Google+ Followers

torsdag 8 november 2012

LKAB:s samhällsfördrivning och kommunalnedläggning har inte avstannat på något sätt.

LKAB tar nu inte bara hjälp av den numera totalt osynliga kommunikationsdirektören Lotta Fogde och den dessvärre alltför synliga informationschefen Anders Lindberg. Nu griper de varje form av halmstrå.


Jag skall ärligt och uppriktigt säga, att jag INTE under några som helst omständigheter skulle hänga ut en privatperson i min blogg, om det inte vore för att jag inser att den stackaren 72 åriga Ingemar Marklund i Malmberget själv gett sig in i stormens öga med fullständigt vidöppna ögon, även om de tycks vara alltför LKAB-grumliga. - Efter klippet från LKAB:s hemsida följer mina egna kommentarer till det som nu fullständigt har urartat, eftersom jag knappast blir publicerad på LKAB:s hemsida.

Sålunda till LKAB:s hemsida: 
 
http://www.lkab.com/Alla-nyheter/Malmfaltsnyheter/?ni=5260&c=&m=

Malmbergsbor reagerar på Kalibers felaktiga fakta


Den 07 november 2012 kl. 12:50


Sedan radioprogrammet Kaliber sände sitt reportage om Malmberget har flera boende i samhället kontaktat LKAB och berättat om sina reaktioner på redaktionens grova faktafel i sin rapportering.


En av de boende har skrivit ett brev till redaktionen och även delgett LKAB det:


”Hej Kaliber
Jag är en gammal Malmbergsbo som har bott här i nästan hela mitt liv (67 av 72 år). Jag blev mycket ledsen när jag hörde Kaliber här om dagen och Ert program om Malmberget. Programmet var fullt av rena felaktigheter och felaktiga anspelningar.


Om man har en åsikt som man vill framföra, har man då inte som journalist ett ansvar att vara ärlig eller åtminstone inte skrämma människor. Ni vet säkert att LKAB inte bryter malm under bebyggelsen och att det inte finns några risker att hål uppstår utanför industristängslet. Ni vet också
att luftmiljön här i Malmberget är bättre än i många städer. Jag brukar förklara för dom som är oroliga genom ett exempel. Om ni bor i en villa med källare och golvet är dåligt kan ni trilla ned.
Men om ni står 5 m ifrån huset på gräsmattan så kan ni inte trilla ned i källaren. 


Tänk om Ni i stället skulle hjälpa till och tala om för alla Malmbergare att det finns inga rasrisker. Sprängningsvibrationerna varje natt har minskat och kommer att ytterligare minska successivt, men tyvärr så kommer skakningar från seismiska händelser att fortsätta och kanske öka men är inte
farliga. När jag sagt det åt oroliga, så säger dom att det stått i tidningen att det är farligt. Nu kommer dom också att säga att dom sagt det i radion.


Snälla Kaliber. Var ärliga mot både lyssnarna och er själva. Men framför allt skräm inte människor.
DET ÄR I SÄRKLASS MÅNGA MALMBERGSBORS STÖRSTA MILJÖPROBLEM.
MVH
Ingemar Marklund
Bor 70 m från staketet men trivs bra ändå”


*****
Så långt Ingemar Marklund och LKAB:s utsaga.

Det är naturligtvis upp till var och en att utvärdera ett radioprogram. Men uppenbarligen  hade det nog varit bra om de här som reagerat mot programmet och även påstått att det presenterats felaktigheter av Kaliber, borde nog ha gjort som jag gjorde. Lyssnat om programmet, vad som sades och vad som faktiskt inte sades, utan tillhör det subjektiva lyssnandet och det egna värderandet. Jag har lyssnat om utsändningen av Kaliber inte mindre än tre gånger vid det här laget. 

Första gången när LKAB kom med sitt motanfall genom informationschefen Anders Lindberg redan på söndagseftermiddagen. Jag kunde inte finna LKAB:s kritik befogad på någon punkt. 

Sedan ytterligare och en tredje gång, efter det att Kaliber gått i svaromål på LKAB:s beklagan över påstådda felaktigheter. Jag har inte kunnat finna någon felaktighet i det som Kaliber har haft att anföra i sitt svar till LKAB. 

Alla länkhänvisningar finns publicerat i mina tidigare bloggar fr.o.m. 4 november 2012, liksom radiolänken till programmet under rubriken: "Malmens makt". Men också kommunalrådet Tommy Nyströms lokalradioprogram i samma anda. Efter det så har Tommy Nyström gjort ytterligare en knut på sig själv, som får mig att undra vad det är han egentligen menar och inte menar. På vilken fot tänker han egentligen hoppa i fråga om att freda de drabbade ortsborna och hela Gällivare kommun?!?! Det må vara så att både kommunalrådet och även LKAB anser, att det överklagade avtalet har fått allt att avstanna, men så ser inte verkligheten ut. 

LKAB fortsätter att ivrigt knacka ner nya pinnar och häkta upp nya stängsel, riva fler hus och jubla över, att de fortfarande har försatt kommuens enskilda medborgare och totala skattebetalare med Svarte Petter kvar på hand. Att samhällsnedläggningen på något sätt skulle ha avstannat är inget annat än en regelrätt chimär. LKAB är det som de utkristalliserat sig att vara. Nu med kommunens goda minne och rovdriften fortsätter i oförminskad skala!

Vad som rör sig i den arme 72-årige Ingemar Marklunds huvud, är svårbegripligt. Varje vuxen människa är jag rätt så övertygad om, att de mår bra av att känna till verkligheten och inte bli serverade tomtar och trollsagor, som saknar alla former av verklighetsanknytning. Det är trots allt ingen trevlig sagostund det här handlar om, utan en verklighet, som krupit innanför skinnet på de drabbade. 

Jag har visserligen inte uppnått en ålder av 72 år, som Ingemar Marklund har, men jag är född och uppvuxen och bott största delen av mitt vuxna liv i Malmberget. 

Men jag VET, till skillnad från Ingemar Marklund, att gruvbrytningen breder ut sig i en myriad av orter, som sammanbinder olika brytningsådrorna och nivåer. Det visste jag redan den dagen på tidigt 60-tal, när jag åkte ner med min svåger i hissen från gruvlaven, dit någon levandes fot inte längre har tillträde, i alla fall inte ortsbefolkningen. Vi tog oss genom alla dess myriader av vindlingar, orter, snedbanor, stegar och hissar ända ner till krossen i Vitåfors!!! Vi blev faktiskt inte nedstrålade genom marken rakt ner till de olika orterna där malmbrytningen pågick. Samma sak kunde jag och min familj konstatera när vi var på en normal gruvtur sommaren 2002, även om vi då inte kunde röra oss lika fritt som jag hade fått göra i sällskap med min svåger på tidigt 60-tal. Ja, jag förstår att det här kommer som en överraskning för Ingemar Marklund, men det är så det förhåller sig med schwiezerosten LKAB Malmberget. Det finns ett vägnät som sträcker sig så många mil, att skulle man lägga ut dess sammanlagda längd skulle man antagligen hamna nere i Luleå och kanske lite till.

Gruvarbetare har dessutom en liten egenhet, för att orientera sig kanske, eller bara för skoj skull. Vad vet jag. De brukar hålla reda på var de befinner sig under jord i förhållande till verkligheten ovan jord. Är det t.ex. rakt under Sparbanken i Malmberget, så då vet de också att det när de befinner sig, fastän på ett betydligt större djup, än vattenpölarna utanför Sparbanken! Det finns sålunda inga som helst stridigheter, eller feltolkningar, som Kaliber gör i programmet. Deras svaromål är rätt entydig för alla som kan förstå det uttalade och skrivna svenska språket.

Sedan till Ingemar Marklunds skrivning:
och att det inte finns några risker att hål uppstår utanför industristängslet.
Jag har en motfråga till Ingemar Marklund. Hur vet du det, att ditt påstående är riktigt? Vad grundar du dessa fakta på? I synnerhet som jag själv publicerat en mail och telefondiskussion med LKAB:s Jonny Sjöberg, Specialist bergmekanik/omgivningspåverkan Avdelning Gruvteknik (TG) i Luleå: http://gun-m-ek.blogspot.se/2011/12/kommunalradet-ar-enogd-i.html

Ett telefonsamtal där det är Jonny Sjöberg som ringer upp mig och som ändar ut i följande blogginlägg från min sida (klippet är från det här ovan länkade blogginlägget): Samtalet blir långt och bitvis en större form av Babels Torn, eftersom konsekvenserna utanför stängslet det vill han inte prata om, eller vidkännas. Han påstår sig sakna kännedom om skador på byggnader, som inte varit bakom stängslet! Trots att det står så himla flott i hans presentation i mailet, att han är "Specialist bergmekanik/omgivningspåverkan" och att han även presenterat sida upp och sida ner i den 105 sidor långa utredningen, att han mycket väl känner till markförhållanden i HELA Malmberget, utlösta skalv, vad som förorsakat dessa, konsekvens etc.

Jag hänvisar också Ingemar Marklund till mitt bloggande, om Elsa i Malmberget, som kom till på Elsas initiativ. Det kom till under den tid när man min blogg fanns i NSD, där den fortfarande är sökbar, fastän överflyttad hit till min egen blogg: http://gun-m-ek.blogspot.se/2011/12/oppet-brev-till-lkab-och-ovriga.html 

Sägas skall att Elsa hastigt avled, fortfarande fördriven från sitt eget hem, i något som jag själv inte kan tolka som annat än, att hon måste ha råkat ut för det, som forskaren i Kaliber hänvisade till, som förhöjd hälsorisk.

Vidare i Ingemar Marklunds skrivning:  Ni vet också att luftmiljön här i Malmberget är bättre än i många städer.
Även där har jag en motfråga till Ingemar Marklund. Hur vet du det? Vad grundar du dessa fakta på?


LKAB begagnar sig av greenwashing och hade redan för flera år sedan problem att få ihop siffrorna och fick köpa på sig utsläppsrätter!!! Jag har faktiskt inte lyckats hitta att det skulle förhålla sig på annat sätt, än att LKAB Malmberget bidrar till en miljökatastrof. För egen personlig del finns inga som helst tvivel om varför LKAB i Malmberget befinner sig i Miljödomstol. Det finns massor av länkar där man kan läsa på, istället för att hitta på sagor om tomtar och troll om den plats man blivit hemmablind av att vistas i. Tydligen alltför länge. Ingemar Marklunds beteende påminner mer om en förälder vars barn slår ner grannens ungar i huvudet för jämnan, men som förälder tycker man inte att det egna barnet gör något oriktigt:

Fluor är mycket giftigare än kvicksilver och arsenik. Fluor och fluorväte giftklassas T+ = Mycket giftig. Kvicksilver och arsenik giftklassas T = Giftig.
Att döma av miljörapport släppte LKAB Malmberget år 2007 till luften ut 155 675 kubikmeter fluor.Utsläppet vägde enligt egenkontroll 264 630 kilo.
LKAB Malmbergets fluorutsläpp 2007 skulle ha fyllt 3113 malmvagnar, var och en lastad med 50 kubikmeter fluor.
Ett malmtåg lastad med 155 675 kubikmeter fluor skulle vara bra mer än 3 mil långt.
2007 släppte LKAB Malmberget per dygn i genomsnitt ut motsvarande cirka 8,5 vagnlaster á 50 kubikmeter fluor till luften.
Då Bandugnsverket togs i drift under 1973 stegrades utsläppen fluor till luft enormt.
Redan året därpå, 1974, undersöktes fluorhalt i treåriga tallbarr.
Om det väntats ett par år med undersökningen skulle de insamlade treåriga barren ha utsatts för utsläpp från Bandugnsverket under deras hela livstid.
Fastän utskicken från Bandugnsverket bara hade pågått sedan året innan, påvisades upp till 163 ppm i treåriga tallbarr vilket var drygt 16 gånger mer än bakgrundsvärdet 10 ppm. - Jag har massor med data lagrade, även den utredningen som länsstyrelsen gjorde och där Osmium fanns upptaget och omfattade två prover från Malmbergsgruvan, en utredning som länsstyrelsen föredrog att begrava längst ner i någon byrålåda och där man inte heller svarar trots att det är brukligt, att man gör det vid dylika sammanhang och det dessutom fanns angivet som sig bör även i denna.

Det finns en anledning till varför forskarna, som fått uppdraget av Miljödomstolen, uttalade sig i Kaliber där de tyckte att man skulle göra andra hälsomätningar, än det som denna omfattade. Dessutom tycker jag att det är höjden av nonchalans både från Ingemar Marklunds sida, men även från LKAB:s sida, att inte ta barnläkarens oro över barnhälsan. Den oron var det bra många år sedan den framfördes i NSD!!!

Det är nedslående att läsa handlingarna i Miljödomstolen, inte bara pga myndigheters tröghetssystem eftersom samma tröghetssystem inte finns i människans livsår. Det är gamla vanliga mätning från en fuktig (?) septemberdag 2008 och den var inte på något sätt proffsigt gjord. I september är det oftast fuktigt och det cirkulerar ofta betydligt mindre stoft i luften då. Det talar dessutom mot bättre vetande, att påstå något så infantilt som Ingemar Marklund tar till och som lika snabbt blir emotsagt: http://www.kuriren.nu/arkiv/2012/05/29/G%E4llivare/6434846/Dammproblemet-v%E4xer.aspx Konkurrenttidningen NSD hade också en del, att skriva i frågeställningen och det har funnits många tidningsartiklar om just denna del av miljöproblematiken. Ingemar Marklund kanske skulle börja ägna sig åt lästeknikens konkreta värld. Man kan lära sig ett och annat där och slipper tro på egna och andras amsagor.


Det pågår en stor skadeståndsprocess mot LKAB. Ett femtiotal villahushåll har gått samman för att kräva skadestånd från gruvjätten för de störningar som de utsätts för. Det rör sig om damm, nattliga sprängningar, spontana jordbävningar med mera. Hur mycket mer är Ingemar Marklund och LKAB i Malmberget inkl. ägare staten och ansvarig regering villiga att vifta bort som ett litet oförargligt dammkorn?

Ingemar Marklund ger sig inte utan han fortsätter: men tyvärr så kommer skakningar från seismiska händelser att fortsätta och kanske öka men är inte
farliga.
 


Jag vet inte hur Ingemar Marklund fungerar, men om samtliga forskare anser att det är en flerfacetterad hälsorisk och det finns en uppfattning både hos Boverket och räddningstjänsten och även nu hos tillsynsmyndigheten om buffertzon, då är i alla fall inte jag så korkad att jag håller mig till önskedrömmar istället för att upplysa de drabbade människorna om riskerna. Det måste bli de drabbades rätt att avgöra vad man tycker är skäligt.

Vad Ingemar Marklund vill säga med sin liknelse: Om ni bor i en villa med källare och golvet är dåligt kan ni trilla ned.
Men om ni står 5 m ifrån huset på gräsmattan så kan ni inte trilla ned i källaren. 
 


DET ÄR I SÄRKLASS MÅNGA MALMBERGSBORS STÖRSTA MILJÖPROBLEM.
 
det är jag dessbättre inte människa att kunna förstå. Men kanske är det så att Ingemar Marklund tycker att det är gemytligt, att ha blivit så hemmablind att han inte sett vad som hänt med Malmberget bara sedan slutet av 1960-talet. Att han tycker sig äga rätten att föra människor bakom ljuset och tycker att det är acceptabelt, att de drabbade blir berövade hela sin framtid, precis som även kvinnan i Kaliber berättade om. Det var ingen påhittad verklighet som hon berättade om, den känns igen av andra som berättat samma sak. Hon har berättat om hur verkligheten ser ut, hur LKAB förrött hela hennes framtid. Det är helt enkelt oförlåtligt, att bara lämna en människa i det läget därhän, att man skall grubbla över om man ens klarar sig den dagen man går i pension, bara därför att ett statligt ägt gruvbolag har fråntagit en sina högst personliga tillgångar.

Det är precis samma sak som händer i Afrika, när folk fördrivs från sina hem!

Jag älskar Malmberget och kommer alltid att göra det och kommer aldrig att betrakta mig som någon göteborgare, som mina antagonister älskar att kalla mig. För alltid betraktar jag mig som en malmbergare oavsett var jag än bor, eller kommer att bo i framtiden. Dessutom är jag tillräckligt vuxen för att inse, att det Malmberget som jag en gång föddes och växte upp i, liksom symbiosen med LKAB, sedan länge är en saga all. Jag klänger mig inte fast i några illusioner om hur verkligheten ser ut.

Malmberget har snart gett sin allra sista suck och det vet de här insiktsfulla ungdomarna, som gjort följande musikaliska uppsättning. De vet förutsättningarna fastän de inte levt lika länge som Ingemar Marklund:
PS. Jag beklagar att både text och färgstyrka på texten har olika karaktärer. Men det bjuder blogspot på, inte jag. Nu är dock texten hjälpligt rättad, eftersom jag inte hade hela huvudet med mig, när jag i rasande takt satte orden på pränt. DS
  

4 kommentarer:

 1. Jag har aldrig förstått vad för visdom man besitter om man uttalar sig om sitt boende som bra eller dåligt när man aldrig har varit bosatt på annan ort. Vår familj flyttade från Malmberget och Gällivares ruttna/korrupta politik p.g.a både de urartade miljöproblemen men också det korkade kommunalrådet som antingen är genomkorrupt eller fullständigt urblåst kunskapsmässigt?, finns inga gråskalor där emellan överhuvudtaget!. På annan ort inser man att sina sista år i Gällivare var förlorade i livets perspektiv, så illa är det.

  SvaraRadera
 2. Tyvärr är det inte första gången jag hör/läser det som du ger uttryck för. Det finns alltför många som helst av allt vill förtränga sina tidigare liv och det har sin historia i det som tillåtits ske av sociala orättvisor. Tala med dem som man normalt kan göra med vuxna människor är att ständigt befinna sig i minerad terräng. Det finns en svärta och djupt inneboende sorg i denna lokalhistoria som inte liknar något annat.

  Det borde mana resten av de som kan påverka situationen, att förstå & inse allvaret i situationen. Verkligen solidariskt gå samman och göra något åt det, istf att spreta åt alla möjliga egoistiska håll, som bara leder till ännu mer utarmning. Sådan lokal rikedom som finns just i gruvnäringen, det borde också därför ha uppvisat ett fortsatt mönstersamhälle. Det finns det strålande exempel på ute i världen där så har kunnat ske!!! Vilket det sannerligen inte gör i Gällivare kommun och i synnerhet inte i Malmberget. Hela tiden har det gått en otäck kräftgång.

  Jag har nu bott 21 år i annan kommun, så jag vet vad jag talar om. Samtidigt som jag ser vad dessa 21 år har gjort med Malmberget och Gällivare kommun i stort. DET är inte roligt alls att konstatera!
  Därför blir jag väldigt upprörd av att läsa sådana fullständiga totalblinda egoister som Ingemar Marklund, för att inte tala om LKAB som har mage att sätta ut något sådant på sin hemsida. De vet mycket väl själva hur illa de hanterar människorna de drabbar och att det i slutändan kommer att leda till en fullständig katastrof för kommunen.

  Jag tycker att det är djupt tragiskt för alla dessa som inte vill flytta och dessutom trivs. Men mest ont gör vetskapen om alla dessa som faktiskt far riktigt illa och är utsatta för att inte tala om dem som redan blivit rejält utsatta för LKAB. Om inget annat så borde det väcka till eftertanke kan jag tycka hos dylika som Ingemar Marklund. Men dylika saker tycks inte bekymra eller leda till eftertanke till de som nu tycks ha hört av sig till LKAB. Förhoppningsvis är dessa personer lätträknade!

  Det är väldigt enkelt att rasera, men det motsatta är verkligen inga lätta saker, oavsett vad det än gäller här i livet.

  SvaraRadera
 3. PÅ FB stod det att Ingemar Marklund hade varit chef på LKAB. Det är väl därför han trivs så bra 70 meter från stängslet och i övrigt leker Bror duktig.

  SvaraRadera
 4. Ja, jag läste alldeles nyss att han hade varit chef för gruvteknikutveckling. Vilket gör att han faktiskt talar i egen sak, även om han nu är pensionerad!

  Men den lilla detaljen "glömde" han att nämna och LKAB också, när det satte in detta på LKAB: s hemsida.

  Man kan undra hur mycket mer LKAB tänker göra sig till allmänt åtlöje i hopp om att slippa göra rätt för sig.

  SvaraRadera