Google+ Followers

fredag 29 maj 2009

Kommunpolitikerna sviker levande och döda.

den 29 maj 2009, kl 09:38


Nu har kommunpolitikerna i Gällivare kommun, med öppna ögon, i total enighet och utan några förbehåll så långt ögat når, lämnat över kyrkogården till LKAB!

Det är fullständigt oundvikligt, att det blir deformationer så småningom och ett fult staket vid kyrkogårdsmuren. Även om det sägs att stängslet ska utformas så att det inte är störande. Är det någon som kan föreställa sig vad markdeformationer på en kyrkogård betyder och innebär? Jag kan det! Utan att ens behöva gissa mig till det speciellt mycket. Det blir nästa inspelningsplats för Steven Spielbergs rysare.

Hur vi som har våra anhöriga på Malmbergets kyrkogård tycker och tänker om det hela, det skiter man alltså högaktningsfullt i! (Milt uttryckt). Man har inte ens fört en liten ynka diskussion med folk: "hur man bäst bör och skall agera i kyrkogårdsfrågan".

Det släpper man bara i "fritt fall" ifrån sig, trots att man vet hur illa LKAB skött hanteringen för de boende i Malmberget! Jag blev så ursinning, när jag fick tag i detta protokoll, att jag har varit tvungen att vänta, innan jag ens kunde sätta mig ner och skriva denna blogg. Sådan fullständig och totala nonchalans mot kommunbefolkningen och de anhöriga till de, som har sin sista vila vid Malmbergets kyrkogård. Vem tror politikerna att de företräder egentligen?


Som om inte det kunde räcka, de har även svikit innevånarna i Malmberget och lämnat dem åt sitt öde! De har även gått med på att skapa en isolerad ö av Östra Malmberget!

Kommunpolitikerna accepterar dessutom rakt av, utan minsta lilla motkrav, att LKAB skall lösa den problematiska situationen de har skapat för de kvarboende människorna i Malmberget. Den östra delen av Malmberget, kommer att utsättas för ännu mer vibrationer, skalv och damm. De kommer att drabbas av det liksom hela Malmbergets kyrkogård. Närmare ett livs levande inferno kan man knappast komma i sin tillvaro!

Det här pågår utan att man haft ett enda möte, eller kommunikation med de som bor där och tagit reda på vad de anser om alltihop. Eller är det rent av så att "tomten kommer tidigt i år" och att det blir Boverket, som slutligen kommer att inta vågmästarrollen och skyndsamt ser till att malmbergsborna får ett anständigt liv? Läser man Boverkets Malmfältsuppdrag, delrapport till regeringen, 2008-09-22, finns det visst hopp om, att vi inte lever i "Bananrepubliken" Sverige! Därför att Boverkets Malmfältsuppdrag skriver i sin rapport på sid. 6:

Boendesociala frågor
Bland boende i Malmberget har det utbildats både enskilt och föreningsbaserat intresse för de miljöfrågor som de boende drabbas av. Damning från krossmaterial vid återfyllning av Kaptensgropen, buller, vibrationspåverkan från seismiska rörelser och gruvverksamhet, deformationer (fastighetsskador samt säkerhet mot olycksfall), förslumning, försämrade kommunikationer och samhällsservice, försämrad kommersiell service, minskad social rörlighet för främst äldre, ekonomiska konsekvenser med prisfall på fastigheter, oro, störd nattvila och osäkerhet kring frågor som eventuell gammastrålning och radonavgivning från berggrund och fyllnadsmassor, medför olägenheter i varierande grad för de boende i Malmberget, som i egen regi börjat införskaffa mätutrustning. Lagrum och ansvar för de samlade miljökonsekvenserna behöver genomlysas.
-----------

Men när det gäller politikerna i Gällivare kommun är det bara att konstatera, att det är så "demokratin" fungerar. Högre nivå är det tyvärr inte. Där är det alltså "fullständigt nedsläckt och bortrest"! Där rök alltså den sista gnuttan hopp, som jag in i det längsta vägrat att släppa taget om.

Det märkliga i hela den här "soppan" är att i miljökonsekvensbeskrivningen till miljödomstolarna nämns inte den massiva stress, som blir följden av oron för vad som händer när Fabianhålrummets takskiva störtar in. LKAB:s chef för bergmekanik, Christina Dahnér berättade vid det senaste "informationsmötet" i Folkets Hus i Malmberget, att vinterns många skalv inte hade gjort själva takskivan tunnare. I stället har berg rasat in från hålrummets sidor så att takskivans yta har blivit större och därmed den kommande smällen. Intill hålrummet finns även en "pelare" som stadgar upp Kaptensmalmens hålrum. LKAB:s information, Anders Lindberg har svarat mig i mail 15.5.2009: "Seismiska händelser i berggrunden går inte att förutsäga med något exakt scenario, vare sig för gruvor, eller andra seismiskt aktiva områden".

Jag har hunnit fundera många gånger över det här, eftersom både människor och djur har genetiska signaler inbyggda, att man vid skalv skall ge sig iväg hemifrån. Här lever en hel ortsbefolkning med frågan ständigt närvarande, allra helst som de vet att skalvets epicentrum kommer att vara högst 200 m ner från markytan. Vid jordbävningar är epicentrum oftast flera mil ner. I Fabian är det mycket nära bostäder 150-200 meter, det betyder också att upplevelsen blir säkert betydligt värre, fråga är på vilket sätt de kommer att bli drabbade. Det vet inte ens LKAB, som tvingat dem till denna boendemiljö!

Det beklagliga är att de som äger makten i sin hand, inte förstår att hemmet för dessa människor, inte längre är den trygga tillflyktsorten. Som det normalt skall vara. Hemmet har blivit ett hot, eller i vart fall en väldigt stor osäkerhetsfaktor. De lever mao i Malmberget med rädslan för den stora smällen. Försmak har de fått under ett par år nu, men skillnaden är att den nu har eskalerat och ändrat karaktär. För några veckor sedan var skalv i tät följd, med två stora skalv mitt i serien mindre skalv. Även de mest garvade tyckte att det var mycket obehagligt. För att inte tala om de sista skalven, där t.o.m. LKAB för första gången verkade skakade. Några lastbilar har inte heller setts till vid "Gropen" sedan i mars och man inte heller vattnat, dvs. uppfyllt sina åtaganden. Är det en indikation på "något"? funderar de mest garvade.

Så här borde ingen människa behöva bo! Vad är den egentligen anledningen till, att LKAB nu har börjat begagna sig av sådana små marginaler, att de utsätter människorna för sådan enorm stress på alla tänkbara sätt? Sedan att de utsätter dem för direkt livsfara, det kan vem som helst inse, eftersom "det inte finns några speciella spelregler för vad som händer vid ett jordskalv", det har LKAB själva nu också medgett i ovanstående ref. mail 15.5.2009.

Man får hoppas att min mamma hade rätt när hon påstod: att det finns en gudomlig rättvisa i världen.

Om den verkligen existerar hoppas jag att den infinner sig nu!

5 kommentarer:

 1. Det finns 16 kommentarer.

  Staffan! Var glad över att Gun som utflyttad Malmbergare ids hålla på att föra vår talan mot LKAB, fastän hon inte längre bor här.
  Du kanske bor kvar, men ändå förråder du majoriteten av oss som bor kvar.
  Anmäl >TACK GUN! (2009-05-31 01:05:33)

  Staffan! Du säger att LKAB försiktigt och varsamt sakta löser in hus och hem. Ja nog sker det sakta alltid! Och försiktigt under tystnadsplikt för dom som säljer till det giriga bolaget! Till så låga priser så att säljaren inte kan skaffa sig ett nytt hem på betryggande avstånd från LKAB.

  Vet du ingenting om vad som händer i Malmberget?
  Anmäl >Ett helt igenom girigt gruvbolag (2009-05-31 00:50:37)

  Staffan.
  1)Slutsats: antagligen gick du i blöjor, när jag var vuxen kvinna.
  2)Göteborg - 150 mil till Malmberget. Jag är malmbergare och inget annat!
  3)Jag å alla (i dina ögon korkade)vi har faktiskt varit med om, när berget satt sig förra gången, dvs. "Gropen". Vi VET hur det var DÅ och behöver därför inte gissa!
  4)Lönlöst att förklara för dig, men denna gång handlar det INTE om detta "gropenscenariot". Den här gången gäller det en minerad schweizerost. Där det blir fråga om våldsamma mängder, som ger sig iväg pga. skivbrytningen och de tomrum som bildats. Läs svaret av LKAB:s info + Christina Dahner! Det borde få dig på bättre tankar.
  5)Fö tycker jag, att både du och jag är skyldiga, de som inser vad det hela handlar om denna gång, FULL respekt, inkl. kyrkogården!
  Anmäl >Gun (2009-05-31 00:05:25)

  SvaraRadera
 2. Vad surrar denna Göteborgskvinna om långt över 100 mil från Malmberget? Smartnessen blomstarar icke. Vad skall vi sätta igång? Här sker ju redan detta omsorgsfulla och gigantiska arbete av LKAB som i sinom tid kommer göra, och redan gjort, många av oss malmbergare till miljonärer. Under tiden lever vi ett lungt och tryggt småstadsliv fyllt av lycka och gamman. Än lugnare skulle det vara om vi slapp uppviglare från fjärran ort!
  Anmäl >Staffan (2009-05-30 21:34:08)

  Malmbergare och Staffan, lustigt att ni som är så "smarta" till skillnad från resten, som bara "gapar och skriker", varför ordnar inte ni två upp hela situationen i Malmberget, med de som inte vill bo kvar ovan på eskalerande skalv, dessutom med giftutsläpp och en miljö som har mycket övrigt att önska?

  Det skall bli intressant att följa ert idoga arbete! Meddela när ni tänker sätta igång! Vi är många som väntar.....
  Anmäl >Gun (2009-05-30 16:38:02)

  Om folk inte vore så blockerade, utan kunde föra en vettig diskussion med ansvariga i LKAB, skulle det gå mycket bättre. Det gapas i media och det gapas på fel sätt, och till fel personer.
  Jag har personligen inga problem med vare sig LKAB eller sättningarna i berget, inte heller andra som jag känner heller. När blev sättningarna till jordbävningar, förresten?
  Anmäl >Malmbergare (2009-05-30 16:23:03)

  Jag och många med mig har sedan länge förstått LKAB:s storhet och generositet. Vad hade Malmberget varit utan detta underbara företag. Blott intet!
  På ett försiktigt och varsamt sätt löser man sakta in hus och hem. Vi Malmbergsbor kan skatta oss lyckliga. Vi skall icke låta oss nedslås av olyckskorpar!
  Anmäl >Staffan (2009-05-30 15:58:38)

  SvaraRadera
 3. Staffan. Det är en stor skillnad mellan dig och mig.

  Jag håller mig till sakligheter, dessutom är det inte så, att jag skriver något för att misskreditera kommunen, eller Malmberget, eller LKAB. Jag kan min egen orts historia, till skillnad ifrån dig, som bara viftar runt i största allmänhet! Jag önskar verkligen att den "symbios" som förut fanns mellan bolaget och ortbefolkningen kunde återskapas. Men just nu är det förtroendet inte stort!

  VARFÖR?

  Är du totalt blind, eller kan du förstå/inse vad det beror på?

  En sak till, jag skrev det till svar i Dannes blogg och jag skriver det igen, eftersom du verkar ha "långt till kontakten". Jag VET inget om Holma, eller hans göranden, som du anser har pågått. Jag frågar mig därför, VEM är det som skitar ner "någon", du eller jag?
  Anmäl >Gun (2009-05-30 15:26:56)

  VILKEN DEBATT?, mellan vilka?,
  Du verkar ha absolut noll koll vad som händer här i Malmberget, och då menar jag NADA !.
  SE hur mycket tid Gun lägger ner på att ta reda på sanningen om allt detta!. Vi är MÅNGA som stöder henne. Hur många stöder ditt egoistsnack som bara gör kommunen än mindre attraktiv att bo i, SVARA hur du tänker lösa detta?. Staketet är som alla andra staket bara första steget till att kyrkogården kommer försvinna. LKAB har nu gått över LIK för sitt intresse. Men var så säker, det kommer inte ta lång tid innan de också kan titulera sig "Mördare"!, det låter hårt men är i praktiken PRECIS det de handlar om !. Fy f-n för hur detta är skött, bara IDIOTER och EGOISTER inblandade, OCH TOTALT MAKTMISSBRUK !.
  "Ursäkta mitt hårda inlägg, men nu måste detta få ett slut!"
  Anmäl >Staffan?, Tror du det stoppar med staket? (2009-05-30 08:56:12)

  Lägg av! Ett staket kring en kyrkogård.. än sen!!!!
  Rysare!!!!... lägg av!
  Hur länge ska du förpesta samhällsdebatten?
  Du som är så insatt borde förstått att LKAB verkligen sköter malmbergssaken på ett bra sätt. Tror du allt kan ske över en natt? Men du bara gnäller. Du, Danne, Aimo, Holma och Tommy är alla stöpta i samma form. Linslusars och mediakåtas form!
  Ett råd: Lägg av och bomba Götet med ditt nosens istället! Du skriver väl på Holmas stopp?
  Anmäl >Staffan (2009-05-30 03:08:11)

  SvaraRadera
 4. LKAB & Tommy Nyström.
  Nej, fy, det lät inte som om det var någon trevlig önskan. Jag skulle nog hellre se att allt kunde bli anständigt och gott för människorna att åter leva där.

  Livet är alldeles på tok för kort för att man skall ägna sig åt att kasta bort tid på dysfunktionella människor och miljöer.

  Jag tror att vi människor skulle må mycket bättre, om vi skänkte varandra lite omsorg och omtanke, när den andre inte har det så "kul".
  Anmäl >Gun (2009-05-30 01:20:00)

  Är inte vidskeplig men man får hoppas alla begravda andar vaknar och ger de ansvariga vad de förtjänar.

  Jag kan inte med ord beskriva den totala avsky jag känner inför det vi har framför oss i Malmberget. De som inte vaknat upp och börjar inse allvaret i detta tycker jag synd om, de kommer nog vakna för sent. Detta går inte det har blivit laglöst land med totalt urspårat händelseförlopp.

  Är våra politiker totalt bakom flötet?, annars är det bara mutbrott som kan ligga bakom allt detta.
  Anmäl >Må förfäderna vakna! (2009-05-29 19:15:17)

  SvaraRadera
 5. Nu har vi i Guns förra blogg alla namnen på dom som sviker Malmbergarna. Inget parti har reserverat sig mot yttrandet om ny koncession, trots att det mer ser ut att vara författat av LKAB än av KS, som ju faktiskt ska företräda sin befolkning.
  Läs yttrandet i förra bloggen!!! Där ser vi vilka enskilda politiker vi absolut inte ska rösta på i nästa val. Alla dessa politiker arbetar bara och endast för LKAB, inte för oss som valt in dom i kommunfullmäktige.
  Anmäl >Fabian (2009-05-29 17:32:08)

  Någon och några gör sig stora privata förmögenheter på detta tillvägagångssätt och denna utomordentliga sparsamma lösning för ett bolag.

  Någon annan logik finns inte.

  Alla är mutbara sägs det, det gäller bara till vilket belopp !

  Facit kommer, var så säker.!!

  Anmäl >Det finns svar på allt..bara vänta och se (2009-05-29 13:28:52)

  Var inte orolig, den här hålan håller på att försvinna mer och mer.
  Anmäl >Hansson (2009-05-29 10:44:12)

  På något sätt hoppas jag att det går åt helvete med denna kommun och med LKAB Malmberget. Jag hoppas så innerlig att allt rasar ihop så ALLA måste flytta från denna av Gud glömda håla. Det stärker bara det alla vet att Tommy Nyström har arvode från LKAB och att han går över lik för att hålla sig kvar på LKABs lönelista.
  Anmäl >LKAB & Tommy Nyström (2009-05-29 10:01:19)

  SvaraRadera