Google+ Followers

måndag 14 april 2014

Regeringen tog bort basanslaget till Biodynamiska Forskningsinstitutet mitt under pågående projekttid!

En del dagar lyfter jag sannerligen på ögonbrynet mer än andra. Jag kan inte låta bli att undra hur de här beslutsfattarna är funtade, när de tar bort ett basanslag mitt under pågående projekttid. Ett basanslag som var helt nödvändig för att klara Biodynamiska Forskningsinstitutets obligatoriska egenfinaniseringsdel i denna typ av stora EU-projekt (BERAS).

Arbeta för ett hållbart samhälle ger som bekant inte några pluspoäng i kanten, eller premieras inte heller på något sätt. Däremot premieras alla stora företag med våldsamma föroreningar och utsläpp och vars enda bidrag till mänskligheten är pengar, helst i så rikliga mängder som möjligt till de girigas egna börsar!
 
Det skäl handläggaren på landsbygdsdepartementet angav till det indragna basanslaget var att Biodynamiska Forskningsinstitutet hade publicerat för lite med vetenskapligt granskade artiklar. Biodynamiska Forskningsinstitutet ansåg att den bedömningen varit felaktig och försökte vid ett stort antal tillfällen, att få kontakt med såväl landsbygdsministern som statssekreteraren. Men naturligtvis utan att få något svar. 

P.g.a. indragningen skickades en förnyad ansökan, inkl. en förteckning på de, enligt enligt Biodynamiska Forskningsinstututets egen uppfattning, stora antal såväl vetenskapliga rapporter, som informationsmaterial och flera böcker som producerat under tiden för de två BERAS –projekten 2003 -2013.

Omfattningen av deras verksamhet och publikationer finns också tillgängligt på hemsidan www.beras.eu. Biodynamiska Forskningsinstitutet har inte fått något information om hur denna förnyade ansökan behandlats, eller motiv till fortsatt uteblivet ekonomiskt stöd. 

Angående deras akutansökan så har det dragit ut på tiden vad gäller besked då det begärts in berättigade kompletterande uppgifter. 

Artur Granstedt, mångårig forskare med unika kunskaper, skrev i ett mail till mig igår:

Vi lider ännu av sviterna av detta nu när vi tillsammans med våra partners i Östersjöländerna arbetar upp underlaget för att söka anslag till 2015 av EU för nästa steg i vårt Östersjöarbete.

Vi har nyss skickat in en akutansökningar både till Ekhagstiftelsen och Formas för att rädda ett sista år med slututvärdering av det unika långliggande odlingssystemförsöket i Bollerup, oersättliga värden riskerar här annars gå förlorade. Hoppas Ekagastiftelsen gör ett undantag här. Medverkat till att det nu som avslutning är sått höstvete över hela försöket (och havre förra året), speciellt intresserad av spårämneshalterna, men även proteinkvaliteten. Därutöver är naturligtvis markproverna (bland annat för totalkol) viktiga. Vi behöver åtminstone minimibeloppet kr 150 000. VD för Hushållningssällskapet i Kristianstad Sven Fajersson har gett oss en frist på en vecka innan försöket avbryts helt.

Hushållningssällskapet har varit tillmötesgående och förlängt fristen för nedläggning av det försöket. 

Samtidigt är det så att Biodynamiska Forskningsinstitutet också har fortsatta fältförsök i Järna, som ännu är ofinansierade och varje (även mindre bidrag) kan hjälpa dem, att göra något av det arbete som behövs för vidareutvecklingen av ett miljövänligt och resurshushållande jordbruk, så att vi alla kan få närande och hälsosamma livsmedel.

Tilläggas kan att Artur Granstedt är en av alla dessa oräkneliga eldsjälar vi har i vårt avlånga land vars insatser blir föga uppmärksammade av marknadskrafterna. Han själv har en alltför hård arbetsbelastning i förhållande till hälsa och ålder. 

Egenskörd av ekologisk squash som är inlagd.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar