Google+ Followers

söndag 1 mars 2015

Våra försämrade sömnvanor håller på att anta epidemiologiska dimensioner, säger sömnforskaren Christian Benedict.

Reportaget är så intressant att det borde engagera varje människa, som sitter i den positionen att den påverkar andra människors livsbetingelser.

http://www.gp.se/gpplus/halsa/1.2642339-langvarig-somnbrist-kan-ge-hjarnskador

När man läser hela reportaget inser man vilken värld vi skapat. Den är faktiskt alldeles suspekt. Istället för att den där tiden för reflektion och kontemplation finns har dessa timmar överintecknats. Inte ens våra riktigt små barn går fria i det fallet.

Den som kan inse omfattningen av detta allvar och åtgärda det, är den som framtiden hör till. Allt annat är ohållbart och det säger sig självt.Sedan spelar det ingen som helst roll om du är förälder, den som har för lite kvalitetssömn, politiker, samhällsplanerare, eller för att nämna ett mycket aktuellt exempel: är domare i Mark och Miljödomstolen, som nyss hade LKAB:s segdragna mål till huvudförhandling i Gällivare om LKAB:s gruvverksamhet i gruvan i Malmberget, ang. miljöstörningar.

Man kunde ju önska att de läste allvaret i att folk i Malmberget pga. alla skalv får sin sömn saboterad. Det räcker ju inte med de sena sprängningarna, som har blivit alltmer kännbara. När t.o.m. tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, stoppat ner stora bromsklossen och forskarna i Umeå också har gjort det för bra många år sedan, med att tala om att tung industriverksamhet insprängt i ett bostadsområde inte är förenligt, måste ägaren staten/LKAB och politikerna själva inse, att de inte längre kan sabotera livsvillkoren för de drabbade människorna.

Det sätter också fånpappersstruten på vissa ministrars huvuden. De som ihärdigt talat om att de har fullt förtroende för LKAB. De har gjort det utan att reflektera över att LKAB är ett mycket framgångsrikt gruvföretag, men om konsekvenserna för människor, som de drabbar vet de helt enkelt inte ett vitten av. http://gun-m-ek.blogspot.se/2012/11/lkabs-samhallsfordrivning-och.html

Var och en som är drabbad måste själva få hålla i reglagehandtaget, när de själva inte längre tycker, att är förenligt med ett normalt liv och sedan få ett likvärdigt byte av bostad: "Nyckel mot nyckel".

Det finns inget normalt i att de drabbade är de som skall låna upp, betala mer i boendekostnad dvs. om de nu överhuvudtaget kan göra det, för att få en likvärdig ersättningsbostad.

Efter sprängningen som Mark och miljödomstolen var med på, vid Lövberga i Malmberget, kom det som vanligt efterskalv under natten. Det innebar att  sakägarna sov dåligt under veckans huvudförhandling. Därför är det rätt märkligt att man ifrån Mark och Miljödomstolens håll inte såg till att inkvarteras i Malmberget. Nu sov de istället tryggt och fredat i Gällivare. Man kan undra hur det egentligen står till med varseblivningen om de mål som man skall döma i.

Det ligger nog mycket i det som indianerna säger: när du gått i någons mockasiner en månad det är först då du kan få en uppfattning om vad det är fråga om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar