Google+ Followers

söndag 4 augusti 2013

Efterlysning! - Är det någon som känner till något om "Malmångaren Gellivare"?

"Malmångaren Gellivares besök i Malmberget". Konstruktör Gustaf Edström. Till höger Kostförsörjningen Elektricitetsverket.
fotografi/vykortsägare Johan Patrik Johansson.
— i Malmberget
Det är sålunda ett vykort som satt myror i huvudet över tidens tand. Att det torde röra sig om en prototyp till malmångare är knappast någon tvekan om. 

Men därom tvistar de engagerade, eftersom det hävdats från visst håll, att det här är ett fotomontage alt. bluffbild, malmångaren Gellivare på fotot har aldrig existerat i verkligheten.

Ingen och jag menar verkligen ingen, skulle kunna ha stoppat ner en Malmångare i den dammen som fanns i Malmberget, den saken är i alla fall helt klar. 

Kvarstår då en prototyp av en malmångare, som från annat håll har hävdats att det torde röra sig om. En prototyp behöver som bekant varken vara skalenlig eller fungerande.

Vattnet, som syns på fotot/vykoret, rör sig högst sannolikt om det som sedermera blev den gjutna dammen, som man använda som bad/sim/pool i Malmberget, när det begav sig. Själv minns jag dammen som en rätt obehaglig upplevelse, trots lyckan över att kunna simma, eftersom dammen var grön av alger på kanterna. Min mamma hade simskola där varje sommar på 50-talet, när jag var liten.

Hur trolig är det då att det finns en verklighet bakom denna bild av "Malmångaren Gellivares besök i Malmberget".

Faktiskt väldigt trolig, ingen rök utan eld, som man bruka säga. Därför att en av de största hindren för att utvinna järnmalmen i Norrbottens län var just transportproblemen. Järnmalmen transporterades vid den här tiden i akkja, som drogs av renar ner till kusten. Järnmalmstransport med akkja är inte svårt att förstå, att det var synnerligen ineffektivt sätt.

1826 kom en riksdagskommitté med första förslaget att bygga en kombinerad kanal- och järnvägsled mellan Bottenviken och Gällivare (fastän de måste nog ha menat Malmberget, eftersom det var där som gruvbrytningen ägde rum)

Förslaget med just kanal är inte speciellt förvånande med tanke på att redan biskop Brask (han med brasklappen) på 1500 talet var inne på kanaler som förbindelselänkar. Bygget av Göta kanal (Baltzar von Platen) och kanalbyggare hade vi länge haft i landet. Holländarna byggde som bekant staden Göteborgs kanaler.

Men fraktkostnaderna ansågs bli för höga för att transportera malmen via en kanal- och järnvägsled och det blev inget av förslaget.

Sedan följde flera liknande projekt, som kom olika långt och det lär nog sannolikt vara här som "Malmångaren Gellivare på besök i Mamberget" såg dagens ljus. 

Först 1882 godkändes en ny koncessionsansökan. Mellan 1882 och 1887 byggdes Gällivarebanan, dvs. Malmbanan från Luleå till Gällivare. Men fortfarande var Kirunagruvan utan järnvägsförbindelser så SJ, som fått överta uppdraget påbörjade 1898 järnvägen mellan Gällivare och Riksgränsen via Kiruna, eftersom en sådan bana ansågs vara av riksintresse, precis som gruvorna var och är.

Vem var då konstruktören Gustaf Edström, som är ditskrivet på bilden/vykortet? 

Den ende jag lyckats spåra rent historiskt, som möjligen (jag säger möjligen) skulle kunna tänkas passa in är en person, som var ordförande i landstinget och i riksdagen och betecknades ha "gott praktiskt förstånd". Under hans ledning byggdes Vibyggerå nya kyrka. Arbetet skedde på "gångled" eller genom dagsverken från de bönder som betalade skatt. Mao verkar han ha varit en handlingens man.

Så varför skulle han vara helt otippad som konstruktör till Malmångaren Gellivare. - kyrkobygget som uppfördes under hans ledning kunde invigas 1875 och han slutade som kyrkoherde i Nordmaling. För övrigt var han ledamot av första kammaren mellan åren 1902-1903.

Den enda felande länkan är nog, att han var invald i Västerbottens läns valkrets och inte i Norrbottens läns valkrets. Men i övrigt verkar han kunna vara klippt och skuren för att kunna ha varit konstruktör också. 

Denne Gustaf Robert Edström var född 14 april 1836 i Nätra socken, Västernorrlands län, död 11 februari 1908 i Nordmaling. Han var både svensk kontraktsprost och även politiker. Gustaf Robert Edström skrevs in vid Uppsala universitet 1856 och avlade folkskollärarexamen 1860, samt prästvigdes samma år. Han blev kyrkoherde 1869 i Vibyggerå församling i Härnösand stift. Kanske var det den här vägen han kom in i riksdagen, han var engagerad i Sveriges utveckling i norr och då ligger inte näringslivets utveckling långt borta.

Prästerskapet hade i alla fall inbördes kontakt med varandra så långt går också att konstatera. Det var ju många "väckelserörelser" på fötterna redan på den tiden. Så även i gruvorten Malmberget, där man ville fördriva otukt och superiet. Med penningflöde följer som bekant även dekadenta inslag.


Du som läser den här efterlysningen, skall veta att det ligger i potten, en upplevelsen att färdas i en malmångare i sakta mak från Luleå till Malmberget på Lina älv...  
Där malmångaren skall bäras genom forsarna och på torra land -  liksom vikingarna en gång gjorde vid färder i österled blir det nödvändigt, att bära malmångaren långa sträckor! 
Väl framme i dammen i Malmberget, som för övrigt är försvunnen sen åtskilliga decennier sedan, vankas det middag av inhemska råvaror...


(Personligen hoppas jag att det inte blir pellets, som är en inhemsk råvara)
  


Men det hade varit synnerligen intressant att få veta den historiska verkligheten bakom bilden/vykortet.

1 kommentar:

  1. Lösningen med malmångaren har jag nu fått till mig: http://sv.wikipedia.org/wiki/Engelska_kanalen_%28Sverige%29

    Man började bygga kanal mellan Luleå och Gällivare, dvs. till gruvbrytningen i Malmberget, men det hann bli konkurs och tydligen finns det lite minnen kvar av det misslyckade kanalbygget. I dag kan man se delar av kanalen genom villaområdet Trångfors strax utanför Boden. Kanalen byggnadsminnesförklarades 1989.

    Sålunda var prototypen ett skämt från malmbergsborna, som saluterade det misslyckade kanalbygget med att sjösätta Malmångaren Gellivare på besök i Malmbergets damm...

    SvaraRadera