Google+ Followers

lördag 21 november 2009

Men snälla LKAB hur har ni nu tänkt?

- den 21 november 2009, kl 21:01

förstora
Det må vara att LKAB haft de bästa intentioner, men nu har det väl ändå blivit så knasigt, att man nästan inte tror att det är sant.

Varför i jisse namn kastar LKAB bort pengar på att göra en Sifo-undersökning om gruvbrytning, eller inte gruvbrytning, samhällsomvandling, eller inte samhällsomvandling, när det finns betydligt angelägnare saker att lägga ut dyra pengar på! Vad spelar det för roll vad den subjektiva uppfattningen är för någon som bor i Yrttivaara, Luleå, Umeå eller Bramaputtra? Det är inte de som är närmast drabbade. Det är det enbart de som bor mitt i smeten!

Det kan knappast vara så avancerat att skicka ut en förfrågan till Malmbergets population och på sikt även Koskullskulles, som är de som står näst på tur, eller måhända redan befinner sig i det stadiet. Dvs. de i hyresrätt, de i bostadsrätt och de i villor, om de anser att de NU lever under betingelser, som inte längre känns acceptabla p.g.a. det som gruvbrytningen fört med sig, eller om de känner att de känner sig trygga och inte har något emot att bo kvar i den omfattning, som LKAB anser att de kan trygga, eller avveckla deras boende på sikt.  

Det är väl ändå det minsta man kan begära av LKAB, att man seriöst inventerar läget och därefter skyndsamt vänder sig till ägaren om LKAB själva inte klarar av att lösa den uppkomna situationen, som de själva har försatt sig i och sist men inte minst försatt den oförskyllt drabbade ortsbefolkningen!

Det här är också något som Gällivare kommun i högsta grad bör vara involverad i, eftersom det även gäller deras framförhållning. Vilka vill ha, eller behöver ett ersättningsboende i kommunen och i vilken form? En likvärdig villa, eller en likvärdig bostadsrätt kostar fortfarande det som de kostar för en som inte är drabbad av gruvnäringens framfart.

Alltså kan "budbäraren" få en förändrad uppgift, som säkert skulle passa betydligt bättre än den grävlingliknande, som han nu har intagit under vissa av hans irrfärder. Det han behöver utreda är: vilka kan inte tänka sig att stanna kvar i kommunen om inte nuvarande boende blir kvar osv. Dvs. vilka behöver man planera för och vilka skall man inte planera för? Sedan löser LKAB in de villor och bostadsrätter, där ägarna inte längre känner att de är i fas med den miljöproblematiken, som LKAB skapat till dem? LKAB kan själva genom FAB hyra ut till de som tycker att det är en acceptabel boendeform.

Ersättningsboende ordnas även till dem som sitter i samma sits, men som bor i hyresrätt. Efter den "stora flytten/omflyttningen" är alla nöjda och glada och problem är lösta och LKAB kan ägna sig åt gruvnäring och miljöförbättring, som också är akut för deras del att lösa!

Visst det är väl ok att fixa presseminarium om seismik, men är det verkligen en förstahandsfråga med tanke på hur saker och ting har utvecklat sig? Visste jag inte bättre skulle jag tro, att LKAB försöker att få folk publikt omyndigförklarade genom ett allmänt och subjektivt tyckande. "Härska genom att söndra" och "anfall är bästa försvar" kallas denna typ av strategi. Men jag vet faktiskt inte ett enda fall där det har gått att genomföra, när motpart inte längre är villig att godkänna en dylik behandling.

De allra flesta människor är definitivt inte emot en fortsatt gruvbrytning och för den saken skull hade LKAB kunnat bespara denna Sifo-undersökningskostnad. Den frågan hade vilken malmbergare, eller f.d. malmbergare som helst kunnat svara på. Det är ingen, eller en försumbar procent, som är emot fortsatt gruvbrytning. Däremot finns det en uttalad opinion om att det inte längre få ske gruvbrytning på människors bekostnad! DET kan det inte vara så himla svårt att begripa, hur man än gör sig blind och döv och inte längre låtsas förstå det svenska språket!

Vad gäller den dementi som nu LKAB presenterat på sin hemsida, utan att lämna en vidare förklaring vilka åtgärder/mätningar/undersökningar som har vidtagits av resten av vägytan och hur djup denna "spricka" egentligen har varit, är i nuvarande läge en nödvändighet att förmedla. Det är fullt möjligt att LKAB tappat bort, eller glömt bort vad som stod i den undersökning som VBB VIAK utförde 2000-03-23, rev. 00-04-18, men allmänheten har inte glömt bort den! För det fall att den är borttappad av LKAB är vi många som sitter med den i "våra ägor" och kan med lätthet förse LKAB med en kopia av den. Vidare vad är förklaringen till den i reportaget uppgivna sprickan i/vid Gällivarevägen? Om den återfinns inte ens två korslagda ord på LKAB:s hemsida!

Här nedan följer ytterligare drabbade av LKAB:s gruvbrytning. Se och lär ni som fått ta del av den "undervisning", som "nya" LKAB haft för er under de senaste dagarna. Det är så här det går till i praktiken:

From: "hansolof johansson" -
Sent: 2009-11-19 12:11
To: christina.dahner.lindqvist@lkab.com
Ärende: Malmberget

Det är otroligt upprörande för oss boende i Malmberget att höra ditt resonemang på radion i morse.Jag bor själv på majorsgatan och vi har hela tiden mer och mer skalv som ständigt oroar oss.Du skulle själv få känna att din boende situation hela tiden blir sämre för var dag,och sedan höra uttalanden som inte stämmer med verkligheten.Inte bara skalven ökar utan även sprängningarna känns allt jävligare.Man känner sig rent ut sagt förbannad.Ta reda på hur vi upplever saken och låt oss delta på era möten.Jag tror att du med dylika uttalanden endast förstör din egen trovärdighet. HANS-OLOF JOHANSSON
MAJORSGATAN 8
MALMERGET.


<-----Ursprungligt Meddelande----->
From: Lotta Fogde [Lotta.Fogde@lkab.com]
Sent: 20/11/2009 4:40:05 PM
To: Christina Dahnér Lindqvist; hansolof johansson
Subject: Re: Vb: Malmberget


Hej Hans-Olof,

Från LKABs sida har vi full respekt för att endast du kan värdera din boendesituation utifrån dina egna upplevelser. Samtidigt sitter våra experter på kunskap och mätningar om hur skalven kring malmkropparna i Malmberget utvecklas och i vilken utsträckning människor i Malmberget behöver känna oro eller ej för sin egen säkerhet och eventuella allvarliga skador på sina hus. Detta måste vi givetvis berätta om.

Att vi börjar med att ordna en pressträff kring våra mätningar och vår ökande förmåga att använda våra data för att inte bara förstå, utan förhoppningsvis även framöver kunna förutspå och kanske t o m förebygga kraftiga skalv, betyder inte att vi vill förvägra allmänheten denna information. Tvärtom. Journalister jobbar ju med att professionellt förmedla information vidare. Statistiken är helt färsk och vi jobbar med att försöka göra våra experters analyser så lättillgängliga som möjligt. Du kommer framöver att kunna hitta information om bergrörelser i Malmberget både på vår hemsida www.lkabframtid.com, i vår nystartade tidning med samma namn (som jag hoppas du fått i brevlådan idag) och sannolikt även på något av de informationsmöten kommunen arrangerar för allmänheten.

Vi är glada att vi har bergmekaniska experter som kan analysera och ge besked om i vilken utsträckning bergrörelserna kan anses som farliga. Det betyder inte att vi förnekar dig rätten att känna dig störd. Jag tror inte du skulle tycka det vore bättre om vi antog som princip att LKAB inte ska informera om den kunskap som finns inom företaget.

Mvh

Lotta Fogde
Kommunikationsdirektör LKAB

<-----Ursprungligt Meddelande----->
From: hansolof johansson -
Sent: 21/11/2009 3:53:21 PM
To: Lotta.Fogde@lkab.com
Subject: Re: Vb: Malmberget

Förstår inte varför du svarar på mitt mail.Jag skrev till Christina Dahner efter som det var hon som talade i radion,och bör väl själv kunna svara.Jag tycker i alla fall att ditt resonemang att er expertis kan av göra i vilken omfattning vi behöver känna oro är rent svammel.Skador på fastigheter är redan i fullgång men det är hopplöst när LKAB säger att man ej har med dessa att göra.Hur vi som privat personer skall bevisa detta är också en svår sak för oss.Det är tragiskt att ni verkar helt likgiltiga inför oss och vi måste ständigt se en försämring av vår tillvaro i våra hem.Sunt förnuft säger att ni måste börja ta våra problem på allvar och börja avfolka Malmberget nu.

7 kommentarer:

 1. Sidor: < 1 2 3 4 >

  Det finns 32 kommentarer.

  Jag förstår inte riktigt vad åldern på ett hus har med priset att göra. Här säljs hus från sekelskiftet för pengar som man inte ens kan fantisera ihop. Det är väl samma med gamla slott och herrgårdar, skulle de vara mindre värda för att de är gamla?

  Det handlar väl om VAD ett hus, tomt kostar att uppföra i dagens läge och det är därifrån man får utgå helt enkelt.

  De här beräkningarna som en del "djuptänkare" ägnar sig åt begriper jag sanning att säga inget av. Det är så man funderar om de uppbär veckopeng fortfarande och inte vet vad saker och ting kostar.

  Bara en tomt på normalstorlek kostar sannerligen inte lite att fixa till. Normalt underhåll på ett hus är inte heller gratis.

  Ett hus är trots allt inte fråga om någon gammal rostig bil, som slutat funka.
  Anmäl >Gun (2009-12-14 20:39:02)

  Igår bytte en bra bit över 500 000 kronor ägare för ett 50 år gammalt hus, kedjehus bör tillåggas, efter en dels en hektisk budgivning. dels förhandlingar på grund av uppkomna problem som varken köpare eller säljare förutsett. dock hade huset om inte problemen dykt upp gått för en god bit över 600. Som jag förstår är både köpare och säljare nöjda med affär, och vad jag förstått var även köparen rätt ivrig att ha huset. Så det finns folk som köper, och som vill bo där, men kanske ska fundera över att göra de mindre riskfyllda delarna av östra malmberget till ett eget samhälle, kanske får kommun, alt. LKAB hjälpa tilllite, Tex. sponsra eldsjälar att öppna någon butik/kiosk, bevara området malmsta framförallt, Visst låter även det som ett alternativ?
  Anmäl >Till signaturen staffan (2009-12-08 14:22:39)

  Tommy

  Nej, det är det nog ingen heller som påstår, vad jag kan ha se av inläggen. Däremot så känner de väl sig tillräckligt förnedrade och vill inte ha fler skambud för sina boenden till råga på allt. Det är trots allt väldigt många som sitter fast i sitt boende, vill sälja och komma därifrån till ett för dem acceptabelt boende och liv. Har aldrig hört att någon tyckt att någon skall tvångsförflyttas, om de själva vill bo kvar, eller har du hört/läst det?
  Anmäl >Gun (2009-11-30 14:11:51)

  Kan ju ändå inte vara meningen, att man ska ha dåligt samvete om man planerar att flytta till Malmberget?!
  Anmäl >Tommy (2009-11-25 20:54:34)

  SvaraRadera
 2. Till Hus Köpes!, Ja inte får vi lätt inte, DU blir fördriven från orten p.g.a att inga bostäder finns!, Vi som inte orkar med miljön och fått varit med om den extremt dåliga utvecklingen vår ort råkat ut för och nu vill flytta. Allt beroende på ett statligt bolag med namnet LKAB som förmodligen tjänar 1-2 miljoner på varje utflyttad ortsbo. (De slipper bygga nya lägenheter i en ort som de bevisligen inte tror på själva), Vår kommunledning vägrar ställa krav och därför är vi i detta läge allihop. Vinnarna är den politiska ledningen i GVE (Huspriserna deras går upp skyhögt) de är nära 90% gve-bor samt LKAB.
  Kanske ser du mönstret i allt?.
  Anmäl >Fördrivning kallas DET ! (2009-11-25 09:03:46)

  I kometen står inte allt för sällan att läsa om önskan att köpa hus i Malmberget. Nyligen gick ett mycket gammalt hus under klubban för långt över 500 000 kronor. Ni följer inte med, uppenbarligen! Heller vill inte.
  Men ett råd är att attackera hårt nu och utnyttja Vattenfalls dåliga beetende samt näringsministerns brister. Kör hårt på henne och hon kanske går på era falsarier och tillmötesgår för att förbättra sin situation. Men då kommer problemet med oss som trivs och skyddas av Mineralagen. Utan vår medverkan kommer ingen helhetslösning ske. Då får ni skrammla för jag nöjer mig inte med LKAB:s miljon. Ni får bidra med lika mycket. Sprack drömmen nu? Just som min Angereds korv som upphettas för mycket. God ändå spetsad med Surte special senap.
  Anmäl >Staffan (2009-11-25 00:23:56)

  Hus sökes

  Min andemening var nog faktiskt, att LKAB skulle hyra ut dessa hus, genom sitt fastighetsbolag FAB, till de som önskar hyra i Malmberget. På så sätt är de själva ägare och kan reglera sin gruvdrift som de vill, dvs. avveckla allt eftersom. LKAB tycker ju att det är så bra att äga hus i Malmberget, så jag förstår inte vad som hindrar dem.

  Vill du verkligen köpa hus i Malmberget till normalt huspris, utan att du tänkt dig ett skambud, så tror jag inte att du har några större svårigheter att hitta hus. Det är bara att du sätter ut ditt telefonnummer och du lär ha hur många hus som helst att välja på. Är du seriös så finns nog en hel del seriösa säljare också. VAD hade du tänkt för storlek, skick och vad tycker du är ett skäligt pris för det?
  Anmäl >Gun (2009-11-24 22:27:14)

  Hus sökes! I vilket gruvhål har du befunnit dig dom senaste 20 åren. Du kan köpa hus i Malmberget när du så önskar. Bara sätta in en annons i kometen tex. Säg att du vill köpa ett hus här, och hur mycket pengar du är villig att satsa.
  Tex mitt hus kan du få köpa för ca 1 milj. 250kvadratmeter boendeyta, med storslagen utsikt,fin friköpt tomt på 2000kvadrat. Du ser solen på julafton. Det finns bara en massa fördelar med boendet, förutom LKAB. Men det kanske du redan visste och ville köpa huset för en spottstyver.
  Släng dig i väggen kära blivande Mampabo.
  Anmäl >Är du redo att satsa på ett boende? Boende finns! (2009-11-24 20:10:22)

  Många har redan fått lämna sitt hem sin egendom med svansen mellan benen och fått tillvaron bokstavligen raserad. En del av dessa människor har bara skulderna kvar av sitt hem och sin egendom.

  Att i detta läge begära att få plundra offret när denne flyr med svansen mellan benen är omänskligt. Inte ens en hund gör detta, möjligen en hyena.

  Du som inte störs av miljöproblemen i Malmberget kan erbjuda att köpa hus till ett skäligt pris utan avräkning av gruvskador, gruvdrift, kan säkert välja och vraka.
  Anmäl >hemvärnare (2009-11-24 19:11:19)

  haha, det var nog ett sarkastiskt skämt av "Hus sökes". Ingen vettig person söker hus i Malmberget. Men vill du köpa ett hus finns det hundratals att buda på. Tala om ditt telenummer så kommer din telefon att gå varm.
  Anmäl >Inga skambud tack? (2009-11-24 18:31:13)

  SvaraRadera
 3. Guns inlägg: "Sedan löser LKAB in de villor och bostadsrätter, där ägarna inte längre känner att de är i fas med den miljöproblematiken, som LKAB skapat till dem?"

  Vill ni som kämpar för helhetslösning att LKAB ska köpa upp alla hus i Malmberget? För mig känns det rätt konstigt när jag själv är ute efter att köpa en kåk, gärna i Malmberget. Alla ni som inte är i fas med miljöproblematiken och vill sälja kan ju börja med att sätta ut ert hus till försäljning på den öppna marknaden, ge oss som vill stanna en chans åtminstone. Med er lösning driver ni ju bort mig och min familj från orten bara för att ni inte vill sälja till privatpersoner. Eller är det av någon annan orsak så få hus ligger ute till försäljning, trots att "så många" vill flytta?
  Anmäl >Hus sökes (2009-11-24 14:04:27)

  Tänk hur det kommer att se ut i Malmberget när folk lessnar på att bråka om helhets inlösen Hus blir kallställda folk flyttar från kommunen fler skolor stängs företag går i konkurs pgr av köpkraften minskar den kommunala servicen blir ännu mindre än i dag badhus stängs bibliotek försvinner ishallen rivs och någon ny byggs ej upp. Är det inte bättre att LKAB/KOMMUNEN börjar skissa för en flytt av hela samhället
  Anmäl >Putte (2009-11-24 12:52:26)

  Det går trögt p.g.a att LKABs toppadvokater kommer göra allt i universium på att förhala detta. Det ligger nu på hurvida stämningen skall göras som enskilt eller grupptalan. (LKAB har gjort överklagan). Den statskapitalistiska/korrupta länsstyrelsen och ännu värre miljödomstolen ligger och hjälper till så gott de kan göra för LK:s sida.
  Att det blir skadestånd är nog tämligen säkert , men hur stort är en annan sak, rimligt hade varit ca 100.000 per år plus sveda och verk, då hade man kanske haft råd och lämna kommunen och kallställa huset.
  Anmäl >Till frågande! (2009-11-24 10:09:25)

  Är det någon här på bloggen som kan berätta vad som hänt med villaägarnas stämning av LKAB. Rann det ut i sanden?
  Anmäl >Frågande (2009-11-24 00:05:11)

  SvaraRadera
 4. R
  jag är den första att beklaga att inlägg inte kommer in. Men det är bättre att du tar den diskussionen själv med NSD.

  Det är inte sant det du påstår. Man behöver inte alls ha samma åsikter som jag, men man måste bemöda sig om att föra en dialog med mig. Till dialog tillhör INTE att tala om att jag är psykiskt sjuk, bitter etc. eller, att jag inte har någon rätt att skriva blogg här, eller att jag inte får ta upp vissa ämnen etc.

  Själv skrev du att jag skriver löddrande pamfletter, inte första gången du skriver den typen av inlägg. Jag har lessnat på dylika inlägg, än så länge tänker jag fortsätta med den här bloggen, som förhoppningsvis kan få den utformning, som jag själv från första början hade tänkt mig den. Men jag tycker inte att situationen är den rätta för det fullt ut.
  Anmäl >Gun (2009-11-23 22:06:29)

  Lägg inte citat i min mun. Jag är imponerad av dig! Kan du inte förstå det!
  Och sedan, rent allmänt, det går inte att föra någon slags dialog på en blogg. Förstår du väl? Du har det fria ordet att skriva vad du vill och hälften av mina, och andras, inlägg censurerar NSD (eller någon) bort. Vad blir det för dialog? Monolog, möjligen.
  Visst kan jag läsa "någon annan blogg" men hur kul blir det då? Du blir bara läst och påhejad av de som tycker som du. Är det din "dolda agenda"? Dialog, nämnde du...

  Fåse om DETTA inlägg kommer fram.
  Anmäl >R (2009-11-23 20:22:57)

  Skulle just skicka in frågan till Lotta Fogde då chatten stängdes.
  Missade med någon sekund. Men det går fler tåg.
  Jag ville veta hur mycket fluorväte 100 ton fluor enligt LKAB motsvarar.
  Av för mig okänt skäl redovisar LKAB i miljörapporter inte hur många ton fluorväte som skickats ut, utan skriver att utskicket fluorväte motsvarat si och så många ton fluor.
  I emissionerna finns fluor bara i förening med annat.
  De bägge ämnena fluor och fluorväte har olika densitet och inte genomgående samma påverkan.
  Anmäl >missade chatt med Lotta (2009-11-23 19:36:50)

  Staffan
  så går det när man gör avbrott i tuggandet av rasande god Tuvekorv. Men så är du ju också kille och simultanförmågan är ju inte den allra bästa för er grabbar, som vi genom medias försorg har informerats om: En karl kan inte både snyta barn och dammsuga samtidigt och inte förstår vi fruntimmer heller, hur ni karlar har det, när ni är riktigt förkylda.

  Tror du verkligen för ett ögonblick att inte Bolidens slagghögar, som brett ut sig och som man kan betrakta både från Dundret, eller via Gula sidornas flygfoton, har missats av någon mer, än korvätaren själv i egen hög person?

  Är det inte dags att du öppnar en egen korvblogg snart? Jag tror att vi är rätt många nu, som börjat fundera över de olika 40 cm korvar, som intages liggande, tillsammans med trådrullar ute i det fria.
  Anmäl >Gun (2009-11-23 18:45:59)

  Länk

  Chatt om tidningen LKAB Framtid
  Lotta Fogde, Kommuniktionsdirektör
  Måndagen 23 november 17.00-18.00
  Anmäl >skynda publicera bara halvtimma kvar (2009-11-23 16:22:39)

  Länk
  Kolla bilden 2009 Malmberget!
  Snacka om blockning upp till dagen!
  Anmäl >Till Staffan (2009-11-23 15:35:47)

  SvaraRadera
 5. Länk
  sån inverkan skulle väl inte undersökts I mbgt o Kos tror jag och drabbade hade hade väl inte fått veta vad dom led av . för det görs inte ens mätningar av hur mycket gift luften innehåller som folk i kos o mbgt , andas fast det skickas ut så mycket och ändå så ska såna göras tror jag om det finns risk för att människor kan bli sjuka , jag tror att det är Kommunen som ska se till att dom görs men den skiter i om folk far illa
  Anmäl >vad jag tror i varje fall (2009-11-23 11:53:25)

  tjöta, tjöta Gun!
  Varför inte byta objekt? Till Boliden!
  Men det privatägda företaget har ju framställts som så mycket bättre. Ansvartagande m.m.
  Glömt "blybarnen"? Jaha, Boliden har inget juridiskt ansvar. Det är ju inte bevisat. Har LKAB:s?
  Kanske för att det inte ligger nästgårds(mer än 150 mil)? Kanske för att man är bitter och känner sig blåst(felaktigt)? Finns inget att inkassera? Bara skatteutgifter till andra sjuka!
  Påtal om Munchhausen sprickan, den sägs vara 40 cm( ej meter) på djupet. Inte konstigt syrullen försvann.Den får LKAB ersätta. Nåväl, sett till helheten är korven värd att intagas trots all blogggalenskap. Nu rasande god "Tuvekorv"!
  Anmäl >Staffan (2009-11-23 01:33:04)

  Humanisten, alldeles oavsett om man anser att LK gör rätt eller fel så blir det bara fånigt att påstå att LK:s geologer är outbildade, antingen svamlar du eller Bördvardsson. Att man sammarbetar med andra underjordsgruvor i världen är ett måste. Det finns inga andra underjordsgruvor i LK:s storlek i Sverige, knappt i Europa.
  Anmäl >Gällkabo (2009-11-23 00:19:15)

  humanisten
  Jag har redan haft den kontakten med Bödvarsson och det svarsmailet var föga upplyftande, eftersom LKAB vägrar att ha ett samarbete med seismologen i Uppsala. LKAB redovisar inte ens tid för sina salvor som de lägger, alltså saboterar LKAB även Seismologens arbete. Känns förhållningssättet igen?

  R
  Jag har återkommande försökt att seriöst föra någon form av dialog med dig, känner du inte själv att det är rätt meningslöst? Jag har fortfarande samma råd att ge dig: 1) skriv en egen blogg. 2) läs något annat som du inte stör dig på!

  Det ÄR inget tvång att läsa "all skit som jag skriver". DET är fortfarande helt frivilligt!
  Anmäl >Gun (2009-11-22 19:05:36)

  SvaraRadera
 6. Hans-Olof! Jag önskar att jag hade ditt mod att gå ut och tala om hur det är här i spillran av Malmberget.
  Du är ett föredömme för oss andra fegisar som ännu fortfarande är rädda för att den stora stygga vargen ska hämnas.

  Tack Gun för att du är en kanal ut till alla oss många läsare av din blogg. Det betyder så mycket i den så nattsvarta tillvaron för oss här ovanpå gruvan!
  Anmäl >Bra alla modiga människor (2009-11-22 16:17:04)

  SGI i Uppsala har velat få bevaka markrörelser i Malmberget. Men LKAB har betämt avisat erbjudandet. De har även påtalat att skred kan i vissa områden befaras. enl tidigare artiklar i NSD och Norrb. Kuriren. De så Kallade experterna i LKAB har när jag pratade med Bördvardsson endast en två veckors kurs vid SGI. Utbilning till Geolog är sex år och flera år praktiskt arbete. SGI är väl ansett i övriga värden.Varför anlitar LKAb ett företag i Syd Afrika? När vi har värdsledande kompetens i Sverige. Man får väl antagligen de resultat man vill ha det är bara att betala antar jag.
  Jag hoppas att Gun Ek tar kontakt med
  Geolog Bördvarsson nid SGI i Uppsala.
  SGi har även en mätstation vi foten av
  Dundret. som registrerar slalv m.m. mycket
  exakt.
  Anmäl >humanisten. (2009-11-22 15:18:05)

  Lotta Fogde skriver: "Det betyder inte att vi förnekar dig rätten att känna dig störd". Vi får väl buga och tacka! LKAB tror sig ju fortfarande äga hela Malmberget, knallar in på tomter och prickar in platser för mätpunkter och ännu värre anser sig ha rätten att skada vår hälsa, våra hus och våra tomter.
  Tydligen har man nu i alla fall, åtminstone tillfälligt, bestämt sig för att avstå från att lägga beslag på våra själar och upplevelser.
  Det vore bra om LKAB också lärde sig att dom inte är valda att styra kommunen och slutade med ovanan att gå till Teknik- och service och beställa nya vägar, som sedan kommunen får betala detaljplaneringen för.
  Anmäl >Bengt Anderman (2009-11-22 13:24:36)

  Hehe... Jag upphör aldrig att förvånas, Gun, att du kan skriva så mycket om.. ingenting. Du borde verkligen skriva böcker ist.f. dessa löddrande pamfletter i NSD.
  Allvarligt!
  Anmäl >R (2009-11-22 11:08:15)

  Ja vad skall man säga om LKAB?, snart köper de röster till Kommunvalet från Zimbabwe?, de visar mer och mer vad det handlar om!, Total överkörning av folket boende i Malmberget. Vi får hoppas någon riktigt undersökande Journalist får upp ögonen för detta. LKAB köper allt för sina pengar, vi boende har bara vår svaga röst som vapen, och dessutom syns aldrig vi och våra åsikter i någon TV etc så Vi kan dementera deras uppgifter.
  Anmäl >Cash is king! (2009-11-22 09:15:06)

  Cancerfondens generalsekreterare klev av från gruvbolagets styrelse. Berodde det på det långa inlägg innehållande källhänvisade fakta som fick webbredaktören att skriva förord och förklara att han blev så förbannad av läsningen att han publicerade inlägget i sin helhet och ograverat? I inlägget bevisades att Cancerfondens generalsekreterare var delansvarig i bolagets enorma utskick till luft av cancerogena ämnen alldeles i närheten av barnrika tätorter.
  Anmäl >Varför klev hon av? (2009-11-22 08:55:35)

  SvaraRadera
 7. Vad LKAB tycks säga är; det är inte farligt med gruvbrytningen. Vi har full koll då vi i efterhand vet vad som hänt.

  Tänk om vägverket planerade som LKAB och säger att framöver kommer vägarna att vara hala och under en lång tid framöver kommer situationen att vara så eller bli värre.
  Ni behöver inte oroa er folk då vi vet att vägarna är hala för vi kan tyvärr inte göra något åt situationen. Det är priset ni får betala ! Men vi har full koll och i 99 % av fallen kan vi i efterhand säga vad som hänt när någon olycka inträffat.

  Vägverket är statligt och förebygger olyckor. LKAB däremot medverkar medvetet till såväl olyckor som ohälsa när de boende tvingad att leva med gruvbrytningen.
  Anmäl >Ta ERT ANSVAR NU. LKAB (2009-11-21 21:46:07)

  Undra om LKABs experter anser att en hjärtinfarkt till följd av all oro är farligt ?

  Det kan faktiskt vara förenligt med livsfara att t.ex köra bil efter en sömnlös natt.
  Något som är VETENSKAPLIGT bevisat.

  LKAB s expertis tycks utgå ifrån en mycket märklig definition på ordet farligt.
  Det är inte farligt att bli rädd, ha ångest vara sömnlös oavsett hälsotillstånd hos en människa utan de ser enbart till rent fysiska skador.
  Märkligt ställningstagande för att vara experter.
  Anmäl >Har KAB sååå dålig kunskap om vad som är farligt för människor. (2009-11-21 21:30:54)

  SvaraRadera