tisdag 18 oktober 2016

Det statligt ägda LKAB i Malmberget, blir alltmer sagolik och det är inte utan att jag förstår varför LKAB:s informationschef, Anders Lindberg, numera går under öknamnet Bagdad Bob.

Foto: Dan Larsson, som visar hur "Gropen" i Malmberget delat Malmberget mitt itu. Men visar också hur det krasst ser ut. Malmberget är underminerat som en schweizerost!
- Ingen människa ska behöva ha det så här. Jag åker till stugan för att kunna sova och må bra, det ska man kunna göra hemma, säger Johnny Häll, Malmberget, i nyhetsreportaget som jag lyssnade på när jag satt i bilen.

Han är inte ensam om den saken, jag själv kan räkna upp hur många som helst, som helt enkelt flyr hemmet därför att de måste återhämta någon form av kraft i den nedbrytande boendemiljön. Kroppen blir ständigt inställd på flykt, eftersom man inte kan förutse när nästa sättning i berget kommer. Mao ett livsfarligt tillstånd! Vad som händer med barnen i det långa loppet kan man undra över.

De kraftiga vibrationerna, eller mindre skalven som uppstår till följd av gruvbrytningen under jord, den kan ske när som helst till skillnad från statliga LKAB:s planerade sprängningar i gruvan varje natt.

Förra året registrerades 89 stycken
sådana här seismiska händelser enligt nyhetsprogrammet. Nästan tre gånger så många som 2011 och trenden är nästintill densamma i år då också rekordmånga kraftiga sättningar, tolv stycken inträffat till och med september, visar statistik från LKAB. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6539881
Dvs. från Bagad Bobs egna led, men tillsynsmyndighetens ansvarige har för bra många år sedan talat om tusentals jordskalv i varierande styrka, som hänger ihop med gruvan i Malmberget. Dvs. mer eller mindre konstanta rörelser i markytan.


Det som gör att informationschefen vid LKAB, Anders Lindberg, numera bär öknamnet Bagdad Bob, är inte plockat ur luften: Det företag som han hänvisar till som bedömer de otaliga skadeståndsanspråk som ställs p.g.a. gruvans inverkan, konsultbolaget
Nitrokonsult. Sanningen är att de "inspekterar" bara skador som uppstår vid vibrationer om ens det. Jag vet otaliga som anmält skador på sina hus och något konsultbolag har aldrig dykt upp. Sanningen är också att Nitrokonsult, mig veterligen inte har någon anställd som är certifierad byggnadsingenjör och sålunda inte kan bedöma skador som uppkommer vid markdeformationer. 

Många av skadorna på människornas hus uppkommer absolut i anledning av att berget rör på sig och anledningen till det är faktiskt gruvbrytningen och det går inte att snacka bort! Alla slukhål och marksättningar som fått marken att sjunka i förhållande till byggnaderna, det har inte Bagdad Bob förstått ännu, eller så är det just det han har gjort, men han har sålt sin själ till LKAB.

Av ett drygt 70-tal skadeanspråk på senare år har inte ett enda lett till att det statliga gruvbolaget betalat ut någon direkt ersättning. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6541995
– Svaret jag fick var att det har inte med gruvnäringen att göra, skadorna är inte uppkomna i samband med gruvnäringen, säger Johnny Häll i västra Malmberget som vände sig till gruvbolaget efter ett kraftigt skalv förra året. 
Vad var det som hade hänt med ert hus då?
– En spricka i murstocken och tegelstenar som hade lossnat ovanför fönsterna. De uppmanar ju oss att göra anmälningar för våra skador men resultat blir ju noll, säger Johnny Häll.

Johnny Häll i västra Malmberget är inte ensam. Av 72 skadeanmälningar från fastighetsägare i Kiruna och Malmberget som statliga LKAB fått på sitt bord sedan 2010 har inte något mynnat ut i någon direkt ekonomisk ersättning.

– Vi undersöker alla fall där man misstänker att gruvverksamheten orsakat en skada, förklarar Anders Lindberg som är informationschef vid LKAB.

Det är ju verkligen en sanning med stor modifikation!


Sedan tillkommer det andra. http://gun-m-ek.blogspot.se/2013/12/lkab-i-malmberget-fortsatter-sitt.html
Det är bara att man googlar Gun Ek "det blå huset" så får man en mängd träffar och det nervkriget pågår alltjämt, eller i vart fall sist jag hörde något i frågan när jag var upp i somras till Malmberget tillsammans med dottern.
 
Jag själv skulle kunna trava upp hur många tidigare blogginlägg som helst, som jag haft under etiketten LKAB/samhällsomvandling och som varit av rätt allvarlig karaktär. När t.o.m. myndigheterna går med olika steglängd är det ytterst allvarligt. Hela samhället och Regeringen håller på att rasa ihop fullständigt och det förstår man vid första minsta blick i backspegeln:


http://gun-m-ek.blogspot.se/2011/12/lkab-informerar-om-fabianhalrummet-i.html

http://gun-m-ek.blogspot.se/2012/09/det-nya-gallivare-nu-skall-politikerna.html 

http://gun-m-ek.blogspot.se/2012/02/lkab-i-gorningen.html

http://gun-m-ek.blogspot.se/2011/12/yttranden-over-lkabs-ansokan.html

http://gun-m-ek.blogspot.se/2014/02/av-riksdagens-349-ledamoter-tog-de.htmlhttp://gun-m-ek.blogspot.se/2016/08/vad-haller-lkab-i-malmberget-egentligen.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar