Google+ Followers

onsdag 20 augusti 2014

TV 4 den 18 augusti 2014 var det ett nytt reportage om hur ägaren svenska staten genom gruvbolaget LKAB i Malmberget, agerar som en regelrätt diktaturstat.

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/ekonominyheterna-2235-2925418
Jag blir enbart beklämd, när jag hör hur kommunalrådet i Gällivare, Tommy Nyström, socialdemokraterna, sitter och vräker ur sig i ordalag, så man kan fundera om karl´n också ingår i statens ageranden, som är fullt likvärdig en regelrätt diktatur. Till skillnad från sina partikamrater, som anser att "nyckel mot nyckel" nu måste bli en verklighet. Sedan om det kravet har kommit till pga. valfläsk ligger dessvärre väldigt nära till hands, eller så är det en fast riksdagsplats som hägrat.

Det är bara att säga som det är, efter så här många turer hos socialdemokraterna i Gällivare är jag benägen, att tro vad som helst om dem. De förtjänar faktiskt inte något högre anseende förrän de verkligen i handling visar att de menar allvar, något som under alla dessa år lyst med sin frånvaro!
Jag skall inte vara så orättvis, att jag belägger alla socialdemokrater i Gällivare kommun med denna totala likgiltighet. Men jag har inte heller sett att de gått emot sina partikamrater, med de sakliga motargument, som faktiskt funnits. Något som både förvånat och även gjort mig tämligen besviken.
 

I vilket fall det nu än är, så är det oerhört många som har fått gå från sina boenden med en ansenlig skuld, om de skulle ha ett likvärdigt boende. Många har inte ens klarat av det, utan fått sätta sig i ett boende, som föga motsvarar det som de själva varit tvungna att lämna på grund av LKAB:s gruvbrytning i Malmberget.

Justitieministern Beatrice Ask (M), sade så sent som i november 2013 i ett reportage i Norrländska-Socialdemokraten (NSD), att LKAB skall stå för den skada och intrång som gruvverksamheten är anledningen till.Tyvärr går det inte att länka det reportaget, eftersom tidningsvärlden numera inte står för samma värden som de tidigare gjorde.


Då undrar vän av ordningen var den utfästelsen från självaste justitieministern tog vägen, när det gäller det "blå huset" i Malmberget. Dvs. samma hus som även finns i det länkande TV 4 nyheterna och som föranledde justitieminister Beatrice Asks uttalande i NSD.

Det som skett med hanteringen med "det blå huset i Malmberget", är så hårresande att det är helt sanslöst. Inte bara det att LKAB begärt och fått ett rivningsbeslut av ett hus, som de inte ens ägt. Det här är en löpande följetong av extra ordinär miserabel hantering från LKAB:s sida, som pågått under så många år, att det måste vara ännu en rättsskandal, som Sverige har blivit så bra på!


Jag har skrivit om "det blå huset i Malmberget" många gånger i min blogg hittills och i övrigt länkat till så många mediareportage, att det måste vara ett så väldokumenterat fall, att även den värsta minst bemedlade med förståndet måste förstå vad det hela handlar om. Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg, har dessutom fört en många års kamp mot gruvbolaget, helt utsiktslöst.

Eftersom nu f.d. näringsministern Maud Olofsson skrev, att hon var bekymrad över situationen i Malmberget, http://gun-m-ek.blogspot.se/2011/12/mail-fran-maud-olofsson.html förstår man också, att en ny styrelsepost i LKAB:s styrelse fick henne, att inte längre vara så väldigt bekymrad. Hon är också personligen upplyst om situationen i "det blå huset i Malmberget", sedan hon tagit plats i sin styrelsestol hos LKAB, utan att lyfta på ögonbrynet, eller något annat mer än styrelsearvodet. Men det är klart hon har haft bra träning i Nuonaffären och vet hur en slipsten skall dras. Det verkar vara himla lätt att förtränga, det som för en vanlig människa inte ens finns en möjlighet att kunna glömma.

Hela ärendet och hanteringen av just det blå huset i Malmberget är att betrakta som ett solklart fall för miljöåklagaren, eftersom gruvbolaget LKAB och kommunen försatt familjen, som har ett spädbarn, i en situation som måste betraktas som helt miljövidrig ur många synpunkter. De har under flera års tid t.ex. varit utan tjänligt dricksvatten. Dessutom har LKAB vidtagit rivning av samtliga hus på kvarteret förutom detta hus, samtidigt som man kring staketen hängt upp varningsskyltar för Asbest, något som helt tveklöst borde få den mest sengångsliknande miljöåklagare att vakna till liv. Alla kvarterets hus har haft samma ledningar. När det gäller just asbestrivning finns rigorösa föreskrifter och man behöver inte vara raketforskare för att förstå, att det inte kan vara förenligt med att spädbarn bor och vistas mitt i hela rivningsförfarandet av ett helt kvarter, där huset legat helt inbäddat i! 


Att mark tas i anspråk utan markanvisning är ingen nyhet i Malmberget. Men nu skyltar LKAB med "rasområde". Det är en stor nyhet, eftersom det inte har skett tidigare på icke markanvisade områden, dessa områden var tidigare "fridlysta", enligt LKAB:s skyltning. Men efter så här många år finns det nog ingen, som ens orkar fråga tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, om vad "fridlysning" egentligen innebär och om en gruvverksamhets demolering av ett helt samhälle överhuvudtaget kan liknas vid "fridlysning", eller om det är som så mycket annat som LKAB ägnar sig åt.  http://sv.wikipedia.org/wiki/Fridlysning 
Sedan är det fullt möjligt, att LKAB pga. den syn som miljödomstolen skall ha i Malmberget den 5 september 2104 med början kl. 08.30 i LKAB:s informationslokal (f.d. Gunillaskolan) på Bolagsvägen 1 i Malmberget, nu istället vill kalla det för "rasområde förbjudet att beträda" istället för "fridlyst område".

Med tanke på alla hårresande rapporter som regelrätta skalv, som LKAB väljer att kalla för "skakningar" så är väl allt möjligt. LKAB mäter ju sina "skakningar", men långt ifrån alla rapporteras helt uppenbart. Mäta "skakningar" det anser väl LKAB, dess styrelse och inte minst ägaren staten är fullt tillräckligt. Så sent som denna vecka fick jag nya rapporter om väldigt kraftiga skalv och att det här inte är någon lämplig boendemiljö enbart ur den synvinkeln behöver inte någon betvivla, som har några basala insikter om kroppens funktioner.

Det här med "fridlyst område" får mig osökt att tänka på, att tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, helt utsiktslöst fört en kamp mot gruvbolaget LKAB i Miljödomstolen om att en 500 meters gränser till industristaketet måste till. Därför skall det bli intressant vad som Miljödomstolen vid kommande huvudförhandling, som ännu inte fått något datum, kommer att komma fram till. Forskarna i Umeå har utdömt Malmberget, som lämplig boendemiljö, Boverket m.fl. har uttryckt samma sak för väldigt många år sedan. Barnläkaren vid Gällivare lasarett slog larm om barnhälsan ännu tidigare. Det här med 500 meters gränsen till LKAB:s gruvstaket/industristaket är något som LKAB i sten vägrat, att ens föra på tal. Förklaringen är enkel: då skulle LKAB:s dolda agenda se dagens ljus och då skulle LKAB i Malmberget bli tvungna, att lösa in alla hus/boende som kräver att så skall ske.


Kontakta Bergsstaten är väl också tämligen utsiktslöst, eftersom de tycks behandla bolaget som mindre bemedlade med begåvningen mellan varven. Å andra sidan så säger sig Bergsstaten inte ha en aaaaning om var gruvverksamheten under jord finns i förhållande till byggnader ovan jord, när de beviljar nya koncessioner på löpande band! Tro på den amsagan den som ens orkar, jag orkar det i vart fall inte. Hur mycket jag än får gå i spe hos vissa individer, som är dåligt pålästa och hellre ägnar sig åt viskaleken, eller "jag hörde att hon"....

Hela Malmbergsfrågan har antagit sådana proportioner
, att man på sannolika skäl kan misstänka, att det grasserar en svårartad folksjukdom, bland högt uppsatta poster och bland en del (här ej namngivna) privatpersoner.
 

3 kommentarer:

 1. Fluor t.ex. är ett extremt giftigt ämne – ”högsta giftklassens ämne” brukade en av alla dessa tappra som vägrade ge tappt för LKAB "greenwashing" och "samhällsomvandling". Han agerade ända till sista dagarna av hans liv.

  http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Sok/Anlaggningssida/?pid=1947  SvaraRadera
 2. Sant, signaturen Anonym, grundämnet fluor (F) och fluorföreningen som LKAB Malmberget enligt sig själv skickar ut till luften, extremt frätande vätefluorid (hydrogen fluoride HF), är bägge högsta giftklassens (T+ Mycket giftig) ämnen. Mycket giftigare än arsenik och kvicksilver som klassas T Giftig.
  Till exempel 2007 skickade LKAB vid Malmberget till luften ut tusentals ton såväl högsta giftklassens ämnen (utsläppet av t ex ett par av dessa, vätefluorid och kvävedioxid, översteg 2000 ton), som ruskigt toxiska ämnen i giftklass T (t ex 1 198 ton svaveldioxid och 254 ton klorväte).
  http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/sv/Search/Plant-page/?pid=1947
  2012 berättade LKAB på hemsidan att bolaget investerar 1,56 miljarder kronor i tre rökgasreningsanläggningar för pelletverken i Malmberget och Svappavaara.
  I Svappavaara handlade det om minskade stoftutsläpp. Där ska en kompletterande investering göras senare avseende rökgaser.
  De stora investeringarna, nog bra mer än 2 miljarder kronor, i rökgasrening har skett vid Malmberget, MK3 som togs i drift 2006 och vars rökgasreninganläggning blev fiasko och Bandugnsverket som vräkt ut rökgaserna orenade sedan början på 70 – talet.
  Angående det du Anonym skrev: ”brukade en av alla dessa tappra som vägrade ge tappt för LKAB "greenwashing" och "samhällsomvandling". Han agerade ända till sista dagarna av hans liv.”
  Jag tror dig mena Alf. Utan hans, Ruperts, Guns, Bengts med fleras engagemang hade pelletverken vid Malmberget kanske inte försetts med rökgasreningar à miljarder kronor
  Enligt min bedömning är ordet ”samhällsomvandling” greenwashing eftersom det ju handlar om förintelse.

  SvaraRadera
 3. huga vilken läsning. Vad gör Gällivare kommun för mätningar i Malmberget?det här låter ruskigt!!

  SvaraRadera