Google+ Followers

måndag 27 juli 2015

Idag är det "sjusovardagen" enligt den Gamla bondepraktikan.

Fram till början av 1900-talet var det en helgondag i Sverige.

Det är lite synd att de har spolat alla dessa gamla fenomen och kulturhistoriska inslag i Sveriges historia. Nu är det enbart utländska seder som kan hålla fanan högt, eller som Mona Sahlin (S) uttryckte det: i Sverige är vi ju så tråkiga, vi har ju inte några egna traditioner. 


Tror väl katten det, när sådana som den personkrets som Mona Sahlin tillhör, sopat hela vår egen traditionshistoria fullständigt ren och importerat nytt istället!

Nu vet jag inte hur hela det här kommande året kommer att sluta, eftersom jag blev väckt av att Herr H tappade sopborsten i golvet ute i vardagsrummet och jag vaknade med ett ryck av ljudet.Enligt den här folkliga traditionen sades det att den som sover länge den här dagen kommer att vara trött ett helt år framåt.

Jag gillar inte att bli snuvad på saker och ting. Men av allt att döma och hur jag just nu känner mig i skrivande stund, ungefär som utskiten äppelmos, så hade jag nog varit fullt kapabel till att sova länge idag.
Jag kraschlandad i soffhörnet med hela benet inlindad som en telegrafstolpe, efter ännu en knäoperation. Det var också en Sjusovardag och det stämde på pricken: Jag var trött som en sömngångare i ett helt år efteråt och lite till!
Sedan om det berodde på att sjukvården under den knäoperationen hade lyckats medicinerat mig till ett akut blödande magsår och jag var helt utmattad av båda anledningarna - det kan inte jag ha några åsikter om. Det är det så många andra förstå-sig-påare som tycker sig veta, att det inte kunde bero på.
Vem vet det kanske ligger en förborgad hemlighet i Sjusovardagen....

 

4 kommentarer:

 1. Legenden om sju sovare

  De sju sovarna var enligt en gammal martyrlegend sju kristna män som levde omkring år 250. Enligt en svensk version av legenden, nedtecknad på 1500-talet, levde Maximianus, Malchus, Marcianus, Dionysius, Johannes, Serapyon och Constantinus i Efesos under kejsar Decius tid. Kejsaren lät bygga ett avgudatempel i staden och hotade att döda alla som inte dyrkade i det. De sju männen delade då ut sina ägodelar till de fattiga i staden och gömde sig i en grotta i berget Celion. När kejsaren fick reda på detta murade han igen grottan för att de skulle dö av hunger och törst, men två män skrev ner männens liv och martyrium och lade in skriften mellan stenarna.

  Under kejsar Theodosius II styre, efter 372 år (enligt legenden, det är dock knappt 200 år mellan kejsarna Dacius och Theodosius II), bröt murare upp stenarna för grottöppningen för att bygga ett stall, och de sju sovarna vaknade till liv igen. De trodde att de bara sovit en natt, och en av dem, Malchus, skickades ner till staden för att köpa bröd. När han försökte betala med sina hundraåriga mynt blev det stor uppståndelse, eftersom männen han köpte brödet av trodde att han funnit en begravd skatt. Han fördes inför biskopen och borgmästaren, där han berättade att han dagen innan flytt för kejsar Decius. Biskopen och borgmästaren följde honom upp till grottan, där de fann brevet mellan stenarna som intygade männens historia. De sände bud efter kejsar Theodosius som reste till Efesos för att själv se miraklet. Efter att de sju sovarna talat med kejsaren lade de sig ner och dog, varefter Theodosius lät resa en förgylld marmorsten på stället och befallde att alla biskopar som inte erkände uppståndelsen skulle avrättas.

  Minnet av de sju sovarna högtidlighölls i olika sammanhang genom att det 27 juli var tillåtet för alla att sova länge, men den som sov längst fick en mindre populär arbetsuppgift som straff. Andra folkliga traditioner säger att den som sover länge den här dagen kommer att vara trött ett helt år framåt. Det sägs också att regn på sjusovaredagen betyder regn i sju veckor framåt.

  Sju sovares dag, den 27 juli, infördes i svenska almanackan 1680 och fanns där fram till 1901 då den utgick.

  SvaraRadera
 2. Jomenvisst, det är helt rätt.

  Men sju sovarna har också givit upphov till begreppet "sjusovare". Det finns en rolig och uppbygglig historia om det också. Domkapitlet i Växjö författade en skrivelse på 1600-talets mitt, då man kritiserade en man vid namn Lundelius som "dhen siusoffwaren och tidzspillaren".

  Det där med att folk sovit länge och betraktats med oblida ögon, eftersom de här med de som obligat betraktat den här personen inte ägnat en tanke åt, att den här "siusoffwaren och tidzspillaren" kanske i själva verket varit i full färd med arbete då de själva legat och snarkat. Men det är ingalunda någon ny företeelse. Det är bara att fråga vem som helst som har en helt annan dygns- och arbetsrytm. OM den företeelsen skulle jag kunna skriva en hel avhandling om.

  SvaraRadera
 3. Gun det var ett väldigt olikt foto på dig, du ser lidande ut./ HH

  SvaraRadera
 4. Bäste HH, jag undrar hur du själv skulle se ut när du låg och sov, efter att vara nysshemkommen från Östra slakthuset, där man sövt ner dig och pillat runt i din mage, medan ditt ben är paketerat som en telegrafstolpen och sprängvärker.

  Då ÄR man lidande, som det tydligt framgår av vecken i pannan.

  SvaraRadera