lördag 3 februari 2018

Samernas nationaldag firas den 6 februari - I Sverige har de flesta glömt bort sin egen ursprungsbefolkning, samerna, så även de svenska Regeringar som kommit och gått..

Svenska medborgare kan överlag oftast mer om indianer, en annan av de urbefolkningar som finns runt om i världen, än om sin egen urbefolkning. Å andra sidan är det fenomenet helt beroende av den politik som bedrivits och bedrivs av den svenska Regeringen och som därför kommit att prägla det svenska skolväsendet och dess läroplaners innehåll. Hur undermålig den varit/är det förstår man när man studerar vad som faktiskt finns vederlagt:

Samernas nationaldag firas över hela Sápmi. Det första firandet skedde i samband med inledandet av FN:s internationella urbefolkningsår 1993 i Jokkmokk.

Det var 1992 på Samerådets 15:e Samekonferens i Helsingfors som det beslutades att firandet av samernas gemensamma nationaldag ska ske den 6 februari.

Datumet, den 6 februari, valdes för att hedra minnet av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917. Landsmötet i Trondheim samlade för första gången samer från norr till söder över nationsgränserna för att diskutera och belysa gemensamma frågor. Mötet samlande över hundra personer. Många var kvinnor. Elsa Laula Renberg från Tärnaby var en av initiativtagarna till mötet.

I dessa tider när
#metoo rörelsen uppmärksammat kvinnors livsvillkor, finns all anledning att känna till Elsa Laula Renbergs egen biografi & historik.
http://www.samer.se/3619
Elsa är en av alla dessa vars mission inte uppmärksammats p.g.a. det alltjämt härskande/rådande patriarkal i vår värld. Den långa historien av patriarkat har dock påverkat och påverkar samhällssystemet så pass starkt att vi kan tala om patriarkala strukturer.

Den samiska flaggan är gemensam för alla samer. Den godkändes den 15 augusti 1986 av Samerådets 13:e Samekonferens i Åre. Flaggan är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn i Troms i Norge. Cirkeln är en symbol för både solen och månen. Solringen är röd och månringen är blå. Flaggans färger, röd, blå, grön och gul kommer från den traditionella samiska dräkten.


Den samiska flaggan har vajat i Norge, Finland, Ryssland och Sverige sedan 1986 då den antogs. Foto: Anna Skielta

Sámi soga lávlla antogs samtidigt som officiell samisk nationalsång. Texten är skriven 1906 av sjösamen Isak Saba (1875-1921) som var född i nordnorska Nesseby. Isak Saba var den första same som valdes in i norska Stortinget. Melodin är komponerad av Arne Sörlie. Texten speglar den tid som den kom till under, en tid som var starkt präglad av nationalromantik.

(Källa: http://www.samer.se/nationaldagen)


Texten till den samiska nationalsången finns längst ner i detta blogginlägg och på olika språk förutom samiskan förstås.

I Göteborg har regnbågsfolket slagit igenom på stort. Sveriges egen urbefolkning, samerna, mer sparsamt. Åtminstone vajar inte en massa flaggor runt om i Göteborg och inte heller på bussar och spårvagnar. T.o.m. flaggningen på Gustav Adolfstorg har av kostnadsskäl dragits in, något som fanns under ett par år.

Förvånande nog hade Göteborgs-Postens bilaga "Två dagar" idag en liten blänkare om hur man kunde fira Samernas Nationaldag och vidare hur firandet fortskred å stadsbiblioteket söndagen den 11 februari 2018. 


Vad som inte kom fram i Göteborgs-Postens bilaga "Två dagar" var att man kan bli stödmedlem i Göteborgs Sameförening:
http://www.sameforeningen.se/

Medlems- och deltagaravgiften är 100 kr per år. Barn och ungdom betalar 10 kr per år. Plusgiro 47 05 76-0. Kom ihåg att skriva ditt namn/adress i meddelanderaden.

*****************


Tydligen vet Göteborgs Stad och kulturförvaltning ännu inte skillnaden på minoriteter och urbefolkning, vilket jag kan tycka är nog så tragiskt men är rätt signifikativt för problematiken. Man får vara glad åt det lilla av förändringar som kommit till stånd de sista åren i Göteborg.

Jag tar mig friheten att hämta text ifrån "Vårt Göteborg" - Göteborgs nyhetstidning.


http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/kultur_o_fritid,stadsbiblioteket_firar_samernas_nationaldag

Program för både stora och små. Söndagen den 11 februari bjuder Stadsbiblioteket på en resa till sápmi. Små besökare får färdas till landet där solen skiner på natten via en magisk musikteater och på Trappscenen förenar samiska queeraktivist Timmie Märak politik, punk och poesi. Det och mycket mer händer när Göteborgs stadsbibliotek firar samernas nationaldag.

Den 6 februari 1917 hölls den första samiska kongressen och 1992 blev det datumet samernas nationaldag. Göteborgs Stad och kulturförvaltningen uppmärksammar minoriteters nationaldagar i samarbete med någon av stadens kulturinstitutioner.

‒ I år är det vår tur att fira samernas nationaldag. Men det blir på söndag den 11 februari istället för den 6:e eftersom vi vill bjuda in hela familjen till firandet, säger Mirjam Önner som är programbibliotekarie på Göteborgs stadsbibliotek.

Programmet börjar klockan 13 med magisk musikteater för barn. Med hjälp av sagans värld blir det upptäcktsfärd till samernas land Sápmi. Föreställningen är interaktiv och man får bland annat lära sig Lulesamiska ord och prova på att jojka.

Sedan blir det högtidstal på Trappscenen av Anders Rimpi från Sameföreningen i Göteborg. Han kommer bland annat att prata om det samiska språket.

Få böcker på samiska
‒ Tyvärr är det svårt att köpa litteratur på samiska till biblioteken, eftersom det finns så lite utgivet. Det är ett stort problem då det är viktigt att barn med samiskt ursprung får tillgång till sitt modersmål, säger Mirjam Önner.

Programmet fortsätter med Ola Stinnerbom som är samisk traditionsbärare. Han bjuder på samisk kultur där trumman gievrien, jojk och dans är centrala uttryck.

Timimie Märak är poet, urfolksfeminist och samisk queeraktivist. Genom sin konst visar hon på hur den normativa makten försummar och fördummar.

‒ Exakt vad hon och Ola kommer att bjuda på vet vi inte ‒ men det blir spännande!

Firandet av samernas nationaldag på Stadsbiblioteket sker i samarbete med det Samiska rådet i Göteborg.

***************

Sámi soga lávlla 

Den samiska nationalsången på samiska - The National anthem of the Sami-People:

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde 
sabmá suolggai Sámieanan.
Duottar leabbá duoddar duohkin,
jávri seabbá jávrri lahka. 
čohkat čilggin, 
čorut čearuin allanaddet almmi vuostái. 
Šávvet jogat, šuvvet vuovddit, 
cáhket ceakko stállenjárggat.. 
máraideaddji mearaide.

Dálvit dáppe buolašbiekkat, 
muohtaborggat meariheamit.
Sámisohka sieluin mielain 
eahccá datte eatnamiiddis:
Mátkálažžii mánuheabit, 
giđđudeaddji guovssahasat, 
- ruoškkas, ruovggas rođuin gullo, 
 juhca jávrriin, jalgadasain, 
geresskálla máđiid miel.

Ja go geassebeaivváš gollut mehciid, 
mearaid, mearragáttiid, 
golli siste guollebivdit suilot mearain,
suilot jávrriin. 
Gollin čuvget čáhcelottit, 
silban šovvot sámieanut, šelgot čuoimmit, 
šleđgot áirrut, luitet olbmát lávllodemiin geavgŋáid, 
guoikkaid, goatniliid.

Sámieatnan sohkagoddi -- 
dat lea gierdan doddjokeahttá goddi čuđiid, 
garrogávppiid, viehkes vearrevearroválddiid. 
Dearvva dutnje, sitkes sohka! 
Dearvva dutnje, ráfi ruohtas!
Eai leat doarut dorrojuvvon, 
eai leat vieljain varat vardán sámi siivo soga sis.

Máttarádját mis leat dovle vuoitán 
vearredahkkiid badjel. 
Vuostálastot, vieljat, miige sitkatvuođain soardiideamet! 
Beaivvi bártniid nana nálli! 
Eai du vuoitte vašálaččat, 
jos fal gáhttet gollegielat,
muittát máttarmáttuid sáni: 
Sámieatnan sámiide!

Den svenska texten - till Sámi soga lávlla (Samefolkets sång)

Nordvart genom Karlavagnen ser du Samelandet skymta: 
Fjäll bak fjäll i fjärran blåna, sjöar sträcka sig vid sjöar,
bergens branter, fjällens toppar höja sig mot själva himlen, 
bäckar brusa, skogar susa, 
tvärbrant stupa stålgrå uddar strävande mot stormigt hav.

Frosten härjar här om vintern, 
yrsnön vräks av vilda vindar, 
ändock älskar sameätten denna jord av allt sitt hjärta:
Månens ljus en färdman fägnar, 
flygga norrskensflammor fladdra,
klövkäpp, rengrymt hörs bland snåren, ut på insjön, 
över slätten, slamrar släden vägen fram.

Och när sommarns sol förgyller skogen, havet, havets stränder, 
guldomglänsta fiskefartyg vaggas utav vågor, 
gullhamn får var vattenfågel, strömmarna som silver glittra,
åror blänka, stakar blixtra, 
under sång ses männen styra utför eda, fors och fall.

Lapplands släkte, sameätten,
obräckt har sen mäktat utstå mördartjuder, 
slemma köpmän, sluga skattekrävarskaror. 
Hell, var hälsat, sega släkte! 
Hell dig fridens rot och fäste!
Krigisk fejd har aldrig flammat, 
aldrig spilldes brödrablodet ibland Lapplands lugna ätt.

Våra fäder övervunno vrånga våldsmän fordomtima, 
bröder låt oss likaledes strida segt emot förtrycket! 
Solens söner starka släkte!
Dig kan ingen ovän kuva, blott ditt väna språk du vårdar, 
minnes forntidsfädrens maning: 
Sameland åt samerna!


Den norska texten - Norwegian lyrics:

Langt mot nord under Karlsvognen 
sakte stiger Samelandet: 
Vidde seg bak vidde strekker, 
sjø ved sjø hvor øyet rekker. 
Lier, åser, snaue rabber hever seg mot himmelbrynet. 
Elver bruser, skoger suser, stålgrå, 
steile fjellnes skyter mot det ville hav seg ut.

Vintertid med storm og kulde, 
snefokk uten mål og måte. 
Sameslekten dog av hjertet henger med sitt hjem og yrke. 
For en vandrer månen skinner, 
nordlys flimrer, stjerner tindrer. 
Reingrynt høres mellom krattet, 
sus og brus fra sjø og slette, pulkestøy langs vintervei.

Og når sommersolen gyller fjell og skoger, 
hav og strender, fiskere i gullglans gynger,
gynger stilt på hav og innsjø. 
Gyllent glinser svømmefugler og som sølv de store elver.
Staker glimter, årer glitrer, 
Folket under sang det farer gjennom stiller, 
stryk og foss.

Samelandets ætt og stamme utholdt 
har og tålt så mange herjingstokter, 
bannskaps-handler, frekke falske skattefuter. 
Hill deg, seige samestamme! 
Hill deg, fredens rot og flamme! 
Aldri er der kamper kjempet, 
aldri broder-blod har runnet i den stille sameslekt. 

Våre fedre før har seiret over dem som urett øvet. 
La oss også motstå, brødre, 
dem som vil oss underkue!
Solens sønners seige avkom! 
Aldri skal du overvinnes om ditt gyldne språk du vokter, 
husker dine fedres tale: 
Sameland for samene!

Den engelska texten - English lyrics:

Far up North 'neath Ursa Major
Gently rises Saamiland.
Mountain upon mountain.
Lake upon lake. Peaks, ridges and plateaus Rising up to the skies.
Gurgling rivers, sighing forests.
Iron capes pointing sharp Out towards the stormy sea.

Winter time with storm and cold Fierce blizzards.
Saami kin, with hearts and souls Their lands do love.
Moonlight for the traveller,
Living Aurora flickering,
Grunt of reindeer heard in groves of birch,
Voices over lakes and open grounds,
Swish of sled on winter road.

Summer's sun casts golden hues
On forests,
seas and shores.
Fishermen in gold, swaying
With the golden seas, golden lakes.
Silver Saami rivers gurgling 'round sparkling poles,
shining oars.
Singing, men float down Rapids, great and small,
And waters calm.

Saamiland's people With unbending strength
Defeated killing enemies, bad trades,
Sly and evil thieves.
Hail thee, tough Saami kin!
Hail thee, root of freedom!
Never was there battle,
Never brother's blood was spilt
Amongst the peaceful Saami kin.

Our ancestors long ago
Trouble makers did defeat.
Let us, brothers, also resist
Staunchly our oppressors.
Oh, tough kin of the sun's sons,
Never shall you be subdued
If you heed your golden Saami tongue,
Remember the ancestors' word.
Saamiland for Saami!

**************

5 kommentarer:

 1. Samiska rådet i Göteborg vad är det för personer?

  https://www.svenskakyrkan.se/samiska-radet

  SvaraRadera
 2. Som sagt var uppgiften kommer ifrån Göteborgs stad om "Samiska rådet i Göteborg", inte från mig. Framgår av min text. Samiskt råd finns, men det har nog inte sitt säte i Göteborg, vilket framkommer av länken: https://www.svenskakyrkan.se/samiska-radet

  Det finns ett samarbete mellan svenska kyrkan, som skrivit på sin "vitbok", dvs bett om förlåtelse för alla kränkningar som de utsatt samerna för. Svenska kyrkan här i Göteborg har haft en hel del samiska inslag/samarbeten i sin verksamhet.

  Svenska kyrkan och staten tog ut "skilsmässa" får många år sedan. Svenska staten däremot har inte bett om förlåtelse eller skrivit någon "vitbok" för alla övergrepp som skett mot samerna, utan samerna har fortfarande som enda urbefolkning i världen fortfarande negligerade rättigheter från svenska statens sida.

  SvaraRadera
 3. http://www.gp.se/livsstil/anders-vill-sprida-den-samiska-kulturen-1.5109767

  SvaraRadera
 4. Förstår tanken med att länka ovanstående länk. Men jag själv måste vara inloggad i egenskap av prenumerant för att kunna läsa den länken. Dessvärre är det så att jag är förhindrad att lägga in den här i min blogg. Det är sas GP som äger den.

  Detsamma gäller det som finns om Anders Rimpi Vice ordförande i Göteborgs sameförening, operasångare, kulturarbetare etc. i dagens Göteborgs-Posten. Går också bara att läsa av prenumeranter.

  Det är väl så att vissa saker vill man till varje pris förhindra samhällsnyttan och allmänbildningen med. Det vore ju förskräckligt om gemene man förstod vad som händer och har hänt i vårt land när det gäller den samiska kulturen, vår egen urbefolkning.

  https://mediebruset.nu/2017/02/16/gp-slapp-betala-loner-rakningar-och-skatt-nu-vill-de-ha-presstod/
  Jag skall förekomma än förekommas i slutändan så fick Göteborgs-Posten/Stampen avslag 2017 på sin ansökan om presstöd.

  SvaraRadera
 5. http://www.gp.se/ledare/sonesson-ge-samerna-uppr%C3%A4ttelse-1.5150058

  Det var på tiden att svenska dagstidningar börjar skriva om den fruktansvärda rasism mot samerna som rått. Nu gäller det bara att den svenska regeringen också vaknar till liv.

  Ge samerna upprättelse skriver idag Göteborgs-Postens ledarskribent

  SvaraRadera