Google+ Followers

torsdag 21 maj 2009

Mail från Maud Olofsson Näringsdepartementet

den 21 maj 2009, kl 01:31


REGERINGSKANSLIET
Näringsdepartementet

Näringsministern

N2009/205/Brev

Hej Gun!

Tack för ditt brev med dina synpunkter på hur vänner och anhöriga upplever situationen i Malmberget med anledning av LKAB:s gruvdrift på orten. Jag blir bekymrad av att läsa detta, varför jag vill svara dig följande.

LKAB är ett helstatligt bolag som utvecklats mycket positivt under åren vilket varit till stor nytta för samhällena i Malmfälten, företagandet, de boende i regionen och anställda i bolaget. Enligt min uppfattning har LKAB skapat optimism och framtidstro i regionen. Genom bl.a. stora investeringar i gruvdriften skapar LKAB förutsättningar för en fortsatt god utveckling och därmed möjlighet att leva och bo i regionen. Givetvis är jag medveten om att detta på olika sätt påverkar människor som bor i samhällena i Malmfälten. Det är min förhoppning att LKAB på bästa sätt agerar i den nya situationen så att det råder harmoni mellan bolagets positiva ambitioner och människors möjligheter att bo i regionen. Jag vet också att LKAB har satt upp en speciell organisation med en person i koncernledningen som enbart arbetar med samhällsfrågorna.

Jag vill också informera dig att de frågor du tar upp i ditt brev är av operativ karaktär där ledning och styrelse har det yttersta ansvaret. Jag kommer att ta upp detta i den s.k. Malmfältsgruppen, där samtliga berörda parter i strukturomvandlingen i Malmfälten deltar, för att höra hur de ser på det du tar upp.

Avslutningsvis har jag förstått att det i regionen råder stor enighet om betydelsen av fortsatt gruvdrift i Malmfälten. Pågående och kommande strukturförändringar måste givetvis skötas på bästa sätt för de människor som påverkas av gruvdriften.


Stockholm i maj 2009
Med vänlig hälsning


Maud Olofsson

-------------------------------------------------------------------------
Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70
Telefonväxel: 08-405 10 00
E-post: registrator@enterprise.ministry.se
Webb: http://www.regeringen.se/naring
-------------------------------------------------------------------------
Ni som läser min blogg förstår säkert vad som stått i mitt mail till näringsminister Maud Olofsson dvs. samma saker som har framkommit i mina bloggar om LKAB kontra Gällivare kommun. Mail till näringsdepartementet sänds iväg från deras hemsida och inget som går iväg från min egen mailbox och också är anledningen till att jag inte kopierat in mitt eget mail.

Intressant blir dock att se hur detta hanteras i Malmfältsgruppen och nu är det faktiskt på tiden, att det blir full insyn i vad som sker vid dessa möten och hur valserna dras, med tanke på det fullständigt oacceptabla läget ur många aspekter. LKAB själva anser sig vara de inkännande och kunna hantera situationen. Det som sker i miljödomstolen och i kommunen i övrigt talar för, att det rimligen inte kan vara så det verkligen förhåller sig.

De levande och döda i Malmberget är lämnade åt sitt öde och som om det inte kunde räcka, detta kommer på sikt, att bli kännbart för Gällivare kommuns skattebetalare, om läget inte dramatiskt förändras och LKAB tar sitt fulla ansvar.

3 kommentarer:

 1. Det finns 8 kommentarer.

  bedragen kommunmedborgare.

  Med tanke på det här beslutet utgår jag ifrån att det finns ännu flera avtal med LKAB, om det inte gjort några fastighetsregleringar, eller avstyckningar. Men Myråsen heter Gällivare 12:248. Det länkade avtalet är del av Gällivare 12:74 och är enligt beslutet också Myråsen. Fråga är vad det är för summor som gäller även i det här avtalet.

  Naturligtvis är det av vikt och värde, att man inte stoppar samhällsomvandlingen, som är helt nödvändig att den sker så snabbt som möjligt. Men med tanke på LKAB:s ovilja att ta ansvar för sin framfart med kommunmedborgarna och de utsatta människorna i Malmberget, finns det nog all anledning, att bevaka hur det här sköts. Det är knappast meningen att Gällivare kommuns skattebetalare skall vara någon mjölkko till LKAB.
  Anmäl >Gun (2009-05-24 21:46:30)

  Ett genomförandeavtal mellan Gällivare kommun och LKAB godkändes enhälligt av kommunstyrelsen 2008-06-10 § 138.

  Länk

  Det är hela styrelsen efter detta beslut som har fingrarna i syltburken därav mörkandet. Att inte den fria pressen har skrivit om detta! Är det den heliga babyn som spökar och styr i bakgrunden?
  Anmäl >bedragen kommunmedborgare (2009-05-23 22:30:59)

  SvaraRadera
 2. Vem på Kommunen är det man ska vända sig till för att kunna beställa dem ? -

  Inte vad jag vet. Vet att det fanns ett reportage där Rupert Stenström vänt sig emot det, men om han sitter i KS vet jag inte, han återfanns iaf på M:s vallistor.

  Men det är väl bara för er som bor där, att hoppa in på kommunalkontoret och läsa de protokoll, som finns kring tiden för det här besluten. Gamla protokoll från kommunstyrelsen finns inte på webben längre. Jag läser dem när jag kommer upp, det är alltför tunggrott att fiska i det härifrån.

  Jag ser framåt och hoppas på en mycket snar förändring, det finns positiva inslagna trots allt. Men man behöver nog öppna de svenska ögonen för vad som sker i Malmberget. Botaniserar därför istället i malmfältsgruppen och med positiva vibbar.Ny blogg kommer snart.
  Anmäl >Gun (2009-05-23 11:04:46)

  Hej Gun, finns det någon inom kommunen som kritiserat eller haft några synpunkter om att ge dessa gåvor ?
  Har de kommit sådana synpunkter överhuvudtaget ?
  Anmäl >Vem på Kommunen är det man ska vända sig till för att kunna beställa dem ? (2009-05-22 09:56:18)

  Man kan beställa avtalet genom kommunens registrator.

  Handlingen heter "Genomförandeavtal" 2007-01-28
  Anmäl >Fabian (2009-05-21 19:39:06)

  SvaraRadera
 3. Vi behöver all hjälp vi kan få här i Malmberget och det engagemang du gör för oss är ovärderlig.
  Vi får hoppas att fler och fler börjar vakna och förstå hur illa ställt det är. (Skulle vara intressant och se skrivelsen du gjort till Maud), du är ju utan tvekan en av de bättre att förmedla dina budskap skriftligen...
  Anmäl >Tack för din hjälp GUN (2009-05-21 19:08:19)

  Jag antar att du menar Tallbacka dvs. Gällivare 12:251 med köpeskilling för 1:- och Bäckåsen Gällivare 12:520 för 1:-. De finns hos Inskrivningsmyndigheten, alltså i fastighetsregistret. Sedan finns det väl andra avtal också t.ex. det här med datering 28.1.2007 som är undertecknat av Tommy Nyström och Lars Alriksson den 8.2.2007. Allt det här är dock allmänna handlingar och vill man kan man helt enkelt vända sig till kommunen och be att få se dem. Det finns ingen sekretess i allmänna handlingar.
  Anmäl >Gun (2009-05-21 18:46:47)

  Hej Gun, var hittar man den allmänna handlingen där granskningen finns om Lkabs skumraskaffären med Kommunens gratis mark ?
  Anmäl >Vart letar man efter dessa ? (2009-05-21 17:29:24)

  SvaraRadera