söndag 29 april 2018

Västlänken i Göteborg en av de värsta miljö- och ekonomihoten som någonsin fabricerats ur en socialdemokratisk dröm

En socialdemokratisk dröm som blivit medborgarnas och skattebetalarnas värsta mardröm.

Ibland glömmer t.o.m vi bort som under årens lopp insett att det här är en av de värsta katastroferna som någonsin fabricerats av socialdemokraterna i Göteborg och de har sanning att säga fabricerat mycket.


T.o.m. Göteborgs-Postens Peter Hjörne tar idag bladet ur munnen, vilket har suttit långt inne för den avisan: http://www.gp.se/ledare/hj%C3%B6rne-ett-rop-p%C3%A5-n%C3%A5got-nytt-1.5789190

Trängselskatten som börjat hänga över bilisterna var enligt Trafikverket en Citat:

Infrastrukturavgift

Infrastrukturavgifter är en typ av avgifter som tas ut för att finansiera bygget av en ny bro, väg eller tunnel. Det innebär att den som använder infrastrukturen ska vara med och betala för den.
(hämtat från Trafikverkets hemsida).

Men den infrastrukturavgiften den har sedan länge finansierat den illa fungerande Migrationen, som är Sveriges nya enorma slukhål, där allt annat får stå tillbaka. Inte ens sjuka/sjukskrivna och de som är i behov av LSS, dvs. de som inte alls kan klara sig själva utan bistånd i vardagen skonas. När det kommer fram att generaldirektören för Försäkringskassan har låtit piskan vina över sina egna anställda, som premieras för att inte bevilja sjukskrivning etc. får hon formellt "sparken" uppåt i hierarkin! - Det är så den Socialdemokratiska Regeringen hanteras det hela med stöd av Miljöpartiet. (Miljömupparna, som har noll koll på tingens varande).

Det här sistnämnda får mig att skriva till näringsdepartementet och undra vem som var initiativtagare till att dunka igenom Västlänken på Regeringsnivå innan den ens var färdigutredd och inte minst varför infrastrukturavgiften nu istället får ingå i det enorma slukhålet: den havererade Migrationspolitiken, som håller på att föröda hela landet på alla tänkbara sätt.


Jag klipper in hela mailkedjan så att ingen tror att jag fabulerar om svaret(?) från det ansvariga näringsdepartementet:
----- Original Message -----
To: min mailadress
Sent: Friday, April 27, 2018 3:35 PM
Subject: Svar i N2018/1032/BREV
  
Namn: Gun Ek
E-postadress: min mailadress
Diarienummer: N 2018 / 1032 / BREV

Hej Gun !

Tack för att du skrev till oss! Jag arbetar på Näringsdepartementets kommunikationssekretariat och besvarar frågor från medborgarna. Ofta när medborgare skriver till oss eller till statsråden, så har de frågor som inte är våra att besvara eftersom vi inte har ministerstyre i Sverige. Det innebär att kommuner och myndigheter är fria till att fatta sina egna beslut givet att de inte går emot lagen. Skulle vi yttra oss i sak, skulle vi göra oss skyldiga till ministerstyre som är förbjudet enligt svensk lag.

Så är också fallet med Västlänken. Det är prövat i Mark- och miljööverdomstolen (högre finns inte i Sverige) och det framkommer av domen att det inte finns någon anledning att gå emot beslutet. Se här: http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Nyheter--pressmeddelanden/P-11082-17/

Gällande trängselskatten så öronmärks inte pengarna, utan intäkterna från de statliga skatterna tillfaller staten som sedan avgör hur de bör användas och fördelas ut. Du undrade över många saker som inte ligger på regeringsnivå utan ligger på kommun, region, myndighet eller företag att besvara. Jag rekommenderar dig att söka den informationen via nätet eller på respektive hemsida.

Med vänlig hälsning

Caisa Ankarsparre
Handläggare

Regeringskansliet
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm
08-405 10 00
n.registrator@regeringskansliet.se
www.regeringen.se
=========================
Skickat med BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Från: Datum: onsdag 14 feb. 2018 2:19 em
Till: Karin Boman Röding <karin.boman-roding@regeringskansliet.se>
Ämne: frågor till infrastrukturministern ang. Västlänken - jag är tacksam om svar kunde ges i direkt anslutning till de olika punkterna! + en sak ang. flyget

1. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att låna pengar till förmånlig ränta för att bekosta 2016 års investeringar i Västsvenska paketet. -
Jag undrar hur mycket den räntan ligger på och hur och när skall pengarna komma tillbaka till Västlänken?
- Eller kommer det att bli fråga om samma typ av "lån" som när Regeringen Göran Persson lånade av pensionspengarna och som aldrig betalades tillbaka ?
2. Var har efterföljande trängselskattepengar gått? och HUR mycket är beloppet till dags dato?
3. Hur kunde Regeringen besluta om Västlänken innan den ens var färdigutredd? VEM var det som drev den frågan fram till ett beslut av Regeringen? Rak fråga med tanke på vem som satt på ministerposten då det torde ha hänt: var det Anna Johansson?

Utredningar som ligger till grund är från 2004. - Jag kan säga efter att ha bott här sedan 1991, att det som rådde år 2004 är definitivt inte samma Göteborg som finns idag år 2018. Stadshuset med dess politiker är som en sämre hönsgård och hur många gånger de varit föremål för oegentligheter har vi nog medborgare tappat räkningen på. Ni kommer att få uppenbara problem inför valet! - Om man följer en gammal utredning (2004) trots att den är 14 år gammal skåpmat och inget har med dagens Göteborg och behov att göra, negligeras dessutom alla risker som finns med denna byggnation och den till stora delar inte ens är relevant med dagens behov är det mer än bekymmersamt och jag vill veta vad Du i egenskap av Infrastrukturminister tänker i frågan.

Bygga ut centralstationen har jag och många med mig fullförståelse för, men resten! Man har ju helt missat hur Göteborg har utvecklats!

Men andra bitar är ännu längre tillbaka i tiden än 2004 : t.ex. värdet av Götatunneln var det ingen av oss som förstod som bodde i det området och jag flyttade därifrån 1996! Det blev precis som vi (fotfolket befarade, bortkastade pengar och ansamling av våldsamma utsläpp både inne i tunneln men även på punktplatser utanför!) Naturligtvis kunde man inte heller gräva i den gamla leran ostraffat: http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/g%C3%B6tatunneln-300-miljoner-dyrare-1.1175964
Om Du inte känner till det skall jag upplysa Dig om att de hittade ledningarna som de inte hade en susning om hur de gick eller ens fanns. Göteborgs byggdes för bra många 100 år sedan och någon uppdatering över något finns helt uppenbart inte, då hade man vetat det redan vid Götatunnelns bygge.

Vattenhöjningen är nästa problem och vi skakade allvarligt på huvudet åt Götatunnelbygget, inkl. planerna på Eriksberg! - Grundvattnet kommer absolut att påverkas och alla gamla hus som finns i Göteborg kommer att bli påverkade av underjordsarbetet. Redan på 90-talet hade man våldsamma problem med de gamla husgrunderna i Vasastan och ÄNDÅ tänker man ge sig i kast med att påverka just dessa, som kommer att påverkas av underjordsarbetet med Hagaterminalen, som dessutom inte kommer att vara någon vinst överhuvudtaget! Varför försöker man uppfinna hjulen än en gång fastän det redan finns föreliggande fakta och kunskaper: http://arnepe.brinkster.net/pdf/Projekt%20Stenstaden%20Minnen%202016.pdf

När det gäller påverkan på de gamla husgrunderna/husen går det inte att snacka sig till några önsketänkande, jag kommer ifrån det söndersprängda Malmberget där det statligt ägda LKAB gjort sådant, som man bara hört talas om kan finnas i en diktatur! De kan vara glada att ännu inget katastrofalt har inträffat, men det är bara en tidsfråga...

Detta vansinne skall dessutom ses i det ljus av att sjukvården i princip upphört att fungera, skolan har enorma problem, äldrevården är under all kritik, utanförskapet och gängkrigen har tagit över där det nu mot förmodan inte är knarkkartellerna som råder. Anmälda brott får man inte ens en bekräftelse på att de har mottagits! Vi har en brottsutredning här i Göteborg som slår det mesta. Dessutom de nya hoten som tillkommit: http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/kommunen-har-kontakt-med-en-handfull-is-%C3%A5terv%C3%A4ndare-1.5175880
För massvis av år sedan (2006) slog jag larm till SÄPO, kan inte se att något märkbart har vidtagits överhuvudtaget.

Ann-Sofie Hermansson (s) satt inte i kommunalfullmäktige när hon tog över efter Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Anneli Hulthén, utan Ann-Sofie Hermansson kom in, på ett för demokratins självklara gångar, helt obegripligt sätt. För inte så länge sedan utsåg Ann-Sofie Hermansson två nya kommunalråd, som inte heller var folkvalda.

Jag vill veta hur den här regeringen tänker agera/reagera och jag vill veta det i god tid innan valet 2018!

4. I Göteborg huggs gamla träd ner, gjordes nu under helgen (1) och tydligen är det planerat på ännu fler ställen i centrala Göteborg, utan att de fått formellt klart för att starta byggnationen, vad tänker Du i egenskap av infrastrukturminister göra åt det?

5. Politikerna i Göteborg är helt uppenbart fullständigt sjövilda, de bryr sig inte om vad folkomröstningen gav vid handen, man tillsätter också politiker utan att de har blivit valda vid normala val. De som vågar ställa en fråga åker ut fortare än kvickt: http://www.gp.se/nyheter/debatt/v%C3%A4stl%C3%A4nken-en-halvmesyr-om-vi-inte-agerar-nu-1.5089121

6. Slutligen en fråga som gäller Landvetter flygplats. Sedan Air Berlin finns INGET flygbolag som flyger direkt från Landvetter till Berlin! Man slår sig för panna, hur är det ens försvarbart att man först måste åka till Stockholm för att byta flyg där till Berlin. Är det så miljöpolitik bedrivs?

En resa som sålunda tidigare tog 50 minuter har nu istället blivit dryga 4 timmar!
Nu måste Du i egenskap av infrastrukturminister ingripa! Vi medborgare är inte allt igenom idioter som kan fösas runt precis hur som helst.
Mvh
Gun Ek

Jag är bekymrad över svaret från Näringsdepartementet och skriver därför till Mats Lövgren, som är en av de som driver rättsprocessen i Miljödomstolen. Svaret lyder enligt nedan:
----- Original Message -----
To: Gun Ek
Sent: Friday, April 27, 2018 4:21 PM
Subject: Re: Fw: Svar i N2018/1032/BREV

Hej,
Järnvägsutredningen var klar december 2006 och gick då på remiss. Utifrån de svaren tog Banverkets generaldirektör beslut i december 2007 att förorda tunnel via Haga och Korsvägen. Däremot lades den inte in i den Nationella planen 2008 och blev med det hängande i luften, ungefär som Boråsbanan idag.
Hösten 2009 kom parterna överens om Västsvenska paketet där VL ingick. Då budgeterat till 16 mdr. Senare samma höst genomförde Banverket en ny budgetberäkning av tunneln och landade då på 23,75 mdr mot de 11,6 man kom fram till under järnvägsutredningen (2005-års penningvärde). Av de 23,75 skalades drygt 2,5 mdr bort och lades i ett av TrV finansierat projekt, Olskroken planskildhet. En ytterligare miljard osthyvlades bort i form av stationsbyggnader som lades på någon annan att lösa. Kvar blwv 20 mdr i 2009-års penningvärde som anges som budget.
Om beslut taget innan utredningen var klar är förmodligen uppgiften att Banverkets generaldirektör pekade ut VL av riksintresse år 2006, över ett år innan samma generaldirektör skulle besluta om vilken lösning som skulle förordas för Centralen. Hade det blivit Förstärkningsalternativet (dvs ombyggd bangård) hade den då pappersprodukten VL aldrig behövt bli ett riksintresse då Centralen och bangården redan är det. Det saknas underlagsmaterial och utredningsmaterial som ska visa varför VL ska vara av riksintresse då Banverket inte behövde det då. Sedan 2013 gäller nya regler för utpekande av riksintressen hos TrV. Skulle man följa de skulle VL aldrig kunna bli ett riksintresse.
Varken riksintressebeslutet eller Banverkets beslut om sträckning (VL via Haga och Korsvägen) går juridiskt att pröva eller överklaga. 
Mvh,
/ Mats

Mats Lövgrens parhäst Carina Bulić
http://stoppavastlanken.nu/tag/carina-bulic/Hade idag på FB sidan "Stoppa Västlänken nu", gjort en liten påminnelse om hur historien börjat få hisnande proportioner och hela stan håller sakta men säkert på att skövlas. Trädskövling och markskövling är i full färd, hela innerstan är svårt sargad.

Carina
Bulić skriver i sitt inlägg på Facebook:
Reviderad version. Äldre medlemmar kanske minns den här lilla "brasklappen"? Den postades här detta datum 2015 och dök upp i mitt flöde idag. 

Jag blev närmast chockad över hur lite vi visste då och hur vilka "snälla" siffror vi använde (jämför med den gamla versionen i kommentaren nedan). 

Kostnaden här är budgeten för Västlänken och Olskroken planskildhet, uppräknad med Trafikverkets index.

Övriga siffror kommer från Trafikverkets dokument från miljöprövningen i MMD

Hur kommer slutresultatets gula ruta att se ut?

Jag bävar och jag är inte ensam om det, så länge man inte får stopp på denna fullständiga miljö och ekonomikatastrof= Västlänken!

Tunneln genom Hallandsåsen kommer att te sig som en liten stilla sommarbris i jämförelse med vad denna katastrof, Västlänken, kommer att få som konsekvens.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar