Google+ Followers

söndag 9 november 2014

Fars Dag eller Kristallnatt.

Tanken på en del fäder är onekligen lika lite tilldragande, som att tänka på Kristallnatten.

Det är mycket som människans handlingar kan slå i spillror.

Våra hjärtan har många likheter med kristall, när kristall krossas. "Allting kan gå itu och ett hjärta kan gå i tusen bitar". Då menar jag naturligtvis inte denna blodfyllda muskel, som vi bär inom våra kroppar.


Nu kommer jag nog att förvåna en del, som tidigare läst min blogg och vet mitt förhållande till just religion och politik. Därför att religion har genom alla tider varit just politik och ett maktmedel.


Men tar man fadersgestalten, som Jesus beskriver den i Bibeln, något som borde få varenda far i hela världen, att fundera över sin roll. Det är ingen underordnad roll han beskriver Josef som. En tankevurpa till läggs dessutom på: Josef som av allt att döma inte ens är den biologiska fadern till Jesus: 


Man kan inte ge sitt barn en sten att äta.

Låt de orden sjunka in och nå botten i dig själv, oavsett vilket förhållande du har till just Bibeln.

Den första ikon jag målade/skrev var Josef. Jag har länge funderat över hur det kom sig, att mitt val föll just till Josef. Kanske beror det på att jag själv sedan länge har funnit ut, hur mycket en faders omsorg betyder för ett barn, som inga pengar i världen kan ersätta. - Då är steget inte heller långt till ordet "Landsfader" och vad det rimligen borde stå för.
Det är inte något vapen, som Josef avbildats med, utan just två duvor. Fredens duvor, varsamt framburet i ett stycke tyg.
Man vet också att orättvisorna under Jesu tid var enorma, vare sig man tror på hans existens eller ej. De försuttna roffade åt sig, allt vad tyget höll. Känns temat igen....

Forskarna har visat att just under den här tidpunkten i människans historia, uppvisar de barnskelett som återfunnits i Jesu trakter, tydliga tecken på mycket svår undernäring bland barnen. 
 
Det blir också rätt talande vilka klasskillnader det är som råder. Därför att när Jesus kommer till templet och han finner, att det är penningarna, handeln och klasskillnaderna, som har tagit överhand även i "Guds hus". Guds hus som skall avspegla våra andliga kroppar, fyllda av etik och moral och medmänsklighet, då gör Jesus rent hus bland ockrarnas bord.


Det finns många liknelser i Jesu fotspår, som har ett pekfinger vänt mot etik och moral och hur vi skall behandla våra medmänniskor.

Svält kan vara på många olika plan: svält i magen i form av brist på näring. Men svält kan också vara en svält av ett svårartat slag och det är kanske just den svälten, som vi ser allt fler bevis av i tider som våra, när de psykiska sjukdomarna har ökat dramatiskt. Det finns saker som går hand i hand och som historien riktar sina pekpinnar till. Men den mänsklighet, som har kraft att styra och ställa fortsätter att blunda inför andras behov. Rättvisa är inget honnörsord direkt.

Det har också fått mig att inse, oavsett min egen tro på just religion, att Bibeln och Jesus´ ord torde vara ett av de största
kärleksbudskap, som överhuvudtaget getts till oss människor. Etik och moral, det är inget man någonsin kan chakra med. Minsta lilla obalans visar sig genast på ett  påtagligt sätt i stort som smått.


Vi får om och om igen åse återskapandet av nya Kristallnätter både runt om i världen, men även i vår allra innersta krets. Historien fortsätter att upprepa sig.

Nutidens Fars dag har sitt ursprung i 1910-talets USA. Initiativtagare var Sonora Smart Dodd i Spokane i staten Washington. Hon ville hedra sin far William Smart för att denne ensam fostrat henne och hennes fem syskon på sin farm i Washington sedan hans hustru, då hon fött familjens sjätte barn, dött i barnsäng.
Judiska kyrkogården i Prag, där lager på lager av gravar är staplade på varandra.


Men det finns lager på lager av dödade människor, som kastats ovanpå varandra, som det aldrig rest några minnesstenar för.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar