Google+ Followers

onsdag 29 april 2009

LKAB vässar klorna mot de utsatta.

den 29 april 2009, kl 12:19


LKAB verkar ha fått ytterligare ett "tillskott" på den fronten, Lotta Fogde. Närmast har hon varit ledarskribent på DN.

Trots det angriper hon nu den fria pressen och har uppenbarligen för avsikt, att gå till motangrepp på den fria journalistiken. Det kan man läsa om i LKAB: s veckoblad och när man läser det, får man den obehagliga känslan av att hennes önskedröm är att lyckas tysta alla kritiska röster. Man behöver knappast betvivla att hon tänker "vidta åtgärder" mot det, som hon kallar för "obefogade angreppen". Därför ser jag med intresse fram emot om framförallt lokalpressen, NSD och NK, verkligen tänker låta sig tystas av LKAB.

"Härska genom att söndra" är en väl beprövad metod och oreda har LKAB onekligen redan skapat på plats, eftersom individualismen sällan är långt borta. Kanske med en blandning av rädsla av de ständigt outtalade, men förtäckta hoten om "inget LKAB, ingen möjlighet till existens".

LKAB har även annat bistånd, som stödjer deras oförmåga, att ställa saker och ting tillrätta. Något som LKAB själva är ensam anledning och orsak till, eftersom det är de som bedriver gruvbrytningen och det hela blir därför rätt infantilt, att skjuta över skulden på dem som drabbas, dvs. privatpersoner boende i Malmberget och faktiskt resten av kommunmedborgarna, eftersom de också i förlängningen får vara med och bekosta LKAB: s framfart. Det är väl kanske därför det blir rätt häpnadsväckande, att lyssna till den "oberoende" journalist på Norrbottensradion, Marita Mossberg. Hon sänder ständigt reklaminslag om LKAB i Norrbottensradion och i Ekonomiekot P 1.

För mig är det fortfarande en gåta, att LKAB inte tvingats lägga undan en del av vinsterna genom årens lopp till just samhällsomvandlingen, som är helt nödvändig pga. gruvbrytningens framfart.

Lotta Fogde låter vidare meddela i LKAB:s veckoblad, att hon noterat hur lätt Villaägarna fått spridning av sin kritik mot LKAB både lokalt och nationellt. Hon anser sig med lätthet kunna se vilka medier, som återger en "lobbyists version av händelseförloppet, utan att fråga om det finns en motbild". Det tycker hon är bekymmersamt. Visst, det kan tyckas bekymmersamt.

Jag däremot tycker att det är mer bekymmersamt, att LKAB fortfarande inte gjort rätt för sig. De har ännu inte köpt upp de fastigheter som är berörda. LKAB har inte heller upphört med metodiken, att vid fastighetsvärderingen jämföra med det av bolaget självt åstadkomna låga marknadsvärdet i Malmberget och därigenom omöjliggöra för invånarna att skaffa nytt hus i Gällivare, eller på annan ort. LKAB har inte heller gjort rätt för sig genom att ersätta de skador, som bolaget har åstadkommit på 178 fastigheter i Malmberget de senaste åren.

I det sammanhanget kan jag inte låta bli att undra, hur skulle Lotta Fogde och toppen av LKAB:s ledning, personligen uppleva, om de tillhörde de här många människor, som är förtvivlade över både miljöproblemen och att de inte vet något som helst om sin egen framtid. Det kan väl inte vara så illa, att LKAB inte inser, att de här människorna i Malmberget sitter i ett Moment 22, just pga. LKAB:s egen hantering?

Personligen kan jag se många problem, som sannerligen inte kan räknas till någon "lobbyists version av händelseförloppet". Därför att det är otvivelaktigt så att:

- Hösten 2007 ägde miljödomstolens förhandlingar rum. I december 2007 kom en deldom. En mängd olika saker skulle utredas bl.a. denna märkliga intervjuundersökning (en blogg som jag skrev 18 mars 2009 i ämnet). Än märkliga har turerna varit dessförinnan mellan LKAB och fastighetsägarna direkt, utan mellanhänder. Slutsatsen jag själv dragit över det, är väl ungefär av kalibern "på ena sidan gatan dammar det, men inte på den andra sidan gatan".

- Fastighetsägarna och länsstyrelsen överklagade domen till miljööverdomstolen. Förhandlingarna var i höstas och domen med avslag på i stort sett allt kom i december. Nu väntar man alltså på en slutliga dom. På en del punkter kommer den kanske nästa år. På andra punkter får de en dom om först ytterligare några år. Domstolen har varit generös mot LKAB med långa utredningstider. Under tiden pågår fortfarande den verklighet, som faktiskt är för fastighetsägarna. Livet tar inte paus för dem.

- Fastighetsägarna har fått lägga ner ett fullständigt orimligt arbete under dryga tre år, med en mängd olika inlagor till bägge domstolarna. Det har krävt mycken research. Därför att bara en har haft chefsjuristen Ulf Stenberg på Villaägarförbundet som ombud. De andra har fått klara sig på egen hand bäst de kunnat med viss rådgivning av denne chefsjurist. Pengar & makt= snackar högst!

- Sent 2006 då LKAB kom med ett motdrag och erbjöd, att utge denna märkliga dammersättning till de värst drabbade kvarteren i Malmberget. Det var strax före jul och de flesta nappade på erbjudandet, trots att det var villkorat med, att man inte fick ställa några ytterligare krav på LKAB vad gäller damning och senare uppkomna skador. I samband med detta erbjöd sig Villaägarföreningen, att förmedla kontakt mellan fastighetsägare och advokatfirman Landahl Öhman i Stockholm för en skadeståndsprocess. De som ville skulle även få driva inlösenfrågan. Advokatfirman sköter detta ärende helt på egen hand ännu så länge. Miljödomstolen har dömt att advokatfirman har rätt att börja förhandla med LKAB om skadestånd. LKAB har överklagat denna dom, så nu ligger den hos miljööverdomstolen. Det är 65 fastighetsägare/46 fastigheter som deltar i processen.

- Vid sidan av detta har flera fastighetsägare haft egna konfrontationer med LKAB, kommunen, Bergsstaten och länsstyrelsen om ditten och datten. Det är något som dessutom fortsätter. Liksom information till olika statliga myndigheter och verk, exempelvis SGU, Strålskyddsenheten, Boverket, Riksantikvarieämbetet. För att inte tala om alla journalistkontakter. Kontakterna med de drabbade äldre försöker de som bor runt gropen att upprätthålla, eftersom dessa äldre personer inte har Internet. Det som också är rätt så typiskt är, att det huvudsakligen är pensionärer som agerar. Denna kamp är periodvis en heltidssysselsättning. Det skulle aldrig gå att kombinera med ett vanligt jobb. Är det ens rimligt att det är detta, som människor skall ägna sina korta liv åt, trots att hela problematiken egentligen borde höra hemma hos den som åsamkat det hela: LKAB?

- LKAB säger sig vilja göra rätt för sig, "men att problemet varit att vartefter processen framskridit har också förutsättningarna förändrats. Det är detta som under 2008 har lett till diskussion bland husägare i Malmberget, som upplever att andra fått bättre lösningar än de själva. Detta är en tankeställare för oss i LKAB", låter det nya "oraklet" meddela i LKAB: s veckoblad.

Jag kanske inte tillhör den allra intelligentaste kretsen personer, men nog haltar det betänkligt mellan tanke och handling från LKAB: s sida och den där viljan att göra rätt för sig, som de låter meddela att de har, den lyser allt med sin frånvaro. Eller är det också en "lobbyists version av händelseförloppet"?

4 kommentarer:

 1. Det finns 10 kommentarer.

  LKAB som koncern lär inte gå i backen, det förstår man när man läser deras årsrapporter. Det vill mycket till om man skall köra det företaget i konkurs. Visst Asien är på G, men där finns en annan problematik som inte är den allra lättaste att hantera. Jag gissar att Tibet kommer att få en uppföljare och jag bedömer fortfarande det hela som att USA och Kina kommer att vara det största hotet mot världsfreden. Sedan kan man väl hålla sig för skratt när nordkorea försöker sända upp missiler i omloppsbana, eller ser till t.ex. Indien, Saudi som är stort med om kapprustningen. Men Sverige bistår ju med "ärtsoppa och beväring" allt vad tyget håller, så allt är väl frid och fröjd antar jag?!
  Anmäl >Gun (2009-05-03 13:03:27)

  Du global, inte slutar det damma om LK går ikull. Gropen kommer att fortsätta erodera, och nya gropar kommer att bildas, eftersom gruvan gjort stora hålrum under marken vi bor på.
  Jag skulle önska att gruvan inte hade underminerat min markplätt, skulle också önska att jag kunde vrida klockan tillbaka, men jag vet att allt är förlorat. Nu får man se till att packa och flytta. Men aldrig till Gällivare! Med denna politiska inkompetens finns det inget hopp för Malmbergets medborgare inte heller för Gällivareborna.
  Gällivare kommuns ekonomi kommer att kollapsa.
  Inte vill väl någon starta ett nytt liv där?????
  Anmäl >Domedagen? (2009-05-02 12:56:00)

  Nya tider nalkas. Snart är gruvepoken ett minne blott. Såren från miljöförstörelsen kvarstår i århundraden. Storsåren i naturen läks kanske först efter tusen år. De ekonomiska och hälsomässiga sår som människor fick av ett sekel av ohämmad industriell rovdrift läks inte under den här generationen. Nya tider nalkas eftersom västerländsk industrialism är på utdöende. Asien förser världen med industriprodukter. Bonusar och global finanskris är heta samtalsämnen. Få vågar se sanningen. Sanningen är att historiens mäktigaste strukturrationalisering pågår och slår ut västvärldens industrier. Utvecklingen är påtaglig i norra Sverige som tappar industrigren efter industrigren. Snart är gruvepoken över. Då blir det dammfritt.
  Anmäl >Global strukturrationalisierng (2009-05-02 08:58:36)

  SvaraRadera
 2. Väljare. Nej det kan jag verkligen inte. Det stinker det också, kan jag tycka, därför att alla fång har alltid tidigare dokumenterats och varit lättillgängliga. Vet inte hur det är nu, men på min tid vid Gve tr och hon som ärvde det efter mig, lämnade t.o.m. dessa uppgifter till NSD och NK och dessa publicerades i papperstidningen och sedan även via nättidningen.

  Men har du fastighetsbeteckningen kan du själv ringa till Inskrivningsmyndigheten och ta reda på vad köpeskillingen är. Vilka parterna är på fångeshandligen får du också reda om du frågar. Vet du inte vad fastighetsbeteckningen är, vet du väl iaf vad gatuadressen är. Ring då till Lantmäteriet i Gve, Disa Jänkänpää. Det är en riktig klippa, på att veta vad saker och ting heter. Men de är alla insatta.
  Anmäl >Gun (2009-04-30 13:16:30)

  Vad beror det på att man inte kan se i villapriser på webben vad Köpeskillingen för sålda hus i Malmberget har varit där LKAB är köpare. Gun kan du förklara detta.
  Anmäl >Väljare (2009-04-30 11:00:51)

  LKAB visar ett ansikte utåt och lokalt bedriver de verksamhet som skulle fördrivit vilken terroristgrupp som helst på flykten. När skall detta elände sluta, vakna upp alla sjusovare till Malmbergsbor, när skall det gå upp för er att vi betalar med både hälsa och ekonomi för ett girigt företag som med sina inhyrda hejaklacksledare gör allt för att få en fjäder i hatten för de blåsningar de kan genomföra mot enskilda/Samhället. Det är helt sjukt detta, hur kan detta få pågå i ett land som Sverige?.
  Anmäl >Vakna Malmbergare! (2009-04-29 21:41:14)

  SvaraRadera
 3. Fogde är ny i sammanhanget och tillträdde efter Ivert och Därför förstår hon inte historien,
  med LKABs forna kioskaffärer, villaaffärer .
  Ingen villaägare skall väl behöva anlita advokater för att få rimlig ersättning, dvs ersättningsboende.
  ALLA i Malmberget som haft med LK att göra vet att de tidigare satt munkavel på alla de köpte hus av. Varför ? Jo för de hade något att dölja !
  De behandlade inte folk likvärdigt då.
  Gubbarna i Malmberget kör nog över henne,,hon förmedlar ju bara det nissarna sagt; hon är mycket oinsatt då hon talar om lobbyister...mycket oproffsigt uttalande...ser det som ett förtäckt hot mot människor att uttala sig i tidningar.
  Skall Fogde bestämma vad våra tidningar skriver och inte skriver om ?
  Har hon fått storhetsvansinne ?
  Anmäl >Oproffessionellt av Lotta Fogde eller storhetsvansinne, vem vet ? (2009-04-29 19:41:24)

  Ja,nog är det märkligt hur Lkab väljer ut sina medarbetare.
  Istället för att ödsla krut på att få oss drabbade tysta,borde dom anställa folk som kan ta bolaget ur knipan. Helt enkelt göra rätt för sig!
  På det sättet skulle dom slippa förlora all sin företagsheder. För det finns inte mycket kvar av den varan längre.
  Anmäl >Skamligt LK! Tycker jag. (2009-04-29 19:04:20)

  Har så många bekanta inom gruvan som inte vågar säga sin mening för rädsla för repressalier, rädd om jobbet. Låter som 1800 tal och Fogde förtalar ...
  Lkab är säkert en bra arbetsgivare men de har lagar att följa när det gäller samhället och gruvbrytningen. Det är vad lobbyisterna säger---

  Tack alla ni obetalda människor och numera lobbyister som arbetar för ett bättre malmberget. Ni jobbar för att vuxna, ungdomar och barn skall må bra.

  Sen får Lotta Fogde skriva vad hon vill för min del. Hon vill skrämma gruvarbetarna till tystnad men det tror jag inte hon kan längre.

  Hälsningar från en svenssons i malmberget som numera kan kalla sig stolta lobbyister


  Anmäl >Dålig stil av Fogde... (2009-04-29 18:56:15)

  SvaraRadera
 4. Tack Gun för Din beskrivning av sakläget. Den lokala pressen är och varit tystad och noggrant överväger om vad som kommer till tryck i tidningarna. Därmed har pressen indirekt medverkat i att LKAB har kunnat bluffa sig fram i samhället på bekostnad av innevånarna.
  Det är du Gun o Danne som har skrivit granskande om gruvbolaget och detta är jag tacksam för.
  Anmäl >Utsatt (2009-04-29 17:29:16)

  SvaraRadera