Google+ Followers

lördag 14 september 2013

Är det inte hög tid att det sker en större förändring och uppdatering i FN och EU.

Alla gamla väloljade och inkörda, typ Jan Eliasson i FN-skrapan, borde de inte ta unga adepter under sina vingar. Ta med dem i ett genomgripande förändringsarbete inom FN. 

Borde inte lobbyisterna inom EU vara i minoritet och de som verkligen arbetar för ett bättre EU vara fler till antalet. Nu är det precis tvärtom. - De unga borde tillförsäkras en framtid. Det är de unga som hör framtiden till.

Jag tror att de unga har ganska mycket av förändringsarbete att erbjuda FN och EU, även om de inte är så välinoljade och inarbetade i olika samhällssystem. 

Någonstans på vägen kan jag minnas min egen färd genom arbetslivet, det offentliga livet. Jag kastade mig hela vägen i och lärde mig simma under tiden, därför att jag ville!

Dessutom gavs jag möjligheter, att själv bestämma min egen utveckling. Mycket slit har det inneburit, men det finns inte en sekund jag ångrar allt slit och försakande av den egna bekvämligheten. Kan jag inte få vara människa/ medmänniska, kan det lika gärna kvitta!

OM jag kunde lära mig allt jag lärt mig under livets gång, då måste det finnas möjligheter för varje ung människa som har viljan, att också kunna.

Jag tänker på att FN funnits i 68 år, utan att man kommit de grundläggande världsproblemen speciellt mycket närmare. Jag tillhör generationen som ständigt fick höra, när matlusten tröt: "tänk på barnen i Biafra, de skulle vara glad om de hade mat"

I oktober 1945 bildades FN. Fortfarande pågår hungerkatastrofer och etnisk rensning runt om i världen. Kommer man inte åt grundproblematiken, hur skall man då någonsin komma till en lösning.

Är det verkligen vettigt att fortsätta, att leverera vapen och det mest häpnadsväckande: biståndspengar som hamnar i fullständigt fel fickor. Pengar som går raka vägen till korruption och möjligheter att fortsätta krig och förföljelse. Det har gått Business as usual i bistånd! Hur sjukt är inte bara det.

Är det verkligen rimligt att lejonparten invandring sker i form av asylskäl.

Ibland fylls jag av en stor beundrad för mina gamla elever - de borde sitta i FN-huset & EU! Jag vet vilka erfarenheter de har fått med sig under sin uppväxt, eftersom jag kunnat följa det på nära håll.
http://rsgoteborg.wordpress.com/2013/09/07/21-600-kronor-till-rojava/ 

******
Nya sundare tankar finns också på annat håll: 
Men ingen unge i hela världen skulle behöva oroa sig för att mamma eller pappa vill besöka sina anhöriga, som blivit kvar i det gamla hemlandet. 

Skall man verkligen behöva vara på flykt för att man t.ex. är kurd, eller för att man inte vill som flicka få sitt egenvärde och frihet vingklippt. 

Skall något barn någonsin behöva oroas över, att ens föräldrar inte skall komma levande tillbaka från det gamla hemlandet. Skall kvinnor, barn lemlästas, våldtas, eller dödas för att de inte anses tillhöra de "rätta".

Det borde aldrig någonsin få finnas med på världskartan, att man ärver ett problem pga. tillhörighet av en minoritet, eller är till kvinna född. Det här har tillåtits pågå alldeles för länge. 

Jag har ledsnat på att ett land kan ge t.ex. romer skulden för att de sitter på olika gator och tigger runt om i Europas städer. Så länge EU blundar för problemen i de olika länderna, så länge kan det här få fortgå. Skammen ligger inte på de som tigger, utan på det land där det sjuka samhällssystemet återfinns.

Är det inte dags att utvidga de internationella domstolarna, att äga rätten att handskas med all världens etnisk rensning/folkmord, förtryck av olika folkgrupper, men också kvinnoförtryck. Skall man verkligen behöva dö pga. inre blödningar efter en bröllopsnatt, när man är 8 år och den man blivit bortgift med är 40 år?

Ett första steg, ett nytt förhållningssätt inom både FN och EU, borde inte innebära så stora problem, om man verkligen tycker att världen skall ha en framtid.

Existerar verkligen den Guden, som ser med blida ögon på en massaker, eller förtryck på andra oliktänkande. OM det finns en sådan Gud, heter inte den Guden i själva verket något helt annat...  

och om det verkligen finns ett helvete, hoppas jag att den inrättningen sparar ett särskilt rum för personer, som tagit sig friheten över andra människor.
"Guds öga", eller NGC 7293, ligger ca 700 ljusår bort i stjärnbilden Vattumannen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar