onsdag 31 januari 2018

IKEA:s Ingvar Kamprads död har frammanat både det ena och det andra.

Nu är det vilda spekulationerna på löpsedlarna om hans efterlämnade imperium och arv. Det verkar inte finnas några gränser över hur och vad man kan spekulera om. Jag är fullt övertygad om efter att ha läst böckerna som skrivits om honom och hört vad han själv har framfört, att den saken har han för länge sedan redan satt på pränt. Något allmänintresse kan jag därför verkligen inte se att det finns i det hela, mer än att det än en gång har visat att det alltjämt är de rikas värld vi lever i. Någon vilja att åtgärda det finns inte bland makthavarna.

Sedan har jag full förståelse för att det t.o.m. finns FB-grupp/inlägg, som består av gamla anställda vid IKEA, som inte haft acceptabla anställningsförhållande vid sina anställningar vid IKEA och nu vill ha ut "sitt arv", som de anser att Ingvar Kamprad har stulit ifrån dem iom att ha haft vidriga anställningsvillkor för dem.

Det är i sig tragiskt att det kommer när någon gått bort, men det är egentligen inte något annat att förvänta med tanke på Ingvar Kamprads egen biografi. Har man inte städat framför egen dörr och dessutom varit föremål om och om och om igen är det väl kanske inte så mycket att förvånas över.

Själv har jag haft min bild klar och uttryckt mina åsikter redan när han levde och i min blogg till den vidare kretsen. Så intet nytt under solen för mitt vidkommande.
 

Ingvar Kamprads delaktighet inom nazistpartiet har inte handlat om något  ungdomligt oförstånd, eftersom han faktiskt fortfarande på 50-talet var en övertygad nazist i en tid, när Hitlers massmord av judar, zigenare, homosexuella var ett klarlagt faktum. Man kan inte bortse ifrån att det hela föll på sin orimlighet, det han i sitt "Sommarprat" i Radions P 1, snyftande försökte sig på. Det hela handlande nog i grund och botten om att han blivit påkommen och att det därför var skammens krokodiltårar han släppte fram. För mitt vidkommande hade han nått och fått mer aktning om han hade varit rakryggad, istället för att komma med ynkliga ursäkter.

Nürnbergrättegången som varade mellan november 1945 och oktober 1946 var till ända och det rådde inte längre några oklarheter om vad som hade pågått under andra världskriget i nazismens spår. Var man fortfarande nazist på 50-talet kan det knappast med Ingvar Kamprads biografi och företagaranda ha handlat om något ungdomligt oförstånd.

Alltså faller hela Ingvar Kamprads påstående om ungdomligt oförstånd. Hänvisningen han hade till sin gamla farmor, född tyska och nazist kändes inte bara ovärdig, utan faktiskt inte på långa vägar rumsren. Även om jag kan förstå att familjeband alltid försvårar i viss omfattning. Dock skall man komma ihåg att långt ifrån alla i Tyskland var nazister, eller hyllade Hitler.


Faktum kvarstår ändå, nazismen var utbredd även här i Sverige både inom Regeringen som ute i samhället, även om det skenheliga folket inte vill kännas vid det, eller ens vill vidgå det.

Jag tycker dock att en dag som denna, när en gammal man ingått i kretsen av i detta livet förlorade, skall sätta fokus på det han faktiskt lyckats med i grunden, när man skalat bort vad hans besatthet och girighet tyvärr också förde med sig.


Det som aldrig någonsin går att ta ifrån Ingvar Kamprad är att han hanterat ett företag som man skall hantera ett företag. IKEA är internationellt känt och bara det är en oslagbar bedrift och bragd och vittnar om att den där "vanliga bonnalurken från Småland" det är han minst av allt, även om han själv gjort allt för att odla den önskade bilden av honom. Det tillhörde bara hans image och inget annat. I mina ögon är det dessvärre enbart ett utslag för den komplext sammansatta person han faktiskt var.

Något vanligt börsnoterat företag kommer IKEA aldrig heller att bli. Det är inte något som jag ser som något brist, snarare tvärtom, aktieägare som girigt suktar efter allt större aktieutdelningar är det sista vi människor behöver. Det finns betydligt hälsosammare sätt att driva företag på ett seriöst sätt, ty när allt kommer omkring är ett företag dess arbetstagares insatser. Jag betvivlar att det någonsin kommer till allmänhetens kännedom hur mycket Ingvar Kamprad lyckats gömma undan i alla stiftelser och därigenom distanserat sig från oss som är med och betalar all välfärd, som de besuttna nu med stormsteg håller på att montera ner. Det får den konsekvensen när moralen brister.

Det som jag är mer bekymrad över är en del svenskarnas tunnelseende, som halas fram allt eftersom det passar, som t.ex. när Uppdrag Granskning synade Ingvar Kamprad i sömmarna och det inte bara var idel ädel bra saker som man grävde fram. Det var ett solklart ajabaja-område, när jag skrev ett blogginlägg om allt byk som faktiskt hade ramlat fram, när Mr IKEA inte var alltigenom en förebild, refuserades mitt blogginlägg av Norrländska Socialdemokraten (NSD) chefredaktör. Men jag tog bara ny sats och skrev ett nytt inlägg. Vissa av mina ordval var väl kanske inte de allra mest genomtänkta i ursprungliga inlägget, men människor som låter snikenheten gå före vett har jag faktiskt alltid haft ganska svårt med.


http://gun-m-ek.blogspot.se/2011/12/detta-blogginlagg-ersatter-det-av.html 

Det hade i det skedet ännu inte blåst klart kring Ingvar Kamprad, inte heller den svenska skenheligheten och jag funderade länge hur det här titta-bort-folket skulle reagera över tysk TV, som hade intervjuat både politiska fångar och fängelsechef, som vidimerat att under DDR-tiden nyttjade Ingvar Kamprad de politiska fångarna under groteska förhållanden, som gick raka vägen ner i hans privata kassakista. Än en gång visade det sig att han inte alltigenom var en så lyckad person på det privata planet.

Det var inte slut ens där trots att han efter den väldiga turbulensen valde att lätta på penningpungen i biståndsändamål, utan strax före jul var det dags igen. Då rapporterade Financial Times att IKEA-koncernen misstänktes ha undgått nästa 10 miljarder i skatt genom att utnyttja diverse kryphål i skattesystemen i Luxemburg, Lichtenstein, Belgien och Nederländerna. Jag bara undrar i mitt stilla sinne om det räcker med dessa länder, eftersom jag vid det här laget har hunnit förkovrat mig rätt bra i ämnet stiftelser och ohämmad skatteplanering.

Ingvar Kamprad var en äkta kapitalist, som SKF:s grundare Sven Wingqvist klassade dylika personer.

Själv undrar jag mest över om man så där efter man är död inser, att man inte kunde ta med sig något och kanske därför aldrig borde ha bjudit in girigheten på livets korta kryssning, speciellt inte när den hunnit skada så många människor i ens omgivning.

lördag 27 januari 2018

Barns och tydligen även föräldrars tillkortakommande inom matematiken behöver ingalunda vara hugget i sten.

Det måste väl ändå vara fråga om att man ohämmat anammat alla nya livsstilar och fullständigt tappat bort vardagslivet, som man förut satte fokus på och var en självklarhet.

Jag såg ett reportage om de alltmer sjunkande kunskaperna i matematik, men även att föräldrar kommer till korta med att förklara för barnet och att det kan vara fullständiga bataljer hemmavid, när föräldrar skall hjälpa sina barn med att förstå matematik, också att föräldrarna går bet med att förklara, klarar i många fall inte själv av skolbarnens matematik. De klarar helt enkelt inte av att hjälpa sina skolbarn med matematiken. Hur kunde det bli så här, kan jag inte låta bli att undra.


Bara genom att låta barnen vara med i vardagssituationer skapar man en grundläggande förståelse för matematik i en mycket bred mening. Praktisk matematik är att senare kunna förstå och behärska abstrakt matematik.
Telningarna med varsin kundvagn där de själva kan får vara med att påverka.


Matematik skall göras synligt för att förstås. Det kan bli mycket avancerad matematik till rena försäljningsuträkningar till materialåtgång och avans beroende på barnets ålder och mognad.
Väga och jämföra vad som väger mest eller minst och sortera dem i viktordning för att få en uppfattning om förhållandena, kan bli en väldigt lång och intressant lista. Utseendet till storleken är inte det som är riktmärket för vikten. Där hinner man nog stupa själv innan barnet ens gett upp sin vetgirighet och viljan att veta....
Häromdagen började jag lite smått att bygga in praktisk bråkräkning i 5-åringens värld, genom klockan (den med urtavla 1-12). Det hade nog fått anstå något eftersom han ännu har ett stort behov av att leka, men inte ensamlekar utan där vi vuxna är med. Till hösten börjar han den obligatoriska förskolan och jag tror helt enkelt inte att det är en bit som skall tas för givet att skolans värld också skall kunna hantera.

Vi har en träklocka, med visare och siffror som från första början fungerat som ett pussel för de allra minsta barnen, dvs. där siffrorna går att lyfta ur. 5-åringen och 3-åringen hittar nu själv på nya lekar med den och klockans användningsområde har vuxit och blivit betydligt större. Lära sig den vanliga klockan är att faktiskt lära sig bråkräkningens grundläggande stöttepelare. Det var nog det man fick lära sig hemifrån när jag växte upp, numera är det inte någon självklarhet. Barnen kan mer om mycket idag, men vissa saker har tekniken gjort att de hamnat i bakvattnet. 

Barn är nyfikna av naturen och bara genom lek, spel och att vara med i det verkliga livets vardagssysslor lär sig barnet matematik och allt det där andra som följer med när man får vara med.
 
Småttingarna t.o.m. 3 åringen kan engelska, avancerad engelska, det är teknikens förtjänst. Men så kommer allt det där andra som också är utvecklande för barn att faktiskt få med sig hemifrån.


Baka med barnen, väga & mäta, praktiskt dela i lika stora delar får de en bra uppfattning om dels beräkning, dels de fyra räknesätten, men även bråkräkning. Man sår ett frön som får växa och nya synsätt växer med tiden fram. Det som  först enbart var praktiskt skall senare bli abstrakt.

Det där sistnämnda fick jag bevis för att skolan har svårt att hantera, eftersom de verkar att ha svårt med att kunna friska upp det praktiska som repetition för att visa att det praktiska och abstrakta hänger ihop. Det där klickade även för min dotter, när dottern började med bråkräkning i skolan. Hon kom hem och var förtvivlad över att hon inte begrep ett jota av vad läraren menade när de hade sin första dag med bråkräkning. Felet som läraren hade gjort var att direkt dyka på det abstrakta utan att göra den nödvändiga återblicken från det praktiska.

Jag som var rätt stressad och var på väg med bilen för att hämta upp Herr H, sa till dottern att hon faktiskt redan kunde bråkräkning och mycket mycket mer än så. Det ville hon inte tro var sant. 


- Men hoppa in i bilen då och följ med mig, så lovar jag att du kommer att förstå bråkräkning och att du faktiskt redan kan det och det har du kunnat sedan du var mycket liten. Vi kommer inte ens att hinna köra fram till första rondellen innan du kommer att inse att det jag säger är helt sant.

Missmodigt släntrade hon efter mig ut till bilen. Hon såg ut som om hon sålt smöret och tappat pengarna. Det enda jag gjorde för att förklara bråkräkning för henne var att påminna henne om hur den vanligt klockan, inte den digitala, fungerade. Hel timma, halv timma, en kvart (1/4), tre kvart (3/4) osv. Minuter på en timma, minuter på en kvart, en halvtimma. Vidare till sekunder, hur det mycket enkelt blev omvandlat till ett uppställt bråktal och därmed fullt begriplig matematik.

Det blev precis som jag hade sagt, vi hann inte ens fram till rondellen förrän allt var avdramatiserat och hon förstod hela principen med bråkräkning. Men också att alla räknesätten hänger ihop, hur man snabbt kan göra om alla räknesätten till en praktisk bild. Hon kunde däremot inte för sitt liv begripa varför läraren inte hade kunnat förklara bråkräkning. Det kunde jag däremot inte svara på.

Jag förklarade för henne att de av hennes egna klasskamrater som ansåg sig ha svårt för matematik eller bråkräkning, eller något av de andra räknesätten bara skulle ta en hög med saker för att förstå det rent praktiskt med ögat. Räckte med att baka en kaka i värsta fall och dela den till andra, då kom insikten om att alla räknesätten faktiskt hänger ihop.


Är det något som barn är bra på så är det millimeterrättvisa, alltså är de givna och inbyggda matematiker från födseln, eftersom deras rättspatos, dela rättvist är mer eller mindre medfött. En mandarin har liksom klockan 12 klyftor, skall man då dela den så att två eller tre eller rent av fler personer skall få lika stora delar är det inte något större problem att VISA matematik och där kan man vända och vrida så att man faktiskt fått med alla fyra olika räknesätten.

Jag har t.o.m. på skoj delat en godisbit i en alltför stor del till en och en mindre till en annan för att de själva med blotta ögat skall se om det är lika, dvs. rättvist. En 2-åring kan se skillnaden om en kaka eller godisbit delas i tre lika stora delar, eller t.o.m. se om det är lika många jordgubbar i t.ex. tre skålar. Jag vågar faktiskt påstå att när man lämnat spädbarnsåldern bakom sig kan man greppa matematik.


Ur det föds per automatik mängdlära, när man praktiskt utför något, utan abstrakt lärande. Praktiskt väga och mäta barnet och låta det var delaktigt får dem att se matematik, förstå matematik. De kan själva se när de väger mer och har växt, inte behöver de heller vara stora för att själv kunna aktivt delta. Vi har måtten ritade på en av dörrposterna i blyerts, med datum och signatur vem det gäller. Utifrån det ser de också att vi alla är olika.

Baka, laga mat, tyda mönster, måtta vid snickeriarbeten, göra inköp, bygga Lego är inget annat än skaffa praktiska kunskaper i matematik. Man vet hur en tvåbitslegobit (fyrkant) eller en sexbitlegobit (rektangel) ser ut osv, dvs. på vilka grunder som geometri är uppbyggt och vad de olika geometriska figurerna heter, som är de mest grundläggande, kvadrat/fyrkant, rektangel, triangel och cirkel. Man kan rita många roliga gubbar av enbart geometriska figurer.


Spela vanliga hederliga spel och lägga pussel ger också barnet en blick för matematik och mängdberäkning. Bygga konstruera och upptäcka ger barnet glädjen att vilja/kunna mer, bli den de själva vill bli. Jag har svårt att tro att barn som fått med sig det är de som väljer liv i den kriminella världen, utanförskap, eller leva i parallella världar.

Själv har jag mött åtskilliga vuxna människor, som varken haft grepp om vare sig det ena eller det andra, som man behöver kunna som vuxen för att klara sig själv och ute i samhället. De har inte ens kunnat sköta sin egen ekonomi/månads eller årsbudget, inte heller känt till det mest grundläggande om måttenheter och matematik. Det tror jag skarpt på hade varit bra om skolvärlden inte hade hafsat/slarvat sig förbi, om de sakerna inte har kunnat fås tillgodo på hemmaplan. Vilket helt uppenbart inte är någon självklarhet och verkar vara det i allt mindre omfattning.

Det finns inga garantier för vad som händer i en människas liv, men jag tror att med bra grundförutsättningar är det svårt att spåra ur. Breda baskunskaper är oersättliga rikedomar.

Många många gånger har jag sänt mina föräldrar en tacksamhetens tanke, även om de aldrig gav mig den tid/uppmärksamhet jag själv gett mina barn och barnbarn. Jag fick en grundläggande bas att stå på och den har jag stått mig väl på resten av mitt liv.

tisdag 23 januari 2018

Min blogg är inte en plats för allsköns reklaminlägg & Min mailbox är ingen plats för bedrägerimail.

Visserligen är det så att myndigheterna helt uppenbart tillåter era minst sagt kriminella tilltag och verksamheter fortgå, men det betyder inte att jag gör det.
Mitt tålamod med er ligger för närvarande där vattnet i gropen börjar!

Kommentaren som nyss raderades från min blogg, kom från Nigeria och var gjord för exakt 5 hrs och 32 mins ago!

måndag 22 januari 2018

Den dagen Göteborgs Kex lämnar Kungälv för Riga då har även det företaget hamnat på min svarta lista, med underrubriken BOJKOTT

En droppe i havet om du inte köper något från Göteborgs Kex kanske du tänker, men ju fler vi blir som tar ställning emot en dålig moral desto större chans att påverka i slutändan.

Jag menar faktiskt allvar i det jag skriver, så länge företaget finns kvar i Sverige kommer jag att inhandla ur dess sortiment. Men samma dag de packar ihop i Kungälv för Riga och därmed visar sig vara ett totalt oseriöst företag, då har man också sagt upp bekantskapen med mig.

Jag har i dagspressen läst den ena dåliga förklaringen efter den andra av företaget som numera äger Göteborgs Kex, dvs. norska Orkla som är noterad på  Oslobörsen. Men är man bara tillräckligt idog och läser flera reportage ur dagspressen hittar man slutligen sanningen bakom flytten.

Sanningen bakom flytten är lika unken som det stod klart redan vid första meddelandet, om att Göteborgs Kex skulle lämna Kungälv för Riga i Lettland.

Eländet som åter står för det mesta som numera drabbar oss heter EU och den svenska Regeringens oförmåga. De baltiska länderna och Polen har fördelar när de bygger upp nya produktionsanläggningar. Då får de helt sonika stöd från EU:s strukturfonder. Hur kan Sverige ens ha medverkat till en sådan katastrofal lösning?

Sedan handlar det också om en urusel etik och moral av det norska Orkla, eftersom det också är fråga om ren och skär lönedumpning, har man nu vädrat morgonluft genom EU:s strukturfond och bara vid flytt behöver vidkännas 1/5 av arbetskostnaden då jublar väl de giriga aktieägarna. Vad som händer med de 350 personerna som kommer att få lämna sina arbeten i Kungälv saknas i de penningfixerade aktieägarnas ögon fullständig relevans.
Principen sköt dig själv och skit i andra har fått ännu en verksamhet i den unkna skaran. De börjar bli många nu och ingen klocka ringer ännu hos den svenska Regeringen över att ännu ett anrikt svenska företag hamnar i utlandet:
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborgs_Kex

Än i denna dag kan jag minnas doften från Kexfabriken, när jag steg av bussen för att gå över bron bort till Akademien. Doften av vanilj var gudomlig att sniffa in.

Och ännu kan jag också minnas de dagar då vi faktiskt unnade oss lyxen med en baddare till eftermiddagskaffe. Det var Annette som tog det långa benet före på lunchrasten längs Gamla gatan och bort till Göteborgs Kex bräckbod för att återkomma helt lyriskt: hon hade fått tag i en påse baddare!
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baddare
Det var höjden av lyx i en fattig studerandes kassa....

lördag 20 januari 2018

USA är bankrutt - själv undrar jag vilka konsekvenser det kommer att få för resten av världen.

Kommer det nu igen att bli som det blev år 2008-2009, när det mesta stod på näsan. Den omfattande finanskrisen ute i världen initierades den gången av finansbubblan i USA. Vad kommer som ett brev på posten denna gång, eftersom vi här i Sverige har anammat denna form av undermåliga politiska samhällsansvar?

Det som nu händer i USA känns inte som om det bara kommer att beröra USA, där alla federalt finansierade myndigheter som inte anses samhällsviktiga stängs och att de anställda tvingas till ledighet utan lön.  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:USA:s_federala_myndigheter


Man kan befara att det är nog inte bara i de federala finanserna som kommer att drabbas, eftersom allting tycks vara relativt och vad man i USA menar med samhällsviktiga, det låter också oroväckande, eftersom man alltid högprioriterat alla krig som man fört runt om i världen.
http://watson.brown.edu/costsofwar/
 


Klart är i vart fall att i min värld är en triljon, 1 000 000 000 000 000 000, helt obegripliga summor, eller ens att samma antal kan anges som en "miljon biljoner" eller en "miljard miljarder". 

När man då ligger på något som svingat sig över fem triljoner enbart för att skapa elände runt om i världen är det för mig helt obegripligt hur dessa oansvariga människor har fått hållas.

Nu känner jag verkligen att favoritmantrat som alla USA:s presidenter brukar säga "God bless America" bör ändras till Gud bevare oss från människor, som låter framtiden komma bakifrån.

 

Helixnebulosan (snarlik Ringnebulosan och Hantelnebulosan) har på grund av den vinkel vi betraktar den fått smeknamnet ”Eye of God” (Guds öga).
Foto här taget i infrarött av NASAs Spitzerteleskop och inhämtat från Wikipedia.

- NASA som är en av alla dessa berörda federala myndigheter.

fredag 19 januari 2018

Oslagbart träningstips!

Jag har hittat ett mycket gott träningsråd, som jag gärna vill dela med mig: 
 
Stå rakt och stabilt och håll en 2,5kg potatissäck i varje hand.

Lyft sedan armarna rakt ut och stanna i den positionen i en minut. Gör detta varje dag.

Öka sen till 5kg:s säckar, 10kg:s säckar allt eftersom du blir starkare.

Tro det eller ej, men jag har kommit till 25kg nivån.

När du känner dig stark nog på denna nivån, kan du prova att lägga en potatis i varje säck.
PS. jag föredrar norrländskodlad mandelpotatis, men du kan använda den sort du tycker bäst om DS.

torsdag 18 januari 2018

Det är inte bara i Göteborg som moralen är obefintlig och korruptionen är utbredd - det är numera en svensk landsplåga.

Ordet korruption kommer från latinets corruptio som betyder "fördärvat tillstånd", "förfall" eller "bestickning". - Ja, jag vill bara påminna om det för att inte bli anklagad för något otillbörligt.
 

Men något nytt och friskt glimmar ibland till i media, som dessvärre blivit en styrd och sluten värld.

Läsvärt är dagens ledare i Göteborgs-Posten, skriven av Adam Cwejman där han lyfter fram den senaste tidens dynga inom Göteborgspolitiken i dagsljuset. Han gör det dessutom med en liknelse om Jesus och fariséerna, vilket får mig att le i ena mungipan trots allvaret. Den här gången gäller det
Maria Rydén, moderat kommunalråd som nyss avgått efter att ha fuskat med semesterrapporteringen och samlat flygpoäng med hjälp av skattepengar, dessutom knallar hon iväg helt oblygt och utan någon form av moral med en penninghög som den vanliga medborgaren inte ens kan drömma om.
http://www.gp.se/ledare/kommunalr%C3%A5det-utan-skuld-1.5060618
 
Men i den soppan finns fler ingredienser, naturligtvis, även från den styrande socialdemokratin i Göteborg, där de mest verkar oförtrutet tävla om titeln dum, dummare, dummast, eller rättare sagt korkad, mer korkad, mest korkad.
 

Normalmänniskan vet att kork flyter och det gör verkligen den här makteliten.

Det gör däremot inte det sjunkande skeppet i Göteborgs containerhamn.


Vore det inte på tiden att vi blir befriade med omedelbar verkan från hela högen i den här Jesus och fariséesoppan, dock utan att de knallar iväg med x-antal miljoner för ett illa skött arbete och med mina ögonmått mätt: olaglig verksamhetsutövning. - Tord Karlsson, socialdemokratiskt kommunalråd, Ann-Sofie Hermansson=HEN som visat prov på fake news av dignitet. Men det ligger väl måhända i de socialdemokratiska mutationerna vad ordet demokrati betyder. De vet absolut inte vad det ordet betyder, eftersom de trots folkomröstning bara fortsätter på egen inslagen bana, utan varje form av demokrati eller annat som tillhör vanligt folkvett.

Jag vet inte hur det är med er, men själv undrar jag hur länge laglösheten skall få fortgå helt ostraffat.

Inte nog med att de här typerna (ja, jag tycker jag har all rätt att kalla dem för typer) blir påkomna med att har gjort något som är långt utanför deras uppdrag, som under normala förhållanden om det nu funnits några lagar som den här eliten kunde omfattas av. Istället för straff, eller avsked på grått papper, vandrar de därifrån med fantasisiffror i bonusar eller bibehållna löner, inte sällan ända tills de går i pension. 

Med det här synsättet/medageranden/acceptansen på den ena skurken efter den andra är det bara att konstatera, att samhället är i djup kris och fritt fall. Det finns helt uppenbart inga lagar som gäller för den här eliten.
 

Kriminaliteten högt som lågt sprider sig som en löpeld. Det finns egentligen inte någon skillnad oavsett brotten, det får inga konsekvenser. Lag tycks helt ha upphört. I vart fall styrs den numera av godtycke.
 

Bekymmersamt blir det också att ha en statsminister som ställer sig upp och har den ena bortförklaringen efter den andra, det håller verkligen inte. Nu har han dessutom mage att påstå att valet kommer att påverkas av fake news och att det kommer att bli utländsk inblandning i kommande valet 2018. Någon större begåvning av vad han egentligen menar behöver man sannerligen inte vara. Han menar naturligtvis att det är Rysslands Vladimir Putin som skall manipulera det svenska valet och vad som händer i Sverige.

Men om det skulle vara på det sättet som nu Stefan Löfvén börjat kraxa fram i allt större bokstäver, krävs att även våra val likt USA:s presidentval är styrda av vem som har mest pengar.

Det skulle få den konsekvensen att det verkligen inte är demokratiska val som råder i Sverige, om statsminister Stefan Löfvéns påstående skulle gälla om utländsk inblandning. Nu är jag iof rätt övertygad om att gubben inte bara står och bluddrar ut i fria luften, eftersom han själv bevistat den elitkonstellation som bildades efter andra världskriget. Pengamaktens elit.


Vi kanske också här i Sverige borde instifta likt i USA en svenskvariant av "Fake News Award". Inte så tokig idé faktiskt. Då kunde man åtminstone få lite återbäring av skiten som grasserar och som vida överskrider mässlingfallens antal i Sverige.
 
Det är fullt möjligt att jag missat något, men i Sverige är det väl bara USA som stolpar ut och in och pekar med hela handen vart skåpet skall stå. Knappast Vladimir Putin om han nu inte har tänkt sig att annektera Gotland förstås. Hur han nu skall klara av det eftersom Gotland numera har ett solitt försvar av åtminstone 30 nya militära rekryter.

Röta som spritt sig blir till slut förödande, därför tror jag att jag gör som Göteborgs-Postens Adam Cwejman och kör med en liknelse. Men jag kan ju inte vara så förmäten att jag tar till Jesus för att åskådliggöra det hela. Jag tar en egentillverkad liknelse som är svår att missa konsekvensen av om acceptansen i samhället får fortgå:måndag 15 januari 2018

Krigsivrarna i Sverige vill gå med i NATO och nu talar statsministern om ett hot från "andra länder", men det enda lands hot han uppger är från Ryssland.

För att inte tala om den där försvarsminister Peter Hultqvist, som lyckades hålla sig kvar när socialdemokraterna sopade undan lite skit under mattan sist, som äventyrar & äventyrat Rikets säkerhet på högsta allvar. 

Fö anser jag att försvarsminister är fullständigt fel namn på den befattningen. Peter Hultqvist borde bära titeln krigsminister istället, därför att den verksamhetens verkliga potential, den har han helt uppenbart ingen som helst susning om! - Snacka om bocken till trädgårdsmästare, som min mamma brukade kalla dylika personer. Men det har ju dessa svenska regeringar som kommit och gått visat det ena provet efter det andra på med bravur.

Hur enfaldiga medborgarna är, det visar opinionssiffrorna redan. De verkar lida av allvarligt teflonminne och vara totalt faktaresistenta, därför att av de nyss dalande siffrorna har socialdemokraterna och moderaterna fått ett uppsving! - Ja, min foderlucka gör att jag ser ut som en fågelholk! Kan inte riskera att sitta alltför nära köksbordet när jag slår upp morgontidningarna. Jag riskera att slå hakan i bordskanten.

Jag skall villigt erkänna att jag gått på jordens blåsning, eftersom jag en gång i tiden tyckte att Jens Stoltenberg var en man med sunda vätskor och tankar, när han var Norges statsminister. Därför att som norsk politiker lade han hellre pengar på skola, vård och omsorg än på militärt försvar och kapprustning. Jag minns dessvärre också hur han då såg på kapprustning och krig. Därför fick jag mer eller mindre en härdsmälta i hjärnkontoret den dagen, när jag lästa att han fått tjänsten som Natos generalsekreterare. Men det är helt uppenbart så att allt är till salu och att makt & pengar korrumperar. Då står sig förståndet slätt!

Jens Stoltenberg stoltserar med att citat: "Inget annat land står närmare Nato än Sverige". Jaha, någon annan nyhet som vi inte redan visste om. Själv har jag  skrivit om den bra många gånger i min blogg bl.a. här:
http://gun-m-ek.blogspot.se/2012/03/stjarnornas-krig-i-robotbyn-vidsel.html
http://gun-m-ek.blogspot.se/2016/03/sila-mygg-och-svalja-kameler-den-har.htmlhttp://gun-m-ek.blogspot.se/2016/10/kalla-krigets-dagar-har-atervant-med.html

http://gun-m-ek.blogspot.se/2014/11/haller-man-pa-att-skapa-ett-tredje.html


I lördags när jag slog upp Dagens Nyheter till morgonkaffet, funderade jag hur det egentligen står till under hatten på Jens Stoltenberg. Då hotade Jens Stoltenberg frankt med, att vid ett väpnat anfall mot Sverige så kunde nog Sverige inte räkna med någon hjälp från Nato. Nähä, men då har vi synat det kortet också!

Då hjälpte det föga att Sverige lekt krig med Nato, hoppas att pappskallarna nu lärt sig något. Men är det inte hög tid att dessa testosteronstinna machomännen, som bara önskar att göra livet surt för sina medmänniskor och om möjligt dessutom få ta död på  dem också, att de en gång för alla får lämna över till den andra könstillhörigheten. Det är väl enbart dylika personer som
Hillary Diane Rodham Clinton, som är berusad av krigets maktfullkomlighet, normalkvinnan är det inte eftersom hon dessutom värnar sin avkomma. Nu menar jag naturligtvis inte att det inte finns normalskruvade män, men jag har en känsla av att det inte skulle skada världens framtid att ha en mer jämlik värld.

Det är knappast en sådan värld som Jens Stoltenberg förespråkar. Jag behövde bara slänga en blick på det riggade helsidefotot av honom i Dagens Nyheter i lördags. Jens Stoltenberg, mannen med stenansiktet, där varje spår av mänsklighet flytt och med hans ord om att Natos viktigaste uppgift är att trygga freden i en mer orolig värld och att man i öster ser ett Ryssland med självhävdelse som använder militär makt mot ett grannland, Ukraina och att man såg terror i syd: Irak, Syrien och Daesh (OS) (Obs. torde väl ha rört sig om Daesh IS och bara röra sig om en felskrivning i DN) och spridning av massförstörelsevapen som kärnvapen i Nordkorea.

Jens Stoltenberg har helt uppenbart tappat bort de flesta sammanhangen, eller så har han undermålig kunskapsuppbyggnad.

Jag vet inte heller vilken uppfostran Jens Stoltenberg fick, men jag har också lyssnat på Jens Stoltenbergs pappa och jag fick inte den uppfattningen av att han hade fostrat sonen till någon annan kunskap än att "våld föder bara nytt våld". Det jag själv fostrat mina barn och barnbarn, elever och alla andra jag träffat på i yrkes och privatlivet där det har behövt poängteras: det finns bara en enda sanning och där är att våld bara föder nytt våld.


Jag kan säga att jag dessutom allvarligt talat funderar hur slutledningsförmågan ser ut under hatten på Jens Stoltenberg, eftersom USA är det land som styr och ställer i Nato och att USA också är anledningen till att Nordkorea gett sig in i kärnvapenrustningen. Visserligen har USA en president som häcklar Nordkoreas genom att kalla honom för "den lille raketmannen", men Jens Stoltenberg frågar sig inte varför det blivit så, eller saknar Jens Stoltenberg insikter om var USA krigsfartyg ligger och plaskar runt, eller var de för krig runt om i världen och där de för tillfället inte för krig, där ligger CIA och jobbar upp en rejäl krutdurk, som de sedan dessutom inte kan hantera.

Den Doxfilmen som jag nyss skrev om som Michael Moore har gjort

"Where to invade next", den är helt sagolikt rolig, informativ och inte minst tankeväckande. Det är faktiskt först när sunt förnuft och eftertanke infinner sig som de rätta lösningarna också kommer som ett brev på posten. https://www.svtplay.se/video/16409230/where-to-invade-next/dox-where-to-invade-next-avsnitt-1 
Tyvärr ligger den filmen bara ute på SVT Play t.o.m. 8 februari 2018.

Men å andra sidan Jens Stoltenberg är väl lika förvirrad som USA. Landet som efter att inte ens städat upp efter det egna slaveriet, fortsätter med att inte begripa var de egna landsgränserna finns, eller var man bör lägga pengarna som man ständigt lånar för att föra krig runt om i världen! Det hade varit önskvärt om de hade lagt ner motsvarande summor på att få upp det egna landet på fötter, istället för att fullkomligen VRÄKA UT & LÅNA pengar till att kriga och skapa ofred runt om i världen.

På det personliga planet har jag en egen rankningslista där jag aldrig skulle sätta min fot och önska att bli en del av, trots att jag verkligen och innerligen förstår att det finns otroligt många underbara människor och miljöer där, som jag mer än gärna hade upplevt som resmål. Ett av alla dessa länder är faktiskt USA. Det börjar bli tillräckligt svårtuggat att vara svensk, när hela det svenska samhället håller på att falla isär av en självutnämnd maktelit, som tar sig allt större och horriblare svängar. Någon solidarisk tanke, eller att världen tas ifrån de som kommer efter oss, det existerar inte.


Det finns många och allt fler obesvarade frågor, som Sveriges regering kryper under stängslet med och inte ger oss medborgare, eller att man ens kan hitta några svar på. Jag har en lång lista, som börjar att bli alltmer prekär både till längd och innehåll. Bara ett litet skrap på ytan i den listan:

Jag undrar t.ex. valutareserven i form av guldtackor vart den tog vägen?
Eller vart pengarna försvann, när Wallenbergarna fick köpa in hela Apoteket till reapris och som de bara en stund senare sålde för bra mycket mer?
Eller hur det kommer sig att Wallenbergarna fick hjälp av svenska regeringen, självaste statsministern Stefan Löfvén, med Wallenbergs smutsiga krigsaffärer med Saudiarabien, speciellt som det
militära samförståndsavtalet med Saudiarabien sagts upp från svenskt håll?

Eller något av det andra som den svenska regeringen säljer ut och havererar.
Uttaget av skatter blir allt större för allt mindre som kommer gemene man tillgodo. Därför hade det varit önskvärt att börja med de små punkterna och förklara det för mig, så skall jag också ha idel öra med resten också....
 
Något mer praktiskt ur den soppan:
Vad har hänt med värdet av all koppartråd, som det svenska folket har betalat till kopparledningar, när man fick fast telefoni i hela landet?
Det är också något som nu håller på att raseras med stormsteg och där en återgång tillbaka till hur det här landet såg ut på 1800-talet.

Jag talade helt nyligen med en kusin i övre delen av Lappland, de kan inte ens garanterat ta kontakt med yttervärlden med mindre än att de kör en bra bit ifrån byn där mer säker mottagning finns på mobiltelefonen. Halva samtalet var det inte så mycket bevänt med, eftersom samtal med mobil sannerligen inte är någon större lyssnarglädje! Jag fick helt enkelt försöka att tänka ut vad det var hon kunde ha sagt, som gick att göra något begripligt sammanhang av.

Därför kan jag inte heller begripa hur i övrigt normalfuntade människor tycker att det är bra med mobiltelefoner, som är en klar återgång beträffande ljudkvalitén i ett telefonsamtal. Än mindre förstå hur myndigheter numera bara har mobiltelefoner där ljuskvalitén har allt övrigt att önska.


De har ju ännu inte förstått vad vi ungar på Barongatan nere i Bäcken i Malmberget hade förstått, kände till och brukade sysslade med när vi var små barn! Då brukade vi spänna en björntråd mellan vårt och grannens hus. Det var lite trixigt att få upp tråden eftersom kommunikationen gick mellan de övre våningarna i de båda husen. I den björntråden hade monterats fast en gammal konservburk i värdera änden. Med hjälp av dessa kunde vi "leka telefon" genom att ömsom lyssna inne i konservburken, ömsom tala in i konservburken.

Jag kan säga att det var betydligt bättre mottagning med björntråd och konservburk än med min kusins mobiltelefon. Tack och lov ringde jag själv från min fasta telefon med vanlig hederlig telefonlur. Skulle helt enkelt inte orka med ett så långt telefonsamtal med någon via mobiltelefon. Hela hjärnan skulle ha kokat!

För egen del ser jag mobiltelefonen som ett komplement och inget annat. Medan mobiltelefonen antagit formerna av att vara en leksak, som verkar sitta fastklistrad i ena handflatan och i allt högre grad styr människors liv fullständigt. Den här kategorin människor som hyllar mobil och anser att vanlig telefon är passé, de tycker att de blir mer sociala medan jag har den bestämda uppfattningen, att de håller på att balla ur fullständigt!

För den som inte håller med mig kan jag bara säga, stig in på första bästa café och studera hur många av gästerna som ger sitt medföljande sällskap fullständig uppmärksamhet. Jag ger mig tusan på att om deras sällskap drog på sig gasmask skulle det passeras spårlöst.

Dessutom är det en diger miljöskandal som världen håller på att dra på sig, eftersom dessa mobiltelefoner ständigt måste uppdateras till en nyare modell, med den och den finessen. Hur min egen bekantskapskrets har de på den fronten blev jag varse i augusti, när jag av misstag råkade köra min gamla Nokia 3310 i tvättmaskinen. Fladdriga sommarbyxor med fickor var fällan. I samma stund jag lämnade tvättstugan och hade slagit på tvättmaskinen, insåg jag vad som förorsakade skramlet i tvättmaskinen.Jodå, jag försökte reparera skadan av mitt unkna tvättbeteende med min gamla trotjänare Nokia 3310, som omvärlden betraktat med ett litet överseende i ena mungipan. Inte ens barnbarnen har varit intresserad av den. Jag lade trotjänaren i en burk med ris för att den skulle torka upp. Jag begravde den helt enkelt i ris och satte på locket sedan jag tömt mobilen på vatten. Där fick den ligga i risburken i två dygn medan jag själv trampade omkring som en osalig ande. Den fungerade efter två dygn efter att den hade legat i den förslutna risburken, men hade blivit ett atomkraftverk.

Jag misstänkte att det skett något lurt med den sedan jag laddat mobilen efter risburksförvaringen, därför att när jag drog ut kontakten ur eluttaget kände jag den där känslan, som jag känner när jag är i närheten av högspänningsledningar, eller personer i obalans. - Sannolikt av en händelse som barn, när jag satte ena handen på ett elelement och den andra handen på ett vattenburet element- Jag fastnade med händerna och höll så när som på att stryka med, när jag i sista sekund fick loss händerna.

När jag drog ur kontakten ur mobilladdaren kändes som jag jag stoppade in fingrarna rakt i en elkontakt, samma känsla blev det när jag slog på mobilen. Jag åkte iväg till återvinningsstationen och tog ett smärtsamt adjö av den gamla trotjänaren, sedan jag hade lagt den i återvinningskorgen för elektronik, åkte hem och beställde Nokias nya modell av 3310, därför att jag trodde att det verkligen var "min gamla trotjänare som hade fått en efterföljare". Men när inte ens Teliabutiken förstod vad alla knappar betydde, eller förstod hur den fungerade, insåg jag det hopplösa och returnerade den till Telia.

Sedan var det verkliga infernot i gång. Men i det sammanhanget fick jag också insyn i bekantskapskretsens mobilinnehav av pensionerade mobiler. Herre min skapare vilken miljökatastrof som finns runt hörnet!

Sedan följde en lång tid som jag helst av allt vill glömma. Jag trodde att jag beställde en NOKIAS Nokia mobil 3310. Den första som anlände var som hämtad ur ett Kinderägg, dessutom kinesiska bokstäver som de hade helgarderat sig med och till det en till bonus: knappar som fastnade. Kanske inte riktigt min stil på snittet när jag skulle scrolla mig genom inställningar.

Nästa som de skickade var samma Kinderäggutförande och knappar som fastnade. Därpå följde nästa som också var också en Nokia modell, utan att vara en Nokia 3310, utan en Kinderäggstappning. Då gav jag upp, fick pengarna tillbaka, sedan jag skickat den vidare till nästa kund som trodde att det var så här en Nokia 3310 var. Arme sate, förhoppningsvis vet du inte hur en riktig Nokia 3310 skall vara rent kvalitetsmässigt, tänkte jag när jag slängde i kuvertet i Posten Gula postlådor.

Själv hade jag fått för något år ärva min dotters gamla Iphone 4, när hon klev in i arbetsvärlden och fick en mobil av arbetsgivaren. Den ärvda har jag använt att ta foton med under resor/utflykter etc. när kameran varit för stor/opraktisk att bara ha nedstoppad i fickan. Jag insåg att jag var fast i en fälla utan återvändo och gav helt enkelt upp och nu är den ärvda min nya mobil. Det som är praktiskt med den är att inte ens barnbarnen vill ägna en tanke åt den. För gammal och ointressant modell dessutom med kontantkort.


De tänker nog som jag, men av helt andra anledningar:

 - Herre Giv mig styrka!

(Hängde du med i hur den ena tåten möter den andra och livet självt blir en enda stor rundgång. Dvs. om du nu orkade läsa allt som jag rensat huvudet med innan jag nu skall gå och inta en väldigt försenad frukost. Nej, det är verkligen ingen ordning på mig heller, jag håller med dig i den slutsatsen som du säkert redan har kommit till insikt om. Men jag kanske rent av är ett riktigt bra politikerämne, eller väldigt bra som nästa generalsekreterare i Nato, visserligen lite åldersnupen, men med tankar som skulle få hela Nato att sätta en sen frukosten i vrångstrupen...)

fredag 12 januari 2018

"Where to invade next?" av Michael Moore. Se den! - Inte bara den. Se även reportageserien "Grekland" av Simon Reeve.

Den här DOX-filmen "Where to invade next" av Michael Moore den är helt sagolikt rolig och inte minst tankeväckande.

https://www.svtplay.se/video/16409230/where-to-invade-next/dox-where-to-invade-next-avsnitt-1
Tyvärr ligger filmen inte ute så länge på SVT så passa på den om TV-tiderna inte passar. Filmen kan ses t.o.m. 8 februari 2018.

Tänk om världen kunde se ut så här och att man verkligen drog lärdom av hur en bra värld kunde se ut med helt vanlig eftertanke och medmänsklighet. Plocka russinen ur kakan helt enkelt.

Vilken skillnad det skulle vara.

De annars rätt så tunga beskrivningarna av den Oscarsbelönade regissören och komikern Michael Moore, har verkligen slagit huvudet på spiken hur länder skulle kunna se ut i den bästa av världar.

Han undersöker vad USA kan lära sig av andra länder. Hur han tar reda på det? Jo, genom att helt enkelt "invadera" dem och stjäla deras smartaste idéer och ta med dem hem till USA. Vad sägs om italienska semestrar, franska skolluncher eller norsk kriminalvård? Inte bara där stannar det hela. - Men jag håller med isländskan som säger att hon aldrig någonsin skulle kunna tänka sig att bo i USA. - Se filmen så förstår du säkert också varför jag skriver så.

Grekland av Simon Reeve, en reportageserie där Simon Reeve reser runt i Grekland för att se hur ett av Europas ekonomiskt mest utsatta länder klarar sig genom krisen. Det blir dykning i eländet som vi själva med stormsteg står inför.

tisdag 9 januari 2018

Girjasmålet som nu är uppe i hovrätten - där borde staten (JK) backa och spara våra skattepengar till något vettigare, än driva ett vendetta som är utsiktslöst.

Ibland så hinner tiden ikapp även den mest förhärdade statliga instans och tur är väl det. Vi satt igårkväll och såg fortsättning på UR-programmet, "Samernas tid", som inte ens är satt in i SVT:s programbibliotek. Finns väl en tanke bakom det eftersom programmet bara finns i SVT Play. Men inte ens där eftersom det inte går att få upp del 3.

Del 1 av 3 såg jag därför via datorn i söndags: http://urplay.se/program/203237-samernas-tid-allianser-i-sapmi?source=tvnu

Under vinjetten "Allianser i Sápmi", som tar upp att det i arkeologiskt material finns spår som antyder nya idéer bland jägarfolken i norra Europa århundradena runt Kristus födelse. Den samiska kulturen med sin karakteristiska ornamentik, kåtans rumsindelning och nya sätt att begrava sina döda uppstår. Samerna blir tack vare sin fångstexpertis viktiga aktörer i vikingatidens handelsnätverk. Samiska pälsverk utgör motorn i den europeiska ekonomin.

Del 2 av 3 såg vi alltså igårkväll
"Gränser genom Sápmi": http://urplay.se/program/203238-samernas-tid-granser-genom-sapmi 
Där berättas att under 1600-talet tränger sig de omkringliggande nationalstaterna in i Sápmi. De ryska, svenska och danska kungahusens territoriella anspråk på samernas land leder till de första gränsdragningarna i Sápmi och till splittring av de samiska folken. Kolonisationen leder till att samerna blir en minoritet på sin egen mark. Den skogssamiska kulturen utplånas nästan under trycket från nybyggarna. Parallellt genomförs en kristningsprocess där kyrkan använder tvång och våld för att kristna samerna.Samernas marker koloniseras och deras religion förbjuds. Redan där finns en sådan skriftlig bevisning i dokument sparade i våra svenska arkiv, att svenska staten genom JK borde kasta in handduken och spara våra skattemedel till något vettigare.

Jämför man då vad JK själv sammanfattar http://www.jk.se/om-oss/aktuellt/2016/sammanfattning-av-statens-overklagande-i-girjasmalet/

där staten påpekande att samerna inte före början av 1900-talet gjort anspråk på ensamrätt till markresurserna ovanför odlingsgränsen i förhållande till staten och aldrig hävdat en sådan rätt. Den är så enfaldig att jag hinner funderar flera gånger om hur staten/JK ens tänkt sig. Hur i hela helsefyr skulle det har gått till, när samernas historia dessutom visar de otroliga och mångfasetterade övergrepp som skett genom historiens gång och faktiskt ännu gör det.

Lás-biet-heihkka-johánas fick det namnet av sina samiska föräldrar. Han kände inte till något annat namn på sig själv ända fram till skolstarten då han konfronterades med att svenska staten istället gett honom namnet  Johannes Marainen. Johannes är med i del 2 av 3 i det avsnitt som är från Riksarkivet.

Tidigare i min blogg har jag länkat ett föredrag som Johannes höll om de
övergrepp som skett från statens/kyrkans sida genom att frånta dem rätten till sina egna samiska namn. 
Ägna 20 minuter av din tid och se/hör kloka Johannes Marainens föredrag: "Hur mycket har kyrkans registrering av samer påverkat samisk identitet". Johannes föredrag börjar 52:35 minuter in på inspelningen och ligger ute till den 24.2.2018 på webben: http://www.svtplay.se/klipp/12552383/svenska-kyrkan-och-samerna---fran-fortryck-till-forsoning-del-1?info=visa 
Hur detta än idag påverkar går inte att ta miste på, eftersom många samer inte ens vet vad de egentligen hetat och därmed har deras egna släkthistoria gått om intet! - Kan man verkligen göra mycket större ingrepp i en människas liv...

Det lär bli än värre när del 3 av 3 kommer, eftersom det avsnittet skall ta upp "Stölden av Sápmi". 
Där kommer man att visa hur man under 1900-talet startar en storskalig exploatering av samernas marker.
Rasbiologin drabbar samer i väst och Stalins terror samer i öst.
http://urplay.se/program/203237-samernas-tid-allianser-i-sapmi?source=tvnu

Men i det avsnittet lär gruvnäringen rinna upp och där är inte enbart samerna drabbade.
Genom gruvnäringen är det inte enbart samernas rätt som kränks, utan även den svenska medborgarens.
Malmberget är ett strålande exempel på hur staten illa skött sig, något som Regeringen gärna kryper under stängslet med, de väljer hellre att framhålla "samhällsomvandlingen i Kiruna", det blir mindre skadat anseende då, är nog deras enfaldiga tanke. Men när man skött något så illa att t.o.m. Riksrevisionen riktar allvarlig kritik mot statens hantering kring gruvdriften då har det nått ett bottennapp av dignitet.

Här ligger hela granskningsrapporten och underlaget https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/riksrevisionens-granskningsrapport/omvandlingen-av-kiruna-och-malmberget---bristande_H5B534

Det är svidande kritik mot våra politiker i Regeringen, liksom hos det statligt ägda LKAB. Den s.k. "Malmfältsgruppen" har Riksrevisionen malt ner till grus. Det får mig i alla fall inse, att jag är inte helt tappad bakom vagnen, eftersom det hela tiden varit min åsikt. Det saknas inte dokumentation i frågan: https://data.riksdagen.se/fil/BD954F94-DD98-41F8-84D9-89B4563CD90B

*********

Det känns som om år 2018 kommer att verka för ett slut för alla övergrepp i alla dess former, som hittills präglat våra livsvillkor.

Till min stora glädje såg jag ett filmklipp från Guldbaggegalans motsvarighet i USA: The Golden Globe. - Där hade de kvinnliga deltagarna klätt sig i svart för att visa sitt stöd för protesterna mot övergrepp
i #metoo-uppropet. Alla män i klädsamt svart ställde sig upp solidariskt med alla dessa svartklädda kvinnor och gav Oprah Winfrey stående ovationer efter det tal hon höll
http://www.telegraph.co.uk/films/2018/01/08/oprah-winfreys-golden-globes-cecil-b-demille-speech-full/

Justitiekanslern, JK, här i Sverige, kommer snart att få tillbaka allt det som JK under Göran Lambertz ledning fullständigt negligerade år 2007. Den här gången kanske det inte kommer att bli fullt lika enkelt, att inta samma nonchalanta inställning och göra sig oanträffbar med en axelryckning.

Min yngste son sa något till mig för många år sedan. En egen insikt som han kommit fram till. Han sa att allt som man inte tar itu medans det är aktuellt kommer bara tillbaka på ett ännu svårare sätt, ända tills man tagit itu med det hela och gjort rätt.

Ibland blir jag lycklig när jag inser att jag inte talat för döva öron, utan att varje människa av egen kraft kan komma fram till slutsatser som går i människans egen väg till utveckling.

Därför hade det varit en tröst om även Konungariket Sverige kunde få den välbehövliga ansiktsupplyftningen.