Google+ Followers

onsdag 14 augusti 2013

Förslag om att statliga universitet och högskolor ska kunna omvandlas till privata stiftelser.

Är det jag som läst tidningarna dåligt och lyssnat väldigt dåligt på nyheterna eller är det så att det här också går den "tysta vägen". Pressmeddelandet är från 25 juni 2013. 

Skol/utbildningsväsendet tycks ha blivit den eviga experimentverkstan för politikerna i regeringskansliet.

http://www.regeringen.se/sb/d/16839/a/220016


Förslaget skickas nu ut på remiss till den 10 oktober 2013. De föreslagna förändringarna i stiftelselagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014. Det är naturligtvis så det kommer att bli:


I denna departementspromemoria föreslås att det i stiftelselagen (1994:1220) ska föras in bestämmelser om en ny särskild stiftelseform benämnd högskolestiftelse. 

En högskolestiftelses ändamål ska vara att bedriva högskoleutbildning och forskning på en internationellt hög nivå. Den föreslagna verksamhetsformen ökar lärosätenas handlingsfrihet. På så sätt ges lärosätena förutsättningar att på ett mer flexibelt sätt hantera dagens och framtidens omvärldsförändringar. 

En högskolestiftelse utgör en egen juridisk person som kan förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter på samma sätt som andra juridiska personer. Vidare kan en högskolestiftelse utan begränsningar ta emot donationer och för olika ändamål förvalta dessa, äga bolag samt bygga upp egna ekonomiska medel och andra tillgångar. Dessutom kan den själv bestämma när denna egendom ska avyttras. 

I stiftelseförordnandet anges ramarna för stiftelsens verksamhet och organisation.

De har glömt att lägga till att det finns inget som är så dunkelt som just stiftelser, fullständigt ogenomträngligt och fritt från full insyn! 

Det har också inspirerat mig att skriva en evighetstrilogi på temat "stiftelser". Men mina researchpengar fick en plötslig kassabrist och projektet ligger nu på is och inväntar att lite nya svenska slotys skall vara hopsparade i madrassen.

- Så funkar verkligheten för den som inte förväntar sig att leva på att andra skall betala notan.

Skolverket är ett enda stort aprilskämt, det kan jag lugnt konstatera efter att själv har varit inne i skolans förunderliga värld, där precis vad som helst av avarter kan förekomma. Pengar för elever för särskilda behov, egna beviljade lustresor, egna engångsuttag etc. precis vad som helst kan vilken girig kommandora som helst stoppa ner i sin egen feta börs. Medan kommunpolitiker och Skolverk står där som fåntrattar och lyfter inte ett finger även om man pekar på vad för fel som har begåtts! Det enda som händer är att foderluckorna står där vidöppna och man funderar ett slag på om man eventuellt skulle försöka att stoppa ner ett brev, för att nå någon form av kontakt....Med tanke på JB konkursen med en skuld på dryga miljarden, som nu skattebetalarna skall stå för notan en gång till, visar det hur inkompetent hela systemet är! Redan veckan efter så är det nya affärer på gång. Jag förstår inte det här och har inte förstått det på den tiden jag själv bl.a. jobbade med konkurser på tingsrätten. Näringsförbud borde träda in tämligen omgående för personer som är insyltade i dylika affärer.

Kriterierna för lärarlegitimationen är ett enda stort systemfel - men jag skall testa systemfelet, om inget annat för att bevisa på vilka felaktiga grunder det är byggt.

Den som påstår att en högskola skulle besitta någon högre/större säkerställd kompetens, vet inte vad den talar om. Det sitter många evighetsförsörjda högskolemänniskor, som inte är det minsta intresserade av att föra studenterna framåt, eller ens inser när den fått en ny innovativ tanke framför näsan. NEJ i gamla urspårade hjulspår skall det vara!

Ibland när jag hör vad studenter kan råka ut för, då kan man inte annat än skaka på huvudet. Hur i hela fridens namn skall en högskola kunna stå för utveckling, när personalen är en personlig avveckling.


Rena galenskaperna pågår emellanåt och hittar man en lärare som är namnet värt kan man verkligen skatta sig lycklig! - Nej, jag är verkligen inte imponerad...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar