Google+ Followers

fredag 9 april 2010

Kommunalrådet Tommy Nyströms svarsbrev angående

- den 9 april 2010, kl 23:29


namninsamlingen om en helhetslösning för Malmberget, kan få den mest garvade person, att förvirrat börja greppa efter almanackan, i hopp om att det möjligen skulle kunna vara avsett som ett alltför tidigt 1 april skämt.

Men den möjligheten finns inte heller som tänkbar lösning.

Kommunalrådet skriver en massa floskler i svarsbrevet där han helt plötsligt har upphöjt Malmfältsgruppen till att göra annat än befrämja gruvans framfart. Något som Lars Alriksson (M) bekräftat vad syftet varit med Malmfältsgruppen och som jag själv fått bekräftat från Näringsdepartementet (en verksamhet utan skrivna protokoll!) att därifrån finns ingen som helst hjälp att förvänta sig för ortsbefolkningen, eller för Gällivare kommuns skattebetalare, eftersom man från näringsdepartementets sida, istället skyfflar över det fulla ansvaret på LKAB för den uppkomna situationen.

Vidare visar Tommy Nyström äntligen sin blotta, som jag länge misstänkt att både han, övriga politiker men även kommunaltjänstemännen har. I många frågeställningar har Gällivare kommun hänvisat till länsstyrelsen, när de själva gått bet på yttrandena som skall lämnas av kommunen till miljödomstolen. De har istället valt att lämna över det till länsstyrelsen för yttrande. De har alltså på inget sätt förstått hur tågordningen ser ut. Länsstyrelsen är regeringens företrädare. Landshövdingen är det lika illa med och vem som är Landshövding och på vilka dubbla stolar han sitter kan knappast ha undgått Tommy Nyström. Det är alltså meningen att det är kommunerna och de folkvalda politikerna genom fullmäktige som har möjligheter att göra "folkets röst hörd", det är så rättsordningen ser ut!

Men vad gör man då i en sådan kommun som Gällivare, där kommunalrådet och ansvariga, dvs. de som har möjligheter att påverka situationen sitter allierad med LKAB i morgonmöten och träffar överenskommelser, den ena gången efter den andra så huvudstupa att man nästan baxnar. Vi kan ta bara det sista som förekommit: gällande skickad räkning vattenledningsbrott till LKAB, på nära nog en miljon och där ansvarig tjänsteman, i Gällivare kommun, vägrar att svara på vad som blivit av de förhandlingarna med LKAB:s Karl Wikström och Mickael Vesterlund.

Som om det inte kunde vara nog. För två år sedan slogs delar av Gällivare kommuns vattentäkt ut. (Tjusigt tänke jag och tänkte på utsikten som man har från Dundret och Aitiks slaggdammar, som sannolikt ligger i grundvattenmöte med kommuns reservvattentäkt.) Anledningen enligt Gällivare kommun till utslagningen var LKAB:s uttag av vatten för dammbekämpning vid Kaptensgropen i Malmberget. LKAB vägrar att betala! Följden har blivit att vattentäktens kapacitet sänkts och i början på april gjordes ett försök, att med specialiserad utrustning förflytta de tillslutande markpartiklarna bort ur de tilltäppta brunnarnas närhet. Kostnaden för åtgärden beräknas till 500.000 kommunala skattekronor, utan några garantier för att det lyckas.

Hur det gått med den saken?

Ingen aning. Klämma kommunen på uppgifter är lika lätt som att krama tårar ur hälleberget.

Den som nu trodde att "Ebberöds bank"= Gällivare kommun dragit lärdom av att ingå vattenavtal, eller vilka avtal som helst med LKAB, tror fel! Nytt avtal har tecknats med LKAB om vattnet. Man har tydligen inte skallat sin panna tillräckligt blodig än mot LKAB. Katt-å-råtta-lek ligger nära i tankarna. Motiveringen till det nya avtalet går inte heller av för hackor från kommunens sida. Citat:

"Det kommunala motivet till avtalet är att tillföra intäkter som kan omvandlas till nödvändiga investeringar."

Jag vet inte, men en helt vanlig kulram tror jag inte skulle vara helt fel i kommunhuset.

Tommy Nyström hänvisar också i sitt brev till LKAB:s fina relationer med ortsbefolkningen och kommunen och det nya informationscentrat i f.d. Gunillaskolan, som LKAB öppnat. Men han har inte en enda susning om vilka enorma kostnader och vilken problematik det är att rättssäkerheten bibehålls för den vanlige kommunmedborgaren som är drabbad av LKAB:s illa hantering av sin verksamhet.

Det är ett sådant ENORMT flöde av handlingar, som finns i miljödomstol och övriga myndigheter och som handlar om ortsbefolkningens utsatthet gentemot det statliga LKAB. Jag påstår med all rätt att här finns överhuvudtaget ingen likhet inför lagen och rättssäkerheten är satt ur spel! Därför att här är det tvärnit på "informationen" både hos kommunen men även hos LKAB. Det är bara kaffe med dopp och nöjda personer som skall göra sig besvär till det informativa informationscentrat, som kommunikationsdirektören för LKAB framför i sin propaganda och som låter misstänkt lika det som kommer ur Tommy Nyströms brevpapper ang. "en helhetslösning för Malmberget nu".

Gällivare kommun agerar som om problemen inte finns, de sitter helt i knä på LKAB. I gällande fördjupade översiktsplan godkänner man Västra och Östra Malmberget som lämpliga för bostäder.

Vidare väljer man från kommunens sida att inte skicka med några synpunkter från allmänheten i de handlingar som skickas ut en dag före samrådsmötet. Kronan på verket blir när man med all övertydlighet talar om vad man egentligen tycker och tänker om saken, eftersom man anordnat ett möte kvällen före påskhelg! Man vill helt enkelt inte ha några avvikande åsikter eller några problem med att gå LKAB till mötes hela vägen ut. Jag tror personligen att om man som röstberättigad i Gällivare kommun skulle rösta på "Kalle Anka-partiet" kunde det knappast bli värre än det redan är och vad kommunens revisorer pysslar med är en stor gåta för mitt vidkommande.


Här följer citat ur kommunalrådet Tommy Nyströms nyssnämnda brev, med datering 3.4.2010:

"Självklart blir det trots det en påverkan för Malmstaområdet med ett delat samhälle. Gällivare kommuns ansvar är att se till att detta område har den bästa tänkbara service och att de som vill bo kvar där kan göra det."

Jag undrar när Tommy Nyström besökte denna "bästa tänkbara service" sist? Framförallt VAD består den av? Men det var ju "hyvens" av honom att "de som vill bo kvar där kan göra det". Vart ska de som inte vill bo kvar ta vägen, de svarar kommunalrådet inte på. Dvs. negligerar han att besvara kärnfrågan!

Han har möjligtvis inte slagits av tanken, att det kanske inte är alla som vill just det. Bo kvar. Speciellt inte under de rådande förhållanden med industristängslet som tornat upp sig och med den avskurna tillvaron och en allt högre påverkan av byggnaderna, som sker genom gruvbrytningen och också det förväntade raset av taket till hålrummet. Eller kan det vara så att han inte förstått vad namninsamlingens syfte var? Inte bara i just den delen av Malmberget, Malmstaområdet, utan att man vill ha en lösning för ALLA de som inte känner att de vill invänta "Guds saliga hand" dvs. LKAB:s samhällsomvandling.

Eller förstod han inte själv varför han envisades med att visa sig viktig och reste med till Stockholm för att överlämna "namninsamlingen om en helhetslösning för Malmberget". Var det från hans sidan enbart samma meningslösa handling som den namninsamlingslista, som han överlämnade till FEL instans och som gällde drogproblematiken? Den tog han inte heller på fullt allvar utan vi kunde i pressen läsa om de två rikspuckornas inbördes tjabbel om vem som varit värst.

http://www.kuriren.nu/lokala/gallivare_artikel.aspx?ArticleId=5162039&place=G%E4llivare

Dessutom har det visat sig att Tommy Nyström, utan att blinka slagit av benen på ungdomarna, genom att inte ge dem det stöd som behövs för att de skall kunna delta i den framtid, som synes bli alltmer problematisk i Gällivare kommun och som sannerligen inte skulle må dåligt av att belysas av helt "nya och friska ögon". Ögon som inte hunnit sitta på alltför många morgonmöten med vissa bolagsherrar. Eller har han tänkt sig att alla tillslut skall rulla in med rullatorn i kommunalfullmäktige, därför att han satt käppar i hjulen för en föryngring?

Sluttrudelutten på Tommy Nyströms brev ang. helhetslösning för Malmberget, tycker jag att alla berörda personer inkl. skattebetalare i Gällivare kommun skall läsa extra noga.

Citat:
"Vad gäller planering för människors miljö/hälsa och boende med hänseende till samhällsomvandlingen vill jag hänvisa till projekt Nya Gällivare. Projektet Nya Gällivare drivs under 2009-2012 av kommunen med nära koppling till medborgare, näringsliv och LKAB genom att låta intressenter; medborgare, representanter för stor och små företag och offentliga sektorn aktivt delta i framtagningen av en vision för Gällivare. Det som kommer fram av det arbetet ska vara grunden för kommunens arbete med utveckling inom bl.a. stadsbyggnad, vård, skola, omsorg, kultur, utveckling m.m.

Jag måste vara jädrans korkad, men VAD har detta att göra med den problematik, som faktiskt fortfarande finns kvar i stora delar av Malmberget, både för dem som har hyresrätter, bostadsrätter eller är privata fastighetsägare? För att kommunalrådet nu valt att stoppat huvudet i sanden och "glömt" bort problematiken som återstår, betyder det inte att den har upphört att existera! Kommunalrådet Tommy Nyström ger alltså i klartext blanka tusan i de boendes miljö på alla andra ställen utom i Gällivare! "Vilken hyvens kille", var det en drabbad som så pricksäkert uttryckte det hela och fortsatte med att tala om att kommunalrådets lögner och ageranden var anledningen till att de nu väljer att avflytta från kommunen.

Visst det är bra och tänkvärt att man satsar ännu fler miljoner på att göra en ny fin planering för ett Nytt Gällivare, eftersom de satsade miljonerna i City Move, som gick av stapeln för precis ett år sedan, alltså 2009, uppenbart inte var så användbar som den först hyllades att vara. Dessutom är det så att man inte brytt sig så vidare värst i vad man där kom fram till, var lämplig mark att bebygga på.

I den digra utredningen som City Move gjorde framkom det all mark som var "av riksintresse", vilket också visade på vilken svår problematik man hade att ta hänsyn till vid en samhällsomvandling. Något som LKAB tycks ha totalt blundat för och som kommunen också tycks ha fallit för. LKAB de planerar väl för att även i framtiden lämna kvar bebyggelse med hundgårdsstängslet runt knuten, omringat av ett tungt och miljöfarligt industriområde, som gruvbrytningen nu en gång för alla har utvecklats till.

Det blir så när en gruvbrytning pågått så länge utan större hänsyn till bebyggelsen och så pass aggressivt, som om sista dagen för bonusnissarna står inför dörren!

5 kommentarer:

 1. Debatten startad av Bör avgå !
  Startad: 2010-04-10 08:50:27

  Sidor: < 1 2 >

  Det finns 13 kommentarer.

  Malmberget hade i början av 1970-talet drygt 13 000 invånare och populationen har sedan successivt minskat till knappt 5 000 invånare år 2000 enligt Länk+vattent%C3%A4kt+sarkasvaara&cd=3&hl=sv&ct=clnk&gl=se
  Minskningen från då folkfördrivningen började intill nu motsvarar Kalix folkmängd plus Koskullskulles och nog även Töres eftersom Malmberget som mest kan ha haft runt 15 000 invånare enl trovärdig uppgift på Internet. Denna med svenska mått mätt enorma folkfördrivning har skett bortom svenska folkets vetskap. Och nog ett halvt tusen skalv i Kiruna sedan en månad. Självklart inget i media om det.
  Anmäl >den mörkas mästerligt, LKs ohyggliga verksamhet (2010-04-17 08:50:44)

  Hur lång tid ska det gå innan människor inser vilket gigantiskt hyckleri alla dessa utredningar är, vårdcentralen och gunillahem är borta innan "Nya Gällivare" är färdigt, Konsumhallen är stängd pga bristande kundunderlag efter rivningar i västra malmberget och avskurna förbindelser med östra Malmberget. De kvarvarande i krigszonen efter LKABs härjningar är vid så dålig hälsa att ingen längre orkar bry sig, om de nu inte har haft vett att packa och flytta från detta helvete på jorden som LKAB har skapat. Det finns inget kvar att flytta år 2012 när fantastiska "Nya Gällivare" är färdigt, fast man kanske kan starta ett nytt projekt för att försöka få folk att flytta tillbaka...
  Anmäl >Flyttlass (2010-04-13 22:34:15)

  År 2009 var det fantastiska projektet "City Move" färdigt, ett antal konsulter var ett antal miljoner lyckligare. År 2009 startades projektet "Nya Gällivare", det avslutas år 2012 med lyckliga konsulter som har blivit några miljoner rikar. Vi kan nog se fram emot projektet "Framtidens Gällivare" som kommer att starta år 2012, och pågå några år framåt...allt för att LKAB och kommunledning ska slippa ta ansvar...och de boende i Malmberget? Ja, dem skiter man i fullständigt, arvoden och bonusar rullar in in i allafall...
  Anmäl >Flyttlass (2010-04-13 22:19:49)

  SvaraRadera
 2. Men villaägarna kan på nytt stämma Lkab som de gjorde i Malmhamnen, Luleå. Varje villaägare får föra fram sina synpunkter på sin upplevda skada. En jurist kan paralellt föra flera skadeståndstanspråk. det är bara den formella skadeståndstalan med grupptalan som ogillats av domstolen. det går att få hemskickat från högsta domstolen i stockholm domen där samtliga villaägare, hyresvärdar och hyresgäster vann stort mot lkab´s damm från malmhamnen. en av juristerna somvdrev frågan då heter Ismo Salmi, han driver idag en juristbyrå i Stockholm. Salmi och partners tror jag den heter. samtligaq skodor från dammet från malmhamnen är likadana som skadorna från malmdammet vid gropen.
  Anmäl >Heja Malmberget, dags att samla krafter igen. (2010-04-13 11:30:24)

  Hade ingen aning om att så många Malmbergare var på väg att flytta FRÅN kommunen. Stod och pratade med folk på Konsumhallen och många säger att de ska flytta, t.o.m de mest ingrodda Malmbergarna är på väg. De flesta mot kusten(Pite, Luleå, Boden) men ändock bort från Gällivare. Tommy Nyström och hans kompisgäng har förlorat mot kommuninvånarna som bara ser sig som förlorare i denna kommun. Tommy Nyström måste ta det största ansvaret för skandalen, han är ju den mest pådrivande till nedläggningen av Malmberget och förslumningen av övriga kommunen.
  Anmäl >Byt ut Tommy Nyström. (2010-04-13 07:33:26)

  Gränsen mellan Kåkstan och övriga Malmberget är hårfin... Framtiden kanske blir på det sättet som det en gång började? Med dagens uteblivna satsningar på hus & hem så är vi kanske tillbaka till jordkulor & fläsklådor utspridda över nejden? Skillnaden mellan dagens Malmberget och samhället för 100 år sedan är att då fanns en framtidstro...
  Anmäl >Miss Antroph (2010-04-13 07:09:40)

  Bra skrivet som vanligt. Dessvärre tror jag att de flesta har insett att LKAB har krossat motståndet och att vidare kamp är bortkastad tid, bättre att lämna skeppet. Det LKAB aldrig förstod var att allt "motståndsrörelsen" ville var att skapa ett hållbart och bra samhälle där människor kunde bygga sin framtid. Enda framtiden som finns i Gällivare är nu att roffa åt sig så mycket pengar det går, vare sig det gäller gruvbonusar eller konsultarvoden. Gällivare är en kommun på väg mot fritt fall, när nästa högkonjuktur flyttar ännu fler. Kvar blir en oljeplattform dit folk flygs in och jobbar, jag hoppas det var den lösningen Tommy och LKAB ville ha!
  Anmäl >Flyttlass (2010-04-12 21:57:52)

  Var är alla LKAB och Tommy-N lovers?. Inte ens en kommentar från Stäffän eller Fjalle?. Men det är klart nu när stämnings"gänget" fått betala LKAB så stillades deras missunsamhet och egoism ett tag i alla fall.
  Anmäl >Konstigt?, var är de missunsamma? (2010-04-12 20:16:58)

  SvaraRadera
 3. Hej
  Tack Gun för bra analyser Vi är många som har samma uppfattning. Det känns dock svårt att komma vidare
  Kommunen är i en nedförsbacke och våra politiker är medvetna om det allt som görs är konstgjord andning i allt som görs få se när den stora smällen kommer sannolikt när Ny GÄLLIVARE Projektet har förbrukat sina 25 milj på konsulter och bubblan uppdagas
  Vi bör dock till valet se till att desom styr idag byts ut
  Anmäl >byt politiker (2010-04-10 19:26:39)

  Tommy Nyström har aldrig gjort något som inte kommit honom själv till godo. Allt går ut på att sko sig själv. Mer arrogant person får vi nog leta efter. Min röst försvinner från socialdemokraterna från och med valet 2010. Jag rösta på SKP i kommunalvalet.
  Anmäl >En som vet och tack och adjö. (2010-04-10 16:53:57)

  SvaraRadera
 4. Det som bör läggas till är tidigare inlägg
  ang. kommunens försäljning tre markområden
  för en krona
  Anmäl >OBS. (2010-04-10 16:19:51)

  Påsk hälsningar från "Malmivaara". Gun du håller dina löften,"påsksmällen" fick gropen att rasa? Du nämner i artikeln "City Move"bland mycket annat. Denna City Move projektet gav mycket sköna miljoner till lycksökande konsulter med hemortsadresser utanför GVE. Nu "NYA GÄLLIVARE" proj.Beräknad kostnad 25-30 milj.kr. Efter 2 upphandlingsomgångar från kommunen så fick kosult företaget"Maestro Managent AB" uppdraget.(Lars Albinsson),till ett timpris 1800 kr tim.,i konkurrens med lokalt företag "EXPANDUM AB"delvis finansierat av kommunen och som känner kommunen utan-innan,timpris krav 900 kr. Så visst är din f.d. kommun attraktiv utanifrån
  "Nya Gällivare"=" Vi gör människors längtan till verklighet"är en slogan från kommunens utvecklingsenhet med lika skör skal som påskäggen.
  Anmäl >Malmi vaara (2010-04-10 13:44:49)

  SvaraRadera
 5. Vi får alla hoppas väljarna inser hur ojuste Tommy med anhängarfölje (S-toppen)har varit och är mot Malmbergarna, hur fruktansvärt nonchalant och arrogant han besvarat de över 1600 som skrivit på för "helhetslösning för Malmberget". Hoppas också ALLA andra väljare inser hur detta kommer drabba dem själva i försämrad service och skattekronor som går till annat än livskvalitetshöjande åtgärder för ortens medborgare för att inte tala om alla som mister släkt och vänner nu när flyttlassen börjar gå från först och främst Malmberget, men det slutar inte med det, den negativa spiralen har nu börjat och blir svår att stoppa !. Tack (S) för ert deltagande i vår svåra kamp mot LKAB !.
  Anmäl >Bör avgå ! (2010-04-10 08:50:27)

  SvaraRadera