onsdag 10 februari 2016

Det är ju fruktansvärt hur media väljer bort, att skriva om de verkliga skalvens styrka, som uppmätts av LKAB:s egna mätplintar i Malmberget.

http://www.nsd.se/nyheter/gallivare/flera-skalv-i-malmberget-pa-formiddagen-9848997.aspx

Läser man att det står i artikeln i tidningarna att det bara var 2,2 på den lokala skalan då känns det ju inte speciellt oroande. Men går man in och kontrollerar de verkligen utslagen i de undermåliga mätstationerna, som är inrapporterade till Bergsstaten, trots att man inte mäter längre upp i husen vad som händer, DÅ blir det helt andra siffror. Hur länge skall media medverka till dessa felaktiga upplysningar?

Här är de verkliga värdena av Seismisk aktivitet i MBGT t.ex. 7 feb 2016 kl 10:12:15, som är inrapporterat av LKAB till Bergsstaten:
Furuvägen 16-L 4,75 mm/s
Konsum Mbgt-T 17,6 mm/s
Järnvägsgatan 19-L 15,6 mm/s
Murgatan 1-L 1,1 mm/s
Hertiggatan 18-L 6,65 mm/s
Sveavägen 7-L 3,95 mm/s
G:a Malmstaskolan-L 1,3 mm/s
Barongatan 20-T 6,75 mm/s
Lövberga-T 4,25 mm/s
Hermelinsbacken 7-V 5,45 mm/s

När boende och fastighetsägare hör av sig till Tillsynsmyndigheten, dvs. Länsstyrelsen så får Länsstyrelsen ett huvudlöst svar från LKAB:
Från: Törner Johan [mailto:johan.torner@lkab.com]
Skickat: den 18 januari 2016 15:37
Till: Berggård David
Kopia: Taavoniku Annika; Stålnacke Mats; Ögren Niddi; Osterman Örjan; Larsson Mikael C
Ämne: SV: Skalv i Mbgt den 9 januari
Hej David.
Det enda som jag kan tänka mig har känts av ”mitt på dagen” är en händelse klockan 14:08:35 som hade en lokal magnitud på 0,6 och skedde på 500m-nivån i Fabian.
Denna händelse rapporterades inte då som sagt magnituden var 0,6 (rapporteringsgräns 1,5) och den högsta vertikala vibrationen uppgick till 1,35 mm/s på Murgatan 1 (rapporteringsgräns 1,5 mm/s). Inga skador rapporterades från gruvan och då inte flera personer kontaktade LKAB med anledning av händelsen innebar det att inget av kriterierna för en rapport över den seismiska händelsen uppfylldes.
Att en händelse kan ha känts av i samhället trots att den inte uppfyller kraven för seismikrapport innebär inte att något extraordinärt har hänt, det kan varje dygn ske mer än tusen seismiska händelser i Malmbergets gruvområde, en stor del av dessa är så små att de inte märks medan några märks lite mer, men det betyder inte nödvändigtvis att de når upp till kriterierna för en rapport.
Mvh
//Johan Törner
Anledningen till det svaret som Johnan Törner vid LKAB skrivit är ett mail som tillsynsmyndigheten har skickat:


Från: Berggård David
Skickat: den 18 januari 2016 13:58
Till: Törner Johan <johan.torner@lkab.com>; Ögren Niddi <niddi.ogren@lkab.com>
Kopia: Taavoniku Annika <annika.taavoniku@lkab.com>; Stålnacke Mats <mats.stalnacke@lkab.com>; Osterman Örjan <orjan.Osterman@lansstyrelsen.se>; Mikael C. Larsson <mikael.c.larsson@lansstyrelsen.se>
Ämne: Skalv i Mbgt den 9 januari
Hej!
Vi har mottagit ett klagomål från NN om att ett kraftigare skalv ska ha ägt rum mitt på dagen den 9 januari 2016. Såvitt jag kan se har vi inte fått någon rapportering om något sådant.
Därför undrar jag om ni har registrerat något skalv det dygnet utifrån era fyra kriterier, eller om det har ägt rum en händelse som inte har nått upp till något av kriterierna, men som ändå kan ha varit kännbar i bostäder?
Med vänlig hälsning
David Berggård
**************

Men framförallt hur länge skall det statligt ägda LKAB tillåtas att hålla på att förstöra människors liv? De där knallkorkarna i Regeringen de bryr sig inte överhuvudtaget, det är bra med en kassako att mjölka på, medan den verkliga räkningen får de boende i Malmberget och faktiskt hela Gällivare kommun stå för.

För mig är det en gåta hur ett statligt ägt bolag får hålla på att kvarhålla människor i liv, som de själva inte längre tycker är acceptabla. Ta nu och lös in hela Malmberget och befria alla som känner att det här börjar bli i mastigaste laget att leva med.

Om någon förstör livsvillkoren för någon borde det vara en självklarhet, att de utan dröjsmål bli ålagda att uppföra ett likvärdigt boende: "Nyckel mot nyckel" och i den tidsaspekten som de boende själva väljer. När man läser att de skall bo kvar i denna miljö i decennier och i en del fall for ever, då inser man att något är fruktansvärt galet i Sverige.

Man borde göra som det var förut, då bodde alla höjdarna i Malmberget t.o.m. disponenten! De fick dela de liv som alla malmbergsbor hade. Nu sitter högdjuren istället på behörigt avstånd och har dessutom mage att påstå att de vet hur det är att bo i Malmberget. I själva verket har de inte en susning om det, därför att jämför man Malmberget t.ex. 1990 och 2016 blir det en himmelsvid skillnad i boendet och de fruktansvärda störningarna från gruvan för att inte tala om plundringen av hela miljön i Malmberget.

Börjar man känna av skalven ända ner till Porjusvägen i Gällivare måste man sätta sig ner och fundera hur det här har runnit de ansvariga ministrarna, LKAB:s styrelse och regeringen fullständigt ur händerna. Har LKAB dessutom fått tillstånd av Bergsstaten och övriga myndigheter att spränga under husen i Malmberget på 700 meter nivå i ett redan pågående inferno med så otroligt många skalv då är det allvarligt felskruvat under hatten hos många ansvariga.

VAD återstår att göra för de av LKAB härjade ortsborna?

1 kommentar:

 1. Enligt seismologen Björn Lund, universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Geofysik; Svenska nationella seismiska nätet, är malmbergsskalven jordbävningar. Han anser jordbävningar vara kraftigare än jordskalv.
  Finns det exempel på att människan orsakat jordbävningar?
  Ja det gör vi regelbundet tex i gruvorna i Kiruna och Malmberget
  - See more at: http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/1.2789243-las-chatten-med-seismolog-bjorn-lund#sthash.ruNqqPhf.dpuf
  IRIS, corporated in the state of Delaware with its primary headquarters office located in Washington, DC, is a consortium of over 120 US universities dedicated to the operation of science facilities for the acquisition, management, and distribution of seismological data.
  Sedan tider tar IRIS i sin Earthquake Browser bara med jordbävningar från och med magnitud 4.0. Annat var det 2006 och 2007.
  I bulletinerna togs då med 92 malmbergs – jordbävningar med magnituder från 3.0 och starkare, sex med magnitud från 3.6. Det kraftigaste med magnitud 3.9 kom den 19 mars 2007.
  Ett lika kraftigt och lika ytligt i Stockholm skulle inte bara skrämma skiten ur de flesta utan även livet ur en del.
  Under de två åren orsakade LKAB Malmberget 277 jordbävningar med magnituder från 2,5 och kraftigare. Numer kommer så kraftiga säkert oftare.

  SvaraRadera