Google+ Followers

söndag 19 oktober 2014

Alice Teodorescu, jurist och som även kallar sig för "debattör" i Göteborgs-Postens "Krönika", hon ger den dåliga delen av juridikens utövare ännu ett ansikte.

Numera kan hon på sannolika skäl lägga till ytterligare en titel: allmänläkare, som ställer diagnoser på väljarna. http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2520556-kronika-korkat-tro-att-asikter-kan-tigas-ihjal

Bara ännu en förvirrad sommarfluga, som inte vet vari de grundläggande problemen finns, eller vad som alltjämt saknas i det här samhället i alla dess olika skikt. 

För att imponera på mig kommer man inte särskilt långt med att slänga fram rasismen, som någon universalproblematik, när det i själva verket rör sig om grundläggande felhantering över lag.


Jag förstår helt enkelt inte hur det överhuvudtaget skall kunna komma något ut den fortsatta förvirringen. Speciellt inte efter att vi fått en fackpamp, som statsminister och som med all övertydlighet uppvisar, att statsministerkostymen har mycket dålig passform. Inte blir det heller så mycket bättre med resten, eftersom de tycks sakna varje form av grundläggande insikter från både arbetsliv. Med tanke på vilka uttalanden som ibland förekommer kan man inte annat än slås av tanken, att grundläggande livserfarenheter också torde saknas.

Hela Sverige ligger åter i ännu ett väntläge. Från regeringskansliet meddelas enbart att: 

Statsministern och regeringen sitter kvar på sina befattningar till dess en ny regering har tillträtt, men en sådan övergångsregering anses endast kunna handlägga löpande eller brådskande frågor.
Näringsdepartementet, som är en del av myndigheten Regeringskansliet, arbetar fortsatt med stöd åt sittande regering. När en ny regering har tillträtt kommer Regeringskansliet att biträda den regeringen.

Efter att ha goda insikter i vilka brister, som hela det svenska samhället uppvisar, känns det enbart alltmer frustrerande att konstatera, att det är amatörernas afton som alltjämt råder. Därför att sanningen är den, att det bara läggs till nya tillkortakommanden i de olika samhällsfunktionerna.

Bygger man ett land, ett helt samhälle på dålig grund, så kan det inte heller bli annat än pannkaka! Det är bedrövligt att tänka, med tanke på hur bra mycket mer välfungerande det här samhället faktiskt skulle kunna vara och bli, med grundläggande förändringar och synsätt på vad som faktiskt ÄR viktigt.
Men till det krävs att man gör grundläggande förändringar och det går inte, att göra "en(1) tankefrågeställning" av något (barnhälsovård, skola/diverse utbildningar, kriminalvård, domstolar, polis, militär, socialenheter, droghantering, utanförskap, migrationspolitik, samhällsfunktioner etc.) Dvs. det som i själva verket kräver betydligt fler radikala förändringar.

Idag saknas grundläggande insatser för en god utveckling för människan och därmed även för naturen.

Gör man inte rätt insatser redan för barnen, ser på de små barnen på det synsätt som det faktiskt krävs för en bra utveckling. Jamen, då skiter det sig i resten av samhället också, ända fram till när en äldre människa börjar sjunga på sista versen. Kan man inte bygga för ett sunt liv, sunt samhälle, sunda samhällsfunktioner hela vägen, från vaggan till graven, sunt miljötänkande. Ja, då kan det också bara bli fråga om lite yttre polityr, som i själva verket inte förändrar någonting överhuvudtaget.

Hittills har jag INTE hört något parti, som haft bråkdelen av något annat än ännu en ny sommarfluga.

När jag ser på barn jag möter i min vardag och tänker på andra barn som också finns, det är då undrar jag vad de egentligen kommer att mötas av och det bekymrar mig en hel del.


vad är det för värld de var och en skall ta sig igenom?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar