Google+ Followers

torsdag 17 september 2015

Statyn som går under under namnet Kopparmärra i folkmun här i Göteborg dvs. Karl IX:s ryttarstaty

har fått en tillfällig konstinstallationen med en massa grova stockar runt omkring sig.Mer passande hade knappast kunnat bli, eftersom de svenska häxprocesserna tog fart år 1668 under Karl XI:s regering. Denna hysteri som kallades det stora oväsendet ledde till att 300 personer dömdes för häxeri. Tortyr rekommenderades för att få dem att erkänna. Häxprocesserna pågick under åtta år, innan galenskaperna fick ett abrupt slut.

Numera bränner man inte folk på bål för häxeri, men fenomenet är detsamma.
Den svenska häxhysterin 1668-76 var vad man kallade "endemisk", dvs den spred sig ryktesvägen. Det är samma fenomen som pågår i Mönsterås kommun både inom socialförvaltningen och hos Överförmyndaren. Man tillsätter en förvaltare som för bort sin funktionsnedsatta huvudman från sitt hem, utan att det finns ett beslut om ett omhändertagande, som vilar på en rättslig grund.

Den här mentala tortyren har än så länge fått ske med Kalmar tingsrätts och Göta Hovrätts goda minne. Det olovliga bortförandet firar snart ett (1) års jubileum, utan att förvaltaren har bytts ut, eller att den funktionsnedsatta har återfått sitt normala liv.

När man läser handlingarna inser man rätt snabbt att häxprocesser fungerar fortfarande. De har bara bytt skepnad.

2 kommentarer:

 1. Smeknamnet Kopparmärra, är ett utslag av göteborgshumorn. Karl IX sitter egentligen på en hingst, men för att driva med statyn har man använt ordet märr, som är den äldre benämningen för ett sto. Konstverket är inte utfört enbart av koppar utan även av en bronslegering.

  Är inte det här bortförandet av den funktionsnedsatta ett fall för Uppdrag granskning? Antar att du inte skriver om det om det inte förhåller sig på sånt sätt som du säger att det gör. I Almedalsveckan var det mycket tal om funktionsnedsatta men det var väl som vanligt mycket snack och lite verksta´

  SvaraRadera
 2. I Sverige ägnar man sig alltjämt åt dubbelmoralen och det huvudlösa. Statyn invigdes klockan 12 den 7 september 1904 av Oscar II, efter att landshövding Gustaf Lagerbring hållit ett anförande. Kungen ropade ut sitt budskap: "Och dock bör det aldrig förgätas, att Karl den nionde med klokhet, kraft och ihärdighet, om och stundom enligt vår samtids begrepp med öfverdrifvet hård hand, värnade om fadrens och förberedde sonens värk." - Kommentera det är dock en överloppsgärning. PS. Det var sonens "tandvärk" kung Oskar II menade. DS.

  Visst är hela det här fallet ett solklart fall för Uppdrag Granskning, men det är väl inte där som förskräckliga övergrepp av den funktionsnedsatta skall hanteras? Det här ligger väl på domstolarna att rätta till och övriga myndigheter att göra det som är deras uppdrag.

  Den funktionsnedsatta är dessutom bara en ovidkommande bricka i ett helt vettlöst maktspel. Det är så vi behandlar funktionsnedsatta och deras anhöriga i vårt s.k. välfärdssamhälle.

  SvaraRadera