Google+ Followers

lördag 6 februari 2010

Specialpralinen Green Pellets

- den 6 februari 2010, kl 10:14


har LKAB själva valt att presentera i sin tidning. Så den där korvgalningen, som fullständigt spårat ur i alla sina inlägg i allsköns forum och t.o.m. påstått i ett av inläggen att styrelsen sponsrar honom, är nog så mycket vilda fantasier det kan bli. Liksom korvsorterna han fabulerar om.

Jag och blogg-Danne borde väl buga och bocka för att ha fått nya korvsorter uppkallade efter oss, liksom kiosker etc. Det är liksom ingen hejd på det hela. Danne i mindre skala. Jag i rikliga mängder och i alla möjliga och omöjliga tåtar, som handlat om helt andra saker. Men det bryr sig denne hemsökelse inte om. Han sitter stadigt där som ett fastklistrat flugpapper, vare sig det gäller insamlingar eller LO-tidningar, så nog fasen finns jag med där i hans inlägg.

Korvdystert är det. Det är bara minnet av de vackra vårdagarna, när vi ungdomar brukade sitta nedgrävda i snöhögarna och grilla korv längs med slänten ut efter Kalixvägen, som får mina tankar om korv att åter rycka upp sig och känna glädjen komma farande igen. Dessa korvminnen är långt ifrån allt vad stalkers heter.

Rätt märkligt egentligen, därför att jag tycks vara det sista mina stalkers somnar till och det första man vaknar med. Hela deras liv tycks ha flutit ut till att analysera vad jag tänker, om jag tänker, hur jag tänker, om jag överhuvudtaget skall tillåtas tänka, vad andra tycker och tänker i förhållande till mig, vad andra gjort i förhållande till mig. Det blir bara värre och värre. Nu är den här korvfiguren inne i grova svep tidsmässigt till före 1900-talet! Alltså långt innan mina sedan länge avlidna föräldrar ens var påtänkta. Där har han funnit ut att jag gjort mig skyldig till något, som någon annan tyckt, tänkt och gjort. Ja, jisses säger jag bara.

Han är och förblir enbart en till prillig stalker, en stackare som t.o.m. min dotter (lugnet självt) börjar fundera på om det inte finns något samhällsansvar att ta hand om honom. Men nej, han är nog tyvärr inte något annat än den byfåne han har utkristalliserat sig till. Det rikliga intaget av korv han uppger sig att ha, tycks nu ha ändat ut i våldsamma hallucinationer.

Som om det nu inte kunde räcka redan innan. Han hävdar med bestämdhet, att jag är en norsk man vid signatur Ole! Alltså är jag nu förvandlad till en transa också. Förutom alla andra signaturer han tillskrivit mig. Han tror också att jag sitter och skriver inlägg till mig själv, precis som han själv gör. Undra vad man kan klassa det som han råkat ut för. Multipla personligheter? Korvsjuka? Eller befinner han sig alltför nära LKAB:s utsläpp och omskakande tillvaro?

Maken till tokigheter det får man länge söka efter.

Därför, gott folk, akta er för ensidigheter och alltför rikligt korvintag! Ta istället en god specialpralin "Green Pellets", därför att någon verklig Green Pellets från LKAB, det existerar det inte. Den finns bara i LKAB:s sjövilda fantasier, eftersom de med råge sprängt vad som kan anses falla inom anständigheternas gränser och de måste fixa mer utsläppsrätter. De egna räcker inte till på långa vägar. De skall dessutom fortsätta med det i åtskilliga år till! Man har från LKAB:s styrelse prioriterat ägaren, staten, istället för den lokalbefolkning, som man drabbat!

Fy, för den lede säger jag bara. Man kan undra om de själva har några barn eller anhöriga, som de skulle vilja offra hälsan på.

Man får väl förmoda att Naturvårdsverket, som lämnade yttrande till Miljödomstolen, med tanke på att de inte har uppdatera sina listor sedan 2006, har somnat över resultaten. De skrev väl i sitt yttrande till miljödomstolen:

"ZZZzzzzz", eftersom inte en enda siffra redovisades
http://kur.naturvardsverket.se:7001/kur/start.do

Kungen höll ett jultal som jag tagit intryck av. Jag tillhör som ni kanske redan vet den del av befolkningen, som uppskattar det hästjobb som kungahuset gör. De bangar inte heller för att möta och lyssna in olika människors budskap, oavsett vilka allmänna åsikter som flyter runt. T.ex. KRIS http://www.kris.a.se/ har varit inbjudna till slottet, eftersom kungahuset tagit del av deras idoga arbete.

Därför undrar jag också om inte kungen kan vara intresserad av att ta barn i Koskullskulle och Malmberget under sina vingar? Rädda dem från Green Pelletsbolaget LKAB och där myndigheterna själv misslyckats! I sitt tal avslöjade kungen även en gemensam dröm han och drottningen länge haft om att samla alla ledande barnorganisationer och utbyta erfarenheter kring barn och ungdomars rättigheter och hur de kan stärkas i praktiken - ett möte som går under benämningen World Child and Youth Forum.

- World Child and Youth Forum ska inspirera och stödja så att FN:s barnkonvention efterlevs. Just nu efterlevs den väldigt dåligt, dvs. inte alls i Koskullskulle och Malmberget. Miljödomstolen har fallit till föga för LKAB:s advokats bevekelsegrunder om hur många miljarder som investerats i det här pelletsverket, som fullkomligt pumpar ut gifter. Det absurda har blivit legitimt.

Kungaparets engagemang har vuxit fram under de resor de gjort under åren. Under dessa resor har de bevittnat de orättvisor barn och ungdomar runt om i världen utsätts för.

- Med vår position följer ett stort ansvar och en förpliktelse att bidra till att bättre liv för barn och ungdomar världen över, sade kungen.

Man får väl utgå ifrån att detta inbegriper landets egna barn. Man kan fara illa på många olika sätt. Staten må dra in stora pengar på gruvverksamheten, men hur stämmer det med barnkonventionen och mänskliga rättigheter? Illa. Mycket illa.

Gå och lyssna på det extra kommunalfullmäktige, måndagen den 8 februari kl. 11.00 i Gällivare Folkets Hus. Det skall diskuteras Malmbergets UTveckling. De måste ha skrivit fel i annonsen. Det är väl Malmbergets AVveckling de skall diskutera.

Men vi kan väl alltid hoppas i alla fall, att Bergsstaten och LKAB har tagit med sig rätt karta över Malmberget. Trots allt så visar alla skisser att det inte är raka, upprättstående sugrör ner i backen som malmen sugs ut ur, eftersom det finns både häng och liggväggar och gruvbrytningen består av skivrasbrytning. Umeå Universitet som gjorde den epidemiska undersökningen är också representerade. Det återstår väl att se om de ens belyser barnens, i Koskullskulle och Malmberget, hälsosituation med Greenwashingföretaget LKAB. De "bortglömda barnen" i den epidemiska undersökningen, liksom vad barnläkaren vid Gällivare lasarett varit högst oroad över: barnhälsan. De har också glömt vilka enorma slitningar människor råkar ut för i sina förhållanden, när man dessutom har LKAB:s gruvbrytning att mala runt med.

En epidemisk undersökning som inte ens presenterar sjuk och dödsorsaker känns märklig. Eller en sådan sak att de inte ens tagit med SGU:s kartor över 3 radioaktiva ämnen i Malmbergets berggrund. Vet de ens vilka gruvarbetare och f.d. gruvarbetare som dött i lungcancer, eller i andra cancerformer? Ledningen i LKAB har vetat och vet om vad berggrunden som gruvan består av, men har gjort detta till ett radonproblem därför det går att ventilera ut. Källan till radonet har LKAB blundat för. Borde de inte haft helt andra skyddsåtgärder som kostar? Eller åtminstone är villiga att satsa på fri lejd för de, som inte vill spela rysk roulette med hälsan på alla tänkbara sätt. LKAB behöver själva förnya sitt bostadsbestånd, pga. gruvans utbredning. Alltså bör det kunna ske utan större pålagor. Jag kan inte befria mig från obehagskänslan, som vuxit sig allt starkare, att LKAB enbart är ute för visa vem det är som har makten. Inte har den känslan blivit mindre av att de nu låtsas gnugga några geniknölar. Är "bekymrade" över att kanske hälften vill flytta och resten skall möta öde tomter. Det måste ju bli ypperligt att få så stora ytor till sitt förfogande för de som nu vill hänga kvar i tandköttet till varje pris.

Så LKAB:s ledning glöm snacket om geniknölarna, de sitter inte på era huvuden i det fallet. Sköt er gruvbrytning det är det som står i er verksamhetsbeskrivning att ni skall göra och inget annat. Det enda lilla geniknölen behöver ta itu med är att snarast lösa ut de här drabbade människorna med likvärdigt boende, eller har geniknölen tagit intryck av evakueringen till planeten Novus? Dvs. lika sannolik. Nej, jag är precis som LKAB:s nye VD, jag tappar respekten för folk som är oärliga! Men just pga. denna "geniknölsdebatt" känner jag, att går nu kommunalrådet LKAB:s ärenden även i denna debatt, 8.2, då gör jag som Magnus Uggla sjöng:  

"Då lägger jag en pizza och går ut."

Förutom kännbara skalv och sprängningar (på en del ställen mer, andra mindre), inhägnaden av bebyggelsen, giftutsläpp från gruvbrytning och förädlingen finns en annan problematik, som inte heller berörts i den epidemiska studien: Stor del av fyllnadsmaterial som kommer från LKAB har förhöjda strålvärden och förmodligen partier med höga värden. Det är det som de flesta hus i Malmberget har under sina hus. Kanske inte undra på att radonvärden i en del hus är höga som höghuset på Torget i Malmberget och vida överskrider EU-reglerna! Därtill har det brustit på andra sätt också. Det har inte funnits någon kontroll av försäljningen av sand från Sarkasvaara med höga kalium 40 värden. Har ens sandlådan utanför skolan uppmätta värden? Vad gick den här epidemiska undersökningen egentligen ut på?

Nej, när det gäller Greenwashingföretaget LKAB och deras avveckling av Malmberget, ger jag inte ett ruttet lingon för den än så länge.

Men så har jag inte heller någon större fascination för maktmänniskor. Jag prioriterar levande människor framför makten, korven och geniknölshärligheten. AMEN!

Du som inte har möjligheter att knalla iväg till Folkets Hus i Gällivare kan lyssna på direktsändningen i radion, Gällivare närradio MHZ 97,7.

5 kommentarer:

 1. Det finns 15 kommentarer.

  Kanskje Staffans og Farbror Jalles innlegg ble fjernet etter anmodning fra Staffan og Farbror Jalle. Jeg leser gjerne deres smarte skrifter. Du må lese mellom linjene for å forstå dem. Deres kritikk av LKAB er det verste slag. Ordlyden er mesterlige. Du må lese dem som frimurerne lese Bibelen. Frimurerne er på jakt etter skjulte meldinger. Men ja, det kan vaere slik at jeg feiltolke Staffans og Farbror Jalles meldinger.
  Anmäl >Ole (2010-02-11 13:01:47)

  Upptäckt av osmiumtetraoxid i miljön längs kusten Luleå Haparanda skakade om. Det förskräckande ämnet är knappast så giftigt som hydrogen fluoride, men i samma högsta giftklass. Faran bedömdes inte stor. Det är ändå av största vikt att en miljömedicinsk undersökning genomförs samt att mätningar av osmiumtetraoxid i luften kommer till stånd, sa landshövdingen i pressmeddelande. Undersökningar påvisade att trodda källan Outokompo släppte ut 2,5 kg per år vilket inte kunde förklara de höga halterna. Rubrik i NSD löd då Var kommer giftet ifrån? Enligt NSD skulle Länsstyrelsen gå till botten. Hittades källan, vad påvisade mätningar o hälsoundersökningar?
  Anmäl >Myndigheters plikt är att inte bara via Kemikalieutsläppsregistret informera allmänheten om hälsofarliga utsläpp av gifter till luft. (2010-02-11 11:25:18)

  Undrar varför Farbror Jalle:s och Staffans inlägg försvunnit?
  Bloggen förlorar ju sitt värde.
  Anmäl >Undrar! (2010-02-10 18:37:00)

  SvaraRadera
 2. Tommy, nu har du ställt en allmän diagnos över en hel del av befolkningen i Malmberget. Men även ställt alla som har som profession att utröna hur olika gifter påverkar människan. Toppad av en rejäl dumstrut på huvudet för dessa seriöst arbetande människor.

  Då kan jag inte låta bli att undra vad det är för diagnos du ställer på signaturen Staffan med alla hans alias? Är det också vanlig malmbergsk bitterhet, eller Manschauvinism, eller är det brist på substans i det egna jaget som alla mobbare saknar?
  Anmäl >Gun (2010-02-09 22:56:51)

  Staffans livsuppgift har blivit att agera STALKERS mot Gun. Det är tragiskt att se "fullvuxen" man? bete sig på det viset. Inget annat än förföljelse och hetsande mot Gun pågår. Finns det lite stake i mannen? så borde han sluta kommentera och bete sig som civiliserade människor. Tragiskt behöva se på när någon blir trakasserad på nätet.
  Anmäl >Staffan en Stalker (2010-02-09 06:52:59)

  LKAB gör visserligen att Malmberget får "slå igen". Men utan LKAB, så skulle inte bara Malmberget, utan hela Malmfälten få "slå igen"!
  Något som är bra mycket farligare för malmbergarna än "Bolagets" alla giftutsläpp, torde vara bitterheten. /Tommy
  Anmäl >Tommy (2010-02-08 22:48:08)

  LK Mbgts gröna pellets innehåller förutom annat giftigt även vanadin och osmium.

  Jag har skrivit till den kontaktpersonen vid länsstyrelsen som finns angivet i Osmiumrapporten, men även till Naturvårdsverket ang. deras kemikalieutsläppslistor. MEN de svarar inte! Det betyder alltså att man väljer att gräva ner det här så djupt att det inte går att få tag i en enda tåt. Det märkliga är att det var väl svenskarna som skylld på ryssarna och finnarna att det kom därifrån (om jag inte minns helt fel och det tror jag inte att jag gör). Ryssarna och finnarna tog detta på högsta allvar, men sedan när det framkom att det inte kom därifrån utan från brytningen/förädlingen i Sverige, då lade landshövdingen locket på. Det är fruktansvärt att man inte får svar på vad de gör åt saken!!!
  Anmäl >Gun (2010-02-08 18:18:51)

  SvaraRadera
 3. Avgiftning, så kallad förädling av malmbergsgruvans unika råvara till grön pellet, tar inte bort vanadinatomer som är bundna i magnetitgittret. Vid stålverket i Luleå hamnar ämnet i avfall vilket såldes som jordförbättringsmedel tills det förbjöds Länk pga massdöd och lidande bland boskap. De hade fått i sig av LK Mbgts vanadin. Förädling till pellet vid Mbgt tar tydligen heller inte bort all osmium, osmiumtetroxid är ett mycket toxiskt ämne som orsakade blixtundersökningar i miljön, konstigt nog inte vid Mbgt, då förhöjda halter av slump Länk uppdagades vid kusten.
  Anmäl >LK Mbgts gröna pellets innehåller förutom annat giftigt även vanadin och osmium. (2010-02-08 10:35:02)

  Har granskat utsläpp enligt Kemikalieutsläppsregistret som omspänner åren 2001 till 2006 varpå det dog. Valde 2001 när den då relativt okända kosmetikan greenwashing praktiserades mindre än kommande år. Då vräkte bara tre av Sveriges rapporteringspliktiga ut mer bly till luft än LK Mbgt, som skickade ut 80 ggr mer än LK Kiruna o Svappa. 2001 släppte bara en ut mer kväveoxider NOX än LK Mbgts 1000 ton, nämligen LK Kiruna 1035 ton. Bara 35 ton mer trots mycket större produktion av pellet. Senare miljörapporter påvisar att det LK Mbgt skickar ut är kvävedioxid, giftklass T+, som är mycket giftigare än arsenik, bly o kvicksilver. Citat LK Mbgt Kvävedioxidemissionen till luft under 2008 har beräknats till totalt 1 782 ton.
  Anmäl >Det är himmelsvid skillnad på berömvärda LK Kiruna Svappa och LKs o Sveriges stora miljösvin LK Mbgt, Emil. (2010-02-08 08:11:18)

  Emil nu har du kopierat LKAB:s propaganda skrifter! Vad har du och skriva om strålmiljön? Högre förekomst av lungcancer hos gruvarbetare i Malmberget än gruvarbetare i urangruvor. Nästan fyra gånger! Vad kan detta bero på och varför står inte detta i LKAB:s skrifter?

  Inte står det heller om giftutsläppen till luft som består av ämnen som är giftigare än arsenik. Ett av dessa gifter med högsta giftklass så är det 75% av hela Sveriges utsläpp som kommer ut i Vitåfors (Mbgt). Nära bebyggelse och natur!
  Anmäl >Kim (2010-02-07 22:31:14)

  SvaraRadera
 4. Jodu farbror Jalle Gun mår alldeles utmärkt. Dessutom ger jag mig inte på kungahuset! Om du anser att jag gjort det står det illa till med din läsförståelse IGEN!

  Emil, jag förstår verkligen inte ditt resonemang, om nu eländesgruvorna skall jämföras med SVERIGES gruvdrift, har du inte sänkt dig själv till en nivå som du själv borde få dig att fundera över? Du undrar varför jag är så förgrymmad. Läs min blogg. Det kan inte råda någon som helst tvekan om vad jag tycker. LKAB skall OMGÅENDE respektera den enskilde människan som de drabbat. Det är upp till var och en som kommit i kläm, att själva bedöma om de vill ställa upp det som LKAB har fixat till. LKAB har ingen som helst rätt att bestämma över privatpersoner livsvillkor, som de nu på eget bevåg tagit sig rätten över.
  Anmäl >Gun (2010-02-07 14:39:27)

  Umeå

  D.U.K.A.N.I.N.T.E.S.P.Å.R.A.

  Gun

  Var inte så ledsen, ta en korv!
  Anmäl >Skellefteå (2010-02-07 12:14:42

  SvaraRadera
 5. LKABs pellets är otroligt gröna pellets jämfört med alla andra pelletstillverkare i världen.

  Vi i malmfälten har tillgång till mineralen magnetit i malmberget och kiruna, som oxideras vid sintringen och kräver 10 ggr mindre energi än vad alla stora producenter har för mineraler, dvs hematiten. man använder hematit även i malmberget, man brukar blanda i ca 6% men det har ingen skillnad på utsläppen..

  LKAB har helt klart världens renaste gruvindustri, det är en sak att tänka på innan man häver ur sig diverse elakheter.

  Får man fråga vad som gjort dig så förgrymmad på LKAB?

  Mvh
  Anmäl >Emil (2010-02-07 10:13:35)

  Utsläpp av fluorföreningar, räknat som fluor, får nu uppgå till 180 ton per år från Buv plus det från MK3. Vad menas med räknat som fluor? Det som skickas ut är enl LK fluorväte. Hur mycket fluorväte motsvarar 180 ton fluor? I miljörapport 2004 står att fluoremissionen från pelletsverken uppgick till 131 ton fluor motsvarande 138 ton fluorväte. Hur framräknades dessa 138 ton? Tidigare villkoret totalt 150 ton år sattes för att skydda kringboende. Totalt skickades 2007 fluorväte motsvarande 264 ton fluor ut. Hur har LK kunnat få det monstruösa tillståndet? Fluor o fluorväte har ju sedan taket 150 ton sattes befunnits vara mkt, mkt skadligare än då var känt.
  Anmäl >Om de monstruöst giftiga utsläppen fluorväte (2010-02-07 09:33:27)

  För mycket korv är farligt....Men S.S boende på G.V.E.V.Ä.G.E.N.I.M.B.G.T.E.L.Ä.T.T.A.T.T.S.P.Å.R.A.
  Anmäl >Umeå (2010-02-06 18:05:45)

  SvaraRadera