Google+ Followers

onsdag 3 november 2010

Märkliga affärer i olika delar av landet, väcker olik uppmärksamhet.

- den 3 november 2010, kl 10:59

förstora
När Göteborgs kommun säljer fastigheter för en tredjedel av taxeringsvärdet, sparkas stadsjuristen och ännu är väl inte sista ordet sagt i den "affären".

Det blåser tornadovindar inom politikerkåren som kräver insyn i muthärvor som uppdagas. Det sparkas anställda till höger och vänster, även de som uppdagat muthärvorna sparkas.

Mjae, sparkas är väl kanske inte det rätta ordet, men det får samma innebörd, eftersom de inte får förnyat uppdrag. Visserligen vill maktpartiet S även i den här kommunen lägga locket på, men si det tycker inte stadsåklagaren Nils-Eric Schultz. Han har en helt annan åsikt.

I Gällivare kommun väcker samma sak inte ens frågeställningar hos revisorerna, när enorma markytor och byggnader slumpas bort dvs. är att betrakta som mer eller mindre gåvor, med tanke på priset. Man ger bort och köper själv dyrt. Man fortsätter att klappa på axeln och ge förnyat förtroende för de som mörkar och förhandlar i lönndom och säljer ut människor över deras huvuden till det statligt ägda LKAB.

Det finns bara en enda likhet mellan dessa två kommuner och det är miljönämndens flathet och högst märkliga beslut. De silar mao mygg och sväljer kameler.

Och inte är det på det hela taget något nytt under solen.

4 kommentarer:

 1. Debatten startad av Hoppfull blivande tomtägare
  Startad: 2010-11-04 06:10:01

  Sidor: < 1 2 >

  Det finns 11 kommentarer.

  Till skydd för människors hälsa får kvävedioxid efter den 31 dec 2005 inte förekomma i utomhusluft med mer än
  1. i genomsnitt 90 mikrogram per m3 luft under en timme (timmedelvärde)
  2. i genomsnitt 60 mikrog per m3 luft under ett dygn (dygnsmedelvärde)
  3. i genomsnitt 40 mikrog per m3 luft under ett kalenderår (årsmedelvärde)
  Värdet som anges i första stycket 1 får överskridas 175 ggr per kalenderår förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 200 mikrogram per kubikmeter luft under en timme mer än 18 ggr per år.
  Värdet i första stycket 2 får överskridas 7 ggr per år.
  Krävs följaktligen stadigvarande mätningar. Utrustning finns som kontinuerligt arbetar.
  Anmäl >Förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft Ex paragraf 4 Kvävedioxid och kväveoxider (2010-11-05 10:45:06)

  Varje kommun ska kontrollera att miljökvalitetsnormerna i paragraferna 4 till och med 9 uppfylls inom kommunen.
  17 paragraf Kommunerna ska genom Internet, press eller på annat lämpligt sätt informera om koncentrationerna av kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar, arsenik, kadmium, nickel och bensapyren. Informationen ska alltid innehålla uppgifter om
  1. överskridanden av de föroreningsnivåer som anges i miljökvalitetsnormerna,
  2. överskridanden av tröskelvärden för information avseende svaveldioxid och kvävedioxid,
  3. vilken bedömning som kommunerna gör i fråga om överskridanden, och
  4. eventuella följder för människors hälsa.
  Den information som avses i första stycket ska uppdateras varje dag.
  Anmäl >Förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft Ex Kontroll av föroreningsnivåer 10 paragrafen (2010-11-05 10:42:52)

  LKAB är den som rår för att luftkvalitetsmätningar enl bl a entydiga Försiktighetsprincipen skall göras i Mbgt Kos och är skyldig finansiera mätningarna. I övrigt inte lägga näsan i blöt. Mätningarna ska göras av pålitlig part, alltså pga omständigheter inte Kommunen själv utan typ respektabla Miljöcentrum. Kommunen låtsas av mycket att döma vara det, men kan absolut inte vara okunnig om lättfattliga Förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer med mera. Mer i följande inlägg.
  Anmäl >Angående märkliga affärer är det Kommunen och självfallet inte förorenaren LKAB som ska se till att strikta mätningar görs avseende luftkvalitet i hårt utsatta Mbgt och Kos. (2010-11-05 10:35:56)

  SvaraRadera
 2. varför kan inte LKAB lösa in de fastigheter som har en hel del skador på mark och hus i centrala Mbgt först ?
  Nej, först ska de lösa in sina egna, FABs, fastigheter. Dessa som det inte finns några skador på. Därefter, okänt antal år, ska kommunens och privata fastigheter lösas in. De får då bygga nytt eller inte ???
  Har Gällivare Kommun planerat för dessa fastigheter. deras planerare Yngström säger till NSD att Gällivare ska förtätas, dvs inga nya områden ska skapas. Hur många områden finns kvar då inom Gällivare, dvs grönområden ?
  LKAB ska först ha mark till 200 lägenheter. Därefter kan övrigas fastigheter planeras...eller inte ?
  Anmäl >Kommunen planerar inte för hyreshus, trots att tusentals snart är bostadslösa - gruvan ska fram... (2010-11-05 10:19:09)

  Undrar om fler än herr Tano på miljökontoret har kvar sina tjänster på LKAB ? Hur många av politikerna är bara "tjänst-lediga" från sina riktiga jobb på LKAB ?
  Anmäl >miljökontorets anställda är tjänstlediga från sina befattningar på LKAB (2010-11-05 10:10:46)

  Köper dyrt och säljer billigt! Kommunens slogan i markaffärer! Vassara älvs tomt inköp 1,7 milj.? Lkab förvärv mellanomr. 1 sv. krona, av kommunen.
  Angående Miljönämndens flathet, mikljönämnden är genom KF-beslut i Gällivare blivit en "gisslan" underställd den fantastiska hemliga klubben kommunstyrelsen som leds av den munkavle-sekretessdigaren Tommy Nyström i riktning till F-B och dess konsultionära förgreningar, varför inte en "Venedigresa" i utbyte, det är inte långt till BARGA i IT-lien!
  Anmäl >Bror Wennström (2010-11-05 03:19:11)

  Fullt hus i aktivitetshuset blev det när Berggård från länsstyrelsens tillsynsmyndighet för gruvverksamheten besökte Koskullskulle, står det i NSDs artikel.

  Mitt svar till dig är att jag har skrivit många gånger om den mycket obehagliga situation som gäller barnen, eftersom barn tål miljögifter mycket sämre än vuxna. Den ende som detta bekymrat är barnläkaren vid Gve lasarett (redan för flera år sedan skrev NSD om det). Det bekymrar inte miljönnämnden i Gve kn, kommunalrådet,soc, miljöministern, näringsministern, miljödomstolen, Berggård Länsstyrelsens ansvarige, stadsministern, eller för den delen regering och riksdag och fö det specialdep, som skall tillvarata barnens intressen BO. De lever alla i en drömvärld där de inte inser, att de inte lever upp till barnkonventionen på någon punkt
  Anmäl >Gun (2010-11-04 21:49:15)

  SvaraRadera
 3. Nyfiken
  byggnader inkl. mark på industriområdet från kommunen till LKAB.

  Men även på andra sidan inkl. tomtmark, gamla bryggeriet. Hade kommunen istället själv tagit hand om det och gjort om till massor lägenheter hade nog bostadsläget sett annorlunda ut. Gammal tegelbyggnad hade haft alla förutsättningar, istället slumpades det bort och förfallet fick pågå.
  Anmäl >det har skett mycket konstigt (2010-11-04 19:38:06)

  Vilka byggnader har slumpats bort?
  Anmäl >Nyfiken (2010-11-04 13:49:26)

  Hoppas att malmbergstösen Gun skriver om mötet. Giftutsläppen till luft från pelletverken var också på tapeten. Som jag uppfattade det överslätade Berggård, påstod dem vara harmlösa. Men varken han eller någon annan vet det som krävs om halter i luften eftersom regelrätta komplexa mätningar aldrig skett. Han undvek även att nämna att barnen tål luftföroreningar mycket sämre än vuxna och att gränsvärden skall skydda barn som är mkt känsligare än barn i allmänhet. Kommunen låtsades vara ovetande om sin skyldighet att mäta luftkvalitet.
  Anmäl >Fullt hus i aktivitetshuset blev det när Berggård från länsstyrelsens tillsynsmyndighet för gruvverksamheten besökte Koskullskulle, står det i NSDs artikel. (2010-11-04 11:13:14)

  SvaraRadera
 4. Naturligtvis antar jag som stående i kön till en tomt på söderberghs kullar att jag får den gratis eftersom GVE kommun skänker bort halva mellanområdet till LKAB. Rätt ska väl vara rätt, eller...
  Anmäl >Hoppfull blivande tomtägare (2010-11-04 06:10:01)

  SvaraRadera