Google+ Followers

onsdag 22 juni 2011

Nu kan Repisvaara bebyggas meddelar bossen på MOB, Sture Sundquist.

- den 22 juni 2011, kl 13:29


Inte vet jag, Men nog känns det precis som om det är optimisttid, som Gällivare kommun och LKAB har ställt in sina klockor på.

Bebyggelse på Reepisvaara är allra minst två år fram i tiden. Lite knepigt att förstå. Redan nu finns det väldigt många olägenheter med de eskalerande skalven och rätt otrevliga händelser, som finns bakom knuten där det inte ens tycks finnas någon framförhållning eller planering. På dem verkar det som om olägenheterna inte existerar. Trots att nu t.o.m. Apotekets i Malmberget personal fått fri lejd ur infernot redan till hösten.

Dessutom tänker LKAB i en allt och betydligt snabbare takt driva på gruvdriften. Det är gruvjättens marknad på världsmarknaden. Men definitivt inte de drabbade ortsbornas, där den sociala tryggheten slås i bitar och ovissheten tär alltmer.

Ser man till de sista skalven bara under det här innevarande året, där man överskridit det tillåtna, t.ex. Lövberga och adresser i Östra Malmberget. Sammantaget med den prekära bostadsbristen som redan är. Då har jag väldigt svårt att tro, att det finns den här optimisttiden som Gällivare kommun och LKAB har siktet inställt på.

Inte andas man heller vad det är för planer för Östra Malmberget mer än att de skall hänga kvar under dylika förhållanden. Nog känns det konstigt, att LKAB uppger att det finns en fortlöpande planering med Gällivare kommun, medan kommunalrådet Tommy Nyström säger precis tvärtom. Strypkopplet dras åt och industristaketen tornar upp sig, samtidigt som skalven ökar i styrka.

Dessutom kommer hela Östra Malmberget, att bli instängslat där bara en farbar och rörelse i riktning mot Gällivare kan ske. Är det verkligen acceptabel boendemiljö som LKAB erbjuder de boende? Ser man till de kriterier som gällde i Stockholm när södra länken skulle till, kan man inte ens tro att detta sker inom samma rike och regering!

Myndighetstjabblet fortsätter också och LKAB behöver varken redovisa rasvinklar, eller bekymra sig över de olägenheter som de utsätter ortsbefolkningen för. Det hela har numera kommit att handla om "tro": man tror inte... Mer maktfullkomlighet och maktmissbruk är svårt att uppbringa.

Inte vet jag men sedan jag startade den här bloggen midsommarhelgen 2008 har steglängden varit av högst olika mått de här parterna emellan, Gällivare kommun och LKAB. Inte bara det. Det gemensamma ansvaret och planeringen lyser alltjämt med sin frånvaro. Än mer bekymmersamt blir det när de normala beslutsvägarna med KS är tilltäppta och de övriga partierna är akterseglade i beslutsgångarna. Stundens allvar är kringgärdad med "sekretess".

Det verkar mer som om socialdemokratisk partipolitik kommit att handla om ett ego, JAG, istället för ett samlat vi. Det är ungefär som Sveriges Lagboks begynnelsetext börjar med: Vi FRIEDRICH, etc. göre veterligt; att ehuruväl våre höglovlige företrädare..... Allt med datering 23 januari 1736.

Medborgarna har också pekat ut de platser som ska ersätta gymnasieskolan och idrottsanläggningarna, som idag finns i Malmberget och som måste vara klara 2020.

- 2020? tänker jag och känner mig ännu mer tvivlande, eftersom bostadsbristen och situationen redan är högst prekär och de akuta olägenheterna sannerligen inte saknas.

Det kostsamma konsultvisionsarbetet är inte sjösatt. Men det är väl den trenden i dagens Sverige. Regeringen hade väl använt obegripliga 197 miljarder till konsulter för att saluföra regeringens budskap, inte bara ökat regeringskostnaderna med en summa som jag både glömt och sannolikt förträngt. Av det hela kan man bara dra en enda slutsats: Det är konsulternas och de redan välbeställdas marknad som råder. Medan vård, skola, omsorg och största delen av medborgarna inte ens längre kan garanteras det basala här i tillvaron.

Den enda vision som snart verkar rimlig att kunna sjösättas i Gällivare kommun, är av samma typ av hemlöshet, som används i USA där man också helt tappat greppet:
http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet/kategori/utrustning.php?aid=651

Men det är klart "förtätningsvisionen", kanske bara har varit felstavat i kommunens visionsarbete. Det kanske egentligen stod "FÖR-TÄLT-nings-Visionen". Med de fiffigt båda tolkningarna som går att göra med ordet "för".

Tält är ju onekligen långt överlägset! Staten kan tjäna in ännu mer pengar på sin rovdrift i det eget ägda gruvbolaget LKAB. Fasen vet om det inte slår statens andra bolag, SJ och Vattenfall, med hästlängder.

Mera FÖR-TÄLT-nings-Visioner

Undra "vars" man sitter och sippar på en Latte här?

1 kommentar:

  1. kommunen satsar på konsulter och en liten inre krets som bestämmer och det får de göra relativt ostört
    Anmäl >Iakttaget (2011-06-26 11:11:09)

    SvaraRadera