Google+ Followers

söndag 16 oktober 2011

Innan den 15 december vill Regeringen ha svar från kommunerna vad de har för åsikter om det regionala tillväxtarbetet 2014-2020.


- den 16 oktober 2011, kl 13:26

De skickar frågeställningen till "statens företrädare", dvs. Landshövdingen. En man som redan sitter på två stolar, varav den ena är stadigt placerad i LKAB:s styrelse.

http://www.nsd.se/nyheter/gallivare/artikel.aspx?ArticleId=6456364

För de kommuner som inte har den problematik med gruvbrytning, samhällsomvandling och miljökonsekvenser, är det naturligtvis en betydligt enklare frågeställning att besvara. Men knappast för Gällivare kommun. Det är ungefär en fråga i flermiljards klassen och fullt likvärdigt, som om man skulle börja bygga ett hus med att sätta dit tak och skorsten först. Därefter börja fundera på om man möjligen kan behöva en grund, väggar och annat nödvändigt. För att inte tala om den framtida miljöaspekten. Vilket arv lämnar den här giriga maktgenerationen efter sig.

För mig är det obegripligt hur kommunalrådet Tommy Nyströms precisa svar kunde ha varit. Löser man inte samhällsomvandlingen och problematiken med att människor just nu får offra privatliv och privatekonomi med gruvbrytningen i Malmberget, finns egentligen inget svar att ge. Hur skulle den tillväxten se ut?

Den skulle inte kunna bli annat än en "fortsatt avvecklingsplan för fast bosatta" och fortsatt tillväxt för gruvnäringen. Det var inte för inte som Gällivare kommun korades till, årets vinnare och artikeln i Dagens Industri (DI) kom till. Ett reportage som ljuvligt har misstolkats anledningen till, eftersom det framgick klart och tydligt, att det priset kunde man tacka gruvindustrin för framgångarna. Varken Landshövding, Regering, eller den nye ordföranden i LKAB:s styrelse, Marcus Wallenberg, lär ha några intentioner om att förändra det vinnande konceptet/upplägget.

I ett annat reportage i DI yvs man inte över något guldläge inom kommunledning, Landshövdings pluton, Regering och inom LKAB. Därför att i det reportaget har DI tagit upp problematiken, som just gruvnäringen vållat för boendet, dvs. livsvillkoren i Gällivare kommun. Men det talas det i små bokstäver om. Naturligtvis vad annars...

Kommunalrådet Tommy Nyström lyfte förutom bostadsfrågan fram infrastrukturen som en åsikt för Landshövdingen att föra vidare till Regeringen. Han poängterade att för kommunen var det verkligen viktigt, att ha väl fungerande bilvägar, järnvägar och flyg. Inlandsbanan poängterades speciellt. Vad han däremot menade med att "Inlandsbanan kunde kommunen ha stor nytta av i framtiden, som reservlinje". Måste jag villigt erkänna, att det susar fritt i mitt hjärnkontor vad det kunde menas. Vadå ”reservlinje”, till vadå? Skall gruvbrytning och människor finnas måste den biten byggas ut och bibehållas.

I alltför många år har LKAB utlovat svar om hela situationen med gruvbrytningen i Malmberget. Man har slängt sig med den ena dåliga ursäkten och bortförklaringen efter den andra. Den mer skrattretande varianten har varit, att man inte kan lämna vissa hus bebodda medan andra skall försvinna om man går husägarna till mötes och löser in dem. Tar man sig en titt på vilka hus som är bebodda av dem som LKAB varit tvungna att lösa in på Elevhemsområdet, kan man inte annat än slå sig för pannan.

Förstör man en boendemiljö & bostadsmarknad & ett samhälle & en kommuns villkor, har man trots allt det yttersta ansvaret. Då kan man inte enbart ansvara & betala för vad som händer innanför det egna industristängslet! Näringsministern Maud Olofsson tyckte att det kunde man inte belasta bolaget för. Nähä, undrar då vän av ordning, vem skall då betala det? Det är trots allt bolaget/staten, som håvar in vinsterna och bedriver denna utarmande verksamhet? Är det mer rimligt att privatpersoner och lokala drabbade skattebetalare skall betala notan för bolagets härjningar?

Vad som drabbat människorna har LKAB inte brytt sig om/i. Det är ett underbetyg för ägarna, både i den nya Regeringen men inte minst den gamla. Lika länge har människorna hållits i ovissheten om framtiden och de som redan blivit drabbade, har LKAB dragit bortglömdhetens slöja över, genom en knippe dåliga ursäkter för dåligt handhavande. På något sätt har det blivit signifikativt för LKAB:s nya ansikte utåt. En tråkig trend helt enkelt, som bolaget inte heller verkar ha några som helst intentioner om att bryta, eller förändra, eller rätta till. Hade detta skett i något U-land hade Sverige genast varit där med långa pekfingret och visat sin präktighet och dubbelmoral. Nu möts det hela av enbart kompakt tystnad från ansvarigt håll.

Hur skall människornas framtid se ut. Sitter de fast i en limbo, eller vad kommer att ske. Privata hyresfastighetsägare befinner sig också i samma prekära situation. De har dessutom de senaste 10-15 åren inte kunnat belåna sina fastigheter ens, utan verkar mer sitta med "Svarte Petter" kvar på hand, trots att de har lagstadgade krav på sig i egenskap av hyresvärdar. De står där med nollkoll över tillvaron precis som privatmänniskan, som drabbats. Som privatperson måste man ha rätten till att själv bestämma. Det skall även de ha, som vill bo kvar så länge det är möjligt, innan gruvan slukar allt.

Man kan därför undra om det inte vore på sin plats, att Regeringen i Gällivare kommuns fall, själva borde presentera en lösning först, innan man ens ställer denna fråga. Det ena är trots allt avhängigt av det andra och det kan man aldrig komma förbi eller runt.

Helt nyligen var det en annons i Kometen om vägbygget till Koskullskulle. Det som är märkligt är att man åter inte markerar LKAB-staketet på kartbilden. LKAB-staketet som hör till vägomdragningen och till och med är orsaken till vägbygget! Vägen kommer dessutom i framtiden att belasta det kommunala, eftersom Trafikverket efter omläggningen inte längre ansvarar för den.

Personligen har jag lite svårt att förstå var den här krävda 500 meters gruvgränsen till bebyggelse egentligen betyder. Har verkligen kommunalrådet fått gehör för sitt och länsstyrelsens krav om de 500 meterna till bebyggelse kontra gruvan i de hemliga förhandlingarna? Hittills har LKAB varit kallhamrade och totalt oförstående inför de problem de ställt till med. Tittar man på helt vanliga kartor via "Gula sidorna" är även hela Östra Malmberget konsumerat vid en gräns på 500 meter. Vad jag förstår så är hela Malmsta berörd, möjligen inte yttersta spetsen av Ormkullen. Mäter man 500 metersgränsen från de hus som Bergsstaten tvingade LKAB att lösa in år 2000, finns inget av mark kvar.

Jag undrar hur diskussionerna går kring kyrkogården, var går gränserna där, 50 meter, 100 meter? Varför ens lägga om vägen? Sprickan i Malmberget (som LKAB negligerar trots varningen redan i utredningen år 2000), malmkropparna och hålrum utifrån bebyggelse och kartor är det ingen som tycks ha fått kläm på. Även i kommunhuset tycks förvirringen vara stor, trots att det finns "Gula sidorna" som har avståndstabeller och t.o.m. flygfoton och hybridkartor över det "bombade" området.

Trots att hus och annan egendom har skador till följd av bergrörelserna gör inte Bergsstaten någonting. Man nöjde sig tydligen med det tillfälliga uppvaknandet år 2000. Domstolarna påstår sig inte kunna tvinga Bergsstaten att följa sin egen lag, Minerallagen. I Minerallagen där det står att gruvverksamheten inte får påverka marken utanför markanvisat område. Ingen verkar heller veta vad 500 m gränsen innebär. Ingen förstår heller varför vägarna ska läggas om ifall hela Östra skulle försvinna. Människorna som berörs har ryktesvägen hört, att det alldeles snart skall komma ett offentliggörande av avtalsförslaget mellan kommunen och LKAB. Men hur länge har man inte kablat ut den amsagan, som någon form av "sanning":


- "NU skall vi, LKAB och kommunen, ta gemensamt ansvar"... Det är lika illa som med ICA:s köttfärs. Den blev inte heller till det bättre fastän den märktes om med nytt datum.

Skalven fortsätter som vanligt, utan att det registreras och finns tillgängligt för gemene man. Men de känns. Det går att pricka in nästan vilken dag som helst: Ta t.ex. den 2 oktober. Då var det två på morgonen och två på kvällen innan. Sprängningarna är lika obehagliga som vanligt och det känns bedrövligt att veta, att LKAB och ägaren staten kör med uttröttningsmetoden. Det är så maktfullkomlighet och girighet fungerar.

Kort sagt: Ingen vet någonting alls.

Kan man annat än bli trött, less och desillusionerad, när man ser hela mönstret som hela tiden upprepar sig.

Grunden är trots allt, att kan inte staten ens sköta sina egna bolag och verksamheter utifrån etik, moral och miljö är det illa. Människor har fått nog av girighet, det blev övertydligt i den nyss ältade Håkan Juholthärvan.

Det är guldläge hela vägen för Regeringspartiet och statens företag och verksamheter, som talar om regional tillväxt, men som glömmer bort att det finns människor att ta hänsyn till i alla dess varianter. Oppositionen är fullt sysselsatt med att sortera liken i garderoben, som de skall dras med i ytterligare valrörelser.

Luften är klar och kall och det luktar höst. Vårlökar skall planteras för att om några månader bli till glädje. Det kan i alla fall ingen maktens girighet förstöra.

1 kommentar:

 1. Debatten startad av "Gottegrisen"
  Startad: 2011-10-18 12:32:27

  Det finns 1 kommentarer.

  Beskrivningen av läget i Gällivare/Malmberget är helt perfekt!
  Anmäl >Bengt (2011-10-18 12:32:27)

  SvaraRadera