Google+ Followers

lördag 31 juli 2010

Miljö- och byggnämndens skärpta krav på LKAB

- den 31 juli 2010, kl 18:35

förstora
kom sannerligen inte en dag för sent. Även om det inte kom som någon överraskning precis.

Miljö- och byggnadsnämnden valde alldeles nyligen, att lyfta vägfrågan till de ordinära beslutsvägarna, istället för det som nu alltför länge praktiserats av kommunalrådet. I våras stack Ulf Normark fram nosen och ställde sig frågande till riktigheten av, att barnen i Koskullskulle lever, bor och leker i en miljö där rikliga inslag av svart "materia" blir påtagligt synligt i snön.

Det är inte svårt att förstå varför LKAB nekat till vidare undersökningar och utredningar i miljödomstolen. Det som blir svårare att förstå är att LKAB, genom sin advokat, kan få vara de som håller i taktpinnen.

Hittills är det enskilda personer, som stått för "motståndet" i miljödomstolen. Det har fått mig att sucka djupt och skaka på huvudet. Det har varit illa, riktigt illa och har i förlängningen betytt att de kommunala skattebetalarna i Gällivare kommun lämnats därhän, att klara sig bäst de har kunnat. De politiskt valda har valt att sänka blicken, inte agera och i bästa fall överlämnat frågeställningen till "statens egna tjänstemän", dvs. länsstyrelsen eller bergsstaten, därför att kommunen och dess politiker saknat kompetens i frågan!

Därför, just därför är det med stor glädje som jag läser de sista nyheterna. Nu har människorna äntligen fått hjälp ifrån det håll, där hjälpen rimligen borde ha kommit massivt ända från allra första början: Från de kommunalt folkvalda politikerna!

Miljö- och byggnadsnämnden har också lyft fram situationen med saneringen av de gamla gruvorna, som bara lämnats vind för våg och som nu måste saneras på kommuninnevånarnas bekostnad.

Jag lyfter därför än en gång på hatten för Ulf Normark. Han, miljö- och byggnadsnämnden i Gällivare kommun, tycks i nuläget vara de som insett allvaret i helhetssituationen och därmed satt ner foten. Hit men inte längre. Nu måste LKAB komma till förhandlingsbordet innan man överhuvudtaget kan möta LKAB:s behov och önskemål.

I Sverige har vi den praxis/tågordning, att man har politiskt ansvariga inom kommunerna dvs. lämnat möjligheter för de enskilda kommunmedborgarna, att kunna påverka sina livsbetingelser. Det är de kommunala politikerna som skall tillvarata kommunmedborgarnas intressen. Struntar de lokala politikerna i att tillvarata dessa befogenheter/rättigheter, har kommunpolitikerna med öppna ögon faktiskt missbrukat sin ställning och därmed infört en mycket olycklig form av diktatur. Därför att som enskild medborgaren har man väldigt små ekonomiska möjligheter, att föra enskild talan mot staten och i synnerhet mot ett statligt företag, som i princip har all draghjälp och ekonomiska möjligheter.

Staten och LKAB har genom länsstyrelsen, bergsstat m.fl. ett solklart övertag mot den enskilde. Dessa myndighetspersoner är statens egna "tjänstemän", som är satta att sköta statens angelägenheter i första hand.

Det var väl ungefär som fd. statsministern Göran Persson i princip sa vid ett Malmfältsdelegationsmöte:  

"Stäm oss bara, vi har bra advokater"!

Tja, nu var det inte riktigt så han sa, men han sa:

"då träffas vi i domstol".

Dvs. om kommunpolitikerna skulle ställa krav gentemot det statligt ägda LKAB. Det satte också fingret på problematiken med Malmfältsdelegationen. Den är enbart till för att underlätta för LKAB:s gruvbrytning, inget annat och det har också bekräftats av kommunpolitikern Lars Alriksson (M), som på den tiden satt med i Malmfältsdelegationen. Han har klargjort men också gått igenom gamla handlingar för att sätta fingret på vart det gick snett.

Allt det här tycks fortfarande ha gått kommunalrådet fullständigt förbi, eftersom han uppenbarligen är villig att tillvarata LKAB:s intressen i första hand och de egna väljarnas/kommunmedborgarnas i andra hand.

Starkt av Ulf Normark att inte bara lalla med S-kommunalrådets maskopi med LKAB, även om Normark därmed riskerar att hamna ute i kylan inom de egna S-leden.

Jag kan bara hoppas att resten av kommunens politiker, oavsett partifärg, väljer att ställa sig bakom Ulf Normarks krav och därmed återupprättar kommuninnevånarnas lagliga rättigheter och medborgarstatus.

Kraven är dessutom inte mer än rimliga, med tanke på vad som förekommit i miljödomstolens handläggning, som hela tiden utfallit till LKAB, dvs. statens favör. Trots att inte oväsentliga hälso-, psykosociala- och ekonomiska skäl för den enskilde medborgaren har påtalats. Bara just därför kan absolut inte mer överlämnas till myndigheternas godtycke. Nu krävs att de lokala politikerna förstår sitt ansvar mot de kommunala medborgare, som de i första hand är satta att företräda. Det här är sannerligen inget godtyckligt race, som de kommunala politikerna har blivit utvalda av sina kommunmedborgare att sköta.

Varje uppdrag man får och där man har ansvar över andra människors väl och ve, bör sannerligen genomsyras av både etik, moral och sunt förnuft. Kan man inte göra det helt på egen hand, skall man påkalla regeringens uppmärksamhet på behovet av att tillkalla expertishjälp för att reda upp den problematiska situation som faktiskt har blivit genom det statligt ägda LKAB.

Även om LKAB:s gruvbrytning är av "riksintresse" är det inte så, att den enskilde medborgarens därmed är utan rättigheter.

http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=5510824

2 kommentarer:

 1. Debatten startad av Mycket starkt av ULF !
  Startad: 2010-08-01 07:31:02

  Det finns 4 kommentarer.

  Signaturen: "Inte får vi några lån till att bygga nya hyresrätter i dagsläget. Våra fastigheter i Malmberget kan inte belånas. Det har varit lånestopp de senaste 10 åren för hyresfastigheter i centrala Mbgt"

  Du tar upp en nog så viktig frågeställning, som politikerna, makthavarna och LKAB ännu inte svarat på. Antagligen för att de försöker slinka undan, inte vill bekänna färg, inte vill upplysa folk om hur allvarligt läget egentligen är.

  Det politiska etablissemanget i Gve kn kan göra mig minst sagt bekymrad och förundrad.

  Jag kommer att återkomma i en ny blogg om denna problematik, lite längre fram. Jag inväntar bara ett par viktiga uppgifter, innan jag skriver om det.
  Anmäl >Gun (2010-08-06 13:19:26)

  Bra tänkt och skrivet Gun !
  För mig som är äger hyresfastigheter (privata) i centrala Malmberget så är det en mkt svår kräftgång jag ser framför mig. Naturligtvis vill jag behålla mina hyresgäster till det nya "Malmberget".Men hur ska jag kunna bygga nya hyreshus som de ska kunna bo i ? Lkab måste betala för mina fastigheter i Mbgt först innan jag kan ens söka lån och bygglov till nya lägenheter. Det tar ca 2 år att få igenom allt med bygglov, detaljplaner, lån osv. Kommer Gällivares banker att bevilja lån till oss gamla fastighetsägare till nya hyresfastigheter ???
  Anmäl >Inte får vi några lån till att bygga nya hyresrätter i dagsläget. Våra fastigheter i Malmberget kan inte belånas. Det har varit lånestopp de senaste 10 åren för hyresfastigheter i centrala Mbgt (2010-08-04 20:16:35)

  SvaraRadera
 2. Ja, det glädjer mig verkligen, Bror Wennström!

  Nu vill det bara till att resten av det politiska etablissemanget i kommunen sällar sig till samma led och gör gemensam sak för att ordna upp situationen. Soloåkarnas tid är förbi om man vill rädda kommunen från ännu mer utflyttning och skatteförluster, dvs. en mindre trevlig framtid för dem som blir kvar.

  Bra och saklig blogg du dessutom skrivit.
  Anmäl >Gun (2010-08-01 19:31:41)

  Jag kan glädja dig Gun. Med att jag och mitt parti SKP helhjärtat ställer oss bakom Ulf Nordmark och Miljö-Byggnämnden.
  Anmäl >Bror Wennström kommunpolitiker (2010-08-01 07:31:02)

  SvaraRadera