Google+ Followers

söndag 17 maj 2015

Vad är likheten mellan vårt lilla päronträd och det statligt ägda LKAB i Malmberget?

Svaret är:

Jo, de blomstrar lika mycket även i år. Men "frukten" som kunde skördas förra året och framförallt delas är tämligen begränsad för Gällivare kommuns och de drabbade ortsbornas del. - Försök att dela tre päron på några tusen personer, så kommer du att upptäcka problematiken. - OM du nu för ett enda ögonblick betvivlade vad jag skrev.
  
Visserligen kunde den nya rubriken på LKAB:s hemsida vara tämligen nydanande: "Varmare känsla mellan husen" http://www.lkab.com/sv/Alla-nyheter/Koncernnyheter/?ni=8029&c=&m=

Men vad det hade med alla dessa problem som följer/följt i gruvbrytningens spår för ortsbefolkningens räkning, det kändes mer än dunkelt. För att inte säga nattsvart. Nada rörde sig under min tänkarhatt. Är det något som jag är känd för så är det att kunna tänka i nya banor, när något kört fast, eller inte längre fungerar och ändå förstod jag inte syftet. Jag är helt enkelt en person som alltjämt tror på utveckling både på det ena och det andra sättet, det finns inget i tillvaron som är som ett järnspett. Men borde inte fokus ligga på helt andra plan, med tanke på det allvarliga läget?

Om du nu som läsare inte orkade klicka upp länken och därför för ett enda ögonblick trodde, att LKAB kläckt någon ny uppvärmningsidé där uppe där odlingsgränsen sedan länge passerats, då bedrar du dig. Nej, här är det fråga om kroppsfixeringar, antagligen kommer det nu att dyka upp en ny PR för LKAB:s gruvbrytning:

Green pellets in Body formula!

De redan hårt prövade tillika idiotförklarade ortsborna i Gällivare kommunen tycks nu behöva få veta: att en del ser ut som om man försökt klä på en trådklädgalge (sådana trådgalgar man får från Kemtvätten tillsammans med klädplagget), en del är träklädgalgelika, en del ter sig tämligen proportionerliga i förhållande till sina egna kroppar (som alltid skiljer sig från person till person), en del har det börjat bulla ut lite här och där, en del är sinnebilden för Michelin reklam och en del har hamnat i ett ännu värre läge, som man inte ens behöver gå in på här. De lär själva vara väl medvetna om sakens natur och problematik. Det finns många sätt man kan skada människor på ända in i själen. Det här är ett raffinerat och ohämmat sätt.
 

Men oavsett vad det nu beror på, eller hur man ser ut till kroppsform, utstrålning etc. så är det väl ändå en högst personlig ensak och knappast något som behöver utredas eller göra affär på genom ett statligt ägt gruvbolag - LKAB. Eller tänker jag nu galet i vanlig ordning?

Jag betvivlar i allra högsta grad att ännu en variant av kroppsfixeringsinslag kan ta fokus på de verkliga problemen i tillvaron i Gällivare kommun: den enorma bostadsbristen och att samhällsomvandlingen ligger 10 år efter i utvecklingen, eller problemen med de många och alltmer kraftiga gruvskalven, miljöpåverkan med giftutsläppen, skadorna på fastigheterna p.g.a. de många och centralt belägna gruvskalven - som knappast något formellt känt seismiskt registreringsbolag kan ha en hum om, eftersom det inte har några egna mätstationer belägna i Malmberget. - Man kan förstå det när t.ex. Norsar visar 3,1 och LKAB:s egen installerade mätare på Sveavägen i Malmberget slår ut på 36,6 mm/s, även om nu LKAB:s egen Bagdad Bob går ut med att det står 2.9 på LKAB:s lokala skala.


De olika uppgifterna är faktiskt tänkt att förvirra de som inte är invigda i LKAB:s propagandaapparat."Varmare känsla mellan husen" kan inte heller vara fråga om vad gruvans påverkan ställer till med marken som husen står på, vilket får konsekvenser för husen: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/norrbotten/ilska-och-oro-efter-smallen

http://www.nsd.se/nyheter/gallivare/skalvet-fick-fonster-att-spricka-9282891.aspx


För i själva verket handlar det inte om några enstaka spruckna fönster i Koskullskulle, det är betydligt allvarligare än så. LKAB anser inte att skador som plötsligt uppkommit på hus och rörledningar är problemen, som att att härröra från alla gruvskalven och alla våldsamma sprängningar. De har en inhyrd firma som gladeligen intygar att hus och rörledningar, mark etc. inte alls har någon inverkan/påverkan överhuvudtaget av gruvverksamheten. Det finns alltför många som stångat sina pannor blodiga, när de anmält skador på huset som har ett samband med otaliga gruvskalven och sprängningarna och det låtsas inte LKAB om att de existerar. - Jädrans bra taktik: Låtsas man inte om problemen så finns de inte heller! - Dock behöver man inte vara raketforskare för att inse problemen i denna form av konsekvenshantering.

Jag är förundrar över hur de nya och ständiga vägomdragningarna undan gruvan, som kostar hissnande summor, tycks vara det enda alternativ som står till buds. - Istället för att man löste in alla i Malmberget, som inte till varje pris vill bo kvar så länge marken ens går att stiga på. Till det krävs enbart vanlig hederlig bokföring, eller en bra revisor, som kan hantera den uppkomna problematiken. Trots allt skulle det inte handla om mer i reda pengar än möjligen vad vinsten blir under ett kvartal i statens heliga kassako, LKAB, sedan kunde de spränga på vilka tider som helst på dygnet och ha hur mycket gruvskalv de bara önskade ha!


Så nej, någon revolutionerande energiupptäckt är det inte fråga om och några nya tankar, som har fört LKAB till verkligheten är det inte heller fråga om. Icke sa Nicke. Det här är bara ännu ett försök från LKAB:s sida, att freda sina egna handlingar gentemot ortsbefolkningen och som är ämnat, att ta fokus ifrån grundproblemen med gruvbrytningens påverkan på livsvillkoren för ortsbefolkningen. Det tycks LKAB ideligen lyckas med för de som låter sig duperas OCH inte minst alla de välvilliga hantlangare, som helt uppenbart finns i en aldrig sinande ström: It´s just Business as usually...

Men jag kan ändå inte sluta upp med att undra: Finns det verkligen ingen som kan tala om för den där informationschefen vid LKAB, Anders Lindberg, att det finns en anledning till, att han sedan många år tillbaka går under namnet: Bagdad Bob, vars uttalanden också blev så absurda, att de helt och hållet saknade alla former av verklighetsförankring.

- Bagdad Bob blev världskändis under invasionen av Irak 2003, för den nu som missat eller glömt hur det var med Bagdad Bob. - Efterhand som Saddamregimens ställning blev alltmer utsatt gav Bagdad Bob alltmer verklighetsfrämmande och bisarra kommentarer till det rådande läget. I USA:s media började han refereras till som Baghdad Bob ("Bagdad-Bob") och Comical Ali ("Komiske Ali", det sistnämnde en referens till Ali Hassan al-Majid, känd som Kemiske Ali).Inga kommentarer:

Skicka en kommentar