Google+ Followers

måndag 29 oktober 2012

Alla dessa personlighetsdrag - Nu är det HSP som är i ropet.

HSP = highly sensitive persons. Det var psykologen Elaine Aron, som redan på 90-talet kallade fenomenet för just det: HSP. Dvs en starkskör personlighet. 

Men man behöver inte granska texten så mycket för att inse, att det handlar om att man är intuitiv, eftertänksam, lärt sig att analysera och lyssna in på egen hand. Oftast det som inte sägs, men går att uttyda mellan raderna av det outtalade. http://sv.wikipedia.org/wiki/Highly_sensitive_person

Inte heller har man något behov av att tillhöra en av alla dessa fanklubbar för inbördes beundran.

Till skillnad från de här bulldozers, som finns i alla tänkbara vardags- bekantskaps- och arbetsgrupper, vars förträfflighet aldrig tycks vara sinande. 


De är som rinnande slaskbäckar, de här åtråvärda människorna, som tror sig om att vara så mycket mer än alla andra människor. 

Jag påstår att det inte är ett personlighetsdrag alls, att vara en HSP, utan en begåvning. Där man måste prioritera sin tid och lära sig att säga NEJ TACK!



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar