Google+ Followers

torsdag 24 oktober 2013

Hovrättens tre manliga domare, som anser det "socialt accepterat" att lägga ut samlagsfilmer till allmänt beskådande.

De tre gubbarna måste nog Domstolsverket skicka iväg till någon psykolog, eftersom domarna inte ens reflekterat över att den skadelidande inte varit med om det beslutet, att visa sexlivet inför vidöppna dörrar. 

Det var det hennes perverse kille som beslutade om. Inte hon!

Hon är dessutom ung med allt vad det nu innebär och där allt har en oerhörd ryktesspridning. Gamla hederliga skvallertanter är distanserade för årtionden sedan. Har det som hände här i Göteborg och som skapade upplopp i stan, lärt de här gubbsen i hovrätten någonting?

Sänka skadeståndet med 80% och använda sig av den skrivningen, att det är socialt accepterat att lägga ut en samlagsfilm till allmänt beskådande. En film som dessutom spelats in utan den skadelidande partens kännedom. Det är verkligen ett bottennapp av det svenska rättssystemet!

Det perversa ljushuvudet som lade ut filmen lär ju knappast vara medveten om någonting, så den flanen skall vi inte ens tala om. Men nog borde det skicka ut ett varningens finger till alla former av samröre med en sådan typ.

Domen och skrivningen i domen talar verkligen för vilka det är som sitter i våra domstolar. De har inte ens en s.k. vetenskaplig utredning att falla tillbaka på i sin groteska skrivning om att det skulle vara socialt accepterat.

Domstolsverket tog ett grabbatag för några år sedan att försöka komma tillrätta med hanteringen av våldtäktsmål. Men denna hovrättsdom visar verkligen att det är de perversa männen inom domstolarnas väggar, fortfarande är de som har kvinnornas öden i sina maktfullkomliga händer. 

Domstolsverket har ett grovt jobb kvar att göra med att hantera sin domarpersonal. Men nog måste vi få ett slut på alla perversa snuskgubbar som återfinns i domstolarnas korridorer. Det är ju tyvärr så att det inte bara är de normala männen som återfinns bland domarpersonalen, den här andra kategorin finns där i allra högsta grad där, liksom ute i övriga samhället.

Tar inte Högsta Domstolen upp detta mål till prövning visar det enbart vilket totalt rättshaveri som Sverige råkat ut för.
Domstolsverket bord lära sin domarkår sophantering!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar