Google+ Followers

tisdag 6 oktober 2009

Öppet brev till LKAB och övriga ansvariga.


- den 6 oktober 2009, kl 09:04


Det här är den osannolika berättelsen om Elsa Karppinen, en dam som fyller 85 år i november. Den kan till en första betraktelse te sig som en berättelse ur Fablernas Värld. Om man nu inte visste bättre.

Saken är den att Elsa äger fastigheten Videt 5 i Malmberget. Fastigheten är belägen på Tingvallsgatan.

Det här är tyvärr bara ett av husen som LKAB, politikerna och om man nu är troende, även Gud glömde!

Spontant kan jag väl inte annat än tycka att har man uppnått en dylik aktningsvärd ålder, som Elsa gjort, borde man väl kunna begära att bemötas med etik och moral. Men när man väl talar med Elsa inser man att det är just vad LKAB:s utsände Kalle Wikström och övriga inblandade inte gjort på långa vägar. Här har funnits mycket övrigt att önska!

Ja, nu är jag starkt medveten om att jag kommer att få slängt i ansiktet igen, att det är personangrepp jag ägnar mig åt. Men liksom Elsa tänker jag enbart berätta sanningen och inte något annat än sanningen. Sedan kan LKAB:s ledning, ansvariga myndigheter och kommunalpolitikerna i Gällivare kommun sätta sig ner och fundera om det är på det här viset saker och ting skall gå till. Är det verkligen så här man behandlar sina medborgare och medmänniskor? Ty, det här liknar mer förfarandet hos hästskojare än ett stort, tillika statsägt, företag, ansvariga myndigheter och folkvalda politiker.

Egentligen kunde den här berättelsen bli lika tjock, som gamla testamentets omfattning. Men jag skall göra ett ärligt försök att komprimera händelseförloppen till ett minimum.

Elsa är, liksom alla vi andra malmbergare, van vid att det sprängs i gruvan. Det har vi växt upp med och inkluderat i våra liv. Det har liksom hört till i tillvaron, lika naturligt som tandborstning. Gruvbrytningen har mao haft sin gilla gång och inget som oroat Elsa, eller oss andra. Hon har haft fullständig tillit till LKAB, liksom vi andra har haft. Förhållandena är inte längre så, utan vi talar i imperfekt form.

1994 i samband med "stopp i avloppsledning" började eländet accelerera oroväckande. Elsas numera avlidne man, Emil, började gräva bort övre delen av markytan. Men då brast den och han ramlade ner i den grop, som det skulle visa sig fanns under markytan. Från gropkanten hade en sten rasat ner och spräckt avloppsledningen! Elsa och hennes man försökte få dit LKAB den gången också, men som alltid vägrade LKAB att komma dit och inspektera det hela. LKAB:s grundinställning är ju att de inte har med sådana skador att göra. Men man får, med nuvarande facit i hand, utgå ifrån att det är grundvattensänkningen i kombination med sprickor i berggrunden, som i första hand åstadkommer att jorden spolas ner i gruvan.

Elsa har i flera år för Länsstyrelsen påtalat de markförändringar med tillhörande olägenheter, som hennes fastighet har drabbats av. Länsstyrelsen har varit och försökt inspektera markförändringarna med ett par års mellanrum, första gången redan 2005. Marken är uppenbart förändrad och ändå tog det fyra år innan länsstyrelsen kom till beslut! Höjden av nonchalans säger jag och anser att jag gör det med all rätt! Det är inte utan att jag undrar om inte Länsstyrelsen haft en förhoppning om att Kalle Wikströms tvivelaktiga försök till kohandel med Elsa skulle hinna ge resultat, innan de blev tvungna att fatta ett formellt beslut. Men ett beslut har de fattat, som är rent huvudlöst och nu har Elsa i dagarna fått överklaga det beslutet till miljödomstolen. Man kan undra hur många år till LKAB och övriga ansvarig skall ta av Elsas liv och ekonomi.

Det har blivit två avbrott i VA-ledningarna på Elsas tomt under 2000-talet, med stora egna kostnader för reparationer som följd. Dessutom drabbades vattenledningen strax utanför tomten, men på kommunal mark, av läckage för drygt en månad sedan. Under årens lopp har dessutom vägen, Tingvallsgatan, sjunkit så pass att det numera är mycket svårt för en vanlig personbil att ta sig upp till Elsas hus. Bakdelen på bilarna tar i marken, när de försöker att köra in på uppfarten till Elsas bostad. Golven inomhus har också sjunkit och visar tecken på utmattning. När Elsa berättade det för mig, flimrade ett samtal förbi jag haft med en sakkunnig på byggteknik/materialhållfasthet och klumpen av oro i min mage växte.

I text erkänner LKAB att marken rör sig, men ignorerar att även den ytterst låga grundvattennivån, som LKAB själva har orsakat, är orsak till markförändringar. Men tydligen börjar marken röra på sig först då LKAB har satt dit en mätplint! Självaste trollkonstnären Houdini skulle nog ha blivit högst förvånad över vilka trollerinummer, som förekommer i Malmberget.

Som om detta inte kunde vara nog och nu hoppas jag verkligen att du sitter ner när du läser resten:

Gräsmattan på Elsas tomt håller ihop själva ytan, men "sjunkgropar"/nedsänkningar i gräsmattan har bildas. Det var tack vare en sådan "sjunkgrop", som Elsa ramlade och bröt höger överarm på två ställen hösten 2008. Armen var gipsad i två månader. Hon skadade samtidigt ett ben. Läkarna talade om för Elsa att med dylika skador, som krävde en lång rehabilitering riskerade hon helt enkelt livet med att bo ensam i huset. Därför att om Elsa skulle falla igen, vem skulle då sakna henne, eller ens hitta henne innan det var försent mitt i smällkalla vintern. Därför ordnade läkarna med vård först på Vassarahem i Gällivare och sedan på gruppboende i Malmberget.

Nu hyr hon en lägenhet i ett servicehus på Lövberga i Malmberget, trots att hon helst av allt hela tiden önskat bo sin egen fastighet på Tingvallsgatan. Men nu har det kommit till den punkt, att Elsa av ekonomiska skäl måste flytta tillbaka till sin dödsfälla till fastighet, eftersom hon inte har råd med dubbla hyror, dels för sitt hus på Tingvallsgatan, men även för sitt boende på Lövberga.

Elsa anmälde naturligtvis denna fallolycka till LKAB, som hon drabbades av pga. de "sjunkgropar" som blivit på hennes tomt, men hittills har INGEN på LKAB tagit kontakt med henne! Elsa själv tycker att detta är ganska oförskämt av LKAB, men det är ju deras taktik.

LKAB förhåller sig även kallhamrat till att de förorsakat Elsa kroppsskador, förutom att de drabbat hennes privatägda egendom skador, liksom ekonomiskt och även socialt. Elsa deltar tillsammans med ett femtiotal andra fastighetsägare i Malmberget i en skadeståndsprocess genom advokatfirman Landahl Öhman i Stockholm. Hon berättar att Kalle Wikström flera gånger sagt åt henne, att hon måste hoppa av skadeståndsprocessen om det ska bli någon affär! Hon har inte följt hans uppmaning/hot, utan hon deltar fortfarande i processen.

Men inte enbart LKAB:s agerande känns upprörande. Därför att Länsstyrelsen har nu avslagit hennes begäran om markundersökning, trots den brokiga historia som de själva varit inblandad i under så många år. Speciellt besvärande känns det med tanke på vad som gruvbrytningen förorsakat Elsa, men även att hon t.o.m upplåtit sin tomt för en mätplint, för att underlätta handläggningen av ärendet! Sist och inte minst är det upprörande att Kalle Wikström vägrar Elsa en sådan ekonomisk uppgörelse, som säkerställer henne ett likvärdigt boende, eller att LKAB ger henne ett likvärdigt boende. Dvs. LKAB följer inte de regler som gällande lagar föreskriver i dylika fall!

Istället kränker Kalle Wikström Elsa genom att tala om, att hon inte håller sig till sanningen och att hon visst inte är berättigad till ett likvärdigt boende! Jag kan förstå att Elsa idag är fruktansvärt besviken på Kalle Wikström, som hon numera saknar fullständigt förtroende för. Hon är inte ensam om den saken och som sagt var, Elsa är åter alltför mild i sin bedömning.

Men Elsa tänker inte bara på sig själv. Hon är bekymrad över situationen som den utvecklat sig. Hon säger att hon har full förståelse för att många inte törs säga vad de tycker.

- De är tvungna att vara rädda om sina arbeten i LKAB, eller anhörigas arbeten i LKAB. De har blivit skrämda till lydnad, säger Elsa lugnt konstaterande.

Om det hus som Elsa fått i gåva av sin far på 60-talet och som alltid varit hennes hem och trygghet genom hela livet, säger Elsa:

- Det är obehagligt, du är inte säker på att inte hela huset rasar ihop, eftersom även golven sjunkit. Ute är det mycket gropar, som jag har gått och ramlat i. Man har vuxit upp med smällarna från gruvan och inte varit besvärade av det, det har varit en naturlig del av livet i Malmberget. Men nu är det fråga om helt andra saker. De här kraftiga smällarna och gruvskalven det har blivit något helt annat. LKAB har tagit mitt hem av mig. Jag har inte längre någon trygghet.

Hon säger det med stadig röst, men förtvivlan och sorgen i hennes röst går inte att ta miste på.

-------------

Fotot är den mätplint som Elsa tillåtit LKAB att sätta upp på hennes tomtmark. Till vilken nytta då? undrar jag fortfarande. Hon är inte lika säker som LKAB är, att hon och hennes grannar inte kommer att försvinna ner i underjorden i det rödaste rappet och när de minst anar det.

Jag ryser vid tanken på hur människor får ha det i Malmberget. Hur kunde det bli så här galet? Hur kunde ett bolag som levde i symbios med hela ortsbefolkningen bli så omänskligt kallhamrade och vad är det för velpottor till politiker som styr i kommunen?

-----------

Du kommer väl ihåg att skriva på namninsamlingen, som de här initiativrika människorna med hjärna & omtanke om sina medmänniskor dragit igång:

"för att stoppa ett delat Malmberget, försämrad service, förslumning, utflyttning och kraftiga sättningar under Malmbergarnas bostäder. Det som sker i Malmberget påverkar hela kommunens framtid. Vi är inte emot gruvindustrin och vill heller inte stoppa LKAB men vi kräver en helhetslösning av Malmberget NU!"

http://www.namninsamling.se/index.php?nid=3747

Text på skylt vid mätplint:

MÄTPLINT
LKAB bevakar markrörelser
Gruvbrytningen orsakar förändringar på markytan när järnmalm plockas ut. Bergmassan sjunker sakta ner och fyller ut platsen där malmen legat.
LKAB bryter inte malm under områden, där människor bor, men även mark en bit från gruvan kan röra på sig.
De första rörelserna är inte synliga och orsakar inga skador, utan kan bara mätas med hjälp av känsliga instrument som placeras på sådana här mätplintar.

6 kommentarer:

 1. Det finns 24 kommentarer.

  Staffan
  hur kan du ens tro att de här hushållen som jag hittills skrivit om är de enda. Det som blir intressant med din LOGIK (?) är att du n u helt plötsligt vet att det finns t.o.m. barnfamiljer som sitter i kläm mellan LKAB:s styrelsestolar och en bister verklighet med en oacceptabel miljö.

  Kalle Wikström är omnämnd i egenskap av sitt märkliga uppdrag, I N T E som privatperson! Jag har inte träffat Kalle och hans rara syster sedan skoltiden. MEN jag kan svårligen tänka mig att KW har fått i uppdrag att säga sånt som han uppenbarligt gjort till en del av de drabbade. Så varför hymla om fakta? Blir det bättre tillvaro i Malmberget, genom att lämna de här utsatta människorna åt sitt öde, som nu politikerna i Gve kn gjort men även LKAB...???
  Anmäl >Gun (2009-10-10 10:58:58)

  Tänk att man tydligen KAN njuta av att bli illa omtyckt!!! Men det finns ju alla möjliga böjelser som en del tycks lida av. Tack Gun för denna blogg där du belyser Malmbergssituationen. Skulle vara intressant att veta vem han är den där elaka farbrorn?? Han som skriver att historien om Elsa är fabricerad
  Anmäl >Amazonen (2009-10-09 18:13:53)

  Tack Gun för att du skriver, ger röst åt dem som behöver nån som för ut hur folk har det vid gropkanten.
  Tack också "sjunkgropen" och "Till sans" m fl med era kloka synpunkter.
  Anmäl >Majsan (2009-10-09 16:36:59)

  SvaraRadera
 2. Jaja, det finns en till Staffan! Men han lyckas inte grundlura någon. Han har ingen bonus att hämta för sitt tilltag. Ingen blir blåst och tror att orginal Staffan skriver dylikt dravel.
  Anmäl >Staffan (2009-10-09 01:06:23)

  Synd är det iallafall att allt fokus läggs på tjänsteman Wikström.
  Fokus borde riktas på LKAB:s styrelse vars direktiv han bara följer. Han är ju bara en vanlig anställd.
  Skulle styrelsen vilja ha ett annat förfarande på fastighetsinköpen skulle dom naturligtvis ge honom andra förhållningregler.

  Var människa har ju också sina egna värderingar om hur man förhåller sig till sina medmänniskor.
  Därför kanske det är knepigt för LK att anställa någon annan i den tjänst som Wikström nu har.
  Anmäl >LKAB:s styrelse är ansvarig! (2009-10-08 14:04:22)

  Men förstår ni inte där i Malmberget att lk inte kommer att lägga några större pengar i malmberget ,de har en dold agenda och den är att satsa allt krut här i kiruna.Tragiskt men sant jag lider verkligen med er i malmberget.
  Anmäl >KK4 (2009-10-08 13:26:30)

  Staffan! Om man låter Lkab sköta saken i lugn och ro, så är det nog tyvärr så att Elsa kanske inte kan få åtnjuta LK:s "goda" vilja.Vi som blir drabbade av gruvans framfart vet ju hur långt inne den "goda" viljan sitter.
  Jag tycker att deras goda vilja borde gå till handling NU, inte sen!
  Det är hemskt att Elsa ska få bli behandlad på detta sätt!
  Anmäl >En granne till Elsa! (2009-10-08 11:45:16)

  Att skriva och berätta om hur LKABs företrädare agerar är INTE förtal. Det är så här det går till. Vi har mött Wikströms och hans iskalla bemötande var en skrämmande upplevelse.. Nu hoppas jag verkligen att detta inte är LKABs vilja utan ett misslyckande i hantering. Nöjda kunder är A o O för LKAB. Men den som kan lite om marknadsföring vet att hanteringen av Malmberget skapar BAD WILL för företaget
  i omvärlden. Visst, det kanske inte påverkar försäljningen men ack så mycket det skadat LKABs rykte. Och det är inte p.g.a Gun agerande utan det beror på av LKAB utsedda chefers agerande. Att namnge Wikström är helt rätt. Han är en offentlig person och ansvarar för samhällsomvandlingen.
  Bra att någon vågar tala sanning. Fler storys kommer...
  Anmäl >Är detta vad LKABs styrelse vill ? (2009-10-08 11:36:40)

  I en undersökning av sprickzonen i Östra Malmberget genomförd av VBB VIAK AB rapporteras 2000-03-23 om sjunkhål och ytsjunkningar. Dessa uppstår pga "uppluckring av moränen närmast berget vilket tyder på erosion av moränen ner i bergets spricksystem".
  I folkmun har de bägge termerna gjorts om till "sjunkgropar", vilket du, Staffan, borde veta om du verkligen är så insatt i förhållandena i Malmberget som du ger sken av att vara.
  VBB VIAK:s rapport borde alla som saknar spänning i livet läsa, för den ger en fingervisning om vad som väntar oss i Östra Malmberget i framtiden.
  Anmäl >Sjunkgropar (2009-10-08 11:03:13)

  Alla köpeskillingar vid fastighetsaffärer publiceras offentligt, även i NSD.
  LKAB:s husköp hemlighålls dock så länge som möjligt. Eftersom offentlighetsprincipen gäller i Sverige lämnar lantmäteriet ut köpeskillingarna på begäran. Här några exempel på vad LKAB betalat för fastigheter i Malmberget för några år sedan:
  Uttern 7, 725 000
  Uttern 5, 550 000
  Uttern 4, 425 000
  Vesslan 9, 500 000
  Vesslan 2, 725 000
  Vesslan 1, 400 000
  Kolven 4, 350 000
  Pipan 4, 550 000
  Anmäl >Bengt Anderman (2009-10-08 09:04:56)

  SvaraRadera
 3. Onekligen en hjärtskärande historia som Gun fabricerat. Ett nytt begrepp introduceras också, "sjunkgrop". En historia om en gammal människa som pga ålder far illa och cyniskt används av en bloggare med dunkla motiv. En bloggare som inte drar sig för att skrämma folk att de skall fara ner i underjorden. Angreppen på KW styrs av ohejdad mani. Ska bli intressant se om bloggaren kommer skriva om de 20-tal villafamiljer som är närmare gropen än Elsa. Är det inte lika angeläget att dessa bl.a barnfamiljer inlöses? Å andra sidan, det kommer ske. Så låt LKAB sköta saken i lugn och ro och håll inne med hets och verklighetsförvanskning!
  Anmäl >Staffan (2009-10-08 00:48:56)

  Ville bara önska trevlig semester! =)
  /Tommy
  Anmäl >Tommy (2009-10-07 20:48:15)

  Sans du tror helt allvarligt att det Gun skriver i sina blogginlägg inte är sant?. Precis varenda rad hon skrivit är sanning och kommer från RIKTIGA utsatta människor som NU bor i Malmberget på RIKTIGT.
  LKAB har t.o.m anställt folk för att tysta ner kritik som de anser börjar bli för "Vass", om det var osanningar hade Gun redan varit inspärrad för länge sedan och det VET du också, så lägg ner!!.
  Anmäl >Till Sans del II (2009-10-07 20:28:34)

  SvaraRadera
 4. Att Du är nöjd Olof är bra för Dig. Du får förlåta mig men mina tankar faller på ett gammalt ordspråk om att: Den enögde är kung i blindas rike.
  Anmäl >Med bägge ögonen öppna (2009-10-07 18:49:29)

  Onekligen så bor det minst 1000-2000 pers kvar SOM INTE är NÖJD kring gropen. Känner också folk som blivit nöjda men som fått genomlida ett helvete under flera års tid innan det löst sig. Och tänk alla de som onekligen sålt husen på fel informationsgrunder till just KW&LKAB som glatt meddelar "affär är affär" även om de med facit på hand skulle gjort annorlunda i uttalande efteråt.
  Anmäl >Till Olof ! (2009-10-07 18:49:08)

  Jag menade påhoppen på Wikström, både i blogg och kommentarer.
  Nog kan man klaga på LKAB om man nu vill, men att sprida osanna kränkande rykten om en tjänsteman är inte bara lågt, det är direkt olagligt.
  Anmäl >Sans (2009-10-07 17:41:04)

  Har haft med K. W att göra då han löste in mitt hus. Och jag är FULLKOMLIGT NÖJD! Alltid bra och proffsig service från honom. Sedan hör vi här bara en av parterna och därigenom av en som inte ens bor i Malmberget, och nu får jag väl kritik för det. För de verkar vara svårt att ta kritik men kritisera andra går bra.
  Anmäl >Olof (2009-10-07 17:09:24)

  Jag bor granne med Elsa. Jag kan intyga att det Elsa berättar är helt sant. Verkligheten är värre. Denna gamla dam har verkligen ingen anledning att komma med osanningar om vad som hänt.
  Egentligen borde du be henne om ursäkt!
  Anmäl >Till Sans (2009-10-07 13:29:23)

  Skriv till Umeå Tingsrätt, Miljödomstolen, Box 138, 901 04 UMEÅ, senast 19 oktober. Brevet ska vara i
  5 ex. Ange mål M 2090 06!
  Anmäl >Till Hans Lars (2009-10-07 13:24:44)

  Det är brottsligt att sprida falska och kränkande rykten om personer.
  Anmäl >Sans (2009-10-07 12:56:06)

  SvaraRadera
 5. LKAB har totalitär makt och är tydligen utomordentligt kallhamrad. I humana världen får aktörer inte skicka ut det extremt giftiga ämnet fluorväte i mängd som riskerar folks hälsa. I exvis Victorias luft får det, om språk tolkats rätt, inte vara mer än genomsnittliga 0,6 miljarddelar fluorväte under 90 dagars period. LK/Mbgt får i verkligheten skicka ut obegränsat. Sedan MK3 start har utsläppen varit skyhögt över satta villkor. Myndigheter, vars plikt är att ingripa, gör det inte. Även miljödomstolar verkar krypa.
  Anmäl >Hans Lars (2009-10-07 10:54:05)

  Ja det är inte klokt hur det får gå till här i Malmberget! Har promenerat förbi Elsas hus dagligen i flera år och sett hur marken på hennes tomt ser ut, och för att inte tala om den stora nedsjunkningen av väg och trottoar i anslutning till hennes tomt. Vi är många i grannskapet som sett och förstått varför vattenledningarna kapsejsar. När man har sett detta och hört hur LK agerar i ärendet blir man rosenrasande. Vi måste alla ställa upp för de som drabbats! Skriv på namninsamlingen!
  Anmäl >Eva (2009-10-06 20:41:04)

  SvaraRadera
 6. vad jag kan utläsa av gun ek:s blogginlägg verkar hon ha ett personligt agg mot Kalle Wikström. vad kan det bero på, olycklig kärlek eller?
  Anmäl >fd malmbergsbo (2009-10-06 16:14:33)

  Skrämmande läsning! Jag har full förståelse för att boende i Malmberget lever efter de villkor och de förutsättningar som LKAB och gruvan skapar - för Malmberget ÄR gruvan med allt vad det medför.

  Men det är otrevligt att LKAB inte tar ansvar för gruvdriftens följder, när det finns risk för skada på egendom (eller på människor) - oavsett om risken är verklig eller om den är upplevd.

  Rädslan måste tas på allvar, och om LKAB aktivt skulle hjälpa de människor som vill lämna orten (eller i alla fall de områden där faktiska eller upplevda risker är en del av vardagen) så skulle det vara en investering i bolagets bild utåt.

  Jag var på väg att flytta till Malmberget för två år sedan. Men vänners beskrivning av deras ångest fick mig att tänka om. Det borde LKAB också göra.
  Anmäl >Andreas (2009-10-06 16:14:19)

  SvaraRadera