Google+ Followers

lördag 16 april 2016

"Vi bara skär av dem huvudet för att de inte ska känna". - Det är en IS-anhängares ordval över hur man behandlar sina medmänniskor.

https://www.kathing.com/svenska-sara-vi-bara-skar-av-dem-huvudet-goteborgs/

Sälja barn som sexslavar och annat ingår också i den människosynen. Här kan du lyssna på radions P 1 om du orkar:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/705718?programid=909
 För mig som är uppväxt och fostrad av en far, som ansåg att jag i egenskap av flicka/kvinna hade samma rättigheter som en man, är det svårbegripligt hur man som kvinna kan underkasta sig till att bli antingen en dörrmatta eller vara en terrorist.

Själv funderar jag mycket över en del av dessa avarter till män, som det börjar finnas lite för mycket av, i vart fall här i Göteborgsregionen.

De står för en våldskultur där inget behöver följas i förhållandet till medmänniskor och allra minst i förhållande till en kvinna. En kvinna har inget  värde. Den plats där det inte går att undvika att ständigt konfronteras med dessa avarter till män är i trafiken, eftersom jag är bilförare i allra högsta grad.

Den här vägskylten betyder för vanliga män, att man skall lämna företräde.

Men inte för dessa avarter till män, som anser att en kvinna är underordnad mannen. Bli utsatt för en riktig farlig trafiksituation, som lika gärna kunde ha sluta i en bilkollision den börjar bli alltför vanlig. Inte sällan har det hänt att dessa manliga avarter prejat sig före och tvärbromsat mitt framför min bil, sedan har bildörren slitits upp trots att vi befunnit oss mitt på en väg, där trafiken pågått och de har närmat sig min bil på ett mycket hotfullt sätt.

Min taktik har hittills alltid varit att jag backat bilen och väjt ut i andra väghalvan och kört iväg.

Men situationen som sådan är inte acceptabel, att se hur en man kliver ur bilen och uppträder hotfullt med vansinnet glödande i ögonen pga. den dålig kvinnosyn. Har jag haft riktigt tur har det slutat där. Men långt ifrån alla gånger. Det är mer än en gång jag har haft min stora och långvariga körvana att tacka för att jag klarat ut den allvarliga situationen. Det och inte minst det förhållandet att den bil jag har där går låset igen runtom per automatik så snart bilen kört ett par meter. Det har alltför många gånger blivit min räddningsplanka.
Den här skylten betyder för en utländsk man som anser att en kvinnlig bilist, fastän hon ligger framför honom, skall underordna sig mannen, att hon helst skall köra i diket bara för att han skall kunna köra förbi den kvinnliga bilisten. Det beror säkert på åsikten att de här männen anser att "Vävning" är kärringgöra och en kvinna har inga som helst rättigheter och några svenska lagar behöver de inte följa.

Jag skulle kunna göra listan hur lång som helst egentligen, det har blivit ett hårt klimat och jag funderar varje gång jag ger mig ut med bilen vad som skall hända härnäst.
Detsamma gäller i rondeller, en kvinnlig bilist som befinner sig i en rondell har inte företräde före denna sortens män.

De anser sig äga rätten att uppta handikapparkeringsplatser också, inte helt sällan sitter de dessutom med bilen i gång, trots att det är tillåtet med endast max 1 minuters tomgångskörning.

En kvinna har helt uppenbart inget värde och skall underordna sig dessa män i alla lägen. Några lagar gäller inte denna typ av män. Det manschauvinistiska synsättet kan jag förstå ur ett perspektiv, men jag förstår det inte ur ett kvinnligt perspektiv hur man kan underordna sig en dylik man, som verkar höra hemma på 1300-talet. OM ens då... Ödlehjärnan verkar alltjämt vara den förhärskande.

Nu är det så att jag är av den åsikten att ger man sig in i leken får man leken tåla, de FULLVUXNA kvinnor som köper ett dylikt samhälle där kvinnan inte är något, det får stå för dessa kvinnor. Jag har inga synpunkter på det, men våra svenska lagar skall inte bli deras godtyckliga. Vi skall inte ägna oss åt att barn hanteras enligt deras godtyckliga regler. Vi har bestämt att det är landet skall med lag styras och då är det dessa lagar som skall följas. Lika väl som jag underordnar mig de lagar som finns i andra länder jag besöker.
 

Jag bara undrar när skall denna idioti skall åtgärdas. Skall vi verkligen behöva utsättas för dessa avarter till män...

Ja, jag börjar bli väldigt trött och less på den här påtagligt dåliga människo- och  kvinnosynen, eftersom det borde framgå med all övertydlighet att jag varken bär burka, jilbab, abaya, 
eller niqab, utan jag är en normalsvensk kvinna som klär mig som jag vill och jag föredrar anständiga kläder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar