer öronvänligt. Men då hade trumslagarna redan dragit igång. De har hållit på oavbrutet i tolv timmar nu, antagligen har de marscherat hela dagen i de trånga gränderna som Siena består av, eftersom jag hört ljudet av trummor komma och gå. Det sistnämnda var jag rätt glad över idag, eftersom de normalt håller till strax nedanför vår balkong, även om det är åtskilliga meter ner till marken. En hissnande höjd ner till marken, trots att det bara är en våning upp med hissen.

Trumslagarna hör till de som jonglerar med flaggor och antagligen är en del av traditionen dit Palio är en given del, en väldigt gammal tradition. https://sv.wikipedia.org/wiki/Palio

Siena är fördelade i olika inpinkade revir och det hela verkar vara på blodigt allvar. Här i Duomo tillhör vi Pantrarna (Pantera) och alldeles i närheten på en liten piazza står en svart panter staty. Alla de olika distrikten (reviren) har olika lamphållare längs gränderna.

Det är ungefär som fejderna mellan de olika områdena i Malmberget, som kulminerade när det var fråga om maj-brasor under valborgsmässoaftonen. Då sattes en ära i att ha den största/högsta majbrasan, slagsmålen mellan de olika gängen var inte heller att leka med. Men dylika saker har jag aldrig engarerat mig i. Här är de dock betydligt mer sofistikerade med regelrätta kontor.

Trumslagarna har fortsatt hela dagen och idag vägrade jag bara att sticka ut näsan på någon fotvandring. Herr H gjorde två tappra försök och kom tillbaka varje gång i skick som om han suttit i bastun med kläderna på. Balkongen som ligger i skugga och är högt belägen, alltså fläktar det lite, kändes som ett självklart val idag för min del. En hel del av den medhavda lektyren återstår ännu.

Jag låter mig övertalas först när siestan är över och den Osteria som vi sett ut för Herr H:s alltmer avtagande frosserier öppnar först kl 19, efter siestan, dvs. när jag normalt slutat att stoppa i mig något överhuvudtaget hemma i Sverie.

Det bankandet som pågått till och från sedan imorse har nu fått förnyade krafter så här tolv timmar efteråt, det är så jag börjat fundera om det är någon som sitter inlåst någonstans, eftersom det kan banka även de få korta ögonblick som stillheten gör en lov, eller är det kanske någon som försöker att sova och blir irriterad av det snattrande italienska paret på andra sidan glasskärmen, som delar våra balkonger och det tar lite tid att komma på fötter.

Kärringen, förlåt, frun snattrar högljutt inifrån rummet, akut mundiarré är nog diagnosen för hennes del och mannen som har förpassat sig ut till balkongen, gör något inlägg till henne mellan varven. Av allt att döma har han snart rökt sin sista cigarett av den ihållande rökhostan att döma, som får honom att kikna alternativt storkna mellan varven. - Nästan så jag funderat på att inköpa en limpa cigaretter och sträcka över hålet i glasskivan som inte går ända upp till balkongtaket, så att man kunde få slut på rökhostan som har en given utgång. Värmen/hettan ute gör nog inte saken till det bättre för hans del.

Här under dagen var de helt uppenbart borta för då var det bara tyst, förutom hundar som skällde någonstans långt borta och människors sorl på långt håll. Tja så dånet mellan varven från Duomen och de andra kyrkklockornas mer moderata toner. På tal om Moderater, hemma i Sverige finns en samling Moderater, som inte förstår något av vad det hela handlar om och inte lär det vara partiledaren Anna Batra som är problemet. Hon verkar vara på det klara med att ett gränsöverskridande samarbetet är det enda som kan få Sverige på fötter igen.

Tur att hon har en klok man som nu är "Elefantskötare"...

Konstigt nog har det blivit lite tystare efter att ljudinfernot trappades upp ett slag.

Någonstans är det någon som övar på en fiol ackompanjerat av spridda knackningar och italienskan, som väl antagligen arbetar som mistlur nere vid kusten i normala fall och vars svada inte tar semester.

Nu blir det en hastig dusch och klänning istället för storskjortan jag släntrat omkring i hela dagen. NU låter det som om knackaren är på väg ut genom väggen, eller är det taket som kommer att uppvisa något nytt hål när vi återvänder från Osterian om någon timma...

lördag 5 augusti 2017

Före detta finansministern Anders Borg och prins Henrik av Danmark - skall man skratta eller gråta? Vilka sorgliga män.

Jag steg in i affären för att köpa en rulle rispapper och kunde inte undgå att höra hur personalen snabbt avslutade ett samtal, när jag steg innanför dörrarna. Men jag hann uppfatta att det rörde sig om Anders Borg, f.d. finansministern och någon riktigt präktig skandal med ekivoka inslag.

Väl i bilen igen hann nyheterna gå av stapeln där Anders Borg figurerade och text-TV bjöd på en lite mer friserad historia vilket naturligtvis inte Aftonbladet gjorde: http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/QV67V/uppgifter-anders-borg-visade-konet-pa-fest--och-hotade-arrangoren

Borgs beteende hade sin grund i att han var förnärmad över sin rumsplacering. Det visar verkligen vilken sorts person han är. Van att peka med hela handen och bli åtlydd...

Visa snoppen, vilja jämföra sin egen med andras! Ta andra män i skrevet och fälla uttalanden om kvinnor som horor och slampor visar på ett beteende och en attityd som t.o.m. går utöver varje sjöslag som jag ofrivilligt hamnat i. Men något sjöslag har det ALDRIG förekommit på en fest som även hyst barnfamiljer!

Då skall gudarna veta att jag nog har upplevt det mesta här i världen av urspårade fester och tillställningar.

Det är bara män med makt som kan få uppföra sig så här illa och ändå få medhåll och att det slätas över. När man tillhör den s.k. eliten och ändå tycker av varianten "det kan hända i de bästa familjer", då måste jag verkligen ifrågasätta vad det själva är för personer. Det här hör verkligen inte hemma i kretsen kring en före detta minister och en man som skall föreställa av "finare slag" och föreställa representera förnuft.
 


Sedan att Anders Borgs fästmö, Dominika Peczynski, slätar över hans kriminella beteende det tar jag faktiskt ingen som helst notis om. Jag känner henne inte personligen, men jag har inte kunnat undgå att funderat över henne långt innan hon blev Anders Borgs tête-à-tête. Men efter att ha sett henne i TV-programmet En natt på slottet, besannades bara det jag intuitivt förstått. Paret kanske borde göra sällskap till någon lämplig KBT-behandling.
 
Anders Borg har flera tunga poster i stora företag och internationella organisationer. Han är bland annat vice ordförande för investmentbolaget Kinnevik, Stenbecks imperie, seniorrådgivare åt storbanken Citi, varit eller möjligen är rådgivare åt Finland, men också någon uppgift finns i mitt huvud om att han också är det till Asian Infrastructure Investment Bank. För egen räkning kan jag bara säga att låter man Anders Borg sitta kvar i Kinneviks styrelse, då vet åtminstone jag var de har sitt lågvattenmärke.

Jag börjar bli innerligt trött och less på människor som helt uppenbart lider av hybris och bara förutsätter att allt är en droppe i Mississippi.

Nästa i ledet hybris är prins Henrik av Danmark, som sedan 50 år tillbaka är gift med drottning Margarethe av Danmark. Nu är det inte så att jag för ett enda ögonblick tror att prinsen skulle visa snorren, eller gå an som Anders Borg gjort. Men när man känner sig alltjämt så kränkt över att man inte fått den titel man ansett sig skall ha, att man inte vill begravas bredvid sin hustru efter ett så långt äktenskap, då blir det lite väl udda.
http://kongehuset.dk/nyheder/hkh-prins-henrik-begraves-ikke-i-roskilde-domkirke

Lustigt nog så befann jag mig med en del av mina klasskamrater från Läroverket i Malmberget i Köpenhamn den dagen, 10 juli 1967, då deras bröllop gick av stapeln.
Henri-Marie-Jean André de Laborde de Monpezat var ett namn som klingade fint i malmbergsöron, så fint att vi övade på det franska uttalet av hans namn. Vi var väl måhända inte fullständigt helnyktra efter en elefantöl som intagits till maten, men det fanns ingen som ens var i närheten av att vilja dra upp snorren, eller bära sig åt enligt Anders Borg festmanér. 
 
Jag minns i vart fall att just precis när kortegen med brudparet passerade restaurangens uteservering, satt vi och jagade gröna ärtor över tallrikarna, som i övrigt bestod av en schnitzel, potatis och sedvanliga tillbehör. Tänk vad udda saker man kan dra sig till minnes.

Det å sin sida får mig att dra mig till minnes vad jag till frukostbordet hade läst, om den fruktade ryska laxen (puckellaxen) slut citat, som de fångat i Göta älv.

- De är riktigt fula, ser nästan ut som en piraya, tyckte Tobias Nyberg, ordförande i sportfiskeklubben Laxen.

Men sedan kunde jag inte hänga med i svängarna, mer än att den fruktade ryska laxen kan påverka den inhemska biologiska mångfalden eller orsaka stora socioekonomiska skador.


Vilket i sin tur fick mig att inse, att artikeln jag läst några blad innan i tidningen om nazisterna i Kungälv, som spärrade av ett asylboende i Kungälv, men saboterat även ett blivande i Torslanda förra året och nu hade åkt dit sedan NFC i Linköping hade analyserat bandet för spårsäkring. Sedan blev det väl inte mindre bevis av att Nordiska motståndsrörelsens nyhetssajt skrivit om hela händelsen, där de helt uppenbart tyckte att de hade gjort något hedervärt.

Jag undrar hur länge de skall kunna få härja fritt utan att något mer ingripande vidtas emot dem från samhällets sida. Det var ju nazister som även stod bakom det bestialiska mordet i augusti 1995 på John Hron vid Igeltorpssjön i Kode norr om Kungälv, något som aldrig försvunnit ur mitt minne.

För någon tid sedan läste jag i Pedagogiska magasinet, tror jag bestämt att det måste ha varit, att man kommit till rätta med nazismen i Kungälv. Något som bara måste var en politisk klyscha i annat fall skulle det här inte ha kunnat hända och hänt har det gjort.

Man behöver inte göra mycket annat än ha en annan åsikt för att hamna på bänken "tillåtet att slå ihjäl".


Visa civilkurage var den utlösande anledningen till att John Hron bestialiskt mördades. Gärningsmännen kom undan med något som förefaller helt makabert och de har tillåtits fortsätta i stor stil genom att upprepade
gånger vandalisera hans gravsten. 
http://gun-m-ek.blogspot.se/2013/04/var-nutidshistoria-med-nynazister-och.html


En del människor kommer jag aldrig, hur länge jag än lever, att förstå mig på. Det verkar vara något allvarligare fel i hårddisken.