Google+ Followers

lördag 30 maj 2015

LKAB:s gamla VD Lars-Eric Aaro har fått sparken.

Lars-Eric Aaro har inte tillräckligt med gruvkunskap, säger bolagets styrelseordförande, Sten Jakobsson i ett reportage till Norrländska Socialdemokraten (NSD).

Nähä, och det har nästa potentat?

Hur jag än läser och läser kan jag inte finna någon nyansskillnad alls. Snarare är det väl så att de båda två, Lars-Eric Aaro och Jan Moström, de har otroligt lika bakgrunder.

Synar man sedan LKAB:s styrelse, då blir det minst sagt prekärt. Toppat av diverse ministrar, dvs. representanter av ägaren staten, som med all övertydlighet visat att de inte ens haft grundläggande kunskaper av gruvverksamheten, vare sig av det ena eller det andra slaget.

Vad har då LKAB:s styrelse för "gruvkunskaper" eller några kunskaper om att stå stadigt även i ekonomiska dippar inom gruvindustrin? Vad har de för nära och långvarig relation till gruvan och gruvverksamheten? - Ingen alls vill jag med enfas hävda. Det enda som de har gemensamt är att de är synnerligen effektiva i att kunna kvittera ut ersättningar från hur många huvudstupa styrelseuppdrag som möjligt, i alltifrån strumbyxor till rymdforskning, men upp i det blå svävar de trots allt fritt och långt ifrån det långvariga synsätt som en gruvverksamhet måste präglas av.
 
Gruvverksamheten är inga snabba klipp på börsen-verksamhet. Utan gruvindustri handlar om kontinuitet, dynamik och en långsiktig verksamhet, som därför måste präglas av både planering och framförhållning och utveckling.

Där har inte de snabba klippens folk någon plats överhuvudtaget. Här är det stabila människor med en långsiktig planering, som har sin givna plats och hur många sådana finns det inom LKAB? - Jag känner faktiskt inte till någon överhuvudtaget, som inte står handfast inne i själva verksamheten. Det är däremot där jag vet att LKAB:s storhet och styrka finns - inte de här små kissnödiga och virrigt springande yra hönsen i styrelse och från ägaren statens sida, som hellre ser till den egna välfyllda börsen än månar om att LKAB skall ha ett gott varumärke även sedan penninggirighetens vindar blåst förbi än en gång.

Sedan länge tillbaka lever LKAB, dess ägare och styrelse, som om de trodde att gruvverksamheten är enbart deras. Men dessa personer hör inte framtiden till, de är redan passé ur ett framtidsperspektiv. Framtiden är inte deras, den tillhör de som kommer efter oss. Illa begriper de att LKAB ligger i framkant, när det gäller högkvalitativa varor för att inte tala om forskning och möjligheter till sidoverksamheter, som fungerar och kan utvecklas även i framtiden och det har de här stollarna fullständigt missat! De springer runt som yra höns och har den ena patentlösningen efter den andra, som hör föga framtiden till.Det som den här klanen i LKAB:s styrelse har slagit an är att likt andra högdjur plundra och ödelägga en verksamhet, som klokt planerat och förberett, skulle ha alla chanser i världen att även efter denna ekonomiska dip stå stadigt in i framtiden. Man står inte stadigt om man slänger ut barnet med badvattnet och det är just precis vad dylika personer, som nu sitter i rodret för LKAB gett sig i kast att fortsätta med. De slänger ut den egna kompetensen efter den andra för att ersättas av ett ohållbart allt för ett  mycket kortsiktigt ekonomiskt syfte.

Än en gång visar det bara på hur illa skött LKAB är av fullständiga amatörer, som inte ens har en susning om vad som pågår under jord och vad som är LKAB:s storhet och kontinuitet ute i världen. LKAB har ett stabilt marknadsvärde och varumärke, som är djupt underskattat av dess ägare och styrelse.


Om du inte tror mig, när jag betvivlar LKAB:s styrelses kompetens, så läs vilka som sitter i LKAB:s styrelse och vad de har för meriter. Sannolikt har det handgripliga gruvfolket i styrelsen inte mycket att orda i den här högdjurssamlingen, som sitter på mångdubbla stolar! Där finns redan ett bedrövligt facit och ingen skall ens komma och påstå, att det bland de här styrelsehögdjuren ens vet hur man planerar upp en hållbar gruvverksamhet tillsammans med de som står med fötterna stadigt placerade under jord.

Sten Jakobsson (1949)

Styrelsens ordförande
Befattning: DirektörLedamot i styrelsen sedan: 2012
Ordförande sedan: 2014-04-29Utbildning: CivilingenjörBakgrund: Vd och koncernchef ABB Sverige, Vice vd Asea Brown Boveri AB Sverige, Affärsområdeschef Business Area Cables, vd ABB Cables AB, vd Asea Cylinda, Produktionschef Asea Low Voltage Division, Asea central staff – Produktion, Asea trainee.Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Power Wind Partners AB. Styrelseledamot i Saab AB, Stena Metall AB, FLSmidth A/S och Xylem Inc.

Hans Biörck (1951)

Ledamot
Befattning: Rådgivare för Skanska ABLedamot i styrelsen sedan: 2012Utbildning: Civilekonom Bakgrund: Ekonomi- och finansdirektör Skanska AB, Ekonomi- och finansdirektör Autoliv Inc, Ekonomi- och finansdirektör Esselte AB.Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bonnier Finans AB. Styrelseordförande i Crescit Asset Management AB. Styrelseledamot i Trelleborg AB, Dunkerska Stiftelserna och Bure Equity AB.

Leif Darner (1952)

Ledamot
Befattning: DirektörLedamot i styrelsen sedan: 2015Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan Göteborg, Masters i Företagsekonomi Göteborgs Universitet.Bakgrund: Executive Board Member, AkzoNobel Amsterdam NL. Ansvarig för Performance Coatings 2008-2013 och för Chemicals 2004-2008. Managing Director Business Unit Marine & Protective Coatings, AkzoNobel London UK 1999-2004. Director Worldwide Yacht & Protective Coatings, Courtaulds plc London UK 1997-1999. Chief Executive Coatings Northern Europe, Courtaulds plc Göteborg 1993-1997. Chief Executive Protective Coatings Europe, Courtaulds plc London UK 1991-1993. Verkställande Direktör International Färg AB, Göteborg. 1987-1991.Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Flowserve Corporation Dallas US. Styrelseledamot i I-Tech AB Göteborg.

Maija-Liisa Friman (1952)

Ledamot
Befattning: DirektörLedamot i styrelsen sedan: 2008 Utbildning: Civilingenjör kemi, Helsinki University of Technology. Bakgrund: Koncernchef Aspocomp Group Oyj 2004-2007, vd Vattenfall Oy 2000-2004, vd Gyproc Oy 1993-2000, olika chefsbefattningar i Kemira Oyj i Finland, Mexico och USA 1978-1993. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Helsinki Deaconess Institute. V ordförande i Neste Oil Oyj. Styrelseledamot i Finnair Oy och Talvivaara Mining Company Plc.

Eva Hamilton (1954)

Ledamot
Befattning: DirektörLedamot i styrelsen sedan: 2015 Utbildning: Dag Hammarskiöld College, nationalekonomi Uppsala Universitet 1974, Journalisthögskolan i Stockholm 1976. Bakgrund: Styrelseordförande Radiotjänst i Kiruna 2006-2015. Vd SVT 2006-2014. Chef för SVT/Fiktion 2004-2006. Chef för SVT Nyheter och Sport 2000-2004. Journalist på Sydsvenska Dagbladet, Sundsvalls Tidning, Aftonbladet, SvD, Dagens Industri och Rapport/SVT. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Fortum Oyj, styrelseledamot i AB Lindex, vice ordförande för IVA:s näringslivsråd, styrelseledamot i Nobel Center.

Lars-Åke Helgesson (1941)

Ledamot
Befattning: Direktör
Ledamot i styrelsen sedan: 2000 Utbildning: Gymnasieingenjör, civilekonom Handelshögskolan Göteborg.Bakgrund: Koncernchef Haldex 1981-1988, divisionschef Stora 1988-1992, vd och koncernchef Stora 1992-1998.Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Translink Holding AB. Styrelseledamot i Axel Christiernsson International AB och Crane Inc., Dalton MA USA.

Hanna Lagercrantz (1970)

Ledamot
Befattning: Departementssekreterare, Finansdepartementet
Ledamot i styrelsen sedan: 2010Utbildning: Civilekonom, M. Science, Handelshögskolan Stockholm, M. Phil. in Economics, Cambridge University.Bakgrund: Corporate Finance på S.G. Warburg, UBS, Brunswick-Warburg 1994-1998. Aktieanalytiker och Investor Relations på SEB 1999-2008, Regeringskansliet sedan 2008.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Svenska Rymdaktiebolaget och Swedfund International AB.

Lars Pettersson (1954)

Ledamot
Befattning: Direktör
Ledamot i styrelsen sedan: 2013Utbildning: Civilingenjör teknisk fysikBakgrund: Vd Sandvik Coromant 1994-1998, vd Sandvik Tooling 1998-2000, vd Sandvik Materials Technology 2000-2002, vd och koncernchef Sandvik AB 2002-2011.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Lundbergföretagen AB, Festo AG, Indutrade AB, Uppsala Universitet, Husqvarna AB och styrelseordförande i KP Komponent A/S.

Jan Thelin (1955)

Ledamot

Befattning: Svetsare Ledamot och arbetstagarrepresentant sedan: 2010Utbildning: Utbildad internationell svetsspecialist.
Bakgrund: Anställd i LKAB 1974-1977 och sedan 1995. Anställd inom olika verkstadsbolag 1977-1995.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i klubb Gruv 12:an Kiruna, IF Metall Malmfälten. Styrelseledamot i LKAB Berg & Betong AB.

Tomas Strömberg (1967)

Ledamot
Befattning: Tillredare
Ledamot och arbetstagarrepresentant sedan: 2011Utbildning: Gymnasieutbildning.Bakgrund: Anställd i LKAB sedan 1987.
Övriga styrelseuppdrag: Vice ordförande i klubb Gruv4:an.

Pentti Rahkonen (1965)

Suppleant
Befattning: Processoperatör Suppleant och arbetstagarrepresentant sedan: 2010Utbildning: Gymnasieutbildning, fackliga utbildningar. Bakgrund: Anställd i LKAB sedan 1987.Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i klubb Gruv 135:an, IF Metall Malmfälten.

Stefan Fagerkull (1963)

Ledamot
Befattning: Projektledare
Suppleant och arbetstagarrepresentant sedan: 2011
Född: 1963
Utbildning: Ingenjör, Berg- och anläggnings­teknik, Bergsskolan Filipstad.
Bakgrund: Anställd i LKAB 1987-1989 och sedan 1995. Studier samt FN-tjänst mellan 1989-1995.
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Ledarnas klubb i Kiruna.

Bertil Larsson (1955)

Suppleant
Befattning: Malmhamnsarbetare
Suppleant och arbetstagarrepresentant sedan: 2010Utbildning: Gymnasium.Bakgrund: Anställd i Dynalite 1996-1999 och i LKAB 1974-1996 och sedan 1999.Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i klubb Svartöstaden, IF Metall Norrbotten och Gruvarbetarnas branschforum.

Dan Hallberg (1965)

Suppleant
Befattning: Sektionschef FoU Reduktionsmetallurgi
Suppleant och arbetstagarrepresentant sedan: 2014
Utbildning: Kandidatexamen Kemiteknik, LTU
Bakgrund: Anställd i LKAB sedan 1990.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Unionens klubb för Luleå & Malmberget. Styrelseledamot i PRISMA (Centre of Processinteration in Steelmaking) och PROMOTE (Centre for Management of Innovation and Technology in Process Industry).
Nej, jag ger inte fem öre för de här människorna, som är i full färd att ödelägga det som bolagets anställda under drygt ett århundrade slitit och släpat och mödosamt byggt upp det varumärke gruvbolaget har idag.
Jag vill samtidigt passa på att minnas ännu en människa, som fått ägna sina sista år till att försöka få till stånd en hållbar gruvdrift i Malmberget - en gruvdrift som också tar hänsyn till ortsbefolkningen och som vore ett intet utan densamma.

R I P - Rupert och ta med en hälsning till Affe, Elsa och alla de andra, som redan lämnat oss andra, som alltjämt kämpar på i motvinden.

10 kommentarer:

 1. Du har så jävla rätt i det du skriver. Den gamla LK-andan är för länge sedan förstörd av allsköns pajsare som sitter och njuter av stora löner och förmåner. De gamla gruvisarna som jag kände och vet om under 50 och 60-talet skulle ta mig fan offrat ena handen om inte mer för bolaget. Men som det ser ut idag då man har snart allt på entreprenad är det lite värre. Dessa killar kommer ALDRIG ta till sig nån annan anda an mammons. Företaget kan dribbla hur fan de vill med dessa, genom att hela tiden kräva billigare och billigare insatser av dem. Gamla Lundbom skulle ta mig fan snurra som en skottspole i sin grav om han idag skulle se vad som händer i gruvan. Ursäkta de många svordomarna, men kunde inte bli.

  Med vänlig hälsning Mad Max. Ta´t lugnt ta en Toy Gun!

  SvaraRadera
 2. Mad Max du behöver inte ursäkta svordomarna, de kommer därför att man blir så fruktansvärt frustrerad över de här pajasarna, som fullständigt håller på att köra bolaget i botten och det är helt rätt det du skriver.

  Det är inte bara Hjalmar Lundbohm som vänder sig i graven, det gör nog även min farfar (den ende gruvarbetaren i vår familj), Carl Otto Bergman, Axel Dellwik m.fl.

  Tuggar inte Toy men tar det lugnt ändå ;)

  SvaraRadera
 3. www.di.se/artiklar/2015/5/27/den-basta-gruvchefen-i-sverige/

  SvaraRadera
 4. länkade nyhetsinslaget kan jag överhuvudtaget inte kommentera, eftersom jag inte läst de senaste årets årsrapport i jämförelse med de bibbor jag har liggande här hemma. Men överlag kan jag bara säga att LKAB verkar inte haft någon fena på redovisning, med tanke på hur illa skött hanteringen i Malmberget är och det han säger i reportaget.

  Det är också därför jag ger bottenbetyg till styrelsen, som i sina CV bröstat upp sig så rejält kontra hur det skött hanteringen av bolaget. Den här styrelsen är inte något bättre än tidigare.

  Bolidens årsredovisningar har jag inte någon koll på sålunda kan jag inte uttala mig om vad "experten" i inslaget säger Men jag betvivlar starkt att man med facit på hand kan tillskriva den nye VD sådana omdömen. Det är fö inte enbart en VD som driver ett företag, det finns en hel organisation som skall samverka och finns det dessutom en styrelse så är det egentligen styrelsen som borde ha sparken, om de i nuläget anser sig varar tvungna, att ta till en sådan drastisk lösning som att sparka en VD.

  Åter kommer man fram till ruta 0 om och om igen. Det finns bara en enda lösning på det: Gör om - Gör rätt!

  Än en gång tänker jag på vad PG Gyllenhammar skrev i sin bok "Oberoende är stark". Han och Anders Palmgren trodde i sin enfald, att den skulle väcka en debatt om företagsklimatet och maktpositionerna - men den uteblev helt!

  Den boken visade på något oerhört viktigt att ta fasta på. Boken beskriver hur man slaktade Volvo steg för steg och vi som är något så när klar i hjärnan vet ju också vilka ministrar som var insyltade i det och VEM som skötte taktpinnen i slakten, det behöver man inte heller vara raketforskare för att förstå.

  När det gäller så stora företag som börjar gå kräftgång finns bara en konklusion: Det finns duktiga idioter och så finns det duktiga idioter.

  Hade jag haft råd hade jag skickat samtliga i styrelsen och ägaren ett ex. av den boken, så kanske det skulle gå upp ett Liljeholmens för dem. (Men det är väl att hoppas på alltför mycket).

  SvaraRadera
 5. Hur kommer det sig Gun att din lokaltidning inte vet mer än så här
  http://www.gp.se/ekonomi/1.2459557-ersattningar-ater-upp-lkab-s-vinst
  är det journalistik??

  SvaraRadera
 6. haha... jag du klassificerade ju själv "min lokaltidning" så du vet ju redan svaret. De är så upptagna av andra skjutningar (här idkar man alltmer ihärdig skytte av kriminella gäng - där har ju Sverige också spårat ut och står handfallna inför det jag varnade för redan när jag jobbade på KVA Sagsjön), att de naturligtvis inte har en susning om, eller är intresserade av vad ett statligt ägt bolag håller på med i Sverige. Hade det varit fråga om Afrika hade det säkert varit högintressant.

  Det förstår du väl att det är lättare att ha en vilja att administrera konstruktivt redovisning vad gäller jaktresor och andra gratisresor
  http://gun-m-ek.blogspot.se/2011/12/hahajaja-det-ar-spartider-pa-lkab.html
  än t.ex. att administrera något när gruvbolaget förött hemmen och livsvillkoren för dem på gruvorten. Det är väl "fullt normalt" om någon spränger sönder ditt hem och tillvaro, att du själv skall stå mellanskillnaden på en miljon eller mer för att få till ett annat fredat boende. Det är ju det stuket det har varit på bolaget. http://gun-m-ek.blogspot.se/2012/07/nordnytts-granskning-av-det-statligt.html

  http://gun-m-ek.blogspot.se/2012/11/nu-har-natverken-mot-gruvsnyltare-och.html

  SvaraRadera
 7. LKAB:s propagandaapparat har ju fullgjort sin tjänst för alla hugade, som aldrig ställer sig egna frågor. HUR Kiruna, en hel stad skall flyttas, det har vi väl alla nu hört till leda. Men Malmberget det gömmer LKAB och ägarna inkl. styrelsen undan allt vad tyget håller. Det är ju inte längre fråga om allmän grävande journalistik, det är det bara dylika program som "Uppdrag granskning" & Kaliber ägnar sig åt, men de orkar väl inte de här "journalisterna" ägna sig åt på Göteborgs-Posten.

  Jag är visserligen ingen Bergsmekaniker, men med tanke på att det någon gång på uppskattningsvis 70-talet fanns 25 mil väg under Malmbergsgruvan och man bara beviljar den ena nya koncessionen efter den andra, trots att skalven blir allt kraftigare. Kände jag när det gällde den nya koncessionen vid kyrkogården i Malmberget, att nu fick det vara nog, eftersom jag inte av vare sig LKAB, eller Bergsstaten fick några uppgifter om hur många mil väg, hålrum, orter etc. det NU fanns under jord.Dvs. HUR undermineringen nu såg ut! - men bara fick det svaret av både LKAB och Bergsstaten att det hade de ingen aaaaaning om. Naturligtvis var det en megalögn! Det faller på sin egen orimlighet att de inte skulle känna till vad som finns under jord i alla olika nivåer. Så med tanke på det att det hade de ingen aaaaaning om, så överklagade jag beslutet till regeringen om ny koncession under Malmbergets kyrkogård, eftersom jag där var sakägare och redan med min bostadsrätt i Malmberget hade blivit blåst av LKAB:s svar om det var någon risk att köpa den lägenheten och fått svaret att det skulle inte hända något alls där.

  Utgången av överklagandet för den nya koncessionen vid Malmbergets kyrkogård var naturligtvis given, eftersom bolaget varit en bra kassako att mjölka för Regering och Riksdag, så stångade både jag och andra sina pannor blodiga än en gång. Fråga bara den som lever över sina tillgångar, utan att bry sig om framtiden, om de lägger undan några pengar eller planerar hur framtiden skall se ut. Det är ingen skillnad här fastän det är ett statligt ägt bolag.

  SvaraRadera
 8. Den där sociala andan som bolaget en gång hade, den är ju bortblåst sedan länge, LKAB:s styrelsen införlivade dessutom hela bostadsbeståndet med en klipsk liten bokföringstransaktion och gjorde bara bostadsbolaget till ett litet praktiskt skyltfönster om något som inte längre existerade i verkligheten. Bostadsbeståndet hamnade rakt in i kassakon bolaget! Lite mer att joddla runt på jaktresor och "kundresor".

  Men det här är ju inte Afrika, så det går an.

  Jag ÄR som sagt var ingen bergsmekaniker, men börjar skalven bli bekymrade stora 36,6 mm/s och 20 mm/s där folk bor och det spontant uppstår stora slukhål om 10 x 10 meter och 3 meter djupa inne på LKAB:s eget område i Vitåfors, efter att det varit stora sättningar (gruvskalv) vid samma klockslag inne i både Koskullskulle och Malmberget, då skulle i vart fall jag dra öronen åt mig.
  http://gun-m-ek.blogspot.se/2015/05/sveriges-regering-de-borde-dras-infor.html

  Speciellt då Megaskalv alldeles om knuten funnits inne i Malmberget: Malmstavägen hade 14 maj 31 mm/s, Lövberga (där pensionärerna bor) 20,5 mm/s - andra sidan av det spontant uppkomna gruvraset "Gropen" mitt i centrala Malmberget hade man på Murgatan 18,3 mm/s (bara för att nämna något som visar att det här går som en enda stor skälvning i berget där folk alltjämt bor), då är det väl mer som talar för, att nu är något större i den urgröpta schweizerosten under uppsegling. Men DET bekymrar inte LKAB istället så ber de Bergsstaten, att få börja spränga under jord, som redan är underminerad och där det står massor av höghus ovan jord! De skall spränga såååå försiktigt så.... Man tror ju knappt att man läser rätt, när man läser vad de skriver i sin ansökan till Bergsstaten!

  Faktiskt är det så att jag gett upp hoppet om både Göteborgs-Postens journalistik, LKABs ägare svenska staten, LKAB:s styrelse och hela faderitten!

  Det hade ju varit intressant om LKAB skulle titta in i kristallkulan och säga vad som händer NU när hela berget helt uppenbart håller på att sätta sig. VAD är det som förväntas kunna ske? Hur många fler fönsterrutor, hål i väggar och sänkningar av golv, spontana slukhål runt husknuten skall äga rum där folk bor, innan LKAB, ägaren och LKAB:s styrelse tagit sitt förnuft till fånga? Då duger det inte att komma dragandes med en ny VD som är van vid gruvdrift ovan jord, som någon form av Salve-Kvick!

  SvaraRadera
 9. Nu är ledningen för LKAB mycket upprörda över att Aaros avsked läckte ut i massmedian enligt kommunikationsdirektören Frank Hojem. Men du kanske också löste om det i NSD? Nu vill de även tysta ner de anställdas röst, fan vilket dravel.

  Mad Max

  SvaraRadera
 10. Mad Max
  nej, jag läste inte om det, men det kan jag mycket väl tänka mig. Klart att de vill tysta ner. Men eftersom jag nu befunnit mig på plats i Malmberget och helt enkelt återvände hem tidigare än beräknat just pga att jag inte orkade åse mer skit, gör naturligtvis att jag nu kommer att göra ett bildsvep med beskrivning - hur livet i en hundgård ter sig.

  Sedan får man väl sända hur många hyllningsprogram och omskrivningar som helst men fakta kan man aldrig snacka bort och jag skall tala i mycket klart och bildlig text för att det INTE skall kunna vare sig omskrivas eller en inkompetent styrelse i LKAB och dra i sina tåtar.

  SvaraRadera