Google+ Followers

torsdag 8 september 2011

Profithungriga norska och svenska samer vill göra geschäft på svenska vatten.

- den 8 september 2011, kl 14:18Man vill nu leda över vattnet genom en tunnel till den norska sidan från den svenska fjällsjön Pieskehaure till kraftverk i Norge. Såväl Luleälven som Piteälven kommer att påverkas av detta.

Visste man inte bättre skulle man tro att det är en ny svenskvits som norrmännen uppfunnit. Men så roligt var det inte. Utan det här är kalla fakta. Sannolikt är det här också ett ännu till huvudstupa företag, som kommer att lyckas utarma norra landsändan ännu mer. Till skillnad från "hövdingen", som annars är så bredvillig när det gäller exploatering, skulle jag inte bli förvånad om de lyckas.

http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=6376392

När man läser på blir man inte så lite häpen, vilka som av allt att döma är inblandade i det här projektet, att leda över våra vatten till Norge. Bakom vattenkraftsplanerna står projektet Lappland kraftverk, bakom vilket döljer sig Laponia Center i Jokkmokk och det norska företaget Musken Senter AS. Lapplands kraftverk är ett samarbetsprojekt mellan samer i Sverige och Norge, dvs. det lokala näringslivet. http://muskensenter.no/vannkraftprosjekter_1/lappland_1/

Nu vill dessa norska och svenska samer exploatera fjällvärlden och ge nådastöten till våra svenska älvar, fiskbestånd och gudarna vet allt vad det kommer att få för följder.

Det är bara att se krasst på det hela och öppna ögonen att en ny generation samer har sett dagens ljus. Så snart samer blir delägare i vindkraftparkerna, då är det plötsligt ok att slänga upp dem i fjällvärlden. I alla andra fall är det kalla handen.

Jag förstår verkligen att de norska politikerna applåderar åt satsningen, att föra över vattnet genom en tunnel. Money talks.

Själv minns jag slaget om Altaälven, det var på den tiden alla samer värnade naturen. Nu verkar det bara gå käpprätt åt skogen. Se bara hur hanteringen i sametinget är. Där försöker de som bäst att utplåna de egna samiska leden, "de andra samerna", som snart inte ens kan kalla sig för varken "trottoar-Lapp", eller "pappers-Lapp". Sametinget vill strypa bidragen till alla sameföreningar. Naturligtvis i egensyfte till en inre krets.

Jag tvivlar inte ett enda ögonblick på att vattenavledningen kommer att lyckas, därför att än har ingen i riksdag, eller regering vaknat till liv när det gällt något i norr. Den som skall agera i det här fallet är miljöministern "U know who", och med tanke på vilka "kraftfulla" reaktioner och "närvaro" han besitter i miljöfrågor känns det väl inte alltför förtröstansfullt. Hans enda intresse verkar gå ihop med jägarnas. Här skall stärkas den svenska vargstammen: genom att skjuta den!

De har gemensamt kommit på att den svenska vargstammen de har så dåliga gener och är så sjuka. Jo jo, det såg vi allt, när media fortfarande var på hugget. Av alla vargar som hade pinats till döds - de här jägarna de är inte guds bästa prickskyttar - fanns inte en enda sjuk eller inavlad varg!

Ändå fick slakten tillåtelse att fortsätta och miljöministern tog nu det hela till steget, ännu mer huvudstupa. Det började ordnas regelrätta turistresor för vargarna, som flögs än hit än dit runt om i Sverige. Det var bara en katt och råttalek, därför att i nästa stund fick jägarna rätt att döda varg igen. Nu när EU satte klutarna till, har miljöministern tillfälligt backat. Det var rent pinsamt att lyssna på honom i P 1, när han blev intervjuad. Men jag gissar att snart vädrar jägarna åter morgonluft.

Under tiden kan de väl snida sig en "träbysse", som Emil i Lönneberga har, så kan de öva lite prickskytte, så att deras vargbyten inte behöver bli pinade till döds.

Det verkar som om allt som handlar om norra Sverige där är det fritt fram för olika profitörer med egen högst privat agenda.

2 kommentarer:

 1. Det finns 5 kommentarer.

  Micke

  Var har du läst att jag dragit alla samer över samma kam? Det står norska och svenska "samer". Inte "samerna".

  Jag har specificerat rätt noga vilka det handlar om!

  När det gäller sametinget har VI i Göteborgs sameförening varit allvarligt oroade över det förslag som lagts, vilket skulle betyda att de flesta sameföreningar inte kommer att överleva!

  Det här handlar om en klick samer som tycker sig vara guds utvalda. Det är många samer som förlorat alla sina bördsförmåner inte pga svenska staten utan den egna inre hierarkin.

  Med min arbetsbakgrund är jag kanske mer uppdaterad över de historiska händelseförloppen än normalsvensken, eftersom jag sett hur saker och ting gått till från svenska statens sida.

  Men fortfarande kan jag skilja äpplen från päron.
  Anmäl >Gun (2011-09-10 10:12:28)

  Istället för att klaga på samer borde du kanske ta reda på vad dom tycker om förslaget. Det stämmer inte att samerna skulle vara inblandad och possitiva till förslaget. Ta och följ med i samiska media får du se.
  Det kanske finns någon enskild same som är inblandad i projektet men inte det samiska folket och knappast någon svensk sameby. Projektet är ju lika dumt som överdämmningarna som gjordes på 50 och 60-talet.
  Kolla med samerna innan du skriver.
  Anmäl >Micke (2011-09-09 14:56:01)

  I samband med Nordmalingsmålet framhölls att renbruket är en gruksrätt som får dedrivas även på andras nmarker (jfr Lennart Stenman: Nordmalingsmålet och framtiden - vildren, gårdsbruk..., 2011). Men nu är berörda samebyar beredda att sälja vattnet? Är detta förankrat i Sametingets miljöpolitik? Om svenska staten har något att säga till om i det här ärendet är det kanske värt att överväga en reglering av Piteälven istället. Det förefaller som om det skulle skapa arbete och energi i Sverige på ett effektivare sätt. Norge tillhör veterligen inte ännu EU, så vi behöver kanske inte frukta inblandning från Bryssel.
  Anmäl >Funder Sam (2011-09-09 13:55:50)

  SvaraRadera
 2. Geschäft och geschäft

  du menar alltså att det är ok att förstöra sjöar och skyddade älvflöden i Sverige, för privata agendor och för att fylla någons suktande plånbok?
  Anmäl >kontaktlös (2011-09-09 05:05:53)

  Den gamla modellen, där vi försåg landet med el är helt enkelt inte kompatibel med EU:s modell. Eftersom moderaterna samhällspolitik bygger på att de behövde få ut varor på börsen. I en försäljning mellan sig som en grupp. För vad är det man säljer om inte el-kontrakt. (Mellan elproducenter och konsumenterna)
  Så dagens indelningen i el-områden handlar inte längre om Sverige och svenskarnas behov, av EL, som medborgare när det moderata samhällsplanerings målet är att Sverige först skulle ingå i den den nordiska elmarknaden. Var den nordiska ska sedan även sammanfalla och in i ett El varu-börs-område. Europa (- Ja, då får man även in ett försenat resonemang, i efterskott av Centern.)
  Anmäl >Geschäft och geschäft (2011-09-08 15:15:00)

  SvaraRadera