Google+ Followers

måndag 4 juli 2016

Hur länge dröjer det innan viltkött också kommer att innebära en fara att äta.

Chronic wasting diseace (CWD), sjukdomen CWD har för första gången påvisats på vildren och älg i Norge, med anledning av detta har Jordbruksverket och Livsmedelsverket gått ut med information till de som kan beröras. Vilket betyder vadå? kan jag inte låta bli att undra över, eftersom det måste betyda alla som äter viltkött eller är jägare. http://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/transmissibla-spongiforma-encefalopatier-tse-och-prioner/chronic-wasting-disease-cwd

Informationen har också skickats ut från SSR till samebyarna, om man vill veta mer om CWD kan man kontakta Jordbruksverket, säger samma propå.

Den 6 juli kommer en arbetsgrupp att träffas som leds av Jordbruksverket, SVA och Livsmedelsverket för att diskutera handlingsplaner.Själv slog jag mig inte till ro med det, utan googlade vad det egentligen handlade om och då kom nästa chock, eftersom jag väl antagligen står på tur för transplantat av hornhinna. Creutzfeldt-Jakobs sjukdom kan överföras iatrogent, alltså via sjukvården.(Dvs. om jag inte hinner bli blind innan sjukvården inom SU vaknar upp). De är redan anledningen till att jag idag inte kan gå många meter. Jag har släppt det hela, insett att det är ingen idé, trots att handläggaren på IF uppmanade mig att anmäla det hela. Efter att ha haft skriftväxling med Peter Söderman vid Mölndal sjukhus, insåg jag att jag bara tömde mig själv på krafter jag behövde till annat!

Men likväl stavas ordet till felbehandling, men mot sjukvården står man sig slätt, det inser man rätt snart i egenskap av ombud för två stycken som sjukvården t.o.m. tagit livet av! Det tvättas journaler, det upptäcker man om man som jag råkar vara en god minnesmästare och helt plötsligt har en skrivning ur samma journal som man inte sett tidigare! Det göms undan och det hålls bakom varandras ryggar och fortsättningen på den ruttna kedjan är sannerligen inte smickrande! LÖF och Patientskadenämnden har mycket övrigt att önska...och kan de inte hävda något annat så hävdar de preskription! Preskription vid dödsfall! - Sug på den du...
Nu uppmanas allmänhet i Norge att rapportera om man ser hjortdjur (hjort, ren, rådjur, dovhjort och älg) som verkar vara sjuka. Det kan vara onormalt beteende och avmagring. - Man kan undra hur länge det dröjer innan svenska myndigheter går ut med samma uppmaning...
Vad CWD kommer att betyda bland viltkött det vet vi inte, men jag anar mig till det värsta med tanke på hur handlingsförlamad hela bananrepubliken Sverige har blivit där det hela tiden ligger i någon annans intresse att dölja sakens natur.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar