Google+ Followers

tisdag 6 november 2012

Kaliber bemöter LKAB:s kritik punkt för punkt (OBS kopia av originaldokumentet)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=5336191

Malmens makt


Kaliber bemöter LKAB:s kritik punkt för punkt:


Efter att Kaliber sänt andra delen i serien Malmens makt, en granskning av den pågående gruvboomen i Sverige, valde gruvbolaget LKAB att gå ut med ett pressmeddelande där kritik mot Kalibers program framfördes.LKAB menar att Kaliber "sprider osanningar" i programmet. Det är självklart en anspråksfull anklagelse som vi vill ta på allvar.


Här bemöter vi därför LKAB:s kommentarer punkt för punkt.


Ur Kalibers program:

 
Så stora ras hör inte till vardagen, men det har hänt förut och det kommer hända igen att marken kollapsar och blir till en stor krater. Men ingen vet när det ska ske.


LKAB:s kommentar i pressmeddelandet:


Händelsen som beskrivs är när den så kallade Fabiangropen bildades. LKAB hade under flera år i förväg informerat om detta förlopp och i detalj beskrivit vad som skulle ske när ett hålrum inne på LKAB:s avspärrade gruvindustriområde öppnades. LKAB:s bergmekaniker visste alltså att detta
var på gång, och även om den exakta tidpunkten inte kunde fastslås så visade det sig att förloppet sedan blev exakt det som hade beräknats och informerats om. Kalibers försök att beskriva detta som helt oväntat stämmer alltså inte.


Kalibers svar:


I programmet berättar vi att ”ingen vet när det [nästa ras] ska ske”. Enligt LKAB:s bergmekaniska expertis är det malmkroppen Printzsköld, som ligger nära centrala Malmberget, som kommer rasa härnäst, men tidpunkten är omöjlig att förutsäga. LKAB säger angående det stora raset i Fabiangruvan att ”den exakta tidpunkten inte kunde fastslås”.


Ur Kalibers program:


Varje natt så dundrar dynamiten när malmen sprängs loss, LKAB bryter malm i flera olika malmkroppar runt om under samhället. Berget därunder är som en schweizerost, med en massa hål, som för varje dygn urholkas ännu mer.LKAB:s kommentar i pressmeddelandet:


LKAB bryter aldrig malm under områden där människor bor eller vistas, vilket reportern uppmärksammades på då hon under intervjun med LKAB påstod att gruvan ligger under samhället. Ändå upprepas denna felaktiga bild medvetet under hela reportaget.Kalibers svar:


Vad betyder ”runt om under” ett samhälle? Rent semantiskt: ”Runt om” indikerar att det finns en spridning kring samhället, ”under” indikerar att det rör sig om under mark. ”Berget därunder” handlar ju om samma berg som bebyggelsen på andra sidan staketet står på. Så ja, det förekommer gruvbrytning i berget som husen står på.


Ur Kalibers program:


Mycket damm i luften kan leda till döden och forskarna i Umeå skulle vilja göra noggranna mätningar av partikelhalten i luften.


LKAB:s kommentar i pressmeddelandet:


Halten partiklar som kallas PM10 ligger i Malmberget under 10 mikrogram per kvadratmeter luft. Motsvarande medelvärde i Stockholm är 38 mikrogram. LKAB mäter kontinuerligt andelen partiklar i luften och redovisar det för kontrollmyndigheten. Den del som kallas PM10 och bedöms kunna påverka människors hälsa ligger långt under miljökvalitetsnormen och utgör alltså inte
någon hälsorisk. 2008 utförde extern expertis analyser av dammet. Arsenik, kadmium, bly och nickel uppgick inte ens till mätbara värden. Koppar, krom och mangan uppgick till hundradelar av de lågrisknivåer som
världshälsoorganisationen WHO satt upp, kobolt och vanadin utgjorde tusendelar av respektive lågrisknivå. Vid jämförelse av dygnsmedelvärdena för PM10 mellan 2008 och 2012 kan konstateras att situationen inte har försämrats. Dessa uppgifter fick Kalibers reporter av LKAB före reportaget,
men valde att ignorera dem.


Kalibers svar:


Det vi säger i programmet är att forskarna i Umeå anser att det skulle behövas noggranna mätningar av partikelhalten i luften. LKAB önskar att Kaliber skulle ha refererar resultaten av LKAB:s egna mätningar, av en typ
av de partiklar som förknippas med malmbrytning. Att vi valt att inte göra det är svårt att se som en felaktighet. Oberoende och självständig journalistik kan inte ta endera parts uppgifter för sanning, så till vida att det inte går att kontrollera dem.


Under vilka omständigheter är mätningarna gjorda? (Enligt expertisen är det viktigt på vilken plats i samhället och hur en partikelmätning utförs.) Hur är resultatet tolkat? (Medelvärden är en sak, men en risk för hälsan är när det uppstår höga utsläpps-toppar vilket LKAB:s mätningar visar att det förekommer.) Vilka yttre omständigheter kan ha påverkat resultaten? (Den analys av dammet LKAB lät utföra 2008 gjordes under september
månad, generellt sett en fuktig månad med jämförelsevis låga halter stoft.) Och så vidare.


Det är den typen av bedömningar vi måste göra, innan vi publicerar någon annans uppgifter.


Ur Kalibers program:


För LKAB och Gällivare kommun har skrivit avtal om att rivningen av Malmberget får dra ut på tiden - ända in på 2030-talet. Det innebär att flera tusen människor blir fast på gruvkanten i 20 år till – eller mer.


LKAB:s kommentar i pressmeddelandet:


Enligt avtalet som LKAB och Gällivare kommun tecknat ska de sista områdena ha tömts om 20 år. De första etapperna är just de som ligger närmast gruvan och de kan börja tömmas i princip omedelbart – men avtalet har överklagats av privatpersoner och har därför inte vunnit laga kraft. Kaliber försöker alltså medvetet skapa bilden av att inget ska hända på 20 år, trots att
etappindelningen gör att de som bor närmast gruvan ska flytta först.


Kalibers svar:


Enligt avtalet med kommunen ska den sista etappen i evakueringen vara genomförd år 2032. Det betyder rimligtvis att de sista boende kommer att vara kvar så länge. När evakueringen sätts igång pratar vi ju överhuvudtaget inte om. LKAB vill låta Östra Malmberget med omkring 300 villor stå kvar, även om företaget i avtalet öppnar för att på fastighetsägarnas begäran köpa in hus där någon gång mellan år 2022 och 2033. I avtalet med kommunen står: ”Genomförandetiden kan emellertid ändras om förhållanden i
Gruvverksamheten eller i Området så erfordrar och någon av Parterna påkallar sådan förändring och särskild överenskommelse härom träffas eller måste följa av omständigheter som inte endast ligger inom Parts kontroll”.

 
Ur Kalibers program:


Att låta människor bo med så kraftiga miljöstörningar som i Malmberget i åratal kan strida mot europakonventionen om mänskliga rättigheter, som är svensk lag.


LKAB:s kommentar i pressmeddelandet:


LKAB följer alla miljövillkor som är satta för verksamheten i Malmberget och följer därmed svensk lag till punkt och pricka.


Kalibers svar:


I programmet påpekas just att den här typen av störningar kan strida mot
europakonventionen. Ett radioprogram bör sällan uttala sig i några skuldfrågor – det är domstolars uppgift. Däremot noterar vi att det finns ett fall med liknande förutsättningar som fällts.


Ur Kalibers program:


Men är det ok att människor bor nära den här gropen som rasar, ovanpå i stort sett en väldigt aktiv gruva?”


LKAB:s kommentar i pressmeddelandet:


LKAB bryter aldrig malm under områden där människor bor eller vistas, vilket reportern uppmärksammades på då hon under intervjun med LKAB påstod att gruvan ligger under samhället.


Kalibers svar:


Återigen, ”i stort sett” ovanpå. Det betyder inte ovanpå. Däremot står husen på samma berg som gruvan snett under befinner sig i. Att det påverkar miljön att ha en gruva snett under sig är inte en orimlig tanke, inte heller en orimlig fråga att ställa till ägarministern Peter Norman. Att det råder väsentliga miljöstörningar kan man till exempel läsa om i avtalet mellan LKAB och Gällivare kommun 1.2: ”Genom den av LKAB bedrivna verksamheten har påtagliga skador uppkommit på tätorten. Sådana skador är såväl direkt fysiska och ekonomiska skador på fast egendom som skador för tätortens innevånare i form av försämrad boendemiljö och den oro som närheten till Gruvverksamheten medför.”

 
Ur Kalibers program:


Störningarna från gruvan har gjort att värdet på husen har sjunkit kraftigt.


LKAB:s kommentar i pressmeddelandet:


Detta är en ren felaktighet som Kaliber enkelt hade kunnat kontrollera med normalt researcharbete. Medelpriset på sålda fastigheter i Malmberget har ökat från 490 000 kronor år 2005 till 944 000 kronor år 2011, enligt SCB. Alltså närapå en fördubbling. Det ger inte bilden av ett samhälle där alla människor vantrivs och vill evakuera omedelbart.


Kalibers svar:


När LKAB givit SCB i uppgift att undersöka hur huspriserna påverkas av gruvbrytningen i Malmberget har man valt att mäta priser i ett område som sträcker sig lång bort från självagruvan – man har mätt i hela Malmbergets församling. Stora delar av församlingen ligger inte i anslutning till gruvan. Vi har genom att prata med både boende som sålt sina hus samt lokala mäklare fått en entydig bild av att priserna på hus i de mest drabbade områdena, invid gruvan påverkats negativt. Att priserna på hus generellt i området går upp är inte förvånande – det råder som vi vet stor bostadsbrist.


*********

All text är hämtad ur originalhandlingen mellan LKAB och Kaliber/Gun Ek 

5 kommentarer:

 1. LK ha burit sig åt som riktiga svin:

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/lkab-betalade-inte-lika-till-husagare

  även i Kaliber berättade den här arma kvinnan hur de saboterat hela hennes liv, hon visste inte ens om hon skulle klara sig nu när hon snart gick i pension. Det här är jävlar i mig rena rama bananrepubliken!!

  Många har blivit blåsta bara på elevhemsområdet. Den där kommunikationsdirektören Lotta Fogde gick ut för något år sedan och beklagade att LK inte kunde backa bandet. Tacka fan för att LK kan backa bandet och göra rätt för sig, de kan knappast ha bränt upp papperna!! De har ju medvetet blåst folk genom att inte lämna riktiga upplysningar till dem.Det är väl för fan inte ett staten som skall råna folk, någon måtta får det väl ändå vara. Folk har planerat framtiden och Lk bara kommer och roffar åt sig hela deras framtid. FY FAN säger jag bara!

  Å vem fan kan bygga ett likvärdigt hus för 500- 600 000:- han är alldeles från vettet den här människan som LK satt in i strålkastarljuset!!

  SvaraRadera
 2. Anonym

  förstår att du är upprörd och jag förstår också din upprördhet. Jag delar den med dig till fullo. Men skrattar gör jag iaf det är så befriande med människor, som kan sätta uttryck för vad de tänker istället för att gå omkring med handen knuten i byxfickan.

  Nu tar vi en kopp kaffe på det här tycker jag...

  SvaraRadera
 3. Du borde se den här satiren om Kirunas stadsflytt.

  http://www.youtube.com/watch?v=WO0Hfbjjx3Q

  SvaraRadera
 4. Lk de envisas på sin hemsida att kalla alla skalv som deras gruvbrytning förorsakar för "skakning".

  Nu står det igen:

  Skakning i Malmberget - uppdaterad
  Den 01 november 2012 kl. 07:03

  Undra om det är den här diagnosen de har fått på LK? Eller vad tror du Gun? :


  Essentiell tremor är en ärftlig neurologisk rubbning som orsakar rytmiska skakningar i en del av kroppen. Vanligtvis påverkas händerna men även andra områden som huvudet, rösten, bålen och benen kan drabbas.

  Sjukdomssymtomen gör att den drabbade får mycket svårt att hantera vardagens sysslor som till exempel skötsel av hygien, av- och påklädning och ätande. På grund av symtomens karaktär blir de drabbade också många gånger socialt handikappade.

  Exakt hur essentiell tremor uppkommer är okänt. Sannolikt beror sjukdomen på en tilltagande obalans i komplexa motoriska kretsar i nervsystemet som ökar med åren och vanligen blir synlig först i högre ålder. Eftersom sjukdomen är ärftlig är de största riskfaktorerna för att få essentiell tremor att någon förälder, syskon eller far/morförälder har de typiska symtomen på darrningar i händerna eller huvudet.
  Symtom

  Såväl ung som gammal kan drabbas av essentiell tremor men sjukdomen blir vanligare med stigande ålder. Man uppskattar att det idag finns cirka 50 000 personer i Sverige som är drabbade.

  Symtomen består av rytmiska skakningar som tilltar med åren. Vanligast förekommande är skakningar i händerna men även andra områden som huvudet, rösten, bålen och benen kan drabbas. /ha´en bra kväll Gun/Jossi

  SvaraRadera
 5. Signaturen Bengt

  Jo, jag har redan sett den. Jag hade den i min blogg 27 oktober.

  Signaturen Jossi

  :- D

  Meningen med ordvalet "Skakning" istället för skalv, är bara för att negligera allvaret, förminska problemen kring deras aggressiva gruvbrytning. Det är oxå därför jag funderat i mina tidigare bloggar om de gått en sommelierutbildning på LKAB, sedan de gjorde den omskrivningen av verkligheten: Det som klassas av vetenskapen som registrering av regelrätta jordskalv. Men vill man framstå som puckon så är det väl upp till dem tycker jag. Visar ju bara vad de själva står för.

  Allmänt. Jag har också noterat att LKAB gått i svaromål på Kalibers svar på LKAB:s invändningar av vad som framkom i programmet som Kaliber sände. Men eftersom jag inte tycker att det haft något att tillföra/förändra, sätter jag inte in något nytt blogginlägg. Det får stå som det är.

  SvaraRadera