Google+ Followers

onsdag 2 juni 2010

LKAB:s styrelseordförande Björn Sprängare,

- den 2 juni 2010, kl 01:06


han ser många fördelar med att LKAB delprivatiseras och börsintroduceras.

Det stod att läsa i ekonominyheterna.

- Jaha, undra just varför han tycker det? tänkte jag när jag läste om det hela och var till en början bespetsad på en genomtänkt helhetsplan. Nog är det en plan allt. Det skall gudarna veta!

Sedan när jag har läst igenom det som skrivits. Men även lyssnat igenom det som gått via radion, hittade jag ännu fler artiklar. En där ordförande för Gruvfyran, tillika styrelseledamoten i LKAB:s styrelse, Tomas Nilsson, var upprörd över Björn Sprängares uttalande. Hans upprördhet beror på att han anser att frågan om delprivatisering och börsnotering inte diskuterats i styrelsen överhuvudtaget under den tid han funnits där. Tomas Nilsson tycker dessutom, att det är olämpligt att föra dylika diskussioner.

Jag vet inte men för mig förefaller det som om det måste vara en hel del, som Tomas Nilsson tyvärr inte uppfattat, eller förstått sin delaktighet i.

Länge har jag förgäves efterlyst Tomas Nilssons upprördhet över att LKAB inte gjort rätt för sig och dessutom befinner sig i otaliga mål i miljödomstolen mot de drabbade.

Inte heller har det upprört Tomas Nilsson att LKAB inte kan uppnå de miljökrav som finns stipulerade i lag och därmed också av samma anledning befinner sig i det ena målet efter det andra i miljödomstolen. Han verkar inte ens vara brydd över de tilltagande skalven, sprickor eller att ett stort ras är att förvänta sig när takskivan över hålrummet ger vika förutom de som redan skett. Tydligen ser han inga risker alls med schweizerosten Malmberget. Men han kanske skall vara med i den där filmen "Jägarna II", då måste man ju vara macho värre, ingen knapsu där inte.

Sedan har jag mycket svårt att förstå Tomas Nilssons påstående, eftersom Björn Sprängare uttryckligen säger, att man inom styrelsen varit överens om att det inte är sunt att ha mycket pengar i ett företag. Vad trodde Tomas Nilsson att de diskussionerna betydde eller handlade om? Det kan jag inte låta bli att undra. Trodde han kanske att LKAB:s styrelse hyste farhågor över att de i styrelsen kunde bli skadade om de gjorde en mollbergare i kassavalvet någon arla morgon?

Nej, jag tror att det är dags att alla påhejare av eländet inkl. Tomas Nilsson ställer sig frågan vad LKAB och styrelsen har för intentioner. Men framförallt vart de själva står rent moraliskt och samhällspreventivt.

Hade jag överhuvudtaget några dubier förut kan jag säga att alla frågetecken blivit utrakade sedan jag nu tagit del av Björn Sprängares utspel. Trots allt är han faktiskt LKAB:s styrelseordförande och en spegling av vad som pågår inom väggarna i "Fort Knoxs styrelserum och ledning" med adress Luleå. Den här styrelsen och ledningen har uppenbart inga som helst viljor eller intentioner, att vilja göra rätt för sig, eller leva i symbios med de samhällen de påverkar, eller den arbetskraft de hämtar ifrån de orter där de är verksamma. Dvs. i den mån de nu överhuvudtaget håller sig med egna anställda längre.

Björn Sprängare vidimerar nu bara det man länge har kunnat ana sig till. LKAB vill enbart håva in pengar till vilket pris som helst. Man drar sig inte för att köra över drabbade människor och rycker på axlarna åt de problem man förorsakat privatpersoner och därmed även hela kommuners skattebetalare inkl. enorma miljöproblem.

När han dessutom är av den uppfattningen, (citat):

- Speciellt nu när LKAB sitter i olika förhandlingar med till exempel Kiruna kommun och andra om stadsflyttskostnader.

Han ser inte att dessa förhandlingar är en konsekvens av LKAB:s rovdrift, utan han ser det enbart som en risk att LKAB:s flera miljarder stora kassakista uppmuntrar till slöseri!

Ja, just det! Han kallar det risk för "S L Ö S E R I".

Jag tänker i det ögonblicket, att det är tur att gamla Elsa (Karpinnen, som jag skrev om i en blogg 6 oktober 2009) hastigt avled här i maj och slapp uppleva det här också! Jag vill inte ens tänka på hur hon hade upplevt detta utspel.

Därför att ordföranden i LKAB han dundrar friskt vidare, som om det regnar (citat):

- Om vi hade haft andra aktieägare med så skulle de aktieägarna ha krävt att vi hade drivit förhandlingen i botten.

DET är anledningen till varför LKAB:s ordförande Björn Sprängare, tycker att det vore bra med ett icke helstatligt företag. hade man minsann drivit det i botten. Dvs. helt och hållet kört över allt och alla!

Om näringsministern Maud Olofsson och kommunalrådet i Gällivare inte vaknar till liv över detta utspel, kommer de sannolikt inte att göra det någonsin!

Näringsdepartementets företrädare det vet vi redan vad han tyckte: Han uttalade att regeringen hade fullt förtroende för Björn Sprängare i egenskap av ordförande.

Åh, Du, Björn Sprängare, ni behöver inte driva några förhandlingar i botten. Ni har redan nått alla tänkbara bottennivåer!

"The bottom is nådd", som Timbaktus album och låt hette. När han skrev den låten visste han inte om hur lågt man kan sjunka, men så rör han väl sig inte heller i fina flashiga styrelserum, där det enda som räknas är profiten. Där mår de aldrig illa över sina egna handlingar som Timbaktu gör.

8 kommentarer:

 1. Debatten startad av Rädda att börja ta kostnadera !
  Startad: 2010-06-02 07:17:04

  Sidor: < 1 2 3 >

  Det finns 26 kommentarer.

  Den verkliga Postkodmiljonären finns Holland
  Länk
  Postkodlotteriets utdelning till lottköpare 24% lägre än genomsnitt, utdelning till välgörenhet 21% lägre än genomsnitt, driftskostnader 83% högre än genomsnitt
  SPFs 5 styrelseledamöter delade 2007 på drygt 500 000 kronor
  Bland dem K Wigzell fd generaldir i Socialstyrelsen, E Olsson fd VD Posten AB
  Mer info i
  Länk
  Länk
  Anmäl >Sprängare är förtroenderåd i Världsnaturfonden som vännen Postkodlotteriet, postkodskojeriet är kanhända ärligare beteckning, smörjer stort. (2010-06-07 09:16:06)

  Ersta diakonisällskap, där Sprängare är valberedare, gjorde historiskt dåligt resultat 2008, bara sjukhuset backade med över 50 miljoner. Brister i arbetsmiljön, dålig mat till äldre o patienter samt hög andel vårdrelaterade infektioner är andra allvarliga problem för Ersta. Sveriges Kommuner och Landsting gjorde mätning av andelen patienter som drar på sig infektioner under vård på landets sjukhus. Ersta låg sämst till. Skyddsrond på äldreboendet Mariahemmet och Villa Cedersköld, boende för demenshandikappade, påvisade hälsorisker, ohygien, fuktskador, allvarliga olycksrisker och brandrisk.
  Anmäl >Dyster framtid för Ersta http://www.svd.se/nyheter/inrikes/dyster-framtid-for-ersta_2547617.svd (2010-06-05 10:14:26)

  Ersta diakoni är ingen plutt, se hemsidans Länk VÅRA VERKSAMHETER. Dess 75 000 m3 stora fastighetsbestånd består av bostäder, kontorslokaler, sjukhus, kliniker, äldreboende, fritidshus, gammaldags pampigt hotell konferensanläggning, kyrka, parkeringsgarage samt 60 hektar jord o skogsbruksmark. Fristående högskolan som bildades 1998 har 1000 studenter 7 professorer 5 docenter många disputerande lektorer tiotalet doktorander. Huvudmän är Ersta diakonisällskap o Stiftelsen Stora Sköndal. Olustigt om Ersta i nästa inl
  Anmäl >Sopat fram att, efter vad det verkar, långt ifrån i ringa grad konservative Sprängare har betydande position, sammankallande valberedare, inom Ersta diakonisällskap http://www.ne.se/ersta-diakonis%C3%A4llskap (2010-06-05 10:09:03)

  SvaraRadera
 2. Sprängare är bland dem som är valda till 2011 Länk Träffen DATA ledde till
  Länk där enda info är
  STYRELSE Prof L Engwall ordför, Bankdirektör G Bäckman vice ordf, Bankdirektör S L Kottmeier, F Riksarkivarien E Norberg, F Ståthållaren Björn Sprängare. Sprängare är t o m hedersmedlem i Svenska Bastuakademien Länk
  Makten ska utgå från folket. Så ska det va enligt Länk och så borde det va. Inte sant? Enl Statsskickets grunder är icke celebra jag lika mycket värd som potentaten Sprängare o Kungen. Kul.
  Anmäl >Björn Sprängare ingår i Sverige-Amerika Stiftelsens fullmäktige. (2010-06-04 19:10:18)

  I
  Länk
  lesa hwi att Dr. Björn Sprängare was CEO of several leading Swedish companies, and is now in charge of the forests for the King of Sweden. Det får jag till att Kungen har skogar som Sprängare ansvarar för. I Nätverkskungen Länk står att Inom hovets näringslivsumgänge finns två sammanhang som framträder extra tydligt och som är besläktade, nämligen skogsindustrin och Wallenbergfamiljen. Så Kungen äger nog skogar som Sprängare sköter om. Hur den mångsysslande hjelten tillika mobiliseringsgeneralen i KHO hinner med att leda LK är en gåta
  Anmäl >Kronprinsessan Victoria och Björn Sprängare är två av de förtroendevalda representanterna i världsnaturfonden WWFs förtroenderåd och styrelse. (2010-06-04 16:59:18)

  Kamlunge Hjeltars Ordensträff KHO 40 klarades av med bravur i Stockholm under mobiliseringsgeneral Björn Sprängare med stab. Uppstarten skedde genom visning av högvaktens lokaler och utgrävningar under Stockholm slott under ledning av mycket namnkunniga personer. Mottot för övningen var "DIMMAN ÄR TET" och det blev det också lite senare på båtresan från Fjäderholmarna. KHO 47 genomfördes i Stockholm den 11 ? 12 juni 2008. Vid mötet utsågs Björn Sprängare med stab att genomföra KHO 50. Inbjudan kommer till hjeltar/hjeltinnor och befäl. Vilka är då dessa sega, uthålliga hjeltar, som skapat Kamlunge Hjeltar KHO? Svaret finns i Länk
  Anmäl >Håll eldröret rent och högt! (2010-06-04 16:06:38)

  SvaraRadera
 3. Ord led i styrelsen är mångsysslande grabben Björn och supp är Sigrid M Sprängare. Ett litet o lönsamt AB. Vinstmarginaler i procent 2007 o 2008 var 78,79 resp 58,57. Sprängare är ord led också i GreenGold Investment Group AB med 1 anställd, omsatte 5 039 000 kr 2009, 2008 var vinstmarginalen 74,55 proc.
  Sprängare är även ledamot i Gender Managment Institute AB Länk Om dess vd o Björn står att läsa i Länk
  Anmäl >Nu kollat upp firman Björn Sprängare Aktiebolag Org nummer 556496 3899 (2010-06-04 14:10:33)

  Sprängare är styrelseordförande i SJR som specialiserat sig på rekrytering och konsultverksamhet inom ekonomi, bank och ?nans samt karriärvägledning. SJR har dotterbolag. Student och Workers AB hyr ut och rekryterar arbetskraft i form av högskolestudenter, akademiker och övrig kvali?cerad personal. Ogunsen AB startade 2008 med att leverera rekryterings- och interimslösningar på managementnivå till kunder inom privat och offentlig sektor. Björn Sprängare har 24 200 aktier i SJR. Ska webbsopa vidare.

  Anmäl >Han som styr LKAB har väldigt många järn i elden. Nu hittat att Björn även är ordförande i bemanningsföretag. (2010-06-04 11:19:20)

  I Sverigestörsta träförädlingskoncernen Martinson Group ingår 6 företag. Den och SCA, Holmen o Södra Timber äger Uni4. Sprängares avgörande merit var kanske kompisskap med avdankade socialistkapitalistmonarkistiske politikern, numera herr godsherre Göran Persson, som herrar på täppan i Sveriges största skogsägare Sveaskog Länk o som efter blöt bastufest 2002 vinglade iväg på cykel och stöp i vändkors och bröt nyckelben Länk Martinson förädlar timmer o Persson, som lät kalhugga Kos närmiljö, har mycket skog.
  Anmäl >I år förstärkte Martinson styrelsen med sjuttioårige Björn Sprängare. (2010-06-04 09:48:57)

  Jag trodde det var ett skämt att LKAB ska vara talare på nationaldagen, helt fantastiskt! Men å andra sidan är det väl liksom ingen större skillnad mot för om TN skulle ha talat.

  ??Samhällets möjligheter?? av Mats Pettersson, VD Fastighets AB Malmfälten, LKAB;s fastighetsbolag. Jojo, man undrar vad talet ska handla om, jag kan ge Mats en bra inledning att börja med "-Kamrater, det gäller att se samhällets möjligheter, inte dess stängsel..." sedan kan han väl fortsätta med "...där andra ser jordhögar, skräp och miljögifter, där ser vi vinster och bonusar..."
  Anmäl >bb (2010-06-03 22:07:35)

  SvaraRadera
 4. Vad händer med LKABs utlovade besked om framtiden för centrala Malmberget? Det skulle ju komma nu i början på Juni. Eller vill de vänta och släppa bomben mitt under semestern, eller rent av till efter valet i hopp om att få behålla sin kommunala marionettregim med TN i spetsen?
  Anmäl >bb (2010-06-03 21:48:22)

  De som betalat helsidesannonsen torde vara:
  Gällivare kommun kultur och Kulturskola, Nattavaara Byautvecklingsgrupp, Sammakko-Lillbergets hembygdsförening och Gällivare sockens hembygdsförening.
  Anmäl >Sponsorer (2010-06-03 10:30:59)

  Till dig som sopar webben och publicerar inlägg med länkar vill jag bara rikta ett tack för hjälpen!

  Då slapp jag själv berätta vilken "hedersknyffel" Björn Sprängare är.

  Socialdemokraternas näringspolitiska talesperson, Tomas Eneroth säger sig ha fullt förtroende för Björn Sprängare förutom statssekreteraren Ola Alterå. Personligen skulle jag inte ens skaka hand med BS utan att räkna fingrarna efteråt. Men så sitter jag inte heller i någon regeringsposition eller är kommunalråd i Gällivare.

  Sedan var det väl "oväntat" (...) att kommunalrådet Tommy Nyström överlåtit nationaldagstalet till LKAB:s hierarki. Ett tal som väl Tommy Nyström själv brukar hålla, eller är jag felunderrättad?

  (Undra vem som betalade helsidesannonsen i Kometen?)
  Anmäl >Gun (2010-06-03 01:28:38)

  SvaraRadera
 5. I inlägg Länk#forum är ex på dess ordförande Sprängares engagemang för natur, miljö.
  Situationen i Mbgt är ex på Sprängares engagemang för mänskliga rättigheter. Sprängare bär huvudansvar även för luftföroreningar från Vitåfors som är så omfattande att de påverkar människors hälsa och levnadsvillkor nog mycket negativt. Bland medansvariga är landshövdingen o parvenyn Thomas Nilsson som sannerligen gjort raketkarriär.
  Anmäl >PostkodStiftelsen verkar alltså inom 2 huvudområden; natur och miljö samt människors levnadsvillkor. Med tonvikt på bl a naturskydd, fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter. (2010-06-02 20:37:04)

  Sökte vidare o fann Länk Frågor från SvD och Kalla Fakta o svar från B Sprängare, ordf Kvinnoforum, B Björling, f d VD Kvinnoforum o C Wennerholm, f d internationell chef, Kvinnoforum. Bland frågorna var Hur skulle du beskriva orsakerna till och konsekvenserna av er konkurs? På träffen är länkar till bl a Igår vid edgångssammanträdet för Kvinnoforums konkurs intervjuades B Sprängare o B Björling Uttalande från Bam Björling och Björn Sprängare och Sanningen om Zambiaprojektet (2008.11.20) Länk
  Anmäl >PostkodStiftelsen verkar inom 2 huvudområden; natur och miljö samt människors levnadsvillkor. Med tonvikt på bl a naturskydd, fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter. (2010-06-02 19:56:59)

  Hittade att han är ordförande i Svenska PostkodStiftelsen som i presentationen av alerta 70 åringen bl a skriver 1986 blev Björn koncernchef för Trygg Hansa. Björn har även varit Kungens ståthållare, dvs. chef för Ståthållareämbetet där man bl.a. ansvarar för skötseln av kungens slott. Idag är Björn utöver sitt uppdrag i PostkodStiftelsen även styrelseordförande i LKAB, styrelseordförande för Stiftelsen Skogssällskapet, styrelseordförande för Stockholms Konserthusstiftelse samt arbetar som konsult för sitt eget bolag.
  I nästa inläggs rubrik om vad Svenska PostkodStiftelsen pysslar med.
  Anmäl >Ska nu söka på Internet om vad kungens fd trotjänare och numera pensionären herr Sprängare drygar ut pensionen med samt redovisa exempel i följande inlägg. (2010-06-02 19:52:43)

  Omvandlingen av LKAB från privat aktiebolag till publikt (16 nov. 2009) och Sprängares uttalande borde få de flesta att fundera. Är det endast ett slumpartat sammanträffande eller är det strategiskt planerat? Enligt mitt förmenande var det förstnämnda en del i ledet för att kunna privatisera. Sprängare talar om delprivatisering som en förutsättning för att kunna rekrytera kompetens till ledningsfunktioner. Bullshit vill jag säga! Vi skall inte bidraga till kvartalskapitalistiskt tänk! Det vi behöver är personer som förstår och har en känsla för statsdrift. Det tycks Sprängare sakna och därför är inte han lämplig att representera det statligt ägda LKAB.
  Anmäl >Fredric (2010-06-02 14:43:17)

  Vad säger kommunalrådet Tommy Nyström som vid flertal tillfällen deklarerat sin vänskap och förtroende till "Sprängare"? Med tanke och vetskap om Tommys goda relationer till näringslivet på bekostnad av relationerna till hans uppdragsgivare kommunmedborgarna, så borde Björn Sprängares utspel vara "sprängstoff" i kommande kommunalval!
  Anmäl >"Laddare" (2010-06-02 14:36:16)

  Förtydligande: Citaten ur DI är från en intervju med Björn Sprängare i tidningen Dagens Industri
  31 maj 2010.
  Anmäl >Fler citat ur DI (2010-06-02 14:07:26)

  SvaraRadera
 6. "Det har traditionellt funnits ett kompakt motstånd på orten mot en börsnotering av LKAB. De ser en hotbild att ett stort gruvföretag ska köpa upp LKAB och lägga ner gruvorna".
  I hela artikeln nämns inte Malmberget med ett ord, inte ens i samband med de misslyckade husflytten på Elevhemsområdet.
  Artikeln visar återigen klart att LKAB inte har för avsikt att ta sitt samhällsansvar. Alla beslut i styrelsen grundas på att maximera vinsten.

  LKAB har inte för avsikt att räkna in ersättning till boende och till kommunerna som en produktionskostnad för att ta fram malmen. Annat än i de fall där dom blir tvingade till det av staten/Näringsdepartementet. Och staten vill håva in alla miljarder. Dom pengarna ska inte i onödan gå till kommunerna och till de boende.
  Anmäl >Fler citat ur DI (2010-06-02 14:00:47)

  SvaraRadera
 7. "Hittills har vi dock inte märkt några politiska påtryckningar och kommunen har inte uppvaktat departementet". (Fråga: Har inte heller Gällivare kommun uppvaktat Näringsdepartementet?)
  "Flyttningen av staden Kiruna, som bara har börjat, kommer att ge en allvarlig nackdel för LKAB:s affärer jämfört med konkurrenterna. Björn Sprängare beräknar de totala kostnaderna för flytten till minst 12,5 miljarder kronor och de löpande årskostnaderna till 2 miljarder kronor."
  "Mot den bakgrunden vill vi ju inte betala för mycket till de som drabbas och tvingas flytta säger han att LKAB-ledningen på senare tid har blivit skeptiska till att flytta hus. I stället vill man helst riva och bygga nya hus. Det är både dyrt och svårt att flytta hus och i flera fall har grunden säckat ihop under flyttningen".
  Anmäl >Fler citat ur DI (2010-06-02 13:51:15)

  "En hög ersättning som det varit mycket diskussion runt (järnvägen för 2,9 miljarder i Kiruna) där styrelsen för LKAB:s enda intresse är att tillvarata bolagets intresse. Ägaren staten har ett bredare intresse".
  "En känslig fråga. men om LKAB varit ett börsnoterat bolag skulle en stor grupp aktieägare kunnat ifrågasätta varför LKAB ska betala hela summan för en ny järnväg"
  "Ett annat problem kan bli om den socialdemokratiskt styrda kommunen i Kiruna sätter press på staten för att få extra bra villkor när Stadshuset och andra känsliga byggnader ska flyttas." (forts)
  Anmäl >Fler citat ur DI (2010-06-02 13:42:53)

  SvaraRadera
 8. Har för mig förstasidans huvudrubrik löd Svartförsäljning av mineral i Malmberget. Men sökorden gav bara 2 träffar. 1 examensarbete om Printzskiöld där rasrisk tycks vara stor och det slarvats med betongsprutningen. Ruggiga bilder i Länk och 1 om museer. Utlöste jätterabaldret var att några gruvisar ertappats. Hade länge samlat dyrbara rariteter, ädelstenar, i gruvan och sålt via bl a hemsida Bergsmineral eller vad den hette. LK tysta ner med att gruvisarna haft tillstånd ägna t o m hela arbetsdagar åt mineralsamlande. Ska leta vidare. Återkommer if ja hittar artikel.
  Anmäl >Guns skriveri väckte minne från 2001. Råkade då på resa köpa rikstidning. (2010-06-02 09:29:48)

  Ett till skäl att T Nilsson och P-O Eriksson inte ska sitta med i styrelsen är att dom kan bli skadeståndsskyldiga om de motverkar företaget.

  Aktiebolagslagen:
  29 kap. Skadestånd
  Stiftares, styrelseledamots och verkställande direktörs skadeståndsansvar
  1 § En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget skall ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en aktieägare eller någon annan genom överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.

  Lätt hänt att dessa herrar är försiktiga med vad dom ställer för krav...
  Anmäl >gruvisen (2010-06-02 08:35:56)

  Bra att nån tar upp detta med lkab:s styrelse som enligt mig består av 2st som inte borde sitta där pga jäv. Den första är T nilsson och den andra är P-O Eriksson. T Nilsson för att han oftast ska representera arbetstagaren MOT företaget. P-O Eriksson för att han är chef för länsstyrelsen som ska handlägga och granska bla miljöstörningar som LK orsakar.

  Utdrag ur aktiebolagslagen 8kap 23paragrafen
  Jäv för styrelseledamot
  23 § En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om
  1. avtal mellan styrelseledamoten och bolaget,
  2. avtal mellan bolaget och en tredje man, om styrelseledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets, eller
  3. avtal mellan bolaget och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.
  Anmäl >gruvisen (2010-06-02 08:26:31)

  Ganska tydligt att det nu börjar hetta till och bli jobbigt på riktigt. (Nu skall samhällsomvandlingara börja kostas på och förhandlas om vilket ger mindre bonusar, mer arbetstid och tråkiga uppdrag i domstolar nu när folk är skogsgalna över vad LKAB gör mot dem som samhällsmedborgare). Saken är enkel!, man vill lämna över "skitjobbet" till någon annan nu när man skottat in ruggiga stålar under lång tid och innan detta är färdigt så har ett atal miljarder till rullat in. Plocka russin ur kakan är ett lämpligt talesätt.
  Anmäl >Rädda att börja ta kostnadera ! (2010-06-02 07:17:04)

  SvaraRadera