Google+ Followers

lördag 9 juni 2012

"Gruvarbetarmentaliteten" är kommunalrådet Tommy Nyströms förklaring att han sagt,

- den 9 juni 2012, kl 17:57

förstora

när tidningen felaktigt återgett det till "Gruvarbetarattityden". Oavsett vilket ord han nu sagt, eller menar så är i alla fall inte resten felciterat enligt honom själv. Konklusion: G-ordet skrämmer bort folk!

Inte för att jag hade någon lust, men eftersom nu uppmärksamheten gått varm om Tommy Nyströms påhopp, blev jag tvungen att lyssna mig genom eländet som hade sänts via radion:

http://195.196.138.128/Program/Webben/Radioprogram/Tommy%20Nystr%C3%B6m%2020120608.mp3

(Om ljudlänken inte funkar med ett klick på den. Kopiera den och klistra in den)

Jag hade väl önskat att "den socialdemokratiska Juholtaren", som kommunalrådet begagnat sig av, hade stannat härvid. Men icke sa Nicke. Det hela fortplantade sig till båda papperstidningarnas reportage.

Jag tänker på min mamma, som brukade säga: "Börja aldrig förklara något som redan gått åt skogen, det blir aldrig bättre, det blir bara ännu mer tilltrasslat."

Själv har jag aldrig någonsin, trots att jag är född i Malmberget och bott där i 40 år, aldrig aldrig aldrig hört talas om någon gruvarbetarmentalitet. För mig är människorna i min hembygd precis det som jag skrev i mitt förra blogginlägg. Något annat känner jag inte till. Människorna har överlag varit både modiga, starka personligheter och framförallt jordnära. Det tycker jag är bra egenskaper!

Härskartekniken med nedlåtande kvinnosyn behöver man sannerligen inte hänvisa till norra inlandet. Speciellt som det fortfarande är påbjudet, att lönediskriminera kvinnor i det här landet. Om inte det är en nedlåtande och allmänt vedertagen kvinnosyn så vet inte jag. Kvinnoförnedringen har jag nyss skrivit ett blogginlägg om här i NK.

Inte blir det hela heller så mycket lustigare av att Gällivare kommun fått pinsamma resultat i egenskap av arbetsgivare. Man skall som sagt var inte kacka i eget bo, om man vill förbli trovärdig.

PHEW, med tillägget PUST, URK, STÖN. - Den hänvisning som kommunalrådet har till tidningsbloggar gör, att jag i allra högsta grad känner mig utpekad. Eftersom han inte ens klargör om det är inläggen, eller själva bloggarna som är problemet, utan enbart vimsar på hit och dit i radion. Men med tanke på förtydligandet i papperstidningarna så måste man förstå, att han nog trots allt går till angrepp på tidningsbloggarna. Vilket inte blir så många kvar än Bror Wennström och jag själv att välja bland. Vi två har valt en öppenhet, trots att det knappast gagnat någon av oss på det personliga planet.

Med tanke på vilket personangrepp kommunalrådet Tommy Nyström själv presterat mot mig i FB:s gruppen "Vi som vill att LKAB löser in ALLT i Malmberget", känns det verkligen, som om han går över ån efter vatten ang. den nedlåtande kvinnosynen och attityden han själv så nogsamt påtalar i radioprogrammet och nu även i dagspressen.

Han försöker sig sedan på en abrovinsch om sitt pryande i kortvarubranschen där han träffat människor, som inte är från Gällivare kommun och som påtalat det hårda klimatet i tidningsbloggarna, som något specifikt för norrlandstidningarnas bloggar. Skall man häpna eller skall man häpna. 

Inte blir det så mycket bättre av att han drar in sitt eget bloggande och svävar ut. Det är nog inte bara Tommy Nyström som är dåligt uppdaterat hur det ser ut bland kommentarer oavsett i vilken landsända, som det än är fråga om. Här på NK har jag varit befriad från de hätska, personliga påhoppen bland inläggen. Däremot var det inte så i NSD, där t.o.m. en av dem utkristalliserade sig till en ren stalker, innan ödet slog ett slag till min favör.
Kan kommunalrådet Tommy Nyström inte stå på egna vuxna ben och valt det här yrket och positionen borde han tänka om. Dock är jag inte intresserad av att lägga någon målboll i någon nykläckt politisk drömmares, som nu uppenbarligen vädrat morgonluft och inte heller drar sig för att sätta partidolken i ryggen på kommunalrådet. Har man suttit så många år i LKAB:s styrelse och agerat nickerdocka, tycker jag att man förverkat sin position inom samhällets tjänst.

Vad kommunalrådet har haft för tidigare yrkessysselsättning, eller hans icke fullgjorda gymnasieskola är mig fullständigt egalt. I det fallet förstår jag inte kommunalrådets kverulans och utfall mot det utpekade tidningsbloggarna. Jag själv tycker att dylik retorik om "badkillen" är bortom gränsen för vad som är relevant. Men tydligen tycker kommunalrådet själv att häcklandet som flitigt används om min bloggkollega Bror Wennström (SKP) här på NK är ok, eftersom han inte ens nämner den. 


"Badkillesnacket" är lika skrattretande, som uttrycken med anspelning på Stalin och Brors folkskoleutbildning. Jag förstår inte ens vad det har att göra med Brors cancerbehandling eller vad som förekommer/förekommit på kommunalnivå. Har man som Bror suttit så länge inom politiken och varit en aktiv del av samhället, kan man sannerligen inte vara någon novis. Det påståendet talar mot bättre vetande och är enbart ett tydligt tecken på enfald av angriparna. Ideologiska synpunkter såväl socialdemokratiska som SKP:a avstår jag, eftersom jag anser att både politik och facket överlevt sig självt.
Det tillhör överhuvudtaget inte mina värderingsgrunder, eller livsfilosofi, eller livssyn, att sätta enbart högskoleutbildning, som det enda allena saliggörande. Min morfar hade inte gått många veckor i skolan. Men det är nog få skolade människor, som skulle ha slagit honom på den breda intelligensnivån. Han visste sånt som inte går att läsa sig till i en skolbänk.

Jag har mött tillräckligt många människor, som inte sitter inne med högskolemeriter och ändå är betydligt klokare än de som har professurer.
Personligen kan jag inse att min egen bredd och de personliga tillkortakommandena är det som utvecklat mig mest som människa. Det är inte de enkla räkmackeåken i livet, som man lär sig mest av. Det är de som beredde tufft motstånd och i en del fall en rejäl luftspark i solarplexus. Den som jobbar med människor och tror sig om att det är ett enkelt arbete, har många bakslag ännu att lära sig av.

Snarare är det så att jag personligen anser det vara väldigt viktigt, att den som sitter i en dylik position måste ha ett oerhört öppet sinne och breda erfarenheter. Framförallt har en krass och osminkad syn på sig själv. Den som för ett ögonblick tror sig om att kunna vara en tillgång som kommunalråd och samtidigt vara något av en soloåkare, eller någon som skall tillfredsställa alla mäktiga medspelare, har grundligt missbedömt komplexiteten av uppdraget. Den människan finns inte och är ännu inte uppfunnen.

De kunskaper som krävs för att ha en kommun, som skall rulla på framåt och inte baklänges, där är det många olika yrkeskategorier som måste bistå med. Det handlar helt enkelt om att ha en rejäl palett av duktiga medarbetare kring sig, som man också kan göra bruk av. Så fort det utkristalliserar sig en inre krets är loppet kört. Högt till tak är inte enbart en klyscha, eller uttrycket kaos är granne med Gud. De är realitet liksom en verklighet. På den punkten finns inga genvägar.

Det handlar sålunda om att kunna äga förmågan, att delegera, samordna, men samtidigt ha överblicken. En förutsättning för utveckling är att man måste vara öppen för "korsbefruktning". Det är i mötet med olika människor, olika yrkeskategorier, olika livsvillkor, som man verkligen utvecklas som människa, såväl i egenskap av kommun, eller företag. Den som tror något annat har fått det mesta om bakfoten.

Med tanke på det hyss-hyss som rått både inför de andra partierna i KF, men även inom de egna leden, finner jag det som högst osannolikt att det varit något av de ultimata förutsättningarna. Det har under den här resans gång varit mycket svårt att förstå, på vilken fot kommunalrådet Tommy Nyström egentligen önskat hoppa omkring på, eftersom det ena stunden låtit på ett sätt och i nästa tvärtemot. Det är svårt att uppfatta ljussignalen, när det visar både rött och grönt samtidigt. Hela den här s.k. samhällsomvandligen, som urartat i en samhällsfördrivning av dignitet, är ett mycket tungt vägande skäl till aktuell situation och däri är och förblir min kritik.

Stalkers, mordhot eller fruktansvärda verbala påhopp på privatpersonen är sannerligen inget som kommunalrådet ensam är drabbad av. Det är en del av det som man kan räkna med från mindre nogräknade personer, men det är sannerligen inget som är signifikativt för människorna i Gällivare kommun. Alltså går G-mentaliteten bort även i det fallet. Fråga Markus Birro, Kristina Lugn m.fl. offentliga personer vad de anser om den serverade och modifierade sanningen, som kommunalrådet försöker sig på. Jag är en none i dessa kretsar och jag kan ändå verkligen intyga, att hela den hopblandade kompotten existerar.

Sedan tycker jag att det är under all kritik, att som kommunalråd sitta i radion och svamla på om att "det finns företag som inte vill etablera sig i kommunen pga. attityderna" utan att tala om VILKA typer av företagare det kan ha rört sig om. I mina ögon är det en sandlådeargumentering man för, när man kastar ut sig något dylikt, sannolikt ämnat att freda sitt eget skinn över begången fadäs. Lika förvirrande blir även detta påstående, när han i några andetag bort flyter ut i den ruschen på etableringen det är bland nya företagare i kommunen. Man skall vara jädrans duktig på att förstå baklängesargumenteringarna, som kommunalrådet bjuder på i alltför rikliga mängder.

När man i egenskap av kommunalråd ensidigt ställer sig på LKAB:s sida. Hyllar okritiskt Landshövdingen, som suttit avlönad i LKAB:s styrelse, utan någon hänsyn till vad som drabbat ortsborna. Då känner jag att det är i det magstarkaste laget. Lägga upp ortsborna på ett bräde och inte bry sig om orimliga tidsfrister och på vilket sätt det drabbat enskilda människor, det är i mina ögon inte på långa vägar acceptabelt.

Likväl har kommunalrådet inte förstått, att det faktiskt varken är värdigt, eller ens möjligt, att det är några tidningsbloggar som skött hemliga förhandlingar med LKAB, eller gett kommunen en rejäl spark i avgrunden. Den hypotesen han nu försöker sig på, får mig att känna mig väldigt ambivalent åt det infantila påhoppet. Tveklöst gäller gamla sanningar än: den som inget har att dölja, har inget heller att frukta. Men när det börjar viftas på i bästa väderkvarnstil efter varje litet halmstrå, att rättfärdiga sig själv och de grodor som halkat ur munnen. Då blir det betänkligt. Det kanske är hög tid för lite semester, eftertanke, ladda om batterierna och se den osminkade verklighetens krasshet och analysera vari den härrör sig. Det gäller inte enbart kommunalrådet, utan samtliga politiker som anammat avtalet. Extra hårresande är de tidsfrister, som bolaget genomdrivit.

Sedan må mitt ställningstagande, eller analys gå att hänföra till ”G-mentaliteten” eller inte. Men även om kommunalrådet Tommy Nyström inte är inföding och till skillnad från mig inte heller kan inräknas bland de som besitter G-mentaliteten. Känner jag, att steget mellan honom och mig i det fallet blir dött lopp på finkulturens gällande uttrycksformer.

Jag skall bära den enfaldiga foderlucksklyschan och negativa omdömen med både stolthet och jämnmod. Jag gör det därför att jag alltid har haft svårt för både politiska och religiösa övertoner. Speciellt när det är frälsaren som kräver respekt trots att respekt är något man visar, inte något man får. Jag blir också vankelmodig värre när jag tänker på alla de utsattas ord och blickar, som jag nästan inte orkar möta längre. De har blivit allt fler. Fallskärmarna, bonusarna och makten för de giriga och inkompetenta är fortfarande lika väl utvecklade, som lönerna och livsvillkoren är urusla för dem som gör mest nytta för samhällets bevarande.

Den där "solidaritetstanken" har blivit något, som man bara dammar av vart fjärde år inom vissa kretsar. Jag undrar var man kan hänföra och vad man kan kalla den mentaliteten...

3 kommentarer:

 1. Totalt 13 inlägg

  HejHopp (2012-06-10 15:15:10)

  Tack för ett nyanserat inlägg fritt från påhopp! Det hänger inte på yrkestillhörighet huruvida en person är lämpad att engagera sig politskt och jag håller med att det är osmakligt att anspela på folks bakgrund.
  GRUVAN har arbetat med jämställdhetsfrågor länge och jag anser att de kommit längre med detta än kommunala instanser. Den värsta chefen jag haft var kvinnlig och inom kommunen; hon blev högsta hönset i sin enhet trots den uppenbara mobbningen av anställda.

  (flagga som olämplig)

  Röstanalfabeternas kommun (2012-06-10 13:08:56)

  När valet kommer står ändå röstanalfabeterna på rad och kryssar "S" och Tommy som förste man i kommun. Se vad Tommy och hans "trygga" samhällsomvandling gett kommunen. En utflyttningskarusell som hotar en framtida existens. Själv anser jag att Gällivares framtid nu är förbi, det är försent att rätta till det som han förstört och det vi nu kommer se framöver mer kommer gestalta ett "fritt" fall i en utdragen process som ej går stoppa oavsett gruvkonjuktur på topp eller inte. Tråkigt att säga men jag tror att destå fortare man lämnar kommunen destå bättre för den egna hälsan och framtiden. Tack för mig, :-) ALL heder åt Gun och Bror, det ni företräder kallas KURAGE som saknas överallt

  (flagga som olämplig)

  Gun Ek (2012-06-10 10:43:35)

  RS

  Du har helt rätt i det du skriver.

  (flagga som olämplig)

  SvaraRadera


 2. Gun Ek (2012-06-10 10:17:51)

  forts.

  Fö ansåg kommunalrådet att det var tidningsbloggarnas fel! Vi skall väl helst skriva om vilken mat vi lagat, vilket badskum vi använder, eller vilka tånaglar vi för dagen målat. Skriva om viktiga händelser det är aja-baja!

  Jag vägrar faktiskt att träda skott för vad som kommer hoppande ur hans mun, vare sig det sker via radion, eller genom regelrätta tidningsreportage.

  Malmberget/malmbergarna, eller gruvarbetarna är ingen skock kossor, som är intelligensbefriade och som behöver uppfostras av kommunalrådet.

  Skall man diskutera mänskliga relationer skall man göra det på ett nyanserat sätt. Inte klumpa ihop människor och hänga ut dem som en speciell grupp mindre vetande.

  (flagga som olämplig)

  Gun Ek (2012-06-10 09:59:06)

  forts.

  Här i Göteborg fick de på kommunal nivå kämpa åtskilliga år för att få bort en dylik person. Det var naturligtvis de drabbade kvinnorna som fick stå med hundhuvudet fastän de inte hade något att skämmas över. De var offren och inget annat.

  Läs min blogg från 2 juni. Belägga problemet som ett gruvarbetarmentalitet, då är man väldigt dåligt upplyst om hur tillvaron ser ut och behöver nog en rejäl uppdatering om vad som händer utanför den egna ankdammen.

  Fortfarande ogillar jag starkt att kommunalrådet benämner det som "gruvmentalitet", som han slutligen bestämde sig för att det skulle vara. Göra det till att det finns de som inte vill öppna företag inom Gve kn pga detta är magstarkt

  (flagga som olämplig)

  Gun Ek (2012-06-10 09:48:19)

  Kvinna i gruvan

  Jadu kära medsyster, men jag tror att det är du som inte vet vilket samhälle vi har och då kan du förflytta dig 180 mil från Malmberget och ändå hitta vad du benämner som gruvmentalitet.

  Jag jobbade väldigt många år på Gällivare tingsrätt. Där fick jag uppleva hur chefen=lagmannen kom och stoppade in handen i skrevet på mig, när jag stod med händerna fulla och kopierade. = bara ett (1) exempel av allt som förekom. JK tyckte att det tydligen var helt i sin ordning!!! JK sitter som du kanske känner till i Stockholm. Läs min blogg från 2 juni.

  Forts.

  (flagga som olämplig)

  var och en blir väl salig på sin tro (2012-06-10 09:14:32)

  dessa badpojkar

  Kort och bra analys!!

  Nu när han har monopol på närradion är det ingen hejd på hur dåliga attityder vi har. Sälja ut malmbergarna och haverera kommunkassan är bra attityder och mentalitet. Det ingår i den positiva marknadsföringen för kommunen som kommunalrådet bistår med.

  Rent av ett under att Malmberget byggts upp. Haft såna kulturella och affärsmässiga glansdagar. Eftersom det var uppbyggt med dåliga attityder och bedrövlig mentalitet. Inte undra på att makteliten måste skövla och härska för att visa hur det egentligen skall gå till i finkulturens salonger.

  (flagga som olämplig)

  Kvinna i gruvan (2012-06-10 09:09:28)

  Gruvarbetarmentaliteten finns och har alltid funnits Gun. Det är inget som är påhittat. Lever man och är verksam i samhället så vet man. Det är tråkigt när man som kvinna förnedras på arbetsplats, jobbar man inte i gruvan utan någon annan stans så är man dum i huvudet. Du bor inte i Gällivare och vet inte vad som sker, lyssna därför på en kvinna som vet!

  (flagga som olämplig)

  dessa badpojkar (2012-06-10 06:55:13)

  Gällivare kommun leds av en obildad arrogant pajas.

  (flagga som olämplig)

  malmbergspajsarn som har vettet i behåll (2012-06-09 23:47:13)

  Den mentaliteten är enkel att förstå. Den slickar uppåt och sparka nedåt!! Det kallas för att vara finkulturell precis som kommunalrådet är.

  (flagga som olämplig)

  SvaraRadera
 3. fortsätt skriva era bloggar upplysning behövs om vem det är som är Svarte Petter i kommunen (2012-06-09 23:24:51)

  Helt sanslöst att man som kommunalråd bevistar något sådant å uttalar sig om det folk man företräder. Det är verkligen att spotta rakt i ansiktet på det folk han företräder. Osmakligt är en underdrift. Sedan ha mage att komma med dumma bortförklaringar i både radio och alla lokaltidningar. Knappt man tror sina öron, ett kommunalråd som bär sig åt på det här sättet och skall läxa upp befolkningen i en hel kommun. Snacka om undermålig attityd!! Inte undra på att folk älskar att häckla honom med badhuset. De har väl sett vad han går för

  (flagga som olämplig)

  RS (2012-06-09 22:26:19)

  Jag undrar om kommunalrådet har hört sagan om "Kejsarens nya kläder" ?
  Är de det här Attityderna vi alla ska ha. Inga Lediga Barnomsorgsplatser, de
  är väl bra. Ingen utbyggnad av Tallbakaskolan , de är väl bra. Miljö och bygg-
  nämd som följer lagen. De ska dom väl inte göra. Låt alla bygga som dom vill. Ge kommunal mark till LKAB så deras vinst blir ändå större. De är jättebra.
  LKAB lurar av folk husen på bla Elevhemsomräde så de inte kan skaffa
  ett likvärdigt boende utan fördrivs. De är ju toppen Jättebra. Detta var
  möjligt då Komunstyrelsen upphävde detaljplane. Mycket fiffikt Jättebra.
  Hyror som är jätte höga så ingen utan myckrt höga inkomster har råd
  Listan kan göras hur lång som helst

  (flagga som olämplig)

  RS (2012-06-09 21:53:14)

  Mycket bra inlägg ! Tänk om Tommy hade utnyttjat möjligheten att ha en
  dialog med organistioner som företräder Villaägare, hyresgäster, företagare
  m.f. och tagit till sig deras synpunkter, då hade aldrig något så dumt som
  att ge bort kommunmedborgarnas gemensamma egendommar för 0 Kr.
  Nu när LKAB äger Elevhemsområdet, Granbacka, Bäckåsen Tallbacka och
  Myråsen så går Kommunen miste om Mineralersättning som nu LKAB själv
  tar ut från Bergstaten. 2011 Ca 600 tusen vilket kommer att öka förvarje år
  så länge gruvbrytningen pågår. De pengarna hade kommune behövt bättre
  än LKAB som i dagsläget inte har en enda ledig baromsorgsplats b.l.a.
  Men vi i organisationerna är dumma bråkstakar.

  (flagga som olämplig)

  SvaraRadera