Google+ Followers

söndag 15 februari 2015

Det bristfälliga Migrationspolitiken har fått ännu ett prekärt avslöjande: 9 åringen som brottades ner av vakt i Malmö.

I vanlig ordning så skötte sig media under all kritik.

De första uppgifterna som kom ut var att polisen hade bett vakterna om att kvarhålla 9-åringen och 12-åringen, vilket jag bara kan konstatera med facit i hand, att tok som tok bad.

Leif Svensson är säkerhetschef på Jernhusen som äger centralstationen, kommenterade det hela som:. Vakterna uppmanades av polisen att kvarhålla dem eftersom de var efterlysta och försökte fly. Det är den information jag har fått, säger han och det är nog faktiskt den första uppgift även vi andra dödliga fick via media.

Sedan trillar det ner uppgifter om att de båda två avvikit från ett HVB-hem och för den nu som inte är så insatt i den här formen av samhällsinsatser betyder det i klartext:  

att de barn och ungdomar som bor där vårdas antingen frivilligt med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller har blivit tvångsomhändertagna med stöd av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Skälet till placeringen kan bland annat vara att de har farit illa i sin hemmiljö, eller att de har problem med aggressivitet, kriminalitet eller droger.

Polisen ansåg först inte att händelsen var grund för ett allmänt åtal mot vakterna, eftersom man inte bedömde, att det var fråga om övervåld.
Pojken var en fara för sig själv. Om han inte hade blivit omhändertagen så fanns det stor risk att han sprungit runt. Det var viktigt att ta hand om honom. De var på rymmen och skulle återföras, säger Polisens informationsdirektör Lars Förstell. 

Men efter att flera polisanmälningar inkommit från allmänheten under måndagskvällen kommer polisen att ta upp utredningen på nytt.

Hela den här hanteringen står mig faktiskt upp i halsen! Därför att nu har det äntligen ändat ut i hur illa Migrationsverket och faktiskt den svenska regeringen har hanterat problemet med ensamkommande flyktingbarn. Fredrik Reinfeldt han propagerade starkt för att "vi skulle öppna våra hjärtan".

Jag undrar VAD är det för hjärta man öppnar då det ena gången efter den andra handlar om ett sådant bristfälligt mottagande pga. mängden, att det verkligen visar vilka uppenbara brister om mottagandet har. Det fungerar helt enkelt inte att den svenska byråkratins mångåriga kvarnar skall hålla på att mala, när det är fråga om människor!

Skönt är det dock att den här händelsen fick sådant massmedial cirkus, därför att äntligen har det kommit i dagens ljus hur förljugen svenska regeringens flyktingpolitik fungerar!


Migrationsverket centralt är väl medvetet om att Sverige används som ett transitland för att skicka kinesiska barn vidare till andra länder där de hamnar i arbete och i vissa fall prostitution.

Som om inte det kunde räcka: från Migrationsverkets och svenska regeringens sida skiter man högaktningsfullt i att dryga 1500 barn bara de sista åren försvunnit ut i något, som alla vi som vet hur systemet funkar, med största sannolikhet fallit offer för kriminella människohandlare, eller hemlöshet där inget överhuvudtaget är ordnat.

Vi borde tacka 9-åringen och vakten på Malmös Centralstation för att den skitiga sanningen äntligen börjar krypa fram. Men inte göra händelsen på centralstationen större än den faktiskt är: en 9-åring som är van vid djungels lag och en väktare som fått ett uppdrag av polisen:Vad jag ser är att vakten – till skillnad från vad som skrivits – inte sitter på nioåringen utan över. Distinktionen är viktig eftersom den anger om vakten använder sin kroppsvikt för att trycka ner pojken. Vakten försöker, enligt min bedömning, efter bästa förmåga, att hålla ner huvudet och förhindra att pojken dunkar sig själv i stengolvet. Anledningen till att vakten håller pojken över munnen är att denne spottar på vakten och i ett skede att han skall förhindras att dunka huvudet i stengolvet.

Den här vedervärdiga sanningen, som Aaron Israelson i dagens Göteborgs-Posten kastar i ansiktet på oss om pojken, som i ett kort skede håller ett finger i luften och betyder enligt en arabisk bön, att han står i begrepp att dö, blir nästan outhärdligt att läsa. HUR skall någon människa ha haft en möjlighet att utläsa, eller ens hinna utläsa det mitt i detta fullständiga kaos som råder. Hur många som inte är muslim är ens bekant med den fingeryttringen. Hur många som står runt omkring uppfattar ens det. Jag hade inte ens noterat den, trots att jag sett om filmsnutten flera gånger!

För det mesta blir jag nu för tiden enbart så himla trött på dubbelmoralen. 


Gör om gör rätt, men fortsätt inte samma hjulspår, utan att åtgärda problemen. En regering som inte bryr sig om att så många ensamkommande barn inte tas omhand på rätt sätt och framförallt alla barn som avvikit, borde om något vara högsta alarmklocka, men det har det inte varit.


9-åringar eller 12-åringar hör inte hemma i ett HVB-hem. De hör hemma i en hemmiljö med vuxna vuxna, som får verktyg att hantera en sådan fruktansvärd situation, som det här är fråga om.

Svenska regeringen har själv kostat på en forskarutredning om just ensamkommande flyktingbarn och barn i periferin. Vad de har gjort med den kostsamma utredningen/studien, det kan jag tala om, eftersom jag varit inbjuden till ett sådant symposium här i Göteborg. Svenska myndigheter rättar sig inte efter vad man kommit fram till i utredningen. Man har bara kostat på en väldigt dyr utredning, som de inte bryr sig om att överhuvudtaget ta fasta på, eller följa.

Detta enorma penningslöseri till ingen som helst nytta och den gäller dessvärre även våra inhemska barn/ungdomar, som varit föremål för samhällsinsatser av olika anledningar.

Jag beundrar verkligen de familjehem/dessa enträgna privatpersoner, som trots allt motstånd de möter av de som inte borde stå för motståndet: myndigheterna, ändå slåss för de barnens/ungdomarnas rätt till ett fullgott liv och att kunna ge dem ett så normalt familjeliv som möjligt. Min avsky mot dem som bara använder dessa behovsbehövande barn/ungdomar, som en ren och skär inkomstkälla och som uppvisar en glorian hängande på trekvart. Ja, jag behöver nog inte ens skriva ut vad jag tänker om dem.

Bara en sådan sak, att beröva ett ung människa, som kommit som ensamkommande flyktingbarn och som bott hela sin tonårstid i Sverige, rätten till ett svenskt medborgarskap. Det är så magstarkt att jag inte kan göra annat än känna fullständig avsky inför det svenska samhällets förljugenhet och fullständiga rättshaveri.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar