Google+ Followers

torsdag 30 april 2009

Medborgarförslag, Gunillaskolan & LKAB.

 den 30 april 2009, kl 11:05


Införandet av medborgarförslag, kanske man inte bara så där kategoriskt borde ha konstaterat, att det har man inte råd med, när förslaget "avhandlades" vid kommunstyrelsens sammanträde 20.4.2009.

Varför inte börja "böja där järnet är krokigt"? Sätt upp det på skolschemat i gymnasiet och högstadiet. Mer "konkret samhällskunskap" kunde det knappast bli. Inte med den flerdimensionerade problematiken som finns i Gällivare kommun.

Sedan finns en annan sida av "slanten" och är ytterligare en helt oanvänd resurs. För vad är det som säger att inte pensionärsföreningarna, det gytter av politiska partier, byråd, bysamfälligheter etc. som finns, inte skulle kunna handha något konkret?

Jag kan nog tycka att här får man nog allt tänka mer lateralt, än latrinalt.

Det finns mycket som är krokigt och snett och som nog skulle må riktigt gott av, att nya ögon betraktar från nya synvinklar och utsiktsposter. Jag tror att varje verksamhet, vilket man nog får betrakta en kommun som, mår väldigt gott av att det finns ett aktivt deltagande. Än att man sitter där och förväntar sig att "stekta sparvar" bara skall komma flygande in i munnen. Det är rätt ont om "stekta sparvar", som kommer flygande kan jag tycka mig ha konstaterat vid snart 58 år fyllda.

Läget har varit så alltför länge. Det borde vara fler som funderar på vad de var och en kan tillsammans åstadkomma och tänka ut. Vad var och en kan erbjuda och bidra med för att det skall bli en sund samhällsutveckling. Framförallt vad som måste till för att det skall kunna bli en sund samhällsutveckling.

Förvänta sig att regeringen skall komma rännande med något konkret, när man skriver och begär hjälp, det känns onekligen utsiktslöst. Det vill nog till att man har konkreta krav. Annars blir det nog bara ett slag i luften och känslan av att försöka krama tårar ur hälleberget. Se bara hur hela Malmbergsfrågan han "lösts".

Där har kommunen skänkt bort katastrofalt stora belopp till LKAB. Belopp som får mig att häpna. Hittills har det väl varit en envägskommunikation. Ja, förlåt, kommunikation var väl fel ord i det här sammanhanget. Kommunikation betyder ju att man för samtal, vilket även detta protokoll visar att så är inte fallet.

Tufft av Tommy Nyström att ställa frågan till näringsminister Maud Olofsson, "vem som skall finansiera Gunillaskolans avveckling"? Något svar uppvisar däremot inte protokollet. Dvs. det har i vanlig ordning varit ett "tyst mottagande", eller som Maud Olofsson själv uttrycker det i dessa sammanhang som gäller LKAB: "det är värdefullt att ta del av erfarenheter och synpunkter". Det känns som om kommunen börjat inse att LKAB tappat greppet om situationen.

Men Tommy Nyström borde kanske också ha ställt frågan hur kommunen skall ersättas för det också. Liksom allt annat som de också gått miste om och inte ersatts för och bara förväntas "reda ut", så gott de kan. Men de svaren kanske uppenbarar sig i den planerade "informationen" som LKAB skall ha för kommuninnevånarna före midsommar? Har ni som jag slagits av tanken att det är alltid "information" som lämnas av LKAB. Närmare enväldsstyre kan man väl knappast komma?

"Information före midsommar"?! Men vem vet, Jesus kanske gick på vatten i alla fall? I alla fall tror jag nog att det är det som blir aktuellt, när man efter år 2020 på ett ungefär, skall ta sig till Malmbergets kyrkogård. Då känns det som om den där "blindtarmen" kommer att ha gjort sitt.

Den där "blindtarmen", som skall sammanbinda de olika "kvarvarande öarna" i Malmberget och som nu Gällivare kommun också får kosta på planeringen av, kanske rent av byggnationen vad vet jag. Den nuvarande förbindelsen till Koskullskulle och den delen av Malmberget skall stängas 2012, enligt LKAB:s direktiv.

Kyrkogården ligger 150 meter ifrån där det kommer att rasa och med den där "blindtarmsvägen" dit, känns det onekligen märkligt, att den skall kunna förbli svävande fritt från sättningar och ras.

Nej, allt som sker i Gällivare kommun behöver inte nödvändigtvis hamna i långbänkar och utredas under 7 års tid som t.ex. gymnasiefrågan gjorts, utan att man kommit fram till något. Eller bli det som hela Malmbergsfrågan kostat kommuninnevånarna och framförallt kommer att kosta kommuninnevånarna i framtiden. Det är många timmar som läggs ner runt om på kontoren i Gällivare kommuns regi bara till LKAB:s framfart. Det blir mycket pengar det!

Men vad kostnaderna där har blivit, det tror jag nog inte ens att jag vill veta.

Inte så här före en sen frukost i alla fall.

2 kommentarer:

 1. Det finns 4 kommentarer.

  Ej politiker. Självklart skall den gälla och vi får väl helt enkelt göra gemensam sak och se till att lag och ordning återupprättas igen, där sådant inte längre alls tycks finns. LKAB äger inte Malmberget. Det gör de som är markägare, det är ju det systemet vi har anammat i det här landet när vi införda marklagarna. Det man vill ha det får man allt betala för.
  Anmäl >Gun (2009-05-03 12:53:20)

  Att utgå från att LKAB äger per automatik malmen under Malmberget och därmed samhället är helt fel. Ska gruvbolaget kunna bryta malmen är det bara köpa in erforderliga områden som krävs. Det har ingenting att göra med vad som har planerats tidigare utan LKAB har bara att acceptera kostnaden för att förstöra ett samhälle.

  Varför ska inte egendomsrätten med rättigheten till ett hem gälla i Malmberget?
  Anmäl >Ej politiker (2009-05-03 11:28:12)

  Ett sekel av kommunala felbeslut kastar mörka skuggor över enskilda människors vardag och pressar en hel landsända. Huvudansvaret för den uppkomna situationen med fastigheter och samhällsplanering i en gruvort vilare på de kommunala beslutsfattarna som tillät och uppmuntrade byggenskap på en av världens mäktigaste malmkroppar. De kommunala beslutsfattarna var i huvudsak verksamma i gruvhanteringen och byggde metodiskt upp ett isolerat samhälle ovanpå malmkroppen. Inga tankar fanns om det klart olämpliga i att bygga på en malmkropp. Med kännedom om var det finns malm att hämta avråder SGU från bebyggelse där kommunen vill bygga. Kommunens politiker ofta gruvarbetare bär sedan ett sekel ensamma ansvaret för den komplicerade situationen i Malmberget.
  Anmäl >Hundraårig inkompetens (2009-05-02 09:14:10)

  SvaraRadera
 2. Man kan hitta protokollet, som jag tror Gun tänker på, om man går in på Gällivare kommuns hemsida under protokoll. Det är kommunstyrelsen som haft sammanträdet 20 april.
  Det är en märklig läsning.
  Anmäl >Fabian (2009-04-30 23:41:26)

  SvaraRadera