Google+ Followers

lördag 7 november 2009

Lotta Fogde Luleå kommunikationsdirektör LKAB.

- den 7 november 2009, kl 15:47

förstora
Följetongen LKAB eskalerar och i dagens NSD ställs "vinnarna och förlorarna" upp mot varandra, igen!

"Härska genom att söndra" kallas sånt för och bara den enfaldige går på en sådan illa vald strategi, som LKAB uppenbarligen intagit. Dessutom, denna typ av debattinlägg,
http://www.kuriren.nu/lokala/gallivare_artikel.aspx?ArticleId=5123877&place=G%E4llivare
i Norrbottens-Kuriren borde LKAB hålla sig för god för, att överhuvudtaget ge sig i kast med. Ett debattinlägg som dessutom inte har en svarsfunktion! Budskapet kan knappast vara mer övertydligt än så.

Men munkavelns tid den är förbi. Det är helt enkelt ett illa valt förhållningssätt av LKAB. Lika lite som det är passande att lägga munkavel på människor, som vill ha tid för öppen debatt med LKAB och/eller kommunpolitikerna. Ty, här har hänt alltför mycket i kulisserna, som inte på långa vägar är bra och som kräver möten på lika villkor.

Sanningen, Lotta Fogde, den utspelade sig långt innan din existens vid LKAB. Den press som sattes på husägare boende vid Elevhemsområdet, det vet du uppenbarligen inte mycket om. Vi kunde bl.a. under lång tid i lokalpressen läsa om hur folk vägrade finna sig i att bolaget skulle bestämma om de skulle byta bort sitt billiga boende för en spottstyver i förhållande till vad ett likvärdigt boende skulle kosta. En del husägare hade betalat av sina huslån, dvs. planerat för en trygg ålderdom, för att bara konstatera att helt plötsligt befinna sig i en situation där de förväntades sälja sina villor till priser, som inte stod i relevans till verkligheten.

Idag vet vi att många faktiskt också blev grundlurade av LKAB! Anders Furbecks försvar till det är att "det inte går att backa bandet", det är rena floskler och hans uttalande i radion är också anmärkningsvärt om vad LKAB har för skyldigheter.

LKAB har ingen som helst rätt att försämra boendemiljön för privatpersoner, eller påverka människors privatekonomi, eller hälsa negativt. Det är en rätt som LKAB självsvåldigt tagit sig.

Det är en ständigt omstrukturerad "sanning" som LKAB ivrigt saluför för en alltmer tynande skara. Utvikningarna har blivit alltmer bisarra, eftersom det som nyss sades, det som politikerledningen lydigt nyss framförde å LKAB:s vägnar, har oftast till nästa mediareportage, eller bara någon månad senare, visat sig inte alls stämma. Det är inte det som längre gäller.

Man blir helt enkelt trött av att höra eländet, som mellan varven dessutom hurtfriskt låter om och om igen: "NU skall kommunen och vi ha gemensamma mål". "Nu skall vi ha ett samarbete där vi gemensamt planerar framtiden."

Det här hurtfriska: "Nu skall det minsann bli andra bullar av", eller som i dagens NSD: "Titta här, här har LKAB minsann gjort rätt för sig". Bra att det löst sig för en del. Men tyvärr det räcker verkligen inte! Inte på långa vägar, eftersom det som är rätt hanterat känns som en droppe i havet, när så väldigt många är lämnade åt sitt öde!

Nej, den här typen av botgörare ger jag inte mycket för. Det hela är bara fråga om det ena tomma pratet efter det andra och framtiden tycks ha hunnit ikapp bakifrån.

LKAB:s nya smarta koncept är: "uttröttningsmetoden".

Den funkar!

Det vet alla som försökt att förmå en hantverkare att komma och slutföra sitt arbete.... 8 år senare saknas fortfarande slutförandet. Då har man för länge sedan gett upp och fixat det hela själv. Även om det har inneburit att man fått dubbla kostnader. Betalt på nytt igen, fastän redan betalt förut.

Det hela påminner mer om en förhärdad vårdnadstvist. Där den ena utnyttjar allt vad tyget håller. Medan den andre godtrogne vårdnadshavaren blir grundlurad den ena gången efter den andra. I mitten sitter "barnaskaran" dvs. den drabbade ortsbefolkningen, som är de verkliga offren. De som inte är i närheten av att få Maslows behovstrappa uppfylld. Något som en del har insett bl.a. Boverket, som är starkt kritisk och oroad över situationen. Alla tillhör inte de glada kålsuparnas lag, tack och lov!

Har du, Lotta Fogde när du sitter och fabricerar ett dylikt debattinlägg, en enda susning om:
- Hur många det är som sitter fast i ett Moment 22 av dignitet i Malmberget?
- Hur många som redan lämnat det sjunkande skeppet, där de själva fått ta den ekonomiska smällen, som LKAB har konstruerat för dem?
- Hur många det är som rent ut sagt blivit grundlurade av LKAB?

Börja med den grundläggande kunskapen, då har du mycket att personligen vinna i egenskap av kommunikationsdirektör. Då slipper du stå där i slutändan med skammens rodnad hängande på dina kinder. Visserligen är det ditt jobb, men att som anställd gå i försvar för uppenbara orättfärdigheter, det kan knappast vara något som man är skyldig att underkasta sig som anställd. Även om det viftas med ett vidlyftigt lönekuvert. Det kan inte vara så svårt att se hur illa skött det här är:

LKAB som handhar hela gruvbrytningen förefaller den ena gången efter den andra helt tagna på sängen! Det är rent ut sagt häpnadsväckande. Man startar t.ex. en ny anläggning och verkar sedan komma på: "men ojdå, måste man ha en fungerande rening till den här anläggningen?" Man kör alltså igång något som inte är utarbetat, istället använder man ortsbefolkningen som försökskaniner och begär en förlängning i flera år framöver, att få fortsätta att släppa ut högsta giftklassade ämnen över befolkningen!

Då känns en miljöenkät, med rätt tvivelaktigt innehåll och kvalité, rätt makaber, eftersom inte ens regelrätta prover tas på befolkningen i Koskullskulle och Malmberget, där radon och giftämnen väller över befolkningen, eller att man har en annan markörgrupp från en likvärdig ort någonstans i övriga landet. - Den s.k. miljöenkäten, som miljödomstolen föranstaltat om, kan alla som vill ta del av, eller bemöta, göra vid presskonferensen om rapporten som hålls den 11.11.2009 kl 14 på Nordan.

Men trots dryga 119 år i branschen fixar statliga LKAB inte ens, att leva upp till kvoterna för miljöfarliga utsläpp. Än kommer det som en glad överraskning för LKAB, att Fabian-malmen måste fram!

Men oj då, vilken överraskning!!!

Alltså slängs folk fullkomligt ut på gatan från den ena dagen till den andra och "NU skall vi samarbeta" står där handfallna i kommunhuset och har inga bostäder, eller lösning att erbjuda den utsatta befolkningen. För att inte tala om den här tvärsäkra damen på LKAB, som intygat: "vi vet exakt vart gränserna går", hon hörs inte längre. Det tog lång tid innan LKAB erkände vad malmbergsborna börjat befara:

"Fabianhålrummets tak kommer att rasa in".

- "Men vänta nu, sa den yrvakne, det var ju det som LKAB sade sig ha full koll på och som inte skulle hända!?!"

Konklusion= noll koll!

Kan du, Lotta Fogde, ens i din vildaste fantasi föreställa dig hur du själv skulle hantera ett sådant osäkrat liv: Du vet inte hur ditt boende kommer att se ut, än mindre hur din ekonomi kommer att påverkas av LKAB härjningar. Det ser redan dystert ut därför att hus/lägenheter är i princip osäljbara. Du sitter fast! - Andra som har sina anhöriga och vänner kvar mitt i smeten, mår inte heller så vidare värst bra över hela situationen. "Hjärnstress" heter denna åkomma som följer i dylika spår, därför att hjärnan går på ständigt högvarv. Vi människor har en inbyggd skyddsmekanism inom oss och den är inställd på att fly när vi blir utsatta för någon form av hot. Att mer eller mindre gå omkring med denna funktion uppkopplad är inget att rekommendera.

Det kan knappast vara hälsosamt att uppleva att det egna hemmet blivit ett hot, eller i vart fall ett otryggt boende, istället för den trygga hamn som det borde vara. Det kan få ödesdigra konsekvenser för individen på sikt. Då har vi inte ens tagit i beaktande vad det innebär, att ständigt bli utsatt för skyhöga radonvärden och giftutsläpp, eller risk för att husen faktiskt råkar ut för materialutmattning pga. de eskalerande gruvskalen och de alltmer kännbara sprängningarna.

Sedan ditt påstående, Lotta Fogde: "Angrepp på enskilda LKAB-medarbetare skjuter bredvid målet. Påståenden om att LKAB avsiktligt skulle behandla människor olika, faller på sin egen orimlighet."

- Nej, Lotta Fogde Luleå kommunikationsdirektör LKAB, även där far du med omskrivningar av verkligheten. Det finns nu så pass många samstämmiga uppgifter om hur saker och ting hanterats, att det är ställt utom allt rimligt tvivel, att ditt påstående inte är med sanningen överensstämmande, det står t.o.m. att läsa igen i dagens NSD. LKAB befinner sig dessutom i rättstvister med ortsbefolkningen, men många har bara funnit sig i sitt öde, att ha blivit lurade och försöker ur den sitsen gå vidare med sina liv! Det hedrar inte LKAB!

Du, Lotta Fogde, är naturligtvis även en av de "enskilda LKAB-medarbetare", men sticker du, eller någon annan LKAB-medarbetare ut hakan i ogjort väder, då måste ni också räkna med att det inte kan ske med fortsatt gillande. Man kan bara missköta en sak till en viss gräns, när den gränsen väl är överträdd är den också det. Dessutom är det LKAB:s interna problem, att utreda om "budbäraren" handlar helt efter eget huvud. I detta fall finns bara tre valbara alternativ till förklaring. Det andra valbara alternativet är att det är bristfällig information om uppdragets art och kringliggande lagstiftning. Det sista är att direktivet kommer direkt från LKAB:s styrelserum! Oavsett vilket det än är har LKAB:s styrelse och ägaren själva ansvaret och det skall inte lastas, eller skylas över på omgivningen, eller den drabbade ortsbefolkningen.

Bedrövligt är punkt 2 i debattinlägget, citat: "Vid varje tidpunkt försöker LKAB rikta likvärdiga erbjudanden till alla som berörs av vår verksamhet. Vår absoluta ambition är att vi ska göra rätt för oss och att lösa problemet."


Men tydligen gäller detta inte alla. I dagens NSD kan man åter ta del av den flinka "budbärarens" uttalande: "LKAB har använt sig av 2007 års värden i Gällivare" (ändringen gjord i efterhand eftersom skrivningen har missuppfattats). I Malmberget!!! tänker jag när jag läser det hela och får morgonkaffet i vrångstrupen! MALMBERGET= ett samhälle som LKAB:s gruvbrytning har raserat. Gapskratten måste riktigt eka i LKAB:s styrelserum! Sanningen, Lotta Fogde, är att folk som sålde sina hus redan 2000 inser att de blivit grundlurade av bolaget, därför att LKAB har "råkat glömma bort" att tala om hela sanningen, vad som egentligen gäller: att man har rätt till likvärdigt boende! Dessutom, det finns många drabbade hus som LKAB inte vill köpa eller ersätta! Bevis finns åter i dagens NSD.

"Försöker" blir därför ett märkligt ord, i debattinlägget i NK, eftersom det har framkommit med all övertydlighet, att LKAB verkligen inte har någon "lust att backa tillbaka", eller göra rätt för sig där det är uppenbart, att det blivit tokigt och galet. Hur många fler massmediainslag måste skrivas om folk som kommit i kläm för att LKAB skall förstå? Eftersom inte "budbäraren" kan kommunicera med folk, när han möter dem i tjänsten, utan bara upprepar sitt mantra: "ni visste ju hur det skulle bli". Hur skall man då ta sig ur ett sånt läge? Vem visste vad? Att LKAB skulle lämna ortsbefolkningen i sticket? Nej, vem hade ens kunnat drömma om att det var så här det skulle bli?

Som om det nu inte kunde räcka. Men än skyller LKAB på kommunen och skyfflar över ansvaret på kommunen, än har LKAB dvs. ägaren/staten, inte råd att bidra till någon samhällsomvandling. De olika buden haglar! Men i samma stund så lyfter LKAB uppenbarligen på telefonluren och talar om att "nu vill vi det och det". De telefonsamtalen verkar ha en direktledning, dvs. "heta linjen", eftersom samtliga normala handläggningsvägar verkar vara satta ur spel. Ideligen skickas nya budbärare. Budskapen börjar i allt högre grad att ha stora likheter med Fort Knox, liksom hela hanteringen av hela malmbergsfrågan. Det börjar bli som att krama tårar ur hälleberget, när man vill ha tag i rätta uppgifter.

LKAB klappar sig för bröstet och låter meddela, att här skall lämnas ett pengabidrag till skidstadion. Fint. OK. Bra! Det skall byggas det "nya fina". Bra! Jättefint! Men kära Lotta Fogde Luleå kommunikationsdirektör, LKAB glömde att tala om att det där "nya fina" är till LKAB:s egna bostadsbestånd, som de måste hitta ersättningsbostäder åt. Resten av populationen är lämnat åt sitt öde, både av LKAB och politikerna! Mark har LKAB dessutom fler gånger köpt av kommunpolitikerna för 1:-. Kommunmedborgarna har alltså cashat in 3:- för tre (3) enormt stora markarealer! (Om det finns fler "köp" har jag ännu inte kollat upp). Det måste vara "strålande" ekonomiska tider som går Gällivare kommuns medborgare tillmötes med sådana genialiska affärer för de kommunala skattebetalarnas räkning. Jämförelsen står nog endast att återfinnas i "Ebberöds bank".

Vad är tänkt för de som hamnar utanför LKAB:s åtnjutningssystem? De förväntas väl dra vidare till någon annan fjärran ort med stora personliga ekonomiska förluster som LKAB åsamkat dem? En del vet inte ens om de bor ute på gatan från den ena dagen till den andra. Fördrivna är det rätta ordet och det har du, Lotta Fogde, ännu inte förstått. Lika lite som du verkar vara påläst Malmbergets historia.

Vi som växt upp här och haft våra liv här vi vet, att förut var LKAB ett anständigt bolag, som hade framförhållning och levde i symbios med sin ortsbefolkning. Det existerar inte längre, hur mycket man än väljer att skriva om sanningen, existerar det inte längre.

Nej, kära Lotta Fogde med lönekuvert från LKAB, det här duger inte! Verkligen inte! Inte på långa vägar! Nu får LKAB sätta sig ner tillsammans med ägaren och söka en snar helhetslösning, som ni kan presentera för den redan utsatta ortsbefolkningen och kommunmedborgarna. Inkl. oss andra som tvingas leva med detta på avstånd, med ständigt närvarande i tankarna över deras utsatthet. Många har redan fått betala ett alltför högt pris. Ty, livet går inte i repris! Det är stulen tid, stulna pengar, stulna liv ni ägnar er åt förutom gruvbrytning i Malmberget. I förlängningen kommer ni att drabba resten av kommunmedborgarna om detta får fortsätta i samma anda.

Till er hjälp att få tankarna på plats skall jag bjuda på ett litet nyhetsinslag från Malmö, om hur sprängningar skadar byggnader etc. Alltså dylika skador som enligt LKAB:s förmenande inte sker i Malmberget och LKAB därför stolta låter meddela att "so far" trots 119 års gruvbrytning med dagliga salvor och eskalerande gruvskalv har inga skador uppstått pga. gruvbrytningen! Bevisbördan lämnas till den drabbade, alltså något som är rent rättsligt märkligt. Dessutom frågar jag mig, vilken dokumeterad kompetens besitter företaget som i uppdrag av LKAB utför dessa uredningar?

Det verkar dock vara ett Houdinitrolleritrick av dignitet, att inget hus bedömts ha skadats av LKAB:s gruvbrytning, enligt oss klentrogna.

Men jag skall inte fördjupa mig i den saken, utan visa att det faktiskt finns andra vinstdrivande företag i Sverige, som inte besitter samma erbarmliga kompetens på detta område som LKAB. Dessutom handlar med etik och moral mot de drabbade. Se och lär av det här nyhets reportaget som handlar om skador kontra ersättningar i Malmö.

http://tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/malmo?videoId=1.1315140

Jag är helt övertygad om att det kommer att få er på betydligt bättre och luftigare tankar i det mörker som omsluter er i LKAB:s styrelserum. Det här nyhetsinslaget kan faktiskt användas som bevisning i vilken rättslig instans som helst. Likhet inför lagen kallas det också för.

Bilden: Paris

3 kommentarer:

 1. Det finns 7 kommentarer.

  LKAB kan inte tvångsinlösa. Hittills har inte några hus i Malmberget inlösts. Lagen tillåter det inte.
  Anmäl >Hej Staffan (2009-11-08 17:41:59)

  Cancerogena cellgiftet fluor kan öka risken för autoimmuna sjukdomar. Fluorutsläppen till luft i din närhet går inte att minska. Men du kan under testperiod strunta i fluorerat munvatten, använda fluorfri tandkräm etcetera. Kranvattnet kan ha hög fluorhalt. Under 0,5 ppm ska den helst vara. Hör med Kommunen. Läs innehållsdeklaration vid köp av drycker o annat. Ju mindre fluor desto bättre. Värt ett försök. På Internet finns mycket om fluor och dess påverkan. Använd även sökorden fluoride, sodium fluoride, natrium fluoride. Med vänlig hälsning.
  Anmäl >Hej Poison (2009-11-08 17:08:28)

  SvaraRadera
 2. RS
  Jo, jag känner till LKAB:s historia. Min farfar som avled, som gammal man, 1953, är den enda som varit gruvarbetare på den här sidan av släktträdet. Jag har i stort sett alla skrifter som getts ut om Mbgt, Kos + Gve historia och personligheter. Där har gammelfarmor och Hilding Ollikainen haft en stor betydelse + mina farbröder.

  Farfar och farmor bodde i Koskullskulle, när alla barnen föddes. Farfar var handlastare i gruvan åt gruvföretaget Freja, ett av föregångarna. Men staten har alltid haft ett gott öga att lägga saker och ting under sig, så var det också med alla "fjällfastigheter" som lades under kronan, liksom allt annat. Men jag anser fortfarande att staten har dryga 100 års erfarenhet, de har i vart fall haft de handlingarna.

  Länk
  Anmäl >Gun (2009-11-08 11:47:19)

  LKAB är endast en parentes. De har inte
  drivit gruvan i 100 år. För 100 år sedan
  var de Bergman som drev gruvan före det så
  var de i Engelsk ägo. Efter Bergman var det
  Frejabolaget mf. Och i Kiruna så drev
  Hj Lundbom gruvan. LKAB kom till dukat
  bord allt var redan byggt. Hermelin, Kos,
  Denewitz,Kiruna m.m. Annars så har du helt
  rätt och gör ett mycket bra jobb, Lotta
  borde veta hur länge Gruvan vart i Statens
  ägo, men det är nog för mycket begärt.
  Anmäl >RS (2009-11-07 21:19:41)

  Gun

  Du tror mig väl inte men jag håller utan tvekan med Dig i mycket av det Du skriver i denna blogg. Informationsdirektören gör en mycket blek och medioker svarsinlaga.Den ger ingenting av värde.  Vidare tycker jag utan tvekan att de som bor närmast industristaketet ska få sina hus köpta av LKAB om de så önskar. Jag undrar verkligen om det är sant att LKAB sagt att så inte kommer ske?

  Vad gäller mig själv så trivs jag så utmärkt bra i Malmberget så mig kommer LKAB att tvingas tvångsinlösa om det skulle bli aktuellt.

  Jag tycker fortfarande att man gör för stor sak av detta men tycker också att LKAB ska göra rätt för sig även forsättningsvis.

  Sist kan jag meddela att jag är oskyldig till staketrivningen och till mitt försvar kan jag nämna att inga korvrester hittats!
  Anmäl >Staffan (2009-11-07 20:50:14)

  SvaraRadera
 3. a det är inte bara de psykiska påfrestningarna som oroar utan även konsekvenserna av giftutsläppen i Malmberget och Kullen. Då jag själv nyligen fått en autoimmun sjukdom och jag började fundera på om det har något samband med miljön. Sedan när man upptäcker att det är flera grannar som också har en sådan diagnos börjar man ju fundera. Det skulle verkligen tas prover mm. på människor som bor här. Det kan mycket väl tänkas att vi har påverkats av gifterna.
  Anmäl >Poison (2009-11-07 20:16:40)

  Äntligen en insatt som kan ge svar på Fogdes debattinlägg.
  Så oerhört kompetent och bra svarat av en människa som VILL förstå
  hur många av oss har och har haft det i Malmberget.
  Anmäl >TACK FÖR DETTA INLÄGG ! (2009-11-07 18:24:10)

  SvaraRadera