torsdag 2 maj 2013

Inför allmän militärtjänstgöring igen. Men gör det omgående!

Många gånger har jag och Herr H diskuterat den allmänna militärtjänstgöringen och lika många gånger har vi kommit fram till de sista åren, att den trots allt inte helt var av ondo.  

Det blev män av pojkar och de växte in i samhället på ett helt annat sätt än som nu sker. I vissa fall kliar man sig nu för tiden djupt i huvudet och betvivlar framtiden.


Den här gången blandade sig dottern i diskussionen och det var faktiskt en riktigt skarpsinnig tanke hon kom med.

Hon tyckte att alla de som gjort sig skyldig till småbrott per automatik skulle få göra militärtjänstgöring, så att det blev någon ordning och reda på dem. Socialens åtgärder hade hon inte så mycket till övers för. Det brukade ändå bara bli fortsatt strul och oreda i de här juvelernas tillvaro.

Vi vidareutvecklade idén runt köksbordet, som kommit sig av att dottern frågat om det hörts något nytt om svenska militärplanen, som inte kommit i luften, när ryssarna flugit in över svenskt vatten. Hon sa det med ett brett leende på läpparna, eftersom hon nog vet hur det står till med den svenska försvarsmakten, som blivit en parodi på sig själva. Senast Tolgfors i KU, behöver jag säga mer...

Tja, varför inte införa allmän värnplikt för båda könen där studier är värnpliktsbefriande. Inge straffpolitik med fängelse vid vägran, utan värnplikt med sunt förnuft.

Det skulle lösa problemet med alla skoltrötta elever, som inte klarar av skolgången, men inte heller kommer in i arbetsmarknaden och bara är allmänt desorienterade.

Jag kan tänka mig att det skulle vara betydligt mer danande än att hänga framför datorerna med alla dessa spel och tekniska prylar, som blivit en tilltagande verklighetsflykt. 

Skolgymnastik är inget högprioriterat ämne längre och vi har fått en ny generation, som börjat få allvarliga hälsoproblem, såväl fysiska som psykiska.

Jag har aldrig varit för militärtjänstgöring, eller något om kan knytas ihop med krig. Men katten vet om jag inte borde börja omprioritera mina gamla välstampade ideal, eftersom jag nu insett en helt ny infallsvinkel. 

Man behöver nödvändigtvis inte bli stridsXXX i något förhärligat smygkrig som svenska militären numera ägnar sig åt, eller hoppas på att smygvägen ta sig in i NATO. Något som gud förbjude!

Men man får en fostran och en spark in i verkligheten, som dagens unga inte längre har tillgång till. Man skulle också effektivt komma runt problematiken med ungdomsarbetslösheten. Ja,jag gillar nog faktiskt idén med en ny form av militärtjänstgöring, en som spinner vidare i en helt ny utvecklingsmöjlighet.

Jag ser också många möjligheter att därifrån rekrytera många samhällsfunktioner: poliser, utredare (våld, ekonomisk brottslighet, inkl. förebyggande åtgärder etc.), strateger, kockar, kökspersonal, flygpersonal, byggare, folk som röjer och håller skogarna i schack, praktiska tekniker etc. etc. 

Helt enkelt ordna till det här fallfärdiga samhällssystemet, där ekonomisk brottslighet snart har övertaget helt och hållet och där egot växer i takt med att moralen sjunker.  

Grundförbanden hade faktiskt bra infallsvinklar, vidareutveckla dem bara så att det leder till reella och välbehövliga tjänster ute i arbetslivet.

Helt sonika: vidareutveckla den allmänna militärtjänstgöringen till riktigt bra samhällsfunktioner i slutändan och gör något vettigt för framtiden istället för att stå i någon riksdagsstol och framför den ena mer korkade idén efter den andra, som blir alltmer fjärmade från verkligheten!

Låt lärarna vara lärare, rektorer rektorer och ingen experimentverkstad för pseudovetenskapens företrädare, oskuldsfullt vattenkammad, med en blåklint i rockslaget.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar