onsdag 19 juni 2013

Det är lönande att vara brottsling i dagens Sverige. Inte ens de skrivna lagarna tycks gälla längre.

Nu handlar det om en dom i Marknadsdomstolen, en dom som dessutom inte går att överklaga! En dom som i vanlig ordning bara är avkunnad rakt av, utan vidare förklaring hur man kommit fram till den slutsatsen. 

Men det hade lika gärna kunnat hört hemma i vilken domstol som helst. Mörkret sveper sig allt tätare i Sverige.

Upprinnelsen är en 13 åring som handlat hos virtuella näthotellet Habbo. För att skaffa exempelvis möbler och husdjur måste man ha så kallade Habbomynt. De kostar emellertid inga låtsaspengar utan riktiga pengar. Betalning sker via fasta telefoner, mobiltelefoner och olika kort.

I Föräldrabalkens (FB) 9 kap 3 § står det:

Underårig äge själv råda över vad han genom eget arbete förvärvat efter det han fyllt sexton år. Detsamma gäller avkastningen av sådan egendom och vad som trätt i egendomens ställe. 

och i

6 § Har underårig utan erforderligt samtycke ingått avtal, äge den, med vilken avtalet slöts, frånträda avtalet, så länge det ej blivit godkänt eller behörigen fullgjort. Visste han att avtalet slöts med underårig, må han dock ej, med mindre han hade anledning antaga att den underårige ägde behörighet att sluta avtalet, frånträda detta under den tid som vid dess ingående må hava blivit bestämd för godkännande eller eljest skäligen kunde beräknas åtgå därför.

Brott riktade mot dem som lagstiftaren särskilt har omtalat är tydligen helt lovligt villebråd i vårt samhälle idag. Polisen har dessutom blivit informerade om vilka ärenden som är lågprioriterade. Dvs. man underlåter att utreda en hel del brott! Detsamma gäller helt uppenbart även åklagare, eftersom man kan följa samma mönster där. 

Vad ger det för signaler, förutom att brott lönar sig? 

Är det inte en klar signal om att vi helt enkelt fått ett rättsväsende som är under fullständig uppluttring?
Hur många brott är det i dagens Sverige, som aldrig utreds, eller där skrivna lagar inte är tillämpliga längre?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar