Google+ Followers

söndag 1 december 2013

Det är nog mycket som kommer att falla mellan granskningens maskor: f.d. JK Göran Lambertzs beslut i Thomas Quickutredningen, Socialstyrelsens inblandning, som lyser med sin frånvaro.

Jag själv har inte några högre förväntningar alls. Jag är luttrad vid det här laget. Möter jag någonstans på vägen en ljusglimt är jag glad!

Socialstyrelsen håller de som de är satta, att kontrollera om ryggen, ingen har hittills saknat Socialstyrelsens inblandning vid diskussionerna om Säters sjukhus exceptionella sektisktiska metoder, som förekommit i Thomas Quickfallet.

Fö är det från Socialstyrelsens sida tillåtet för sjukvården, att utan några följdkostnader, eller reprimander att medverka till patienters död. Läkare kan dessutom skriva vad f-n som helst i patienters journaler, utan att ändringar skall ske.

För vad spelar det för roll om åklagar, eller socialstyrelse, eller några av de här andra verksamheterna utvidgats med ännu ett kontrollsystem: 

Åklagarverksamheten har fått en utvidgad verksamhet: Utvecklinsgscentrum.

Socialstyrelsen har fått ännu ett till kontrollsystem: IVO. Med i denna svans finns Patientförsäkringen, LÖF, som friskriver sig från ersättning trots patienternas enorma lidande, som de har utsatts för av sjukvården, innan de avlidit.

Livsmedelsverk, Läkemedelsverk, Bergsstaten, Trafikverket etc. Men herre gud skrota skiten! De bryr sig inte om människors hälsa och sköter inte heller seriöst sitt uppdrag. Det tillåtande är så vidlyftigt, att det saknas existensberättigande av dessa myndigheter.

Nej, jag blir faktiskt bara arg och besviken, när jag tänker på att allt detta fluff som ständigt blivit allt fler och har blivit sådana mastodonter, att det helt tappat greppet, förutom att det kostar oss skattebetalare allt mer. Det är kosmetik på hög nivå, men under ytan växer eländet. Det finns bara en enda summering över läget: Det är same shit just different names till ett mycket högre pris för skattebetalarna.

Riksåklagarens funktion kan man skarpt ifrågasätta, eftersom den granskande myndighetsfunktionen kör efter låt-gå-principen, oavsett om begångna brott har fängelsestraff som påföljd och som har underlåtits att åtalas.

Försäkringskassan är också en maktfaktor av sällan skådat format. Det är vattentäta skott mellan samtliga samhällsfunktioner t.ex. skola - socialtjänst - försäkringskassa - migrationsverk - vården - m.fl. För att inte tala om överst i hierarkin: domstolarna.

Den här uppräkningen kunde egentligen bli hur lång som helst,jag hoppas att du inser det, du som läser det här.

Därför kommer det inte heller att bli speciellt förvånande om Göran Lambertz i egenskap av dåvarande JK, även slinker undan i maskorna, när man nu skall utreda Thomas Quickskandalen. Själv höll Lambertz hela den taffliga mordutredningen bakom ryggen, trots alla dessa indikationer även från polis & mordutredare, om att här var allvarliga och ett otal fel begångna.

Alla anmälningar som inkommit till JK och som hör ihop med dessa morutredningar har sålunda negligerats av JK. Det lär inte någon utredning ändra på.

Alla de här s.k. systemkontrollsystemen går finfint att kringgå hur enkelt som helst. Den finns alltid någon fin stämpel att daska på pappershögarna. Har det gått riktigt långt, så kan de på sin höjd säga att de skall se över sina rutiner.

Jag skall käka upp min trädgårdshatt
Min trädgårdshatt på väg mot matbordet, men ingen risk att den hamnar på tallriken.
om näringsdepartementet gör patrull för LKAB:s nya bearbetningskoncessionen i anslutning till Malmbergets kyrkogård, eller om de fördrivna människornas rättigheter vinner gehör hos regering, näringsdepartement eller justitiedepartement. Statskassan har många tillskott av det högst tvivelaktiga slaget.

Idag tänder vi det första adventsljuset i Sverige. Anders braskade inte igår, det var + 4 grader på kvällskvisten, sålunda skall julen bli kall allt enligt Bondepraktikan. Det allt mer utbredda mänskliga mörkret sänker sig allt tätare i Svea Rike, samtidigt som orättvisorna ständigt ökar.

Om en vecka tillträder justitierådet Göran Lambertz sin nya tjänst som lagråd. Han skall sålunda granska lagförslagen åt riksdagen fortsättningsvis, de högt uppburna i Sverige har ordentliga fallskärmar som ständigt löser ut. Men denna kursändring har ingenting att göra med hans inblandning i rättsskandalen Thomas Quick, intygas från initierat håll, därför att detta beslut kom redan i augusti... 

Sverige börjar bli känt för amsagor av det mer yvigare slaget. Inte ens med hela handen i kakburken är någon garanti för någon rättvisa.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar