Google+ Followers

onsdag 30 december 2009

Nu börjar det bli trångt om saligheten

den 30 december 2009, kl 04:13


bland kandidaterna till titeln "Årets rikspucko".

Mycket har jag läst & hört, när det gäller Malmbergsfrågan, men katten vet om inte det här är det värsta trots allt:

http://www.sr.se/cgi-bin/norrbotten/nyheter/sokresult.asp?first=1&last=13&from_date=1990-01-01+00%3A00%3A00&to_date=2009-12-29+13%3A25%3A50&page=1&intUnitID=209&programID=209&nyheter=&Artikel=3331010&strSearch=boverket

Vore det inte enklare att låta farbror bergmästaren börja åka rullskridskor uppe på loftet istället? Eftersom han inte har förstått att här står samtliga inblandade parter inför något helt unikt, inkl. Bergsstaten själva, som faktiskt inte levt upp till det som de borde ha gjort. Men jag kan inte sluta att undra vart han har befunnit sig medan debatten och gruvbrytningens påverkan har pågått som bäst?

Vidare värst påläst är han inte heller om problematiken, som Boverket redogjort för. Därför att Bolagsområdet omfattas inte av någon detaljplan och vad gäller Elevhemsområdet lät kommunen själva upphäva detaljplanen. Det är som att köra bil utan ratt. Men vad vet jag han kanske inte ens har körkort, så att han förstår problematiken.

Självklart måste man ändra lagen, som Boverket påpekat, så att den anpassas till de faktiska och rådande förhållandena och med tanke på rättssäkerheten för den enskilde medborgaren. Bergsstaten själva har dessutom utökat den tillåtna påverkan! Vad säger det om deras egen kompetens? Eller är det så att de nu också påstår att de också är inkörda på materialutmattning och psykosocial miljö?

Farbror bergmästarens påstående om att Boverket inte har satt sig in i verkligheten tillräckligt, ger jag inte mycket för, med tanke på hans egen framfart i egenskap av myndighetsperson. Han verkar helt glömt bort vad resten av Malmbergets berggrund består av, förutom järnmalmskropparna.


Obestridligt är det så att han haft tillgång till LKAB:s deformationsprognoser. Jämför man tidigare karta ingår inte ens hela Elevhemsområdet i beviljad koncession trots att rasrisken täcker hela området. Jag hävdar att han aktivt och med berått mod låtsas som om det inte blir några skador utanför koncessionsområdet. Den tilltagna säkerhetsmarginalen på 100 meter, när han beviljar koncession räcker naturligtvis inte alls. Det ser man när man jämför beviljat koncessionsområde med LKAB:s egna deformationsprognoser på deras egen hemsida. Läser man då vad Boverket skriver om ännu inte beviljad koncessionsområden vid t.ex. kyrkogården, kan man inte bli annat än bekymrad.

Inte vet jag om jag lider av någon allvarlig åkomma, men nog verkar det som om LKAB struntar i att ansöka om markanvisning. Senast vid avspärrningen av Bergmansgatan. Till det måste de rimligen haft bergmästarens tysta medgivande för att inte tala om "heta linjen" till kommunhuset. Vilken lag stödjer sig bergmästaren även i det fallet på? Skriven när då?

Det hade sannerligen varit av vikt och värde att veta vilka rasvinklar som LKAB håller sig till i förhållande till bebyggelsen i Malmberget. Är det någon som kan svara på den frågeställningen, har den vunnit priset för "Årets civilkurage".

Själv undrar jag varför LKAB inte vill deklarera dessa rasvinklar? Betraktar man deras fina staplar av den ena malmkroppen efter den andra i Malmberget, ser det ut som ett plockepinnspel med en massa öar som simmar omkring mitt emellan dessa lutande staplar. Inte vet jag men nog ser det allt ut att vara ungefär en lång spottloska mellan de olika malmpelarna/rasvinklarna och bebyggelse. Då har ändå inte nämnts grundvattenproblematik, längsgående sprickor, hålrum som håller på att rasa in etc.

Hur det ens är möjligt att man skulle få förlägga en sådant plockepinnslutande miljöfarligt, tungt industriområde mitt bland bebyggelse är för mig en gåta, eftersom det inte tycks finnas någon dylik lagstiftning, som öppnar upp för den möjligheten.

Min tidigare idéblogg om att omforma hela Malmberget till en äventyrsgolfbana med linbaneverksamhet etc. var nog egentligen inte så idiotisk, när man betraktar vad t.ex. City Move kom fram till, liksom nu även Boverket. Hus på medar verkar inte heller något att ringakta, därför att bergmästaren, himselves, ger verkligen flatheten ett ansikte. Under tiden förväntar sig bergmästaren, att människorna som hamnat mitt emellan hans "kännedom på väg att förbättras" och verkligheten är de som skall bekosta notan och trots att hela denna gruvbrytning vilar på en tämligen instabil grund av sura vulkaniska bergarter, vilket i sig kräver ytterligare försiktighetsåtgärder!

Den där sista passusen verkar bergmästaren helt ha glömt bort i sina kunskaper. Med tanke på bergmästarens medgivanden vid beviljande av koncession känns det hela än märkligare och någon form av höga insatser i rysk roulette med människors varande. Man kan också undra när SGU skall vakna till liv och fullfölja sitt uppdrag. Det är trots allt de som innehar vågmästarrollen "av riksintresse" och inte LKAB eller Gällivare kommun.

Miljödomstolen å sin sida beslutade, att LKAB skall utreda omfattningen av de sättningar och deformationer av markytan, som kan komma att uppstå utanför det instängslade området i Malmberget vid sökt produktion, med särskilt fokus på bostäder. Utredningen och LKAB:s förslag till villkor skall redovisas till miljödomstolen senast 31.12.2009.

Jag kan inte låta blir att fundera vad LKAB kommer att skriva till Miljödomstolen, med tanke på budbärarens irrfärder runt bland stugorna och bergmästarens inställning, där han har stretchat på sina medgivanden, likt ett väl utsträckt karuschaband. Kan det månne låta:

"Tja, vad oss anbelangar kör vi på så länge inte markdeformationen överstiger "Gropens" djup. Gällivare är placerad i en grop, mellan Kungsryggen och Dundret, så varför skulle det vara något mer annorlunda med Malmberget, eller Koskullskulle?"

3 kommentarer:

 1. Det finns 6 kommentarer.

  De där staplarna har jag glott på många gånger. De är så avslöjande. Det hänsynslösa gruvbolagets miljöfarliga verksamhet vid Malmberget är av funna fakta att döma så unikt miljöfarlig och påverkande att det måste kamoufleras för att Staten ska kunna suga rikedomarna. Det finns nämligen gränser. Stopplag också. Om gigantiska hålrum under Mbgt visualiserades så att det som staplar döljer tydligt framgick skulle de nog bli väldigt få som gnäller över att malmbergare gnäller. Om rasvinklar ritades in skulle ingen gnälla på malmbergare. Bortsett från en handfull undantag.
  Anmäl >Bergmästaren gillar nog staplarna (2009-12-31 13:51:42)

  David Bergård och hans chef på Länsstyrelsen ligger också bra till för utnämnelsens 1:aplats. De har gett upprepade dispenser för LKAB och den ej fungerande reningen i MK3. Vi Kommun invånare får leva i Förgiftningen (Värst i Kullen och MBGT förmodligen). Att de sover gott om natten är en gåta för mig?. Men det är väl så att 2:a klassens medborgare kan offras för en större välmående massa. På andra plats ligger vår tafatta fullständigt menlösa kommunledning som i vanlig ordning vänder andra kinden till när LKAB daskar till. På 3.e plats ligger våra kära innevånare i hela kommun som i vanlig anda aldrig varken fattar något eller kan engagera sig för att göra samhället bättre att leva i för alla. Kanske inte konstigt att de som vaknat och inser sanningen inte vill bo kvar här?.
  Anmäl >Fler kandidater! (2009-12-30 12:21:05)

  SvaraRadera
 2. Det är inte några brister i minerallagen om den bara tillämpas. Boverket törs inte påtala detta utan valde denna variant av kritik om fel i lagen. Tänk er ett statligt verk påtalar att ett statligt gruvbolag med hjälp av en sakmyndighet och regeringen inte följer lagen.

  Varför tror ni att Malmfältsgruppen bildades med främsta uppgift att underlätta, koordinera gruvans utbredning in under samhället. Bergmästaren med flera beslutsfattare ingår i Malmfältsgruppen.
  Anmäl >bloggläsare (2009-12-30 11:06:27)

  Bra att detta kom fram i ljuset !
  Anmäl >Ej förvånad (2009-12-30 10:32:33)

  Skulle gissa på att han svarar på detta sätt med tanke på hur hans ställningstagande varit gentemot invånare som tagit kontakt med honom.

  Vad har karln att förlora på boverkets förslag = Jo då kan han o LKAB inte längre fortsätta att dra stängsel hur som helst i Malmberget utan att det får ek. konsekvens för LK.
  Förstår inte på vad sätt Bergstaten påverkas negativt av att minerallagen ändras/utvidgas enligt Boverkets förslag.

  Mycket och ytterst MÄRKLIGT svar som eg bara påvisar varför LKAB kan göra som de vill i Malmberget-

  Han har inte förstått ( eller vill inte förstå som är mer rätt att påstå) boverkets rapport och förslag.

  Nog känner han till problemen alltid då många kontaktat honom men han har tom tagit ställning för att gruvan inte orsakar sprickbildning i husen i Malmberget.
  Anmäl >Ej förvånad (2009-12-30 10:29:20)

  SvaraRadera
 3. Ja man blir mer och mer bekymrad. Det är så tragiskt att de människor som ska se till och värna den lilla människan inte gör sitt jobb utan slickar storfinansen i röven!!
  Anmäl >Gasso (2009-12-30 08:48:46)

  SvaraRadera