torsdag 14 februari 2013

"Tolfkanten" i Malmberget(Tidningsklipp från oktober 1952 - Norrlandsfolket http://polkagris.nu/wiki/Norrlandsfolket): 
 
Ett av Malmbergets många kuriosa från en gången tid, som ännu inte skattat åt förgängelsen är den inte obekanta "Tolvkanten".


Det var Malmbergets första kiosk och för bortåt en mansålder sedan den enda. Hur många. innehavare som regerat i Tolvkanten är för undertecknad okänt, men av den som jag tror var den första och som folkhumorn genast döpte till "August i Tolvkanten" har jag ett svagt minne. 

En innehavare jag minns mycket bättre, var Karl Elving, uppsalaskomakaren, individualistisk anarkist, debattör och syndikalistisk föredragshållare. Kalle skötte sin tolvkant själv. Några elektriska värmekaminer fanns inte på den tiden, två stora fotogenlampor utgöra värmekällan.

Tolvkanten blev under Kalle Elvings tid ett kärt tillhåll för alla som önskade en uppbyggande diskussion, ty där diskuterades allt mellan himmel och jord från de djupsinnigaste socialistiska teorier till den grå, vardagens många små problem. Tolvkanten blev ett slags mötesplats för hela det manliga Malmberget, och där mötte man människor av alla typer. Från den mest trångbröstade fanatikern till den vidsynte toleranten.

* I Tolvkanten köpte vi våra tidningar, tidskrifter och 25-öres böcker, tobak och snus, och önskade man sig en uppbyggelsens stund var det bara att fälla ett ofördelaktigt yttrande om något samhällsproblem, som gick emot Kalle Elvings uppfattning, så genast var han villig att ta upp den kastade stridshandsken. Det var nog fler är en malmbergare som glömde bort, att den lagvigda hemma väntade på husets kallade herre med middagen, och hur många fruar som fick några extra grå hårstrån under sådan väntan låter vi vara osagt.

* Jag vill minnas att det var författaren Hedenvind-Eriksson, som före sin debut som författare levde en vinter i Malmberget. I Tolvkanten fann man honom så gott som dagligen med slokhatten neddragen för ögonen, tyst lyssnande på de ibland, för att inte säga ofta förekommande hetsiga debatterna. Men aldrig hörde jag honom yttra sig.

* En som man vid vissa tillfällen kunde finna i Tolvkanten var Malmbergets otvivelaktigt färgstarkaste person, smeden P. A. Tegman. Vem kommer att skriva den mannens historia? Tegmans insats i Malmbergets arbetarrörelse var för stort för att tillåtas falla i glömska.

Tegmans intresse för arbetarrörelsen var stort. Ingen torde ha så ha energiskt arbetat för Norrskensflammans tillkomst som han och han var tidningsbolagets första ordförande och sammanhållande kraft. Ett lika energiskt arbete nedlade han vid Norrländska Socialdemokratens tillkomst. 

Folkets hus i Malmberget hade väl ramlat omkull, om inte Tegman varit med sin aldrig svikande energi och kampvilja. Två kooperativa handelsföreningar som Tegman var med om att bilda ramlade omkull, men det tredje försöket lyckades över förväntan. Och där står nu Malmbergets konsum, som ett lysande monument över en persons obändiga tro och aldrig vikande entusiasm och aldrig slocknande kampvilja.

* Tegman och Kalle Elving drabbade samman mer än en gång. Bägge var tränade, belästa debattörer, ingen begärde något hänsynstagande. Hade man nöjet att få lyssna när dessa två drabbade samman visste man, att man lyssnat till någonting som inte får kallas för vardagsmat. De var som Kiplings "East is east and west is west and the two shall never meet"

En gång när jag hade turen att få lyssna till de båda kämparna då de båda var i högform blev jag något förvånad. Jag hörde Elving säga: "Det har du rätt i" Och ögonblicket därefter: ”Va fan sa jag nu för dumhet?"

* Många ungdomsminnen är förknippade med den gamla Tolvkanten, som jag nu ser är förflyttad till Dennevitz, minnen från seklets början, från arbetarrörelsens stora jäsningstid, minnen av män som i vardagslag ingalunda syntes avvika frän mängden.

Men nu i ålderns senhöst, när man objektivt granskar deras arbete, förefaller de vara giganter och synnerligen märkliga män, så avskilda från dagens jasägare som natt och dag. Män med "råg i ryggen", som stod för sin uppfattning, kämpade för densamma mot alla odds, män med järnhård vilja och veka i hjärtat som små barn. Män som ägde kurage att fälla en tår av medlidande utan att skämmas. Det var en tid full av hänförelse, en härlig tid, en oförgätlig tid.


A. N.

"Tolfkanten" är, sedan Dennewitz dukade under av LKAB:s gruvbrytning, åtbördad till Torget i Malmberget. Var den kommer att hamna efter LKAB gett Malmberget dödsstöten, står väl än så länge skrivet i stjärnorna. Synd bara att denna kuriosa inte ens är öppen sommartid, med någon form av fornstora ändamål. - Dagens Tolfkant ser något magerlagd ut i jämförelse med den ursprungliga. Den ursprungliga hade dessutom fönster och dörr, som synes:

Den ursprungliga "Tolfkanten"

PS. Vem denne signaturen A.N. var, det har jag trots efterforskningar inte lyckats nå någon klarhet i. Men är det någon som känner till det, vore jag tacksam för den uppgiften. I annat fall gräver jag vidare i Mediearkivet som finns här i Göteborg och ser om någon 25-öring kan trilla ner. DS.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar