Google+ Followers

fredag 20 november 2009

Efterlysning! Jag söker signaturen, "Svarta bananer"

- den 20 november 2009, kl 15:03

förstora
som 2009-05-23 09:08:11 ställde en fråga, som jag funderat av och till på, men inte kommit till skott med. Frågeställningen löd:

Tog ibland med banan till jobbet i gruvan. Efter någon timme var skalet svart. De blev liksom övermogna på nolltid. Har det med joniserande strålning, eller radon at göra, för det är ju mer sånt i malmbergsgruvan än i urangruvor i allmänhet? Grunnat över det där många ggr. Någon som vet orsaken? Tacksam för svar.


Den som visade sig sitta inne med ett hyfsat svar var Mats Andersson, PhD, Department of Plant and Environmental Sciences, Göteborg University, you know....

Svaret från Mats lyder ordagrant: Bananer som mognar onaturligt snabbt i järnmalmsgruvan i Malmberget är inte alldeles lätt, att ge något helt entydigt svar på frågan. Bananer är som du säkert märkt ganska känsliga frukter och mognadsprocessen tenderar att accelerera mot slutet. Detta är typiskt för ganska många olika frukter. Det engelska fackuttrycket tror jag är "climacteric fruit". Vad kan det då vara i gruvan som kan tänkas snabba på bananens mognad?

Jag kan tänka mig två olika förklaringar, men det eftersom jag inte är närmre bekant med järnmalmsgruvor så måste det bli lite av en gissning? Jag tror dock inte att joniserande strålning ligger bakom. Jag kan tänka mig antingen snabba temperaturförändringar eller förekomst av gasen eten i gruvan.

Om det är så att du kanske kyler bananen på vägen ner i gruvan (jag föreställer mig att det är en bit att åka, eller gå från ytan till arbetsplatsen) och sedan lägger bananen i fikarummet (om det finns ett sådant där nere) så värms den upp. Jag misstänker att en sådan snabb kylning följd av uppvärmning nog kan snabba på mognaden. Om det är en möjlig förklaring så borde du kunna efterlikna det genom att lägga en banan i kylskåpet och sedan ta ut den efter ett tag. Den andra förklaringen skulle kunna vara att det finns eten i gruvan i högre halter än utanför.

Eten är ett enkelt gasformigt kolväte, men konstigt nog så fungerar det även som signal i växter. En av etens funktioner är att snabba på just fruktmognad. Jag kan inte riktigt bedöma om det skulle kunna finnas eten i malmgruvan eller inte. Hade det varit en kolgruva, hade det känts säkrare. Känsligheten hos växter för eten är dock väldigt hög så lite som en ppm i luft kan räcka för att snabba upp fruktmognad. Eten kan möjligen också finnas i naturgas, eller s.k. stadsgas så om det finns gas neddraget i gruvan för något ändamål så vore det inte konstigt om det kom därifrån. Sen producerar annan frukt också eten. Äpplen är rätt notoriska etenproducenter, det var inte möjligen så att du alltid la din banan tillsammans med äpplen? I så fall är det en alternativ förklaring. Detta är min kvalificerade gissning: snabb temperaturändring eller eten.
--------------------

Så långt Mats Anderssons svar.

Jag nöjde mig så långt med svaret, men gick och grunnade lite mer på det hela. Några av hans ord låg och skvalpade runt i mina tankar: joniserande strålning, naturgas och stadsgas.

Men eftersom man inte vet de här yttre faktorerna: hur lång gångväg. Uppvärmning kontra avkylning. Samma påse som äpplen, eller bara buren i handen, eller det som Mats undrar, om det finns gas neddraget i gruvan för något ändamål: är det nog fortfarande en fråga förrän man vet mer om omständigheterna som här ännu saknas. Avkylning och uppvärmning vet jag av egen erfarenhet kan ge svart skal väldigt snabbt. Men jag gissar att det inte har varit fråga om några sådana extremförhållanden, då hade du nog själv kunnat lista ut att det var så det var.

Den gamla benämningen på Eten är ju Etylen, vilket i sig är ett kolväte, vilket får mig att fundera, vart i gruvan och med vad jobbar du och vart förvarar du din banan? I rumstemperatur är det ju en gas.

Medan joniserande strålning, fick mig att fundera till rejält. Där handlar det om radioaktiva substanser och då kommer onekligen något uppdykande, igen, som ett brev på posten som ännu inte har funnit rätt avsändare, eftersom landshövdingen, himselves, i Norrbottens läns föredrog att "begrava det djupt i källarvalven", den sanningen var alltför obehaglig att ta itu med:
http://www.bd.lst.se/publishedObjects/10000872/F%C3%B6rekomst%20av%20osmium%202007_7%20.pdf


PS. ... och Gunborg, vi kanske skall samla ihop alla svarta bananer och ge dem till ordförande i socialnämnden i Gällivare, så ser hon till att man får ställa in en extra bädd nästa gång? Dvs. om inte lagändringen har hunnit träda istånd till dess. Stor kram till dig & barnen och även om du tycker att jag har varit ett stort stöd för dig, var du ett lika stort stöd för mig, medan min mamma var sjuk. Du fanns där för henne. DS.

4 kommentarer:

 1. Det finns 13 kommentarer.

  hej måste bara säga att jag aldrig hört talas om svarta bananer, måste undersöka det själv
  jag jobbar själv i gruvan och sover inte bra ,mår inte bra av hela denna situation känns som att man kvävs inifrån hur ska det gå för oss som bor i en råttfälla skalv efter skalv damm hur mycket som helst + fluoridnedsläpp lkab skulle bara veta att det pratas rätt friskt om detta på arbetsplatserna vad kostar det i dagsläget om produktionen sjunker säg 15-20 % ingen konstig siffra om det finns missnöje
  Anmäl >malmstabo (2009-11-24 23:22:21)

  Fortsättning. Gruvavfallets förhöjda strålning beror även på att det innehåller uran/radium-226. Sägs att radongasen i gruvan är sönderfall från uran/radium-226, att uran/radiumhalt i berget avgör hur mycket radon som blir. I fluorapatiten är monazit, eller var det allanit som också är i gruvan plus andra joniserande. Talas förresten tyst om radioaktiva ämnens kemiska giftighet. Radonhalten i Mbgts lär vara ovanligt hög för järnmalmsgruvor, minst som i urangruvor i gemen om jag rätt kommer ihåg sådant jag läst.
  Anmäl >man är som man är (2009-11-23 09:13:43)

  Människor förvånar mig sällan. Som snöflingor är vi, ingen just som någon annan. Ibland är man si, ibland så, aldrig är man perfekt, aldrig precis som förr, åldras sekund för sekund. SSI har inte påstått det inte finnas uranmineraliseringar i malmbergsgruvan. SSI skulle knappast påstå det finnas om SSI visste det fanns. Då skulle nog SSI skriva som SSI skrev, att inga kända finns. Slamdammen i Vitåfors är rödaktigt markerad på strålningskartan. Markeringen står för torium om jag minns rätt. Men uran finns där också. Se nästa inlägg.
  Anmäl >man är som man är (2009-11-23 09:06:49)

  kanske osmium från kolahalvön, sprids långt

  Ja, eller kanske inte alls så långt. Det kanske var därför det blev tvärtyst trots att de själva hade rört upp himmel och jord till en början och skickat anklagelserna österut.
  Anmäl >Gun (2009-11-22 02:39:42)

  SvaraRadera
 2. Pensionerad gruvarbetare

  Hade varit intressant att veta vad gamla gruvarbetare dött av + ortsbefolkningens hälsojournaler, speciellt barns!

  Barnen borde man följa upp med div. prover med några års mellanrum. Det och de svarta gruvbananerna borde forskarna genast greppa tag i.

  Men det är klart, gör de det, då får väl de väl indragna anslag till forskning.

  Din beskrivning låter verkligen inte bra:

  Länk
  Anmäl >Gun (2009-11-22 02:35:27)

  Den efterlyste

  Jadu, jag vet egentligen inte vad jag skall svara. Mer än att jag har aldrig slutat att förvåna mig över människor.

  Men varför ställa en seriös fråga om man redan "vet" att det är "oskadligt"?

  Det du beskriver, kan omöjligen få en banan att få svarta fläckar, eller bli helsvart på någon timma, utan någon mycket allvarlig påverkan.

  Det hade varit intressant att göra "stigbilder" av din bananklase, en som inte hade vistats i gruvan och en "gruvsvart banan". Det hade visat vad det hade varit fråga om för bananens räkning. Jag har gjort tillräckligt många laborationer i min utbildning, för att kunna urskilja när en frukts, grönsaks, drycks, växts "mönster" har blivit skadat av yttre påverkan av div. slag.

  Jag avråder från intag av "svarta gruvbananer"!
  Anmäl >Gun (2009-11-22 02:19:06)

  Ser att det förra blev på tok. Skulle iväg, skrev i all hast. Bananerna var inte svartfläckiga vid nedfärden i gruvan. I gruvan blev de från svartfläckiga till helsvart.
  Anmäl >den efterlyste (2009-11-21 19:22:41)

  Till skillnad från Norges och Finlands seismologiska institut ger Sveriges inte ut på nätet om skalv vid Mbgt, vilket kan bero på att någon förbjudit. I artikel, se länk, sa LK sig ha berget under kontroll, och att det inte är intresserat av information från det nationella stationsnätet. Svenska seismologiska stationsnätet tar t o m bort resultaten från Mbgt i sina mätningar. När vi tittar på våra egna mätinstrument så finns inte rasrisken där, sa LK. Vad föreståndaren för det nationella seismologiska stationsnätet tycker antyds i artikeln.
  Länk
  Anmäl >Gruvskalven (2009-11-21 11:15:13)

  SvaraRadera
 3. Hej Gun. Den snabba färgändringen berodde inte på äpplen eller temperaturer. På några timmar blev bananerna från mkt svartfläckiga till helsvart. Huvudskyddsombudet, eller den som är fackets boss, ledamot i bolagets överstyrelse och blivande riksdagsman, tillhandahåller säkert mer än gärna dokumenterade fakta om vad kända gaser, dess halter och gaskällor som är i gruvan. Med tanke på luftens hälsofarliga kvalitet torde mätningar och analyser ske kontinuerligt. I strålskyddsinstitutets SSI rapport: 2003:22 ISSN 0282-4434 berättas att inga kända uranmineraliseringar förekommer vid någon av de svenska gruvor som bryts idag. Och då är det ju så. Eller hur?
  Anmäl >Den efterlyste (2009-11-21 10:30:42)

  Joniserande strålning
  Detta har av LKAB framställts som enbart radonproblem vilket kan ventileras ut ur gruvan. Faktum är att radon är en sönderfallsprodukt vilket betyder att det finns radioaktivt material i berggrunden, gruvan. SGU:s berggrundskartor påvisar också detta om förhöjda halter, främst av torium men även uran. Att inte arbetstagarnas skyddstjänst har förstått detta fråntar inte LKAB:s arbetsmiljöansvar. I synnerhet när arbetsgivaren har en studie tillhanda som påvisar högre förekomst av lungcancer bland Malmbergets gruvarbetare än gruvarbetare i urangruvor.
  Anmäl >saknar min fader som var gruvarbetare (2009-11-20 22:17:41)

  SvaraRadera
 4. Den där länken som ledde till om osmiumtetroxid. Stor uppståndelse då upptäckten gjordes. Landshövdingen var också skärrad. Några malmprover, kanske sex, från universitets mineralsamling, tagna vid LKs gruvor, undersöktes och smärre förekomst konstaterades. Men det antogs att utsläppen kom ifrån finska stålverket. Eller de var bombsäkra på det. Finland undersökte noggrant. Tog kanske ett år, och det framkom att det som där skickades ut var obetydligt. Halvt kilo per år om jag minns rätt. Kunde inte förklara de höga halterna. Sedan blev det mig veterligt tyst om saken.
  Anmäl >kanske osmium från kolahalvön, sprids långt (2009-11-20 16:38:49)

  Ja du Gun, Detta var ohygglig läsning som säkert förklarar en del i vår tidiga dödlighet i vår friska fjällnatur här uppe i "malmfälten", Allt flour och andra giftämnen av högsta klass samt även alla föreningar som vi inte vet flaska om ang påverkan inte att förglömma. Kanske det borde vara prio 1 att för LKAB flytta bort folket från avgasrörens utsläppsområde. Vart skall detta sluta?, skygglapparna på nu ortsbefolkningen!, detta kan vi bara inte ta åt oss.
  Anmäl >Skrämmande läsning om miljömonstret (2009-11-20 16:21:35)

  Exempelvis kompisen då han tog kassen med mat från baksätet. Hade mackor och banan med sig, inga äpplen. Han svor till. Skalet var svart. Hänt mig också då jag haft banan med mig i gruvan. Temperaturförändringen kanske var runt 15 grader. Kanske tryckförändring. Eller mörkret. Gasigt var det i gruvan. Ju dieseldrift och det strömmade ut ammoniak eller vad det var ur vattnade ortsalvor, eller var det efter betongsprutning. Glömt exakt. Kanske var det både och. Minns det bar emot att andas på sina ställen. Fränt var det. Sved i ögonen. Hmm? det var nog spränggaser som trängde ut vid vattning, inte det där skarpt fräna.
  Anmäl >Pensionerad gruvarbetare (2009-11-20 16:00:03)

  SvaraRadera