Google+ Followers

söndag 21 april 2013

Mina tankar om kyrkogården i Malmberget pga. LKAB:s gruvbrytning blandas med undran över, när ägaren staten skall vakna till liv och ta sitt fulla ansvar.

Som om det inte kunde räcka, det kommer nya mail med skalvrapporter och telefonsamtal fyllda av förtvivlan och uppgivenhet. Det som får droppen att rinna över är ett mail med utsläppen från LKAB:s Malmbergsgruva.  De svarta tankarna breder ut sig vid betraktandet av foton och utsläppsuppgifter. 

Det gör inte tankarna om de döda och kyrkogården i Malmberget:s lättare att hantera och härbärgera.  

Var och varannan dag dimper det ner mail i min mailbox, som handlar om hur LKAB:s gruvbrytning i Malmberget har drabbat. Telefonsamtalen finns där också och bli ännu mer kännbara. Det har varit många nu genom åren. Ibland känner jag en intensiv lust att bara bli struts, jag också. Men vad är jag då. Vad har jag blivit då.

Den här gången står det i mailet: 

Alla rapporterade utsläpp koppar till luft år 2012 = 4492 kilo.

LKAB Malmbergsgruvan knep förstaplatsen med 1 248,4 kilo = 27,78 procent av alla rapporterade utsläpp om jag räknade rätt.

LKAB Malmberget släppte ut 338,4 kilo mer än LKAB Kiruna som med sina 910 kilo var Sveriges näst värsta utsläppare 2012.
Tredje värst var Rönnskärsverken med 852 kilo.
Tillsammans släppte dessa Sveriges mesta utsläppare ut 3 010,4 kilo.
Den fjärde värsta släppte ut 81 kilo.
Europas största koppargruva Aitik släppte ut 0 kilo till luft.

2007 emitterade LKAB Malmberget 20,79 kilo koppar till luften
2008 19,3 kilo
2009 13,88 kilo
2010 19,4 kilo
2011 90,3 kilo och
2012 1 248,4 kilo

1 284,4 kilo får mig att gissa det nu vara högre kopparhalt i malmbergsgruvans järnmalm än i Aitiks kopparmalm. 

2007 släppte LKAB Malmberget ut 73,9 kilo zink till luften
2008 69,3 kilo
2009 50,2 kilo
2010 67,7 kilo
2011 416,8 kilo och
2012 1009,9 kilo

Från och med 2007 till och med 2012 har LKAB Malmberget till luft vräkt ut fluorväte vars fluorinnehåll uppgick till 1085 ton enligt utsläpparens egna utsläppsberäkningar. 

2012 emitterade LKAB Malmberget fluorväte innehållande 159 700 kilo fluor.
Sveriges övriga utsläppare emitterade 99 140 kilo troligtvis fluorväte.
Hur mycket fluorväte LKAB Malmberget vräkte ut kan jag inte räkna ut utan vetskap om fukthalten, men förstår det var så mycket att LKAB med myndigheters tillåtelse eller på deras begäran bara redovisar det extremt giftiga ämnets innehåll av fluor.

Under de sex åren har LKAB Malmberget enligt sig själv till luften vräkt ut
1 100 kilo bly
268 kilo arsenik
26,5 kilo kvicksilver
1 029 311 kilo klorväte
9 927 257 kilo kvävedioxid (ett högsta giftklassens ämne)
5 803 243 kilo svaveldioxid
Fluorväte (högsta giftklassens ämne) innehållande ca 1 085 000 kilo fluor (högsta giftklass)
Plus tusentals ton partiklar (PM10)
Med mera.
För att inte nämna osmiumtetroxid som är världens giftigaste gas.

Utsläppen osmiumtetroxid från stålverket vid Luleå plus analys av tre prover malmbergsmalm från universitetets samlingar berättar åtminstone för mig att osmiumtetroxid emitteras till luften via pelletverkens skorstenar vid Malmberget. Jag är säker på att där vräks ut mer osmiumtetroxid än de ca 2,5 kilo som finska stålverket vid Torneå släpper ut vart år. 


Jag knäppte bilden 2007 i Koskullskulle. Det skitiga i snön är toxiska utsläpp från LKAB.

Ha det bra!

*******

Själv suckar jag bara djupt, när jag läser mailet och ser bilden, som är tagen 2007 på snödrivans kontinuerliga stoftlager i snön. Koskullskulle, det här är platsen där man planerar nybyggnationer!

Vore det inte dags att de här seriefigurerna i Riksdag och Regeringskansliet vaknar till liv och i vart fall inser hur det ser ut i folks lungor, stora som små, gamla som spädbarn. Det är nu bra många år sedan barnläkaren vid Gällivare lasarett, var allvarligt oroad över barnens hälsotillstånd.

LKAB:s gruvbrytning i schweizerosten Malmberget har sedan länge passerat anständighetens gränser på alla tänkbara sätt. Ty utsläppen är bara en del av den allvarliga problematiken, som LKAB:s gruvbrytning i Malmberget har fört med sig. 

Idag måste jag dessutom sätta mig ner och överklaga beslutet ang. den nya bearbetningskoncessionen Malmberget omr. 5, som ligger i anslutning till Malmbergets kyrkogård. Jag har fått Bergsstatens beslut, eftersom jag är ägare av flera gravrätter och därmed haft åsikter 2009 över LKAB:s ansökan om  bearbetningskoncession och om hur hanteringen av Malmbergets kyrkogård borde hanteras: Min åsikt har varit och är alltjämt, att var och en borde höras om vad de har för åsikter, tankar och önskemål. Det går inte att i efterhand backa sig ut en 25 åring bearbetningskoncession.

Hela den sommaren, när jag fick vetskap om vad som var nära förestående, gick jag omkring i ett tillstånd av overklighetskänslor: räckte det verkligen inte att husen, byggnaderna, gatorna och marken, som varit mitt liv var utraderade. Skulle de nu även skövla platsen där mina nära och kära låg begravda. 

Jag tänkte på några av mina barndomsvänner, som har sina barn begravda där. Hur skulle de klara av att ta sig igenom detta också. Skulle de ens klara av det.

Det är skamligt att inte de som har sina döda på Malmbergets kyrkogård har fått valmöjligheter. Istället skall sista kronan tjänas på de döda, sedan man sugit ut/suger ut det mesta av de levande. Närmare en bananrepublik än så här kan man knappats komma.

Har hus och mark påverkats av gruvbrytningen på Kilen, Marocko, Gravsta, Malmsta, Elevhemsområdet, Hermelin, Bolagsområdet liksom centrala, västra och östra Malmberget. Sprängningarna och skalven påverkat t.o.m. Bäckenområdet sedan väldigt många år tillbaka, finns det inga pållar i världen, som kan övertyga mig om att inte Malmbergets kyrkogård kommer att påverkas av den nya bearbetningskoncessionen. Var och en måste få säga sitt. Men hur skall de kunna göra det, när de hela tiden blir förda bakom ljuset, utan att det ens redovisas det redan förefintliga facit vad som gruvbrytningen fört med sig.

De här pappenheimarna på LKAB de sitter där med sina kunskaper om malmen. Men om människor, byggnader och mark som påverkats utanför deras industristängsel det vet de helt uppenbart inget om. De har inget som helst ansvar heller. Hur tokigt och snett är inte bara det.

Trots tre veckors mailande till dels Bergstaten och när de kört fast, blev jag istället hänvisad till LKAB, har jag ännu inte de kartor och uppgifter, som jag har efterfrågat för att kunna göra ett seriöst jobb med överklagan av den nya bearbetningskoncessionen.  

För att man överhuvudtaget skall kunna visa en helhetsbild och vilka redan befintliga resultat och påverkan som finns utanför industristängslet, måste man faktiskt ha tillgång till en redovisning över helheten. Dvs. en karta där det framgår vägar, orter, hålrum, fyndighetens namn (Josefina, Printzsköld, Välkomma, Johannes, Hens, Kapten, Alliansen, Fabian, Parta Viri m.fl) och förhållande till vad som finns ovan markytan! Utsatt med gatunamn, eller vägnummer, där sådant finns/funnits. 

Det gäller sålunda även t.ex. vägen över Kungsryggen som är avstängd sedan länge. Dvs. inte längre går att använda, samma sak/inkl. Tingvallskulle, Dennewitz, Robsam och hur gruvbrytningen nu drar igång med provborrningar mot Sikträsk. Ser man på gula sidornas karta och zomar in LKAB:s alla hål i marken, föroreningar av mark och därmed mark som är förevigt förlorat, vatten som är påverkat kan man inte längre blunda inför vad det hela handlar om.

Har LKAB verkligen inte det mest elementära. Grundskoleelementära saker. Hur storheter kartan förhåller sig till verkligheten anges av skalan. Det enda kruxet i det här fallet blir, att det blir en karta som motsvara två verkligheter, den över jord och vad som finns under jord i en och samma karta, eller åtminstone så att det finns några fixpunkter där det går att addera ihop dessa två verkligheter: över och under jord.

Jag har väldigt svårt att förstå/acceptera, att sådana kartor inte skulle existera hos LKAB, som är gruvföretaget. 

Kan man nu sitta på LKAB och skryta över hur många mil väg som finns under jord och hur länge man brutit malm, borde man också kunna prestera detta minimikrav för att bringa en HELHETsbild, över dessa dominoeffekter och hur berget utarmats och gjorts instabilt. Man behöver riktiga/verklighetsförankrade styrverktyg för att visa, att LKAB inte strålar sig rakt ner 1000-1200 meter under jord och hämtar upp malmen i luften genom levitation.

Allt hänger ihop och det kan man inte längre vare sig blunda för eller bortse ifrån.

 


3 kommentarer:

 1. Folket i gällivare kommun har ännu inte insett att dom centrala delarna av kommunen (gve,mbgt,kos) inte är annat än ett stort industri område där folk inte ska bo. Skakningar vid skjutningarna sker även i gve. Snön är lika skitig i gve, kanske mycket pga all skit som det centralt placerade värmevärket spyr ut. Tidigare sa folket (mot bättre vetande) vi har så ren och fin luft här..sanningen är att vi har fruktansvärt skitig luft i kommunen,många vattendrag är förorenade pga av utsläpp från gruvorna. Bara att konstatera att i denna kommun ska inga människor bo, bara att bygga upp ett stort barackläger där arbetarna kan bo. Folk trodde en gång i tiden att det gick att bo här men nu har resultatet kommit. R.I.P GÄLLIVARE KOMMUN. Du var en gång för 100år sedan en fin plats på jorden men människan har under dessa år lyckats förstöra dig.

  SvaraRadera
 2. Det är skrämmande läsning Gun och jag håller helt och hållet med den som kommenterat ditt blogginlägg med: RIP Gällivare kommun.

  SvaraRadera
 3. Gruvnäring, dessutom två, kan inte annat än lämna ifrån sig miljöpåverkan till vatten, i vart fall inte så länge man har öppna slamdammar.

  Sedan är det rätt anmärkningsvärt att Aitik i egenskap av Sveriges största koppargruva, utsläpp till luft är 0 medan LKAB i vanlig ordning håller täten på utsläpp även där. Rätt bedrövligt att det är ett statligt ägt bolag, som står för värsta utsläppen. Gäller både LKAB och Vattenfall. Men så har vi snart grejat till oss en dom med böter i EU-domstolen.

  Att man har ökade utsläpp till luft är högst anmärkningsvärt, samtidigt som det är ett bolag som ständigt skriker högt att staten har byråkratisk handläggning.

  Jag har hört talas om att skalven numera känns i Gällivare, då kan man fundera på varför inte politiker, LKAB och ägaren staten tar sitt fulla ansvar. Man kan inte båda äta kakan och ha den kvar. Någonstans får man bestämma sig.

  SvaraRadera