Google+ Followers

fredag 27 mars 2015

Eva Hamiltons styrelsepost i det statligt ägda LKAB - det bådar inte gott!

En dylik person med dylika värderingar är nog faktiskt det sista, som det statligt ägda gruvbolaget LKAB behövde i nuläget.

Det vore också tacknämligt om LKAB:s styrelse inte blev en avstjälpningsplats för människor, som är van att håva in feta ersättningar. Här krävs sunda tankar och en helhetssyn över vad gruvverksamheten betyder och står för. Det har Eva Hamilton absolut inte!
 
LKAB har inte hamnat i den ställning av en ren slump, som de nu har idag. Precis som andra svenska storföretag så har man under en rad följd av år slagit in på den bana, som är Eva Hamiltons specialområde:


att anlita bemanningsföretag av besparingsskäl. - Förutom att det är det mest oetiska så är det för övrigt det allra sämsta sättet att överhuvudtaget spara!

Min mamma brukade säga, att man skall tänka längre än näsan räcker och i det här fallet är det ett mycket gott råd. Kortsiktighet är något för snabba klipp och inget för något, som skall vara och verka även under en lång och oöverskådlig framtid. Den långsiktiga planeringen lyser alltjämt med sin frånvaro inom LKAB.


Sedan kan var och en fundera över att TV-avgiften överhuvudtaget tillåts generera vinster i bemanningsföretagen, dessutom till priset av otrygga anställningar och ojämlika anställningsförhållanden. Det är varken värdigt SVT eller det statligt ägda gruvbolaget LKAB.


Slutar man upp med att göda bemanningsföretag, som aldrig någonsin kan konkurrera med egna anställda. Egna anställda som har ett eget yrkeskunnande och kan få utvecklas i företaget, det är först då man tar vara på det som skall bära frukt även in i framtiden. Honnörsordet inom svenskt näringsliv borde rimligen vara att anställa själv. Något som bemanningsföretag aldrig någonsin kan komma upp till rent kvalitetsmässigt, varaktigt, etiskt eller vad gäller framförhållning. 

Sälja ut människor som regelrätt slavhandel är nog den värsta formen av mänsklig, ekonomisk- och samhällsförslösning, som överhuvudtaget går att uppbringa. Men med tanke på Eva Hamiltons adliga ådror, så är det väl måhända något som hon är uppfödd med, vad vet jag. Men det finns ju en anledning till ohälsan inom SVT och det är nog det sista som LKAB behöver påfyllning av.

Hävda att man bott i Kiruna, när man bossat runt på Radiotjänst det ger knappast några meriter för styrelseposten i LKAB. Jag misstänker att det är nog precis raka motsatsen. 'En del mockasiner måste man nog ha traskat runt i rätt lång tid för att förstå helheten och framförallt problematiken.Så låt oss nu för Guds skull slippa ännu en dagslända inom LKAB. Förse oss istället med en styrelsemedlem, som förstår att stabilitet, symbios och framförhållning är hållbara ledord. Finns inte den 100%-iga symbiosen till de egna anställda och den av gruvbrytningen drabbade ortsbefolkningen då är det inte heller ett hållbart varumärke som når kunderna. Ett statligt ägt gruvbolag måste vara jordad långt ner i avgrunden för att kunna stå stabilt, när det blåser förändringens vindar.
Gruvstrejken i Malmberget har sin egen historia och den som kan och förstår sin egen samtidshistoria har ett stort försprång.
Här en malmbergsprofil under gruvstrejken: Harry-Castro-Isaksson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar