Google+ Followers

lördag 7 mars 2015

Skrattar bäst som skrattar sist, eller håller man sig helst för skratt?

En av alla dessa kommunalråd som stadens skattebetalare försörjer är Anneli Hulthén (S). Något större omdöme har hon inte, eftersom hon går ut i media och påstår att omvärlden skrattar åt Göteborg. Men hon menar nog en majoritet av göteborgarna om vi nu skall vara riktigt politiskt korrekta. Hon hånar sålunda de skattebetalare, som varit emot trängselskatten.

Trängselskatten har varit en betungande del i protesterna, eftersom den skatten inte fördelats på ett demokratiskt sätt: De som kommer med bil in till innerstan från rikemansområdena via Botaniska och Slottsskogen, betalar inte en enda sekin i trängselskatt. Många som ligger utanför innerstan får betala trängselskatt för att passera över gatan i det egna området, eller de som kommer körande till de delar som inte ens tillhör innerstan.


Skrattet beror nog också på, att många är orolig över de stora kostnader och det som kommer att försätta hela innerstad i ett enda byggkaos i ett par decennier. Dvs. bygget av Västlänken, eller Värstlänken som det numera framstår som.

Oron hos dessa göteborgare är inte precis obefogad, eftersom hela innerstan redan nu mest liknar ett bombat Beirut sedan ett par år tillbaka. För normalmänniskan är det svårbegripligt på vilket sätt de stora förändringarns skulle ha varit till det bättre. Snarare har det blivit rejäla och effektiva bromsklossar för att trafiken i innerstan inte skall flyta.

Skall man då gräva långa tunnlar under innerstan, med allt vad det innebär: det som grävs upp skall också transporteras bort och deponeras, varav mycket av detta är kontaminerat.


Redan nu har man sprungit på pumpen med gamla ledningar och kablar, som ingen har en susning om hur de ligger. Varenda meter som man grävt så här långt har inneburit många fördyringar och tidsspillan.

Själv vet jag inte vad det är för enfaldiga människor, som skulle skratta åt Göteborg. Det hör nog mer hemma i en beskrivning från en stand up comedy-scen, om det överhuvudtaget skall skruvas till så att det går att skrattas åt denna utbredda dysfunktion.

Det är en bedrövlig lista som Göteborg numera samlat på sig:

1) Tunnlarna, som paketet Västlänken också består av, skall byggas till en tågstation i Haga/Järntorget. En tågstation som inte ger någon större tidsvinst och som kan få vem som helst att lägga pannan i djupa veck och tänka: "Men hur tänkte de nu?" 

Tunneln är dessutom bara tidssparande för en mindre antal resenärer och därför inte heller ekonomiskt försvarbart och evakueringsvägarna i tunnelbygget har Räddningstjänsten varnat för. Ställer man det i jämförelse med den enorma bostadsbrist, som Göteborg dragits länge med blir det ännu mer obegripligt.

Byggnationerna av tunneln kommer per automatik att skada både byggnader och mark. Det känns inte ok att riskera alla dessa byggnader. Problemen kring alla gamla husgrunder i Vasastan, pga. lerjorden som det talades mycket om på 90-talet, de tycks helt ha glömts bort.

"Grädden på moset": Stationen i Haga det mest olönsamma projektet i modern tid, enligt Riksrevisionen. Jag vet inte om det känns så himla smickrande, jag kan i alla fall inte finna det. Inte blir det heller mindre luftfyllt att veta att Riksrevisionen redan i ett tidigt stadium lyft fram enorma dolda kostnader för Västlänken, som inte har redovisats. 


Jag arbetar inte vid Riksrevisionen, men jag får utgå ifrån att de vet vad de talar om, i annat fall är väl hela Sverige illa ute.

2) Mutskandalerna i Göteborg, de börjar bli rätt pinsamt många nu och de flesta områden är numera inpinkade. Inte ens stiftelserna går fria. Det undersökande TV-programmet: Uppdrag granskning har väl vid det här laget slagit rekord i inslag från Göteborg.

3) Upphandlingen av italienska spårvagnar, som verkar vara tillverkade av någon fabrik som specialiserat sig på snabbrostande delar. En fabrik som dessutom aldrig tidigare byggt några spårvagnar, det är därifrån man bestämt sig för att köpa in nya spårvagnar, som inte ens är till för klimatet i Göteborg! Ändå skall det inköpas fler av dessa spårvagnar, som mestadels står pga. rostskador och andra problem. Spårvagnar för dyra pengar som mestadels står i en vagnhall och att man får ha sin tillit i de gamla spårvagnarna.

4) Det skall byggas en ny älvförbindelse (bro) över till Hisingen, men man har valt en lågbro trots att det kommer att innebära många brolyft och att det effektivt kommer att sätta käppar i hjulen för alla de kommuner, som är avhängiga av älvförbindelsen till sina verksamheter. Dvs. man äventyrar alla företag och kommuner, som behöver passera med båtar upp till sina verksamheter.

5) Vindkraftsparken i Hake Fjord.

6) Samtliga fem Dalslandskommuner protestera gemensamt mot Västrafiks planer på förändrade tågtider, som innebär att morgontågets avgångstid förskjuts en halvtimme framåt. Kommunalråden skrivet i ett protestbrev till Västtrafik, att det får mycket negativa konsekvenser för Dalsland om tåget senareläggs. "Morgontåget är helt avgörande för resenärer, som måste hinna fram till Göteborg i rimligt tid" skriver de.

Sägas kan väl att det är många resenärer, som faktiskt fått återgå till bilkörandet, eftersom de allmänna kommunikationerna har fått mycket övrigt att önska. Dvs. i den mån de överhuvudtaget går att nyttja, praktexemplen saknas sannerligen inte där heller.

**************
Hade jag nu varit idog hade listan med punkter kunnat vara betydligt längre än så här. Men det är tillräckligt mycket för att alla former av skratt skall fastna i halsen.


När man betraktar denna hantering, hur Västlänken lanserats och inte minst presenterats från politikerhåll, ja, då kan man verkligen hålla sig för skratt.

Idag skall ett demonstrationståg gå av stapeln längs Avenyn, men jag gissar att intriganta politiker och tjänstemän, som inte ens klarar av att analysera en folkomröstnings resultat inte kommer att närvara.

Föga anade jag, när jag 1991 flyttade till Göteborg, från det statligt ägda gruvbolaget LKAB:s härjningar i Malmberget, att jag än en gång skulle få uppleva hur en gemytlig bostadsort bara smulades sönder inför mina ögon.

Deponin är inte från Malmberget, utan hör hemma inom Göteborgs stadsgräns.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar